Noty odsetkowe

image_print

Kryterium wystawienia noty jest zapłata dokonana po terminie płatności. Noty można wystawiać również dla dokumentów rozliczonych częściowo. Istnieje możliwość naliczenia odsetek ustawowych od zaległości, od zaległości w transakcjach handlowych, podatkowych oraz wg stopy indywidualnej.

W pierwszej kolejności użytkownik powinien uzupełnić aktualnie obowiązujące stopy odsetkowe. Wprowadzamy je w Konfiguracji programu/ Kasa/Bank/ Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych lub Odsetki podatkowe lub Odsetki ustawowe od zaległości. Dodatkowo w tym samym miejscu ustalamy datę obowiązywania stopy procentowej. W przypadku zmiany stopy procentowej, w danym okresie wartości odsetek wyświetlane są oddzielnie, zgodnie z danymi wprowadzonymi w konfiguracji.

Lista not odsetkowych

Opcja jest dostępna z poziomu Kasa/Bank/ Noty odsetkowe. Lista not odsetkowych pozwala na wygenerowanie nowych not, zapamiętanie oraz wydruk.

Listę obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika.

Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

 – Księgowanie – wg wybranego schematu do modułu Księga Handlowa.

Funkcje Dodaj, Zmień, Usuń, Wybierz są również dostępne w menu kontekstowym (uruchamianym poprzez jednokrotne kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybranym zapisie).

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

Czy ten artykuł był pomocny?