Okno Notatka do zlecenia serwisowego

image_print

Dopisywanie nowych notatek do zlecenia serwisowego jest możliwe po wciśnięciu przycisku Dodaj (klawisz <INSERT>) lub wybraniu z menu kontekstowego pozycji Dodaj.

  • Data – dodając notatkę proponowana jest zawsze data bieżąca.
  • Serwisant – domyślnie jako serwisant podpowiada się operator aktualnie zalogowany. Serwisantem może być również pracownik wpisany na listę dostępną w Słownikach. Wyboru operator/ pracownik można dokonać po wciśnięciu Rozwinięcia obok pola.
  • Treść – pole tekstowe, w którym można zamieścić treść notatki.
Notatka do zlecenia serwisowego

Czy ten artykuł był pomocny?