Ostrzeżenie (35052) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do faktoringu. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Faktoring – możliwe do finansowania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria do finansowania.

image_print

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zlecić do finansowania faktury, które nie spełniają kryteriów do finansowania lub takie, które już zostały zlecone i/lub odrzucone.
Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące warunki:

 • Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe, nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
 • waluta dokumentu to PLN lub EUR
 • termin płatności: 
  • jest większy lub równy 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia
  • nie jest mniejszy niż 3 dni – liczone od daty bieżącej
  • jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin
 • data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca
 • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury czyli kwota pozostała do spłaty)
 • rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domyślnego płatnika): krajowy
 • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
 • Faktura posiada formę płatności: przelew.

Czy ten artykuł był pomocny?