Płace i Kadry

image_print

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 1.03.2020r.:

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5198,58 zł.

– Minimalna stawka uczniów I roku: 259,93 zł.

– Minimalna stawka uczniów II roku: 311,91 zł.

– Minimalna stawka uczniów III roku: 363,90 zł.

– Młodociany – przyuczenie: 207,94 zł

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. (M.P 2020, poz. 171)

2. Formularz danych właściciela. Na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] dodano sekcję 'Forma opodatkowania oraz przychód i dochód za poprzedni rok’, w której Użytkownik może odnotować informacje o formie opodatkowania obowiązującej właściciela w ubiegłym roku kalendarzowym (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie na zasadach ogólnych) oraz przychodzie i dochodzie osiągniętym przez niego w okresie korzystania z danej formy. Podane wartości będą wykazane na deklaracji ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II.

Sekcja jest aktywna, gdy właściciel ma wprowadzony kod ubezpieczeniowy 0590 lub 0592.

3. Wprowadzono przypomnienie o konieczności odnotowywania zmian dotyczących PPK przez aktualizację zapisu pracownika. W przypadku gdy Użytkownik uzupełni/zmieni dane dotyczące PPK na zakładce 7.PPK/Dodatkowe na formularzu pracownika poprzez edycję formularza, a nie za pomocą aktualizacji zapisu podczas zapisu kartoteki pojawi się odpowiedni komunikat z dwoma dostępnymi opcjami. Użytkownik wprowadzone zmiany będzie mógł zapisać jako nowy zapis historyczny obowiązujący od wskazanego dnia lub w edytowanym zapisie pracownika. W przypadku wybrania opcji dodania nowego zapisu historycznego podana data, od kiedy zmiana ma być wprowadzona musi mieścić się w okresie obowiązywania edytowanego zapisu pracownika.

Zmiany

1. Parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawi składek z bieżącej wypłaty’. W nowych bazach parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ dostępny w [Konfiguracja / Firma/ Parametry] domyślnie nie będzie zaznaczony. Podczas konwersji bazy danych z wersji 2020.1.2 lub 2020.2 ustawienie parametru nie będzie zmienione. Podczas konwersji z wersji wcześniejszej niż 2020.1.2 parametr domyślnie nie będzie zaznaczony.

Poprawiono

1. Kalendarz Nie(obecności). W przypadku gdy pracownik miał wprowadzone kilka wejść w tym samym dniu usunięcie jednego z nich nie powodowało renumeracji. Poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?