Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.

image_print

Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.Szczegóły: ADO Error Code: 0x80040e14Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Description: The query processor ran out of stack space during query optimization. Please simplify the query. SQL State: 42000  Native Error: 8621 [Kod dostawcy bazy danych: 8621 ]

Komunikat ten występuje podczas próby wydruku deklaracji CIT-8. Związany jest on z pracą na Microsoft SQL Server 2008 R2, który już nie jest wspierany. Zalecamy aktualizację do wyższej wersji.

Po aktualizacji SQL Server do wersji co najmniej 2012 komunikat podczas wydruku się nie pojawia.

Czy ten artykuł był pomocny?