Spis z natury – scenariusze

image_print

Jak dodać nowy spis z natury z pozycjami?

Aby dodać nowy spis z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu głównego: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Określić rok spisu z natury, a następnie kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 3. Wypełnić kolejno dane spisu z natury, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że wartość spisu pojawi się dopiero w momencie dodania poszczególnych pozycji spisu.
 4. Uzupełnić poszczególne pozycje spisu z natury.
 5. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>.

Jak dodać nowy spis z natury zbiorczą kwotą?

Aby dodać nowy spis z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu głównego: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Określić rok spisu z natury, a następnie kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 3. Wypełnić kolejno dane spisu z natury, zaznaczyć parametr Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji i w polu Wartość wprowadzić zbiorczą kwotę spisu z natury.
 4. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>.

Jak usunąć spis z natury?

Aby usunąć spis z natury, należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Odszukać dany spis i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Usuń  lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 4. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.
Uwaga
Nie ma możliwości usunięcia z ewidencji spisu z natury, który został zaksięgowany do Księgi podatkowej. W takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i kasowanie zostanie anulowane. Jeżeli dany spis musi zostać usunięty należy go w pierwszej kolejności skreślić z zapisów Księgi podatkowej.

Jak zmienić dane ogólne spisu z natury?

Aby zmienić dane ogólne spisu z natury, takie jak numer, data czy opis, należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Odszukać spis na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 4. Program wyświetli formularz spisu, na którym można dokonać zmiany numeru spisu, daty spisu, kategorii (dokonywanie innych zmian na formularzu spisu np. zmiany pozycji czy renumeracji pozycji) zostało opisane w kolejnych podpunktach).
 5. Po dokonaniu zmian należy je zapisać, klikając na karcie środka trwałego przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub klawisz <ESC>.

Jak dodać nową pozycję do spisu z natury?

Aby dodać nową pozycję spisu z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu głównego: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Kliknąć przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 4. Wprowadzić informacje o nowej pozycji.
 5. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>.

Jak usunąć wybraną pozycję spisu z natury?

Aby usunąć wybraną pozycję spisu z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Odszukać dany element spisu i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 4. Kliknąć przycisk Usuń lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 5. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.

Jak zmienić wybraną pozycję spisu z natury?

Aby zmienić pozycję spisu z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Kliknąć przycisk Zmień lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Odszukać pozycję spisu na liście i ustawić na niej kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 4. Kliknąć przycisk Zmień  (edycja poprzez formularz pozycji) lub wcisnąć klawisz <ENTER> (edycja na liście).
 5. Zmodyfikować element spisu.
 6. Po dokonaniu zmian należy je zapisać klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub klawisz <ESC>.

Jak przenumerować pozycje spisu z natury?

Aby przenumerować pozycje spisu z natury, należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Nacisnąć przycisk Renumeracja lub klawisz <F8> lub nacisnąć przycisk  obok ikony Renumeracji aby wybrać rodzaj renumeracji: wg Lp. czy wg nazwy.

Jak zaksięgować spis z natury do Księgi podatkowej?

Aby zaksięgować spis z natury do zapisów Księgi podatkowej należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu głównego: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Ustawić kursor na spisie, który ma zostać zaksięgowany (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Nacisnąć przycisk Księguj  , program wyświetli komunikat: Czy chcesz wykonać zaksięgowanie zaznaczonych pozycji do Księgi Podatkowej? Potwierdzenie pytania powoduje wygenerowanie dokumentu księgowego, przy czym wartość spisu z natury zostanie zaksięgowana do kolumny 15 księgi. W momencie księgowania dokumenty zmieniają kolor wyróżnienia z czarnego na niebieski. Użytkownik ma możliwość zaksięgowania jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku podatkowego ostatniego spisu z natury dodanego z datą  grudniową. Remanent z miesiąca innego niż grudzień księgowany jest tylko w bieżącym roku podatkowym.
 4. Po przeniesieniu spisu z natury do bufora Zapisów księgowych możemy odnaleźć na formularzu spisu z natury odwołanie do konkretnego Zapisu w Księdze przychodów i rozchodów (numer, pod jakim został zapis zaksięgowany, datę operacji), istnieje również możliwość podglądnięcia konkretnego zapisu w księdze przez naciśnięcie przycisku .
Uwaga
Spis z natury księgowany jest z datą przeprowadzenia spisu lub z datą bieżącą, zależnie od ustawienia parametru Księgowanie dokumentów z datą wprowadzonego w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry. Spis z natury księgowany jest do bufora lub bezpośrednio do księgi, zależnie od ustawienia parametru Księgowanie ewidencji przez bufor wprowadzonego w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy dla danego operatora.

Jak zaimportować spis z natury z programu Firma++?

Aby zaimportować spis z natury z programu FPP należy:

 1. Wyeksportować w programie FPP cennik w postać pliku tekstowego.
 2. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 3. Określić rok spisu z natury a następnie kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 4. Wypełnić kolejno dane spisu z natury, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że wartość spisu pojawi się dopiero w momencie dodania poszczególnych pozycji spisu (w momencie wprowadzania wartość jest równa zero).
 5. Nacisnąć przycisk Import z pliku COMMA , odnaleźć właściwy plik tekstowy i otworzyć go.
 6. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>.

Czy ten artykuł był pomocny?