Terminy

image_print

Sekcja Terminy służy do definiowania terminów wyświetlania powiadomień i informacji w oknie Informacje bieżące. Zdefiniowane terminy są przypisywane do wprowadzanych do bazy informacji bieżących w Konfiguracja/ Program/ Informacje bieżące. Standardowo po wykreowaniu bazy danych zdefiniowanych jest 8 terminów systemowych, których nie można usunąć, ani zmodyfikować.

Terminy systemowe to:

  • 15-TY DLA DEKLARACJI INTRASTAT,
  • 15-TY DLA DEKLARACJI VAT-UE,
  • 20-TY DLA DEKLARACJI PODATKOWYCH,
  • 25-TY DLA DEKLARACJI VAT-7,VAT-8,VAT-9M, VAT-UE,
  • 30 DNI PRZED i 30 DNI PO TERMINIE,
  • 5 DNI PRZED i 5 DNI PO TERMINIE,
  • CODZIENNY,
  • DLA DEKLARACJI DRA.

Lista terminów zawiera 2 kolumny (kod oraz nazwa) i jest obsługiwana przez standardowe klawisze obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Formularz terminu składa się z dwóch zakładek: [Ogólne] oraz [Dodatkowe].

Czy ten artykuł był pomocny?