Typy nieobecności

image_print

Konfiguracja Firmy/ Płace/ Typy nieobecnościpo naciśnięciu  Pokaż standardowe pojawi się lista nieobecnościami predefiniowanych w programie, które nie podlegają modyfikacji przez użytkownika, ale można sprawdzić ich definicję naciskając .

W praktyce pojawiają się różne nieobecności rzadziej stosowane (np. krwiodawstwo, wyjście do sądu). które mogą zostać dodane przez użytkownika. W tym celu należy:

  • Wejść w Konfiguracja Firmy/ Płace/ Typy nieobecności.
  • Nacisnąć „Plus”, pojawi się formularz nieobecności, uzupełnić formularz.
  • Następnie wcisnąć „Zapisz”.
  • Na liście nieobecności standardowych tj. pod „Pokaż standardowe” nie są widoczne nieobecności zdefiniowane przez użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?