W jaki sposób wyeksportować do banku przelewy z tytułu wynagrodzeń?

image_print

System Comarch ERP Optima umożliwia przygotowanie i przesłanie zestawu poleceń przelewu do banku. W tym celu można wykorzystać jeden z istniejących formatów przelewów lub zdefiniować własny w oparciu o informacje dostarczone przez bank. Formaty wymiany dodajemy w menu Ogólne / Inne / Formaty przelewów. W programie są predefiniowane m.in.: 

 • Elixir-O BPH,
 • Elixir-O iBRE,
 • KB24 – Kredyt Bank (eksport),
 • US – Bank Śląski,
 • Videotel (format definiowalny),
 • ZUS – Bank Śląski.

Eksportu przelewów dokonujemy z poziomu modułu Kasa / Bank / Preliminarz płatności po wcześniejszym odfiltrowaniu (np. za pomocą daty realizacji, parametru ‘Przelewy do wysłania’) i zaznaczeniu właściwych płatności i kliknięciu w lewym dolnym rogu okna w ikonę ‘dyskietki’ –  Eksportuj polecenia przelewu.

Aby eksport przelewów z tytułu wynagrodzeń był możliwy należy :

 • poprawnie określić formę płatności, odbiorcę, bank oraz numer rachunku w schemacie płatności na formularzu pracownika lub
  w schemacie płatności dostępnym na formularzu wypłaty,
 • naliczyć i zamknąć wypłaty pracowników (powinny być widoczne w kolorze czarnym),
 • płatności z tytułu wynagrodzeń muszą mieć status ‘Do realizacji’,
 • w Preliminarzu płatności nie mogą być zaznaczone opcje  ‘Rozliczone: Całkowicie i Nie podlega ’ (ikona eksportu będzie wówczas nieaktywna)
 • na liście płatności należy wybrać właściwy Rejestr typu konto bankowe

Po wciśnięciu eksportu poleceń przelewu w oknie ‘Eksport przelewów do pliku’ należy obowiązkowo wypełnić:

 • Format wymiany,
 • Katalog docelowy,
 • Nazwę pliku

wtedy ikona ‘piorunka’ będzie aktywna. Po jej wciśnięciu plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji i będzie można zaimportować go do systemu bankowego.          

Uwaga
Nazwa pliku nie może zawierać znaków nie akceptowanych przez Windows, np.  \ / .
Aby ponownie wyeksportować przelewy należy zmienić ich status z ‘Wysłane’ na ‘Do realizacji’. Można to zrobić z poziomu otwartej płatności na zakładce ‘Ogólne’ lub seryjnie dla zaznaczonych wybierając z menu pod prawym przyciskiem myszy opcję ‘Zmień na do realizacji’.

 

Czy ten artykuł był pomocny?