W jaki sposób wykonać wydruk listy dokumentów uwzględnionych do deklaracji VIU-DO we wskazanym kwartale?

image_print

W rejestrze VAT sprzedaży z poziomu zakładki [Rejestry VAT] jest dostępny wydruk Klasyfikacja sprzedaży/ Zestawienie transakcji do VIU-DO. PO jego wskazaniu pojawia się okno z możliwością wskazania kwartału i roku oraz z parametrem pozwalającym na określenie, czy drukować listę dokumentów czy tylko podsumowania.

Wydruk składa się z dwóch sekcji, odpowiadających formularzowi deklaracji VIU-DO:

  1. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji– do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-DO,
  2. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług– do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał deklaracji VIU-DO.

W przypadku dokumentów w walucie innej niż EUR prezentowane na wydruku kwoty pobierane są z dokumentu z zakładki [OSS]. Przed wykonaniem wydruku dokumenty powinny zostać przeliczone przez użytkownika po kursie EBC na koniec kwartału. Można do tego wykorzystać dostępną w rejestrze VAT sprzedaży operację seryjną Przelicz po kursie EBC.

Dokumenty na wydruku są prezentowane z podziałem na poszczególne kraje, rodzaj (Towary lub Usługi) oraz w ramach rodzaju z podziałem na poszczególne stawki VAT. Wydruk zawiera osobne podsumowanie dla każdej stawki VAT, rodzaju i kraju.

Czy ten artykuł był pomocny?