Wymiana danych

image_print

Sekcja Wymiana danych zawiera pozycje:

 • Wyślij dane – po rozwinięciu dostępne są opcje:
  • Wyślij dane dotąd nieeksportowane i zmienione
  • Wyślij wszystkie dane

Po kliknięciu wysyłane są dane zgodnie z wybraną opcją. Ich zakres zależy od programu używanego przez Klienta który ma je odebrać. W przypadku Comarch ERP XT/MBR są to:

 • Kontrahenci,
  • Faktury za usługi księgowe,
  • Płatności do deklaracji

W przypadku Comarch ERP Optima są to wszystkie dane możliwe do zaznaczenia w menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport.

 • Odbierz dane – po rozwinięciu dostępne są opcje:
  • Odbierz tylko nowe dane
  • Odbierz nowe i zmienione dane

Po kliknięciu odbierane są dane zgodnie z wybraną opcją. Importowane są wszystkie dane możliwe do zaznaczenia w menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Import (wszystkie słowniki i wszystkie rodzaje dokumentów).

 • Historia wymiany – po kliknięciu otwierane jest okno zawierające informacje dotychczas dostępne na oknie Skrzynka IWD w menu Narzędzia. Okno zawiera zakładki Wysłane i Odebrane:

Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów nie jest zaznaczony parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, wówczas po kliknięciu w którąś z opcji w sekcji Wymiana danych pojawia się komunikat:

Aby wymieniać dane z Klientem przez Internet utwórz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a następnie aktywuj wymianę w Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Internetowa Wymiana Dokumentów. Czy chcesz teraz przejść do konfiguracji?
Po kliknięciu opcji Tak otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie operator może włączyć wymianę danych przez serwer Comarch.

Ustawienia w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów zostały podzielone na 2 zakładki:

 • Konfiguracja – zawierająca ustawienia dotyczące biura rachunkowego lub oddziału oraz datę ważności certyfikatu
 • Klienci – tabela z listą baz Klientów. Oprócz dotychczas dostępnych kolumn dodana została kolumna Aplikacja, która może przyjmować wartości: brak, XT/MBR lub Optima.

 

Wiadomości od Klientów – w przypadku programu w wersji dla Biur rachunkowych dostępne są powiadomienia dla pracowników Biur Rachunkowych o wiadomościach od Klientów, które zostały przesłane na portal iKsięgowość24. Po otworzeniu okna Rejestry VAT następuje sprawdzenie czy są dostępne nieprzeczytane wiadomości od Klientów na portalu iKsięgowość24. Jeżeli są, wyświetlana jest chmurka z informacją o ich ilości:

Chmurka będzie widoczna przez 10s, chyba że Użytkownik zamknie ją za pomocą ikony X. Kolejne sprawdzenie ilości nieprzeczytanych wiadomości odbywa się co 30 minut.

Po kliknięciu na ikonę Wiadomości od Klientów otwierana jest przeglądarka internetowa z Panelem Biura na portalu iKsięgowość24 z listą wiadomości od Klientów.

Jeżeli dany operator nie ma uzupełnionego loginu SSO w ramach Comarch Cloud (czyli nie logował się z programu do Systemu Obsługi Zgłoszeń, Indywidualnych Stron Klientów lub Społeczności Comarch ERP), po kliknięciu na ikonę pojawia się prośba o podanie loginu i hasła:

Po wpisaniu danych logowania i kliknięciu Zaloguj zostaną one zapamiętane, dzięki czemu przy kolejnym kliknięciu w ikonę od razu nastąpi zalogowanie na portal iKsięgowość24. Wybranie opcji Uruchom bez logowania powoduje otwarcie przeglądarki internetowej ze stroną logowania do portalu iKsięgowość24.

Czy ten artykuł był pomocny?