Załącznik PIT/WZR

image_print

Formularz załącznika PIT/WZR składa się z dwóch sekcji:

  • [PIT/WZR B-E] – zawierającą listę dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
  • [PIT/WZR F-I] – zawierającą listę dokumentów związanych ze sprzedażą przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Dane na załączniku PIT/WZR użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie).

Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku PIT/WZR za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany.

Rys 119. Załącznik PIT/WZR, zakładka PIT/WZR B-E
Załącznik PIT/WZR, zakładka PIT/WZR F-I

Z poziomu formularza PIT-28 istnieje możliwość wyboru wydruku Załącznik PIT/WZR (zbiorczy), na którym na jednym formularzu drukowane są wszystkie pozycje.

Z poziomu formularza PIT-28 dostępny jest również wydruk Zestawienie dokumentów do załącznika PIT/WZR. Na wydruku dla danego wspólnika dokumenty są prezentowane z podziałem na rodzaj działalności oraz w ramach rodzaju działalności na niezapłacone wierzytelności/ zobowiązania i zapłacone wierzytelności/ zobowiązania.

Czy ten artykuł był pomocny?