Anulowanie dokumentu

image_print

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu anulowania dokumentów na przykładzie Faktury Sprzedaży

Mechanizm anulowania poznamy na podstawie nowej Faktury Sprzedaży.

 • Wprowadzamy Fakturę Sprzedaży:
  • kontrahent: MARSZALIK
  • forma płatności: gotówka (termin bieżący)
  • faktura wystawiana od: brutto
  • towary: JABŁONIE 100 szt. w cenie 10 zł
  • wartość brutto faktury: 1 000.00 zł
 • Płatności rozbijamy z poziomu zakładki [Płatności] na:
  • gotówka z bieżącym terminem: 200 zł
  • przelew: 800 zł
 • Zatwierdzamy fakturę na trwałe, z zaznaczonym parametrem WZ (należy odznaczyć parametr Drukuj fiskalnie):
  • aktywny znacznik WZ spowodował, że na podstawie faktury automatycznie powstał dokument WZ i towar został zdjęty z magazynu (w magazynie pozostało 100 szt.)
  • w Kasie/Banku do kasy przyjmowana jest wpłata 200 zł (ze statusem R – Rozliczony całkowicie)
  • w Kasie/Banku w Preliminarzu powstaje zdarzenie na kwotę 800 zł (ze statusem N- Nierozliczony)

Anulujemy fakturę

 • Aby program pozwolił na anulowanie faktury częściowo lub całkowicie rozliczonej bez konieczności wcześniejszego „ręcznego” usuwania rozliczeń należy najpierw w Konfiguracji zaznaczyć odpowiedni parametr:
  • uruchamiamy System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry
  • zaznaczamy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów
  • zamykamy konfigurację
 • Aby anulować fakturę należy:
  • zaznaczyć fakturę kursorem na liście
  • wcisnąć prawy przycisk myszy
  • z wyświetlonego menu wybrać opcję Anulowanie faktury
  • dokument anulowany widoczny jest na liście w kolorze czerwonym
 • W trakcie anulowania program zapyta, czy automatycznie anulować dokument WZ: wybierzmy opcję TAK
 • Konsekwencje w module Kasa/Bank
  • zdarzenie w Preliminarzu płatności na kwotę 800 zł zostało usunięte
  • zapis kasowy w raporcie kasowym na kwotę 200 zł został usunięty
 • Konsekwencje w magazynie:
  • anulowanie faktury z równoczesnym anulowaniem WZ sprzedaży spowodowało zwrot towaru do magazynu.
  • na liście dokumentów WZ dokument WZ utworzony na podstawie faktury jest widoczny w kolorze czerwonym , co oznacza, że został on również anulowany.

Czy ten artykuł był pomocny?