Co zrobić, gdy podczas logowania wyświetla się komunikat „Comarch ERP Optima: informacja (24098) Na tym serwerze [nazwa_serwera] nie zainstalowano komponentów niezbędnych do obsługi klucza sprzętowego. Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ.”

image_print

Komunikat może się pojawić podczas logowania w instalacjach sieciowych, w przypadku, gdy Comarch ERP Optima, ma źle skonfigurowane pole Serwer klucza lub na podanym serwerze nie jest prawidłowo skonfigurowany Comarch ERP Menadżer Kluczy.

 

W celu usunięcia problemu należy sprawdzić:

  1. Czy pole serwer klucza jest prawidłowo wypełnione? W większości przypadków pole to powinno być puste, co oznacza, że licencje będą pobierane z serwera, gdzie znajduje się baza danych Comarch ERP Optima, podana wcześniej w polu Serwer. Jeżeli istnieje potrzeba zastosowania serwera klucza na odrębnym komputerze wtedy w polu serwer klucza należy podać nazwę instancji SQL w notacji: Nazwa_komputera\Nazwa_instancji.
    Jeżeli w Menadżerze Kluczy wskazano więcej niż jeden klucz (w przypadku kluczy wirtualnych), serwer kluczy powinien zostać wskazany w postaci Nazwa_komputera\Nazwa_instancji::Numer_klucza
  2. Czy na podanym serwerze zainstalowano komponenty niezbędne do obsługi klucza? Komunikat tak jak to jest podane w jego treści może również wskazywać na to, że na podanym serwerze nie są zainstalowane komponenty Menadżera Kluczy. W takiej sytuacji na podanym serwerze należy zainstalować Menadżer Kluczy (patrz pyt. „W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?”).
  3. Czy podany serwer klucza jest dostępny? Trzecim powodem pojawienia się komunikatu jest niedostępność podanego serwera klucza. W takiej sytuacji należy się upewnić, czy jest on włączony i czy działa do niego połączenie sieciowe z wybranej stacji.
Uwaga
Serwer klucza może zostać również wskazany na zakładce Bazy na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) lub w polu Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry).

Czy ten artykuł był pomocny?