Comarch ERP Optima Analizy BI

image_print

Comarch ERP Optima Analizy BI

Raporty wzorcowe

Nowości

 1. Nowe raporty wzorcowe dotyczące Opisów Analitycznych. Dodano raporty obsługujące nową funkcję programu Comarch ERP Optima – Opisy Analityczne: 
  • 23. Raport Sprzedaży z Opisem Analitycznym
  • 24. Raport Zakupów z Opisem Analitycznym
  • 25. Raport Księgowości (KK) z Opisem Analitycznym
  • 26. Raport Rejestrów VAT z Opisem Analitycznym 
 2. Wymiary analityczne dodane w Comarch ERP Optima prezentowane są w Analizach jako Wymiar NAZWA np. Wymiar Kontrahent. Natomiast przypisane im wartości w programie Optima Analizy BI preznetują dzięki miarom Wymiar Procent i Wymiar Wartość.

 3. Raporty dotyczące ankiet w module CRM. Dodano nowe raporty z obszaru ankiet dostępnego w module CRM: 
  • 10.06 Liczba ankiet,
  • 10.07 Poziom wypełnienia ankiet,
  • 10.08 Pytania, odpowiedzi.  
 4. Dzięki tym raportom możliwe jest analizowanie ankiet uzupełnionych w programie Comarch ERP Optima m.in. pod względem stopnia ich uzupełnienia, punktów za odpowiedź, ankietera przeprowadzającego badanie itd. W Optimie dodano bezpośrednie przejście z modułu ankiet do tych raportów w Analizach BI.

 5. Nowy raport 5.09 Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów. Został dodany nowy raport 09 Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów. W raporcie można analizować kontrahentów, płatników, dokumenty i magazyny z wykorzystaniem miar: Kwota i Kwota waluta, Wymiar Procent i Wymiar Wartość.
 6. Nowy raport 6.23 Delegacje zagraniczne – czas w delegacji. Dodano nowy raport odnoszący się do czasu delegacji zagranicznych.

Zmiany

 1. Raporty 1.26 i 1.27.Do raportów 26 Analiza RO według kontrahentów i 1.27 Analiza RO pozostałych do realizacji dodano nowe wymiary
  • Daty Wystawienia,
  • Data Terminu Rezerwacji 
 2. Raporty dotyczące Rejestru VAT. Aby umożliwić zbudowanie zestawienia transakcji zgodnego z deklaracją VAT 7, dodano wymiar Odliczenia.
  Wymiar jest dostępny na raportach: 
  • 08. Raport Rejestrów VAT
  • 26. Raport Rejestrów VAT z Opisem Analitycznym 
 3. oraz wszystkich raportach standardowych z działu 05. Rejestry VAT

 4. Atrybuty zasobów – Nowa funkcjonalność przenoszenia atrybutów dodanych na zasobach na raportach: 
  • 14. Raport Zasobów Magazynowych z Dostaw,
  • 7.18 Produkty z dostaw,
  • 7.19 Ranking produktów zalegających,
  • 7.20 Zaleganie w przedziałach,
  • 7.21 Produkty z dostaw na dzień,
  • 7.23 Zaleganie w przedziałach na dzień,
  • 7.24 Raport Dokumentów Magazynowych z Cechami Dostaw
 5. Czas trwania czynności w godzinach i minutach – W raportach serwisowych dodano miary: 
  • Czas Trwania Czynności Godziny,
  • Czas Trwania Czynności Minuty. 
 6. Raport Płac i Kadr – Dodano miarę Suma Elementów Wypłaty, która pozwala na pokazywanie elementów wypłaty, które nie są liczone do wartości brutto wypłaty.

Czy ten artykuł był pomocny?