Czy do e-Sprawozdania Finansowego można z programu Comarch ERP Optima zaimportować do Rachunku zysku i strat kwoty z poprzedniego roku?

image_print

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.2 umożliwia zaimportowanie do Rachunku zysków i strat kwot z poprzedniego roku. W zestawieniu księgowym w programie Comarch ERP Optima należy na zakładce [Kolumny] wskazać kolumnę Poprzedni okres.

Czy ten artykuł był pomocny?