Czy jest możliwość seryjnego usuwania rozliczeń?

image_print

Seryjne usuwanie rozliczeń jest możliwe z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu, a także od wersji 2017.5 z poziomu: Kasa/Bank/Dokumenty rozliczone, z zakładki [Rozliczenia dokumentów] na zapisie kasowym/bankowym oraz z zakładki [Rozliczenia] na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.

Jest również możliwość usuwania rozliczeń za pomocą operacji seryjnej Usuń rozliczenia dostępnej w preliminarzu płatności, na liście zapisów kasowych/bankowych, w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej.

Uwaga
W każdym z wymienionych przypadków seryjnego usuwania rozliczeń, program sprawdza czy dane rozliczenie może zostać usunięte to znaczy, czy nie zostało zaksięgowane oraz czy nie została zaksięgowana różnica kursowa, czy nie zostało ujęte na dokumencie kompensaty, czy nie zostało wybrane na dokumencie noty odsetkowej, a także czy nie jest powiązane z rozrachunkiem w sytuacji kiedy jest włączony automat rozliczeń i rozrachunków.

Czy ten artykuł był pomocny?