Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania mamy możliwość utworzenia sprawozdania finansowego na podstawie roku poprzedniego?

image_print

Od wersji 2020.1 jest możliwość utworzenia sprawozdania na podstawie roku poprzedniego.

Pod symbolem trzech kropek rozwijana jest lista dostępnych możliwości w obrębie danego sprawozdania. Wybór opcji Utwórz na podstawie roku poprzedniego powoduje uruchomienie utworzenia nowego sprawozdania na podstawie aktualnie zaznaczonej pozycji.

Do nowego sprawozdania przeniesione zostaną m. in.: dane z części  Wprowadzenie, układ wszystkich zestawień księgowych, wartości liczbowe z roku bieżącego zostają przeniesione do okresu porównawczego, opisy wszystkich not objaśniających do sprawozdania finansowego, lista osób, które powinny złożyć swój podpis pod sprawozdaniem.

Czy ten artykuł był pomocny?