Błąd: Daty poza okresem obrachunkowym.

image_print

Podczas przeliczania zestawienia obrotów i sald w polu Okres od/Okres do należy wskazać daty w obrębie okresu obrachunkowego, który został wybrany w menu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy.

Czy ten artykuł był pomocny?