Definiujemy kalendarz za pomocą serii

image_print
Cel ćwiczenia: Utworzenie nowego kalendarza (dla pracowników niepełnosprawnych) i szybkie zdefiniowanie dni przy użyciu serii.

 • W konfiguracji (Firma/ Płace/ Kalendarze) otwieramy nowy Formularz kalendarza.
 • Na zakładce Ogólne:
  • Nazwa: 35-godzinny
  • Akronim: 35h
  • Pozostawiamy zaznaczenie w polu „Uwzględniaj wymiaru etatu”
  • Nadgodziny: pozostawiamy zaznaczone pola: „Rozliczaj nadgodziny”, „Licz standardowe dopłaty do nadgodzin”, „Licz standardowe wynagrodzenie powyżej/powyżej normy”, „Licz standardowe dopłaty do godzin nocnych”, norma według kalendarza
 • Przechodzimy na zakładkę Kalendarz – widzimy niezdefiniowane dni, które są wyświetlane jako .
 • Po wciśnięciu przycisku Kalendarz otwiera się formularz wstawiania serii. Na zakładce Ustawienia podajemy okres, na który będzie naniesiona nasza seria – od dnia do dnia.
Uwaga
Zakres dat należy podać w ten sposób, aby rozpoczynał się od poniedziałku, jako początku tygodnia pracy.
 • W części Pozostaw bez zmian – odznaczamy wszystkie parametry.
 • Przechodzimy na zakładkę Seria i wybieramy z listy naszą zdefiniowaną serię. Pojawiają się zdefiniowane dni serii.
 • Uruchamiamy nanoszenie serii dni na kalendarz używając ikony pioruna. Po naniesieniu serii w kalendarzu obok daty pojawia się godzina rozpoczęcia pracy, a w nawiasie liczba godzin do przepracowania (norma).
 • Następnie nanosimy święta – naciskamy przycisk Wstawianie świąt i określamy okres (wybrany rok), na jaki wprowadzamy standardowe święta. W części Wstaw – pozostawiamy zaznaczone pole [√] święta. Jak również pole Zamieniaj zdefiniowane dni powinno być zaznaczone [√], aby zdefiniowane wcześniej dni w kalendarzu zostały zamienione na świąteczne.
 • Jeśli w danym roku występują święta przypadające w soboty należy odnotować dodatkowe dni wolne za te święta (podstawa prawna: art. 130 § 2 K.p.).
 • W prawym górnym rogu wyświetlona jest norma czasu pracy ustalona w oparciu o naniesioną serię i dni świąteczne. Jeśli godziny i dni normy pracy się zgadzają z naszymi oczekiwaniami, zapisujemy zdefiniowany Kalendarz.

Czy ten artykuł był pomocny?