Etapy

image_print

Okno zawiera listę Etapów realizacji zdefiniowanych przez użytkownika, które są wykorzystywane na formularzu kontaktu/ zadania. Na liście znajdują się kolumny Kod oraz Opis.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – dodanie nowego Etapu realizacji,

 Zmień – edycja Etapu realizacji,

 Usuń – skasowanie istniejącego Etapu realizacji,

 Zapisz – zapis wprowadzonych zmian,

 Zamknij – zamknięcie okna.

Zdefiniowane etapy można przesuwać w górę  i w dół . Kolejność etapów będzie tak samo wyświetlana po rozwinięciu listy etapów na formularzu kontaktu/ zadania.

Uwaga
Jeśli zdefiniowany etap użyty jest na jakimś kontakcie/ zadaniu, to nie będzie możliwości usunięcia go z listy etapów w konfiguracji.

Czy ten artykuł był pomocny?