Ewidencja wyposażenia

image_print

Ewidencja wyposażenia dostępna jest z menu: Księgowość/ Ewidencja wyposażenia.

Ewidencja wyposażenia posiada dwie zakładki: 

  • [Wyposażenia] – na liście elementy ułożone są w kolejności wprowadzania.
  • [Atrybuty wyposażeni] – lista zawierająca dwie dodatkowe kolumny: Kod atrybutu i Wartość atrybutu. Pod tabelą znajduje się filtr umożliwiający wyświetlenie elementów wyposażenia z wybranym atrybutem lub z atrybutem o konkretnej wartości. Dodatkowo możliwe jest sumowanie wartości atrybutów o typie liczba w wierszu sum.

Ewidencja wyposażenia – zakładka Wyposażenia

Lista wyświetlana jest w porządku kolejnych numerów nadanych przez program w momencie wprowadzania w obrębie danej grupy.

Zawiera następujące informacje o ewidencji wyposażenia: Lp., Nazwa, Numer inwentarzowy, Data zakupu, Ilość, J.m. i Wartość zakupu.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Data zakupu – pozwala filtrować listę wg daty zakupu wyposażenia.

W użyciu, Zlikwidowane, Zbyte – parametry pozwalają filtrować listę wg stanu środka trwałego.

 – Eksportuj wyposażenie – pozwala na wygenerowanie listy wyposażenia do pliku tekstowego na dysk lokalny lub do aplikacji IBARD. Użytkownik może wygenerować plik według kodu kreskowego lub według numeru inwentarzowego. Eksportowane jest tylko wyposażenie będące w użyciu. Zaznaczenie w oknie importu parametru Eksportuj ilość powoduje przenoszenie do pliku wartości z karty wyposażenia, z kolei odznaczenie parametru skutkuje eksportem wartości 0. Użytkownik może wygenerowany plik zaczytać w aplikacji Comarch Mobile Inwentaryzacja, uzupełnić ilość wyposażenia, a następnie zaimportować uzupełniony plik na formularz arkusza inwentaryzacyjnego.

Operacje seryjne – po rozwinięciu strzałki obok przycisku widoczne są opcje:

  • Ustaw kategorię -funkcja umożliwia przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na zaznaczonych kartach środków trwałych/ wyposażenia.
Parametry seryjnego ustawiania kategorii

Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie na wskazane karty środków trwałych/ wyposażenia opisu znajdującego się na formularzu wybranej kategorii.

  • Nadawanie kodów kreskowych – kod kreskowy zostanie dodany na zaznaczonych pozycjach pod warunkiem, że pole to nie zostało wcześniej uzupełnione. Operacja seryjna nie zmienia istniejącego już kodu kreskowego.

Z poziomu listy wyposażenia istnieje możliwość wykonania wydruku etykiety (w tym na drukarce etykiet), zawierającego kod kreskowy, nazwę firmy, wyposażenia oraz numer inwentarzowy.

Ewidencja wyposażenia lista

Ewidencja wyposażenia – zakładka Atrybuty wyposażeń

W przypadku zakładki [Atrybuty wyposażeń] pojawiają się dwie dodatkowe kolumny: Kod atrybutu i Wartość atrybutu. Pod tabelą znajduje się filtr umożliwiający wyświetlenie elementów wyposażenia z wybranym atrybutem lub z atrybutem o konkretnej wartości. Dodatkowo możliwe jest sumowanie wartości atrybutów o typie liczba w wierszu sum.

Czy ten artykuł był pomocny?