Formularz grupy pytań

image_print

Nową grupę pytań można dodać z poziomu menu CRM/ Grupy pytań.

Formularz grupy pytań zbudowany jest z następujący pól i parametrów:

  • Nazwa – tutaj należy wprowadzić nazwę dla tworzonej grupy pytań. Nazwa musi być unikalna i może zawierać maksymalnie 250 znaków.
  • Domyślna – parametr pozwala oznaczyć grupę pytań jako domyślną. Tak oznaczona grupa podpowiada się na każdym nowym pytaniu. Grupy domyślnej nie można oznaczać jako nieaktywnej.
  • Waga – waga przypisana do danej grupy i służąca do wyliczania punktów i oceny ankiety. Domyślne wartość pola wynosi 0, a maksymalnie można tam wpisać 100.
  • Nieaktywna – parametr pozwala oznaczyć grupę jako nieaktywną. Standardowo nieaktywne grupy pytań nie wyświetlają się na liście grup pytań ankietowych. Grupa nieaktywna nie może być grupą domyślną.
  • Opis – tutaj można wpisać dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje do danej grupy pytań. Pole nieobowiązkowe do uzupełnienia.

Ponadto okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski:

 Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian.

Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

Czy ten artykuł był pomocny?