Formularz zapisu kasowego/bankowego

image_print

Formularz zapisu w raporcie kasowym/bankowym podzielony został na trzy zakładki: [Ogólne], [Podmiot] i [Rozliczenia dokumentów]. W tytule okna pojawia się nazwa rejestru, do którego zapis zostanie wprowadzony.

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

Kwoty dodatkowe – wykorzystywane podczas księgowania raportów kasowych/ bankowych do modułu Księga Handlowa (opisano dokładniej w rozdziale Kwoty dodatkowe),

Lista dokumentów nierozliczonych dla podmiotu określonego na zapisie (funkcja Rozliczenia).

Czy ten artykuł był pomocny?