Przekazanie płatności do Comarch Apfino

image_print

W programie Comarch ERP Optima umożliwiono przesyłanie płatności do Comarch Apfino. Płatności przesłane z programu Comarch ERP Optima będą widoczne na platformie Comarch Apfino w sekcji Płatności na Liście wydatków i Liście wpływów.

Jakie płatności można przekazać do Comarch Apfino?

Do Comarch Apfino można przekazywać płatności związane z dokumentami handlowymi sprzedaży i zakupu, deklaracjami, dokumentami wprowadzonymi do rejestru VAT, ewidencji dodatkowej oraz płatności zarejestrowane bezpośrednio w preliminarzu płatności, które są:

  • zatwierdzone na stałe,
  • które nie były wcześniej przesyłane lub od czasu wysyłki na formularzu dokumentu zostały zmodyfikowane dane.

 

Przekazanie płatności do Comarch Apfino

Na wstążce formularza w Preliminarzu płatności dodano opcję Przekaż płatności służącą do przekazania płatności na platformę.

Preliminarz płatności – opcja Przekazania płatności do Comarch Apfino

Opcja ta jest analogicznie dostępna w menu kontekstowym dostępnym w Preliminarzu płatności, pod prawym przyciskiem myszy jako Przekaż do Comarch Apfino.

Menu kontekstowe – opcja przekazania płatności

Przy próbie przekazania płatności (tj. po kliknięciu w opcję Przekaż płatności w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:

  • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):

  • jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino:

  • Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie Comarch Apfino oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi się okno dotyczące przekazywania płatności z informacją Trwa przekazywanie wybranych płatności do platformy usług finansowych Comarch Apfino. Proszę czekać. Po zakończeniu przekazywania płatności przy przycisku Comarch Apfino na wstążce pojawi się dymek z informacją o ilości przekazanych dokumentów do Comarch Apfino:

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość automatycznego wysyłania danych o płatnościach do Comarch Apfino. Umożliwia to usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych (SOA). Dzięki SOA płatności będą wysyłane automatycznie wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Cykliczność wysyłania płatności spowoduje, że na platformie Comarch Apfino będzie zawsze aktualna informacja o stanie wydatków i wpływów. Szczegóły na temat wykorzystania SOA znajdują się w artykule Serwis Operacji Automatycznych – Parametry

Kolumna Comarch Apfino w Preliminarzu płatności

W Preliminarzu płatności została dodana kolumna Comarch Apfino. Kolumna może przyjmować wartości:

  • Przesłano – oznacza to, że płatność  została poprawnie przesłana do Comarch Apfino,
  • Prześlij ponownie – oznacza to, że na płatności zostały zmienione dane (np. płatność została rozliczona) i należy ją ponownie przesłać do Comarch Apfino,
  • Nie przesłano – oznacza to, że płatność nie została jeszcze przesłana do Comarch Apfino.
  • Nie dotyczy – wartość ta pojawia się dla płatności związanych z listami płac, które nigdy nie są wysyłane do Comarch Apfino oraz dla płatności do pozostałych dokumentów które są w buforze.

 

.

Czy ten artykuł był pomocny?