Jak ewidencjonować pracę zdalną okazjonalną?

image_print

Odnotowanie pracy zdalnej okazjonalnej jest możliwe dzięki wykorzystaniu strefy ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’. Aby odnotować taką strefę należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2023.3.1. Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję ‘Seryjne wstawianie dni’ .

W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania pracy zdalnej okazjonalnej dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’.

W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności.

Jeśli w konfiguracji firmy ustawiono kontrolę rocznego limitu pracy zdalnej (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Dane kadrowe i deklaracje) to podczas wprowadzania na planie pracy i kalendarzu (Nie)obecności pracy w strefie ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’, program sprawdzi czy pracownik nie przekroczył przysługującego w roku limitu. W przypadku przekroczenia pojawia się odpowiedni komunikat.

Możliwość planowania oraz zatwierdzania pracy zdalnej okazjonalnej dostępna jest również z poziomu aplikacji Comarch HRM. Więcej informacji związanych z planowaniem pracy zdalnej w aplikacji Comarch HRM znajduje się tutaj: Plan pracy – Praca zdalna

Czy ten artykuł był pomocny?