Jak odnotować osobie zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej prawo do emerytury lub renty w kodzie tytułu ubezpieczenia?

image_print

Aby kod tytułu ubezpieczenia umowy cywilnoprawnej został uzupełniony o kod emerytury lub renty należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika i na zakładce 5 Ubezpieczenie cd uzupełnić pole Ustal. prawo do emeryt. lub renty:

1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury
2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty

Czy ten artykuł był pomocny?