Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO ze stawką podatku VAT (inną niż 0% i np) np. ze stawką 23%?

image_print

Aby możliwe było wystawienie dokumentu w walucie obcej np. w Euro, na którym ma również naliczać się podatek VAT z konkretną stawką, należy upewnić się, że w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczone są odpowiednio parametry:

Takie ustawienia umożliwiają oprócz zmiany waluty dokumentu, również naliczenie podatku VAT. Na dokumentach walutowych domyślnie proponowana jest stawka VAT 0% lub n/p. Po zaznaczeniu parametru VAT na fakturach w walucie, dla kontrahentów o statusie krajowy proponowana będzie stawka VAT z kartotek towarowych. Dodatkowo Użytkownik będzie miał możliwość jej zmiany na inną albo na poszczególnych towarach, albo globalnie na wszystkich pozycjach dokumentu (poprzez parametr Naliczaj VAT na zakładce [Płatności]).
Dodatkowo parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie powoduje, że dla kontrahentów o statusie krajowy, płatność dokumentu dzielona jest na dwie części – kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Obie płatności wynikające z dokumentu przenoszone są do Preliminarza płatności i oddzielnie rozliczane.

Czy ten artykuł był pomocny?