Jakie kody nadawane są automatycznie na dokumentach handlowych ?

image_print
  • Dla wszystkich wystawionych w programie Paragonów nadawana jest procedura RO. Dla Faktur Sprzedaży zafiskalizowanych lub powstałych z przekształcenia Paragonu nadawana jest procedura FP. Kod FP nie jest przenoszony na korektę utworzoną do zafiskalizowanej faktury.
  • Odpowiednie procedury dodawane są również automatycznie w przypadku faktur VAT Marża. Po wskazaniu na Fakturze VAT Marża procedury marży, do dokumentu zostanie automatycznie dopisana odpowiednia procedura dla JPK_V7: MR_T, MR_UZ.
  • Program umieszcza również automatycznie procedurę TP w przypadku dodawania faktur dla kontrahenta powiązanego. Aby tak się stało, kontrahent na swojej karcie, na zakładce [Handlowe] powinien mieć zaznaczony parametr Kontrahent powiązany.
  • Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta, który na swojej karcie, na zakładce [Handlowe] ma zaznaczony parametr Rolnik, automatycznie jest dodawana procedura VAT_RR. Po przekształceniu FRR do FZ, Faktura Zakupu automatycznie otrzymuję procedurę VAT_RR.
  • Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta o statusie Pozaunijny/ Pozaunijny (zwroty VAT), automatycznie jest dodawana procedura IMP.
  • Procedura WEW dodawana jest automatycznie na dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS) tworzony z poziomu menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne Sprzedaży. Nie jest dodawana na FWS powstałą z przekształcenia Faktury Zakupu (FZ).
    Na Fakturę Wewnętrzną Sprzedaży powstałą z przekształcenia Faktury Zakupu nie są przenoszone kody JPK_V7 z FZ. Kody z FZ są przenoszone tylko na Fakturę Wewnętrzną Zakupu .

Czy ten artykuł był pomocny?