Kalkulator wynagrodzeń

image_print

Kalkulator wynagrodzeń – narzędzie pomocne do wyliczania kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy.

Kalkulator wynagrodzeń nie jest powiązany z wyliczaniem wypłat. Jest dostępny niezależnie od posiadanych modułów w menu Ogólne lub w menu Płace i Kadry z poziomu: listy pracowników, formularza pracownika, listy wypłat pracowników i formularza wypłaty.

Na formularzu kalkulatora należy wskazać, czy wyliczana kwota dotyczy wypłaty dla pracownika etatowego, czy zleceniobiorcy oraz ustawić dodatkowe parametry takie jak:

 • wyliczenie kwoty brutto od podanej netto,
 • wyliczenie kwoty netto od podanej brutto,
 • naliczanie składek emerytalno-rentowych,
 • naliczanie składki chorobowej i wypadkowej (w przypadku zleceniobiorców),
 • naliczanie składki zdrowotnej,
 • naliczanie składek na FP i FGŚP,
 • naliczanie ulgi podatkowej i kosztów uzyskania przychodu,
 • określenie procentu kosztów uzyskania przychodu,
 • naliczanie podatku zryczałtowanego (w przypadku zleceniobiorców),
 • określenie procentu zaliczki podatku,
 • zwolnienie z PIT dla młodych,
 • określenie procentu składki podstawowej oraz dodatkowej pracownika i pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Kolejne parametry wyświetlane są zależne od tego, czy wybrano naliczenie wynagrodzenia pracownika etatowego czy wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej:

Po wybraniu  opcji ‘Wynagrodzenie pracownika etatowego dostępne parametry:

  • Składki emerytalno-rentowe:
   • naliczać (domyślna)
   • nie naliczać
  • Składka na FP :
   • naliczać (domyślna)
   • nie naliczać
  • Składka na FGŚP:
   • naliczać (domyślna)
   • nie naliczać
  • Koszty uzyskania przychodu (ze stosunku pracy):
   • podstawowe (domyślna)
   • podwyższone
   • brak
  • Koszty uzyskania 50% (prawa autorskie):
   • naliczać
   • nie naliczać (domyślna)
  • Ulga podatkowa:
   • W polu należy wprowadzić zadeklarowaną przez pracownika w PIT-2 kwotę ulgi: 300 zł ,150 zł lub 100 zł (domyślnie podpowiada się 300 zł)
  • Procent podatku – pole typu ‘procent’ z domyślnie podstawianą wartością 12%
  • Zwolnienie z PIT :
   • nie (domyślne)
   • tak

Po wybraniu  wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, dostępne są parametry:

   • Składki emerytalno-rentowe:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka chorobowa :
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka wypadkowa:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka zdrowotna:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka na FP:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka na FGŚP:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Koszty uzyskania – z domyślnie ustawiona wartością 20,00%
   • Ulga podatkowa:
    • W polu należy wprowadzić zadeklarowaną przez pracownika w PIT-2 kwotę ulgi: 300 zł ,150 zł lub 100 zł (domyślnie podpowiada się 300 zł)
   • Procent podatku – z domyślnie ustawioną wartością 12%
   • Zwolnienie z PIT :
    • nie (domyślne)
    • tak
   • Podatek zryczałtowany:
    • nie (domyślna)
    • tak

 

Na końcu znajdują się wspólne dla obu rozliczeń parametry dotyczące określenia procentu składki podstawowej oraz dodatkowej pracownika i pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Uwaga
Dostosowanie kalkulatora do obsługi wyliczenia kwoty netto lub brutto wynagrodzenia dla osób zwolnionych z PIT ze względu na wiek zostanie zrealizowane w wersji 2020.0 w październiku. Aktualnie w kalkulatorze w przypadku ustawienia procentu zaliczki podatku na 0% kalkulator działa zgodnie z zasadą ograniczania składki zdrowotnej do zaliczki podatku.

Po ustawieniu powyższych parametrów oraz wpisaniu kwoty następuje automatyczne wyliczenie: kwoty brutto lub netto (w zależności od tego czy wyliczenie dotyczy kwoty netto czy brutto), składek ZUS pracownika, składki zdrowotnej, zaliczki podatku, składek ZUS finansowanych przez pracodawcę, składek na FP i FGŚP, składek podstawowych i dodatkowych pracownika i pracodawcy w ramach PPK oraz łącznego kosztu pracodawcy. Automatyczne przeliczenie kwot następuje również po każdej zmianie parametrów.

Przy wyliczaniu kwoty wynagrodzenia, stałe podatkowe i wartości zmiennych z Konfiguracji, np. procent składki wypadkowej, są uwzględniane w wysokości aktualnej na datę wypłaty uzupełnioną na formularzu kalkulatora wynagrodzeń. Kwoty wyliczone przez kalkulator można przenosić na inne formularze za pomocą funkcji kopiowania <CTRL>+<C> -> <CTRL>+<V>.

Czy ten artykuł był pomocny?