Błąd „Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]”.

image_print

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia), lub usunąć odwołanie do tego konta z poziomu pozycji zestawienia.

Komunikat pojawia się również w przypadku, gdy na jednej z pozycji przeliczanego zestawienia odwołano się do innego zestawienia, które w jednej z pozycji ma wskazane konto wymienione w komunikacie. W takim przypadku parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” należy zaznaczyć na pozycji zestawienia, do którego się odwołujemy w przeliczanym zestawieniu.

Program sprawdza istnienie kont dla wszystkich okresów, za które przeliczane jest zestawienie.

Czy ten artykuł był pomocny?