Komunikat ID 26171 „W zapisie wymagane jest bilansowanie cząstkowe”.

image_print

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj bilansowanie cząstkowe zapisów księgowych” . Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy zapisie polecenia księgowania wielopozycyjnego uruchamiany jest mechanizm kontrolny, sprawdzający czy istnieje jednoznaczne powiązanie pomiędzy zapisami po stronie Winien i Ma. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to nie można zapisać dekretu, na którym istnieje więcej niż po jednym księgowaniu jednostronnym równocześnie po obu stronach. Księgowanie jest traktowane jako poprawne, jeśli: wszystkie pozycje są dwustronne; istnieje jedno księgowanie jednostronne po Wn i dowolna ilość po Ma (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne); istnieje jedno księgowanie jednostronne po Ma i dowolna ilość po Wn (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne).

Czy ten artykuł był pomocny?