Kopia bezpieczeństwa bazy na dysku

image_print

Jak wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych? Aby wykonać jednorazową kopię danych firmy lub bazy konfiguracyjnej należy z menu Narzędzia wybrać kolejno Kopia bezpieczeństwa > Utwórz teraz kopię na dysku lokalnym.

W otwartym kreatorze tworzenia kopii bezpieczeństwa należy w kolejnych krokach określić:

  • Zawartość kopii bezpieczeństwa – czy utworzyć kopię bazy głównej, w której znajdują się dane dotyczące danej firmy, czy bazy konfiguracyjnej, w której znajdują się niektóre elementy konfiguracji wspólnej dla wszystkich baz
  • Sposób zapisania jednorazowej kopii bezpieczeństwa – na lokalnym dysku komputera czy w bezpiecznej usłudze Comarch IBARD
  • Nazwa pliku dla kopii – w przypadku wyboru opcji zapisu na lokalnym dysku komputera należy wskazać gdzie utworzyć kopię bezpieczeństwa bazy głównej i – w zależności od zaznaczeń na wcześniejszym oknie – bazy konfiguracyjnej. Podczas wskazywania można posłużyć się przyciskiem Przeglądaj
  • Weryfikacja archiwum – określenie czy wykonana kopia ma dodatkowo zostać sprawdzona pod względem poprawności (parametr Weryfikacji kopii bezpieczeństwa jest domyślnie zaznaczony).
Uwaga
Funkcja wykonania kopii bezpieczeństwa dostępna w menu Narzędzia widoczna jest tylko po zalogowaniu na operatora posiadającego uprawnienia administratora.

Kopię można również wykonać z poziomu Konfiguracji Programu (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Bazy danych).

Oprócz jednorazowego wykonania kopii bezpieczeństwa istnieje możliwość skonfigurowania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii baz danych na Comarch IBARD: Automatyczna kopia na Comarch IBARD

Czy ten artykuł był pomocny?