Kwoty dodatkowe/ celne

image_print

W programie dostępne są ułatwienia dotyczące ewidencji dodatkowych kwot przy zakupie towarów wynikających np. z transportu, cła, czy podatku akcyzowego jest realizowane przez dokument Korekty Granicznej. Na formularzu Korekty Granicznej, na zakładce [Ogólne] jest dostępna opcja  Kwoty dodatkowe.

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych kwot związanych z zakupem towaru, w tym kwot z dokumentu SAD (przy zakupie towarów spoza Unii Europejskiej). Pozycje, dla których wpisujemy kwoty celne są pobierane na dokument Korekty Granicznej z Konfiguracji firmy/ Handel/ Kwoty dodatkowe/ celne.

Lista domyślnie zawiera trzy pozycje: Wartość cła, Wartość akcyzy, Koszt transportu. Użytkownik ma możliwość dodawania nowych pozycji w zależności od potrzeb i specyfiki pracy oraz usuwania/zmiany domyślnych pozycji.

Dla poszczególnych pozycji listy określamy:

  • czy dotyczy zakupu wewnątrzunijnego/krajowego (kolumna UE/kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny),
  • czy od wartości tej pozycji ma być naliczony podatek VAT,
  • oraz czy ma generować płatność (Jeśli przy parametrze Wpływ na płatność wybrano opcję Tak, to utworzone zostanie nowe zdarzenie do rozliczenia, z poziomu menu Kasa/Bank/Preliminarz płatności. W przypadku wyboru opcji Nie – wartość towaru na magazynie zostanie powiększona o określoną kwotę.)

 

Zgodnie z ustawieniem pozycje listy są przenoszone na dokument Korekty Granicznej, gdzie użytkownik podaje ich kwotową wartość.

Więcej informacji na temat Korekty Granicznej znajduje się tutaj.

Konfiguracja firmy/ Handel – Kwoty dodatkowe/ celne

Czy ten artykuł był pomocny?