Limity

image_print

Są wykorzystywane w module Biuro Rachunkowe. W tym miejscu można ustawić wielkość obrotów, której przekroczenie obliguje do zmiany formy prowadzonej księgowości.

Limit – pełna księgowość – dotyczy podatników, rozliczających się na zasadzie Podatkowej Księgi przychodów i Rozchodów. Pomaga kontrolować, czy w wybranym okresie suma przychodów nie przekroczyła ustawionego limitu.

Limit – obowiązek VAT – pomaga kontrolować, czy w wybranym okresie suma kwot netto z pozycji faktur sprzedaży z Rejestrów VAT (ze stawką różną od NP i ZW) nie przekroczyła wprowadzonego limitu.

Limit – ryczałt dotyczy podatników, którzy rozliczają się na zasadzie Ryczałtu. Pomaga kontrolować, czy w wybranym okresie suma przychodów nie przekroczyła danego limitu.

Czy ten artykuł był pomocny?