OCR

image_print

Zmiany

1. OCR. Sprawdzanie numeru NIP. Przy odczytywaniu faktur przez OCR sprawdzana jest zgodność numeru NIP widniejącego w fakturze z numerem NIP w pieczątce firmy. Weryfikacja odbywa się według poniższych założeń:

  • Sprawdzany jest NIP z aktualnej pieczątki. Pieczątki historyczne nie są weryfikowane
  • Dodając fakturę zakupu sprawdzany jest NIP nabywcy z NIP w pieczątce
  • Dodając fakturę sprzedaży sprawdzany jest NIP sprzedawcy z NIP w pieczątce

Jeżeli NIP-y są zgodne dokument zostanie dodany do rejestru.

W przypadku niezgodności numerów NIP pojawi się komunikat ostrzegający.

Użytkownik może zdecydować i wybrać:

  • Tak – dokument zostanie dodany pomimo niezgodnych numerów NIP
  • Nie – dokument nie zostanie dodany do rejestru

Wybierając jedną z odpowiedzi i dodatkowo zaznaczając parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej spowoduje, że przy kolejnych dokumentach będzie pamiętana przez program wybrana odpowiedź i komunikat nie będzie się już pojawiał.

Jeżeli natomiast parametr o zapamiętaniu odpowiedzi nie zostanie zaznaczony wówczas przy kolejnym dodawaniu dokumentu i wykryciu niezgodności w numerach NIP komunikat pojawi się ponownie.

W przypadku dokumentów, na których nie ma oznaczenia Sprzedawca/Nabywca dotychczas numer NIP nie był pobierany na dokument. Obecnie jeżeli na takim dokumencie numery NIP zostaną rozpoznane wówczas są porównywane z pieczątką firmy. Na dokument w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu podstawiany jest numer NIP inny niż ten, który jest wpisany w pieczątce firmy.

2. OCR. Sprawdzanie daty wystawienia. Podczas dodawania dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR weryfikowane są daty na dokumencie. Sprawdzane jest czy data wystawienia jest z bieżącego bądź poprzedniego miesiąca, czy z innych miesięcy.
Jeżeli data wystawienia jest z innego miesiąca niż bieżący lub poprzedni, to przed dodaniem dokumentu pojawi się komunikat o treści:

Na dokumencie ‘numer dokumentu’ rozpoznana została data wystawienia ‘data wystawienia’.
Domyślnie dokument zostanie zapisany z rozpoznaną datą. Czy chcesz zmienić datę i dodać dokument z datą bieżącą?

Użytkownik może zdecydować i wybrać:

  • Tak – dokument zostanie dodany z datą bieżącą. Oznacza to, że dla faktur zakupu zostanie ustawiona bieżąca data wpływu a dla faktur sprzedaży data wystawienia jako data bieżąca.
  • Nie – dokument zostanie dodany z datą rozpoznaną.

Wybierając jedną z odpowiedzi i dodatkowo zaznaczając parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej spowoduje, że przy kolejnych dokumentach będzie pamiętana przez program wybrana odpowiedź i komunikat nie będzie się już pojawiał.

Jeżeli natomiast parametr o zapamiętaniu odpowiedzi nie zostanie zaznaczony wówczas przy kolejnym dodawaniu dokumentów i wykryciu dat na dokumencie, które nie są bieżące, komunikat pojawi się ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?