Ostrzeżenie 24318 „Nie można naliczyć wypłaty. Nie wykryto elementów, które można naliczyć lub wypłata została policzona na innej liście płac za ten sam okres.”

image_print

Ostrzeżenie pojawia się w przypadku, gdy program nie wykrywa elementów wypłaty, które mogą być naliczone na wybranej liście płac. Najczęściej przyczyną komunikatu jest wcześniejsze naliczenie przez Użytkownika wypłaty etatowej/wynikającej z umowy cywilnoprawnej na innej liście płac za ten sam okres. Komunikat zostaje wyświetlony także w przypadku, gdy na formularzu umowy cywilnoprawnej wskazano konkretny symbol listy płac, na której ma odbywać się naliczenie, a Użytkownik próbuje naliczać wypłatę na innym symbolu listy płac.

Czy ten artykuł był pomocny?