Ostrzeżenie (35053) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Windykacja – możliwe do odzyskania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria windykacji.

image_print

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zgłosić do odzyskania faktury, które nie spełniają kryteriów do windykacji lub takie, które już zostały zgłoszone i/lub odrzucone.
Można zgłaszać do windykacji dokumenty, które spełniają następujące warunki:

  • Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe; nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
  • Faktury przeterminowane, tj. z terminem płatności o co najmniej 1 dzień wcześniejszym niż data bieżąca (jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin)
  • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia)
  • Faktura posiada formę płatności: przelew
  • rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
  • status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
  • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
  • wypełniono dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.

Czy ten artykuł był pomocny?