Lista firm

image_print

Panel ten zawiera listę wszystkich aktywnych baz danych, do których bieżący operator nie posiada zakazu. Lista baz danych posiada możliwość zaznaczania wielu baz. Pod listą widoczna jest suma baz, liczba baz zaznaczonych oraz dla atrybutów typu liczba podsumowanie wszystkich wartości w kolumnie. Zasada zaznaczania jest taka, że dopiero wyjście z edycji pola zaznaczonego albo inaczej przejście do następnego wiersza powoduje odświeżenie tej wartości.

Na listach w panelu Lista firm, Biblioteki Dokumentów, Skrzynki Operatora, Rejestrów VAT, Ewidencji dodatkowej oraz Panelu Wyników dostępny jest wiersz filtra. W wierszu pod każdym nagłówkiem kolumny można wpisać zadany ciąg znaków, po którym zostaną odszukane rekordy w odniesieniu do wartości wyświetlanych w danej kolumnie. Dzięki takiej formie wyszukiwania jest możliwość filtrowania po dwóch i większej ilości kolumn jednocześnie.

W każdej kolumnie, po której występuje sortowanie dostępny jest lokator, który działa wg metody „zaczyna się od” (jeżeli Operator ma wybraną opcję: Filtrowanie list metodą „zaczyna się od” z poziomu programu Comarch ERP Optima, z menu Widok). Jeśli w tej kolumnie wpiszemy z klawiatury zadany ciąg znaków, wówczas kursor ustawi się na pierwszym wybranym rekordzie spełniającym wpisany warunek.

Oprócz nazw baz danych na panelu wyświetlane są wartości wybranych przez użytkownika atrybutów. Listę wyświetlanych atrybutów określa się poprzez wybór z menu kontekstowego funkcji Ukrywanie kolumn lub poprzez użycie klawisza <F12>. Wyświetlane jest wówczas okno z listą wszystkich dostępnych atrybutów z możliwością zaznaczenia, które z nich chcemy wyświetlić na liście baz danych. Po zaakceptowaniu atrybutów do wyświetlenia, lista jest odświeżana wg nowych ustawień. Kolejność kolumn wyświetlanych na liście można zmieniać przeciągając je pomiędzy sobą.

W panelu Lista firm w menu kontekstowym dostępne są między innymi opcje:

Menu kontekstowe – lista dostępnych opcji

 • Ukrywanie kolumn <F12> – wybór opcji wyświetli listę kolumn możliwych do wyboru/ukrycia
 • Odśwież <F5> – odświeżenie podświetlonej bazy – dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych
 • Odśwież wszystko <CTRL>+<F5> – odświeżenie wszystkich danych dotyczących wszystkich baz danych – dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych.
 • Odśwież widok – odświeża atrybuty wybrane na liście.
 • Odśwież atrybut – odświeża podświetlony atrybut dla wszystkich baz.
 • Zaznacz wszystkie <CTRL>+<A> – pozwala na zaznaczenie wszystkich baz będących w Panelu baz danych
 • Odznacz wszystkie <CTRL>+<O> – pozwala na odznaczenie wszystkich baz będących w Panelu baz danych

Ukrywanie kolumn – ustalanie wyświetlanych kolumn w Panelu bez danych

Uwaga
 Nie ma możliwości wybrania więcej niż 20 atrybutów z menu Ukrywanie kolumn.

Istnieje również możliwość sortowania i grupowania listy.

 • Sortowanie listy wg wybranego atrybutu odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni nagłówek listy.
 • Grupowanie listy wg wskazanego atrybutu odbywa się poprzez przeciągnięcie nagłówka kolumny na pole o nazwie Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania.

Grupowanie listy wg wybranego atrybutu

Aktualny „widok” (czyli zestaw wybranych kolumn, ich kolejność i grupowanie) jest zapamiętywany dla operatora (tzn. operator po zamknięciu i uruchomieniu programu widzi taki sam układ kolumn jak przed zamknięciem).

W programie zostały predefiniowane następujące widoki:

NazwaKolumnyUwagi
Dane firmy Akronim
Nazwa firmy
Operator
Adres firmy
Miasto
NIP
Przedstawiciel PIT4R
Telefon
E-mail
WWW
Stawka
Status klienta
Deklaracja VAT-27Nazwa firmyGrupowane wg płatnik VAT/Stanu deklaracji
Operator
Płatnik VAT
Okres VAT-27Kwartalnie/Miesięcznie
Przedstawiciel VAT
Deklaracja VAT-27Status deklaracji
Telefon
Data VAT-27Data obliczenia
US VAT-7/8/9M/27/UE
Deklaracja VAT-7Nazwa firmyGrupowane wg płatnik VAT/Stanu deklaracji
Operator
Płatnik VAT
Okres VAT-7Kwartalnie/Miesięcznie
Przedstawiciel VAT
Deklaracja VAT-7Status deklaracji
Telefon
Kwota VAT-7
Data VAT-7Data obliczenia
US VAT-7/8/9M/27/UE
Deklaracja VAT-8Nazwa firmyGrupowane wg płatnik VAT/Stanu deklaracji
Operator
Płatnik VAT
Deklaracja VAT-8Status deklaracji
Przedstawiciel VAT
Telefon
Kwota VAT-8
Data VAT-8Data obliczenia
US VAT-7/8/9M/27/UE
Deklaracja VAT-9MNazwa firmyGrupowane wg płatnik VAT/Stanu deklaracji
Operator
Płatnik VAT
Przedstawiciel VAT
Deklaracja VAT-9MStatus deklaracji
Telefon
Kwota VAT-9M
Data VAT-9MData obliczenia
US VAT-7/8/9M/27/UE
Deklaracja VAT-UENazwa firmyGrupowane wg stanu deklaracji
Okres VAT-UEKwartalnie/Miesięcznie
Operator
Składa VAT-UE
Przedstawiciel VAT
Deklaracja VAT-UEStatus deklaracji
Telefon
Data VAT-UEData obliczenia
US VAT-7/8/9M/27/UE
Zaliczka PIT-4RNazwa firmyGrupowane wg stanu deklaracji
Operator odpowiedzialny
Zaliczka PIT-4R
Kwota zaliczki PIT-4R
Data zaliczki PIT-4RData obliczenia
Przedstawiciel PIT4R
Telefon
Urząd PIT-4R/CIT-8
Zaliczka CIT-8Nazwa firmyGrupowane wg rodzaju księgowości/Stanu deklaracji
Operator
Rodzaj księgowości
Kwota CIT-8
Zaliczka CIT-8
Przedstawiciel CIT
Telefon
Data zaliczki CIT-8Data obliczenia
US PIT-4R/CIT-8
Zaliczka PIT-36Nazwa firmyGrupowane wg rodzaju księgowości/Stanu deklaracji
Operator
Rodzaj księgowości
PIT-36 do policzeniaIlość zaliczek, które mają być wyliczone w danym
okresie
PIT-36 policzoneIlość zaliczek już obliczonych w danym okresie
Telefon
PIT-36L do policzeniaIlość deklaracji, które mają być wyliczone w danym
okresie
PIT-36L policzoneIlość deklaracji już obliczonych w danym okresie
Kwota PIT-36/PIT-36LSuma wszystkich przeliczonych deklaracji w danym
okresie
RyczałtNazwa firmyGrupowane wg rodzaju księgowości/Stanu deklaracji
Operator
Rodzaj księgowości
Ryczałt do policzenia
Ryczałt policzony
Przedstawiciel PIT4R
Telefon
Kwota ryczałtu
StanNazwa firmy
Dokumenty
Miesiąc
Rodzaj księgowości
Telefon

Widoki dostępne są na pasku (ribbonie) w jednej z zakładek . Występują w układzie dwóch podmenu: Standardowe – predefiniowane w programie i Użytkownika.

Użytkownik nie może zapisać widoku pod nazwą zarezerwowaną dla któregoś z widoków standardowych, innymi słowy nie można zmieniać widoków standardowych.

W sytuacji, gdy Operator ustalił dla swoich potrzeb układ okna może go zapisać jako Widoki użytkownika, pod określoną nazwą wskazując opcję Zapisz widok jako, lub pobrać wcześniej zapisany widok. Wszystkie wcześniej zdefiniowane przez użytkownika Widoki dostępne są w menu Widoki użytkownika.

Opcja Organizuj widok – wyświetlana jest lista dostępnych widoków użytkownika z możliwością zmiany nazwy oraz usunięcia widoku . Próba usunięcia widoku użytkownika poprzedzona jest komunikatem: Czy chcesz skasować wybrany widok?.

Panel baz danych został wyposażony w możliwość eksportu danych. Opcja eksportu dostępna jest na pasku (ribbonie)  i umożliwia eksport:

 • Eksport bieżącego widoku do pliku (Excel.xls, Excel.xlsx, pdf, rtf, html)
 • Eksport tylko danych do pliku MS Excel
 • Eksport tylko zaznaczonych danych do pliku MS Excel
 • Eksport danych do schowka
 • Eksport tylko zaznaczonych danych do schowka.
Uwaga
 Eksport danych do pliku MS Excel, PDF, RTF, HTML możliwy jest również w sytuacji, gdy operator zaloguje się wyłącznie na moduł Biuro Rachunkowe.

Oprócz eksportu istnieje również możliwość podglądu wydruku i wydruku bezpośrednio na drukarkę. Opcja dostępna również na pasku w postaci ikon .

Czy ten artykuł był pomocny?