Współpraca z terminalem płatniczym

image_print

Aby ułatwić obsługę transakcji bezgotówkowych, w Comarch ERP Detal możliwa jest współpraca z:

  • terminalem płatniczym Verifone VX 520 dystrybuowanym przez eService,
  • terminalami Verifone VX 520, Ingenico iCT220 ETH i Ingenico Desk 3200 dystrybuowanymi przez First Data Polcard,
  • terminalami dystrybuowanym przez ING.
  • terminalami dystrybuowanymi przez Polskie ePłatności.

Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są następujące operacje kartą płatniczą:

PolcardeServiceINGPolskie ePłatności
obciążenie karty płatniczej
zwrot środków płatniczych na kartę

Współpraca z terminalem jest możliwa po jego prawidłowym skonfigurowaniu. Informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Przyjęcie płatności za pomocą terminala płatniczego

Jeżeli podczas wystawiania paragonu, korekty do paragonu lub korekty do faktury zostanie wybrana płatność o typie Karta, która jest powiązana z terminalem płatniczym, wówczas obsługa płatności zostanie przekierowana na terminal. Gdy transakcja zostanie zaakceptowana na urządzeniu, dokument będzie rozliczony.

W przypadku niepowodzenia w Detalu zostanie wyświetlony komunikat: Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję? Po zaakceptowaniu komunikatu nastąpi ponowna próba obciążenia karty płatniczej. W przypadku wybrania przycisku Nie, program przekieruje użytkownika ponownie do edycji paragonu.

Płatność do paragonu może zostać podzielona. Jeżeli dokument ma być rozliczony na przykład gotówką i kartą, wówczas na oknie płatności należy wprowadzić kwotę płatną gotówką, wybrać przycisk z płatnością gotówkową, a następnie przycisk z płatnością kartą. Kwota dla karty płatniczej zostanie przesłana do terminala płatniczego.

Wydawanie reszty w przypadku płatności kartą płatniczą nie jest możliwe – użytkownik nie może wpisać wyższej kwoty niż kwota wynikająca z transakcji.

Wydruk dokumentu na drukarce fiskalnej jest wykonywany dopiero po obciążeniu karty płatniczej. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zafiskalizowanie dokumentu nie będzie możliwe, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat: Płatność kartą została pobrana, ale paragon nie może być zapisany. Czy dokonać zwrotu pobranej płatności? Wybranie przycisku Tak pozwoli na zwrócenie środków na kartę. Po wybraniu opcji Nie, ponieważ karta została obciążona, należy wystawić dokument KW i zwrócić klientowi gotówkę.

Dotyczy wersji: 2022.1.1

Aktualizacja terminala, rozliczenie dnia

W górnym menu programu Detal, obok przycisku Raport fiskalny widoczny jest przycisk Terminal płatniczy ING. Przycisk dostępny jedynie po wybraniu modelu: ING lub ING –  połączenie terminalowe.

Po jego naciśnięciu pojawią się do wyboru dwie opcje:

  • Rozlicz dzień – na terminal zostanie wysyłane polecenie zatwierdzenia transakcji w systemie transakcyjnym.
  • Włącz aktualizację terminala – na terminal zostanie wysłane polecenie aktualizacji terminala.

Po uruchomieniu z programu aktualizacji terminala, należy poczekać aż urządzenie po aktualizacji będzie gotowe do pracy.

Uwaga
Grupa Terminal płatniczy ING widoczna jest w przypadku nowych instalacji. Dla istniejących instalacji użytkownik ma możliwość utworzenia grupy poprzez opcję Konfiguracja układu ekranu.

Czy ten artykuł był pomocny?