Z jakiego poziomu można wygenerować wydruk „Informacja o dokumentacji pracowniczej”?

image_print

Wydruk „Informacja o dokumentacji pracowniczej”  jest dostępny z poziomu formularza pracownika w sekcji Wydruki kadrowe. Wydruk zawiera informację o okresie przechowywania dokumentacji, terminie w jakim pracownik może ją odebrać oraz o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.

Data od kiedy dokumentacja będzie przechowywana jest pobierana z danych pracownika z pola „Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej do dnia”. Data do kiedy pracownik ma możliwość odbioru swojej dokumentacji pracowniczej jest wyliczana jako koniec miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Informację o okresie przechowywania dokumentacji należy przekazać pracownikom, którzy zostali zatrudnieni po 31.12.2019 (wraz ze świadectwem pracy).

 

Czy ten artykuł był pomocny?