Zmiana pakietu Comarch OCR lub jednorazowe ilości stron

image_print

Zakup nowego pakietu oznacza anulowanie dotychczasowego.

Oznacza to, że strony, które pozostały zostaną przeniesione do nowego pakietu i zsumowane a opłata miesięczna lub roczna zostanie naliczona według nowego pakietu i będzie odnawiana w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

Zakupienie nowego pakietu oznacza też zmianę terminu rozliczania. Np. obecny pakiet odnawiał się 20 dnia kolejnego miesiąca a zmiana pakietu na nowy następuje 10 dnia miesiąca. Zmiana ta spowoduje, że pakiet będzie odnawiał się teraz 10 dnia miesiąca.

Jeżeli zmiana pakietu ma być tylko jednorazowa i nie chcemy, aby wyższy pakiet odnawiał się w kolejnych miesiącach to należy po zakupie pakietu wyższego ponownie zakupić pakiet niższy. Zakupienie pakietu niższego nie musi nastąpić w tym samym dniu co zakup pakietu wyższego. Ważne jest, aby zakup pakietu niższego nastąpił do dnia zanim odnowi się pakiet wyższy. Np. tak ja w powyższym przykładzie zakup/powrót do pakietu niższego musi nastąpić do 9 dnia miesiąca.

Czy ten artykuł był pomocny?