1

Jaka jest różnica pomiędzy Comarch HRM zainstalowanym lokalnie a Comarch HRM w chmurze Comarch?

W przypadku korzystania z Comarch HRM w wersji stacjonarnej baza Comarch ERP Optima oraz aplikacja Comarch  HRM znajdują się na lokalnym komputerze Użytkownika. Dane dostępne są w obu aplikacjach w czasie rzeczywistym.

W modelu usługowym baza danych Comarch ERP Optima nadal znajduje się na lokalnym komputerze Użytkownika, aplikacja Comarch HRM instalowana jest na serwerze w Centrum Danych Comarch. Dane dostępne są po wykonaniu synchronizacji. Taki model pracy pozwala na obniżenie kosztów związanych z posiadaniem licencji obcych.




Czy dostępna jest wersja demo aplikacji Comarch HRM w chmurze Comarch?

Tak, publiczne demo jest dostępne przez stronę demo.epracownik.pl. Dane, które tam wprowadzisz będą widoczne również dla innych użytkowników demo.

Możesz także zamówić indywidualną 30-dniową wersję testową. Aby zamówić sprawdź czy posiadasz aktualną wersję Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR i moduł płacowo-kadrowy. W celu zamówienia usługi należy wejść do Konfiguracji > Firma >  Płace > Comarch HRM i wybrać przycisk „Uruchom aplikację w chmurze”.

Na kolejnej zakładce  – Model usługowy – należy podać:

  • Adres świadczenia usługi – domenę, w której dostępny będzie Comarch HRM. Może to być adres w domenie *.epracownik.pl lub we własnej domenie. W przypadku własnej domeny należy przesłać do Comarch odpowiednie certyfikaty.
  • Adres mailowy, na który zostanie wysłana informacja o uruchomieniu usługi oraz o danych dostępowych. Domyślnie podpowiada się tutaj adres mailowy uzupełniony w pieczątce firmy, Użytkownik ma możliwość wpisania innego adresu. Na podany adres wysyłane są również m.in. powiadomienia o aktualizacji i o nowych wersjach aplikacji.

W kolejnym kroku należy zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić to poprzez zaznaczenie odpowiedniego parametru oraz wybrać przycisk ‘Wypróbuj przez 30 dni’,  który spowoduje wysłanie zamówienia do Comarch Data Center.




Czym różni się synchronizacja pełna od różnicowej?

Bezpośrednio po uruchomieniu usługi Comarch HRM w chmurze Comarch zostanie wykonana pełna synchronizacja. Wszystkie dane, które mają być wyświetlane w Comarch HRM,  zostaną wyeksportowane do chmury Comarch. Po poprawnie przeprowadzonej pełnej synchronizacji program automatycznie ustawi synchronizacje różnicowe. Synchronizacja różnicowa przesyła dane, które zostały zmodyfikowane (dodane/zmienione/usunięte) od ostatniej poprawnej synchronizacji (zalecany model pracy).Użytkownik może ustalić kolejną pełną synchronizację – w tym przypadku dane przesłane wcześniej do chmury Comarch zostaną usunięte i nadpisane danymi przesłanymi z Comarch ERP Optima.




Jak zamówić Comarch HRM w chmurze Comarch?

W celu zamówienia Comarch HRM w chmurze Comarch należy wejść do konfiguracji Comarch ERP Optima (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Comarch HRM) i na zakładce '1. Ogólne’ nacisnąć przycisk ’Uruchom aplikację w chmurze’. Po naciśnięciu przycisku zamawiania pojawi się druga zakładka o nazwie '2. Model usługowy’ z formularzem, na który nastąpi automatyczne przejście. O uruchomieniu usługi zostaniecie Państwo powiadomieni mailem, który zostanie wysłany na podany w trakcie zamawiania usługi adres mailowy.




Które dane są synchronizowane?

Synchronizacji podlegają 2 rodzaje danych: kadrowo-płacowe i binarne. Dla każdego rodzaju danych można ustalić odrębny harmonogram synchronizacji. Dane kadrowo-płacowe obejmują zapisy historyczne pracownika, nieobecności, limity nieobecności, umowy cywilnoprawne, kwalifikacje, czas pracy, zestawienia czasu pracy, plan pracy, delegacje. Dane binarne to zdjęcia i wydruki udostępniane w Comarch HRM.




Kiedy zostanie wysłany mail informujący o zaplanowaniu nieobecności w aplikacji Comarch HRM w chmurze?

Powiadomienie mailowe zostanie wysłane po poprawnej synchronizacji różnicowej danych kadrowo-płacowych.

Uwaga

Należy także pamiętać o poprawnym skonfigurowaniu skrzynki pocztowej w gałęzi System/Konfiguracja/Program/CRM /Konta e-mail   i  wybraniu skrzynki pocztowej,  która będzie realizować wysyłkę powiadomień (ustawienie dostępne po stronie aplikacji HRM) . Więcej informacji pod linkiem:

https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl/index.php/dokumentacja/konfiguracja/




Kto może zamówić Comarch HRM w chmurze Comarch?

Usługa może być zamówiona przez Użytkownika posiadającego aktualną wersje Comarch ERP Optima i Comarch HRM. Dla Użytkowników nie posiadających aplikacji Comarch HRM umożliwiono zamówienie 30-dniowej wersji demo.