Instalacja i aktualizacje

Instalacja

Instrukcja instalacji

W niniejszym artykule przedstawione zostały wymagania, proces instalacji i reinstalacji Comarch ERP Optima 2023.5.1.

Wymagania sprzętowe i programowe

Informacje dotyczące wymagań sprzętowych i programowych znajdują się tutaj.

Zabezpieczenie programu

Do pracy programu w pełnej wersji konieczne jest posiadanie klucza zabezpieczającego, który zawiera informacje o zakupionych modułach.

Uwaga
Instalacja programu, na komputerze, na którym nie ma wcześniejszej wersji Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem aplikację do zarządzania modułami – Comarch ERP Menadżer Kluczy. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w  instrukcji Comarch ERP Menadżer Kluczy.
Wskazówka
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji programu wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub nowszej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
 

Płyta instalacyjna

Po uruchomieniu dysku instalacyjnego wyświetlane jest menu:
   • Zainstaluj - uruchomienie instalacji systemu Comarch ERP Optima,
   • Odwiedź - prezentacja programu,
   • Oferta uzupełniająca – ERP 4.0,
   • Pierwsze kroki z programem - dokumentacja, filmy instruktażowe oraz bazy demo,
   • Comarch ERP Optima w chmurze,
   • Społeczność Użytkowników,
   • Gdzie kupić
Płyta instalacyjna
Uwaga
Jeśli po włożeniu płytki instalacyjnej menu nie uruchomiło się automatycznie, należy uruchomić plik menu_optima.exe, znajdujący się w katalogu głównym płytki.
Wybranie opcji Zainstaluj Comarch ERP Optima umożliwia zainstalowanie programu w wersji dla jednego stanowiska lub dla pracy sieciowej.

Instalacja programu Comarch ERP Optima 

Podczas instalacji Użytkownikowi towarzyszy tzw. asystent. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania instalatora pojawiające się w kolejnych oknach. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku Dalej. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku Wstecz. Pełna instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to:
   • Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu Comarch ERP Optima.
   • Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu Comarch ERP Optima. Silnik ten to Microsoft SQL Server 2022 Express Edition. Ten punkt jest realizowany tylko w sytuacji, gdy wybrano opcję instalacji silnika bazy danych. Możliwość taka jest dostępna, jeśli na komputerze nie jest jeszcze zainstalowany Microsoft SQL Server.
   • Instalacja samego systemu Comarch ERP Optima.
Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rodzajem instalatora, rozpoznanymi przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika. Razem z programem instalowany jest również generator raportów o nazwie GenRap autorstwa Comarch SA. Narzędzie to pozwala na edycję oraz tworzenie nowych wydruków w programie.
Uwaga
Instalacja systemu Comarch ERP Optima musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
Do prawidłowego działania program wymaga dodatkowych komponentów. W czasie instalacji programu sprawdzane jest ich występowanie i w przypadku stwierdzenia braku obecności tych komponentów instalator przystępuje do ich instalacji. Poniżej znajduje się lista wymaganych komponentów:
   • .NET Framework 3.5 SP1
   • .NET Framework 4.7.2
   • MSXML 6.0
   • MDAC
   • SQLDMO
   • Crystal Reports (11.5.0.0)
   • Microsoft System CLR Types
   • SQL Server Shared Management Objects

Proces instalacji

Uruchomienie
Program Comarch ERP Optima można zainstalować z płyty instalacyjnej lub jednoplikowego instalatora: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe (zawiera sam program, wykorzystywany do aktualizacji Comarch ERP Optima lub instalacji na stanowisku bez SQL). Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na Indywidualnych Stronach Klientów www.erp.comarch.pl/klienci Po uruchomieniu instalatora pojawia się kreator instalacji. Poniższy przebieg instalacji odnosi się do instalatora zawierającego serwer SQL, to znaczy pliku ComarchERPOptimasql.exe. W przypadku użycia drugiego pliku ComarchERPOptima.exe instalacja wygląda analogicznie, nie ma jedynie sekcji związanej z instalacją serwera SQL . Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzana jest ilość wolnej przestrzeni na dysku systemowym, domyślnie jest to dysk C:. Jeżeli dostępna przestrzeń jest mniejsza niż 5 GB wyświetlany jest poniższy komunikat i instalator kończy pracę:

Jeżeli ilość wolnej przestrzeni na dysku systemowym jest wystarczająca uruchamiany jest kreator instalacji.

Kreator instalacji

Akceptacja warunków gwarancji

Warunki gwarancji

W kolejnym kroku kreator prosi o zapoznanie się z dokumentem: „Warunki korzystania gwarancji Comarch ERP Optima”. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza Dalej kontynuuje proces instalacji.
Sprawdzenie wymagań systemowych

Sprawdzanie wymagań systemowych

Podczas sprawdzania wymagań systemowych instalator weryfikuje, czy komputer jest odpowiednio skonfigurowany na potrzeby programu Comarch ERP Optima. W razie wystąpienia problemów uniemożliwiających poprawne działanie programu przy danej pozycji pojawi się znak „X” i instalator zakończy działanie. Poniżej znajduje się lista sprawdzanych parametrów systemu wraz z ich wymaganymi wartościami: Nazwa komputera – instalator sprawdza poprawność nazwy komputera.
Uwaga
Nazwa komputera nie może być taka sama jak nazwa użytkownika, który uruchomił instalację Comarch ERP Optima, w przeciwnym przypadku instalacja będzie przerwana na etapie zatwierdzania wyboru trybu instalacji serwera SQL.
System – program Comarch ERP Optima może być zainstalowany tylko na systemach operacyjnych określonych w wymaganiach minimalnych. Procesor – instalator sprawdza, czy taktowanie procesora wynosi co najmniej 2 GHz. Intalator pozwala na instalację programu, gdy ten warunek nie jest spełniony, przy czym wyświetlane jest odpowiednie ostrzeżenie. Pamięć RAM – minimalna ilość pamięci RAM to 2 GB. Ustawienia regionalne – do zainstalowania programu konieczne są polskie ustawienia regionalne. Rozdzielczość ekranu – minimalna, dopuszczalna przez instalator rozdzielczość to 1024×768 przy braku skalowania. Przy włączonym skalowaniu należy zwiększyć rozdzielczość, aby uniknąć konieczności przewijania okien.
Wybór typu konfiguracji

Rodzaj instalacji

 • Instalacja standardowa – na komputerze instalowane są wszystkie moduły programu Comarch ERP Optima. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta. Instalator w tym przypadku ustawia domyślną ścieżkę instalacji programu: C:\Program Files\Comarch ERP Optima\ (w przypadku systemów 64 bitowych będzie to ścieżka C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima\)
 • Instalacja zaawansowana – pozwala wybrać moduły oraz wskazać docelową lokalizację instalacji.
Instalacja standardowa – na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu Comarch ERP Optima wraz ze wszystkimi modułami. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta. Instalator w tym przypadku ustawia domyślną ścieżkę instalacji programu: C:\Program Files\Comarch ERP Optima\ (w przypadku systemów 64 bitowych będzie to ścieżka C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima\). Instalacja użytkownika – pozwala na wybór miejsca instalacji programu oraz modułów programu.
Wybór instalacji komponentu Crystal Reports

Podczas instalacji Comarch ERP Optima jest możliwość zrezygnowania z instalacji komponentu wydruków Crystal Reports. Odpowiedni ekran z możliwością odznaczenia tego elementu pojawi się podczas instalacji w trybie zaawansowanym tylko jeżeli spełnione są równocześnie oba warunki: na komputerze jest zainstalowany Comarch ERP XL oraz nie jest jeszcze zainstalowany dodatek Crystal Reports.

Wybór aktywnych modułów
Wybór aktywnych modułów – Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, które zakupił. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy

Wybór modułów

Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły:
   • Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) i Kasa/Bank Plus (KBP) – program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy wyżej wymienionych modułów, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), Analizy BI, Biuro Rachunkowe, CRM, CRM Plus, Środki Trwałe (ŚT), Automat Synchronizacji i/lub Przypominacz
   • Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK),  Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) – wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.
Wraz z instalacją Comarch ERP Optima dodawane są trzy usługi: Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych, Usługa wysyłania raportów do aplikacji Comarch ERP Mobile BI oraz Usługa wysyłania subskrypcji raportów aplikacji Comarch ERP Optima Analizy BI. Instalowane  są również aplikacja do zarządzania modułami – Comarch ERP Menadżer Kluczy. iBard służy do bezpiecznego przechowywania kopii baz danych Comarch ERP Optima, a także innych danych użytkownika. Usługa umożliwia w sposób bezpieczny, automatyczny i harmonogramowany przechowywanie istotnych informacji w profesjonalnym Centrum Danych Comarch. Więcej informacji oraz dostępne promocje znajdują się na stronie www.ibard.pl. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów zawarte są ulotkach dedykowanych tym modułom.
Uwaga
Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji – cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ. Zawsze zaznaczany jest moduł Kasa/Bank, niezależnie od wykupionych licencji.
Instalacja serwera SQL
Silnik bazy danych jest elementem niezbędnym do pracy programu Comarch ERP Optima – to właśnie on odpowiada za zapis i przechowywanie baz danych. Instalator Comarch ERP Optima umożliwia automatyczną instalację silnika bazy danych Microsoft SQL Server 2022 na polskojęzycznych oraz anglojęzycznych systemach operacyjnych. Wymagania minimalne dla tej wersji SQL’a to Windows 10 TH1 1507 i Windows Server 2016 w wersjach 64 bitowych. Aby móc zainstalować serwer SQL na wcześniejszych systemach, należy pobrać i uruchomić instalator SQL Server 2014 Express z poniższego linka. https://www.ibard.com/d/cfac3a5164edef110f124d5c2b933e8f38bf01bf Instalacja silnika Microsoft SQL Server 2019 odbywa się na lokalnym komputerze jako nazwana instancja NazwaKomputera\OPTIMA. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zainstalowany i dostępny serwer oraz godzi się na jego konfigurację pod potrzeby Comarch ERP Optima – nie musi dokonywać instalacji silnika.
Uwaga
Domyślnie instalowana nazwa instancji Microsoft SQL Server to Optima, cała nazwa serwera SQL ma postać NazwaKomputera\Optima

Instalacja serwera SQL

Tryby instalacji:
 • Comarch ERP Optima + Serwer SQL) – na komputerze zostanie zainstalowany program Comarch ERP Optima oraz serwer SQL (jeżeli instalator nie wykryje go na tym komputerze). Dodatkowo instalator skonfiguruje system (dodanie wyjątku do zapory systemu) umożliwiając innym komputerom łączenie się do tego serwera.
 • Comarch ERP Optima – na komputerze zostanie zainstalowany program Comarch ERP Optima. Instalacja wykorzystywana na komputerach (końcówkach), łączących się do serwera SQL.
  W przypadku testowania oprogramowania i braku ustawienia hasła instalator automatycznie przypisze hasło domyślne. W środowisku docelowym należy zabezpieczyć serwer mocnym hasłem.
Uwaga
Właściwy poziom bezpieczeństwa danych zapewnia określenie własnego, silnego hasła (parametr Zabezpiecz własnym hasłem).

Ustalenie hasła dla loginu SA

Hasło musi spełniać wymagania co do jego złożoności. To znaczy musi mieć co najmniej 8 znaków oraz zawierać znaki  ze wszystkich dalej wymienionych grup znaków: małe litery, wielkie litery, znaki specjalne oraz cyfry. Utworzony login pozwala na zarządzanie danymi na serwerze SQL. Hasło to należy podawać w kreatorze konfiguracji połączenia, podłączenia bazy firmowej lub kreatorze kopii i odtwarzania baz danych przy wyborze połączenia w trybie autoryzacji na serwerze SQL.
Zatwierdzenie instalacji
Po wybraniu opcji Dalej instalator rozpocznie instalację programu. Użytkownik jest informowany na bieżąco o postępie instalacji.

Postęp instalacji

 
Zakończenie instalacji
Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność do momentu, gdy rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wystawionymi w programie nie przekroczy 30 dni. w celu zakupu oprogramowania prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch: http://www.erp.comarch.pl/mapasprzedazy/

Zakończenie instalacji

Zmiana dostępności modułów dodatkowych instalowanych  z Comarch ERP Optima oraz funkcja naprawy instalacji

Po przejściu do Panelu sterowania \ Program i funkcje i kliknięciu na pozycję Comarch ERP Optima mamy do wyboru dwie opcje: Usuń oraz Zmień. Pierwsza z nich usuwa program z komputera, druga natomiast pozwala na wykonanie jednej z dwóch czynności. Pierwsza z nich to zmiana dostępności modułów dodatkowych, druga natomiast to uruchomienie funkcji naprawy instalacji Comarch ERP Optima.

Zarządzanie aplikacją Comarch ERP Optima

Wybór modułów dodatkowych – funkcja służy do zmiany dostępności modułów dodatkowych takich jak: Analizy BI, Automat Synchronizacji, Biuro Rachunkowe i Przypominacz. Jeżeli podane moduły nie były zaznaczone podczas instalacji Comarch ERP Optima, to z poziomu tej funkcji można je włączyć już po zakończeniu instalacji.

Wybór modułów dodatkowych

Napraw instalację Comarch ERP Optima – funkcja wykonuje ponowną rejestrację komponentów niezbędnych do działania aplikacji.

Instalacja nienadzorowana

Comarch ERP Optima można uruchomić w trybie instalacji nienadzorowanej. W przypadku chęci skorzystania z tego typu instalacji prosimy o konakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Uwaga
W przypadku konieczności doinstalowania pakietu .NET Framework 4.7.2 w czasie instalacji nienadzorowanej zostanie wykonany restart komputera.

Instalacja Comarch ERP Optima na serwerze terminali

Instalacja na serwerze terminali przebiega tak samo jak na stanowisku roboczym, przy czym przed przystąpieniem do instalacji należy przełączyć serwer terminali w tryb instalacji poprzez uruchomienie komendy: Change user /install Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć tryb instalacji wpisując komendę: Change user /execute Szczegółowe informacje na temat zalecanych parametrów środowiska terminalowego zawarte są biuletynie technicznym OPT60 Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym, który jest dostępny na stronach walidowanych dla Partnerów Comarch http://www.erp.comarch.pl/partnerzy. Zachęcamy Klientów, aby po szczegółowe informacje dotyczące planowania instalacji na serwerze terminali zgłaszali się do Autoryzowanych Partnerów Comarch.

Ustawienie interfejsu Comarch ERP Optima wpływające na wydajność pracy w środowisku terminalowym

Przy połączeniach terminalowych szczególnie przez Internet w celu zmniejszenia ilości przesyłanych danych, a przez to przyspieszenie wyświetlania okien wprowadzono specjalne ustawienia w programie. Ustawienia te zostały przedstawione w poniższych punktach.
Ustawienia skórki programu
Dla pracy poprzez pulpit zdalny przygotowano specjalne skórki o nazwach Flat oraz UltraFlat. Skórki  programu można ustawić z poziomu menu Widok po zalogowaniu do programu.
Wyłączenie animacji
Pozytywnie na szybkość wyświetlania w programie ma wyłączenie dostępnych animacji. Można to zrobić po zalogowaniu do programu w menu Widok odznaczając parametr Efekty animacji (wolniejsze działanie).

Menu – efekty animacji

Zwinięcie graficznego menu (ribbon)
Obszar graficznego menu (ribbon) jest najdłużej odrysowywany dlatego jego wyłączenie na wolnym łączu powinno poprawić szybkość ściągania obrazu aplikacji z serwera.

Menu – rozwinięta wstążka

Menu – zwinięta wstążka

Reinstalacja z poprzedniej wersji oraz aktualizacje programu

Wdrożenie nowej wersji programu może przebiegać na dwa sposoby: reinstalacji lub aktualizacji. Generalnie mówiąc reinstalacja wymaga odrębnego instalatora analogicznie jak w przypadku instalacji programu, natomiast aktualizacje Comarch ERP Optima wbudowane są w sam program, ich wdrożenie jest bardzo proste i przebiega z bardzo małym udziałem użytkownika. Każdorazowo wraz z nową wersją programu lub jego aktualizacją udostępniana jest ulotka, w której umieszczona jest informacja, czy program wymaga reinstalacji odrębnym instalatorem, czy wystarczy uruchomić aktualizację. Comarch ERP Optima posiada specjalny mechanizm przypomnień w postaci Panelu wiadomości, znajdującego się w prawym dolnym ekranu, które informują użytkownika o nowych wersjach i aktualizacjach.
Uwaga
Instalacja programu, na komputerze, na którym nie ma wcześniejszej wersji Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem aplikację do zarządzania modułami – Comarch ERP Menadżer Kluczy.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji programu wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy 2014.5.1. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana powyżej.

Podczas reinstalacji wyświetlana jest informacja o braku wsparcia dla Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 i 2008 R2.

Kreator instalacji Comarch ERP Optima

Uwaga
Comarch ERP Optima:
 • od wersji 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2000,
 • od wersji 2014.5.1 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005,
 • od wersji 2019.2.1 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 i 2008 R2,
 • od wersji 2023.2.1 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012.
Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja oprócz zmian w programie może wymagać konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 2023.5.1 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.5.1 możliwa jest zarówno z wersji 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 oraz 2013. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero potem aktualną wersję 2023.5.1.

Reinstalacja z wersji 17.10 do 2016.5.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski wielkość bazy danych po konwersji  z wersji 2010 i wcześniejszych zwiększa się. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nieprzekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2012 Express oraz Microsoft SQL Server 2014 Express pozwalają na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express, 2014 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.

Moduły dodatkowe instalowane osobno

Wybór opcji Zainstaluj  na głównym oknie menu otwiera okno z trzeba folderami: Instalacja modułów dodatkowych, Instalacja narzędzi Comarch i Narzędzia Microsoft. Dostępne moduły dodatkowe to: Comarch ERP Optima Detal, Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera, Instalacja komponentów dla modułu Comarch e-Sklep oraz Instalacja usługi Automatyczna Kopia Bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące modułów dodatkowych Comarch ERP Optima zawarte są w dokumentacji dotyczącej poszczególnych modułów. Instalacja komponentów dla modułu Comarch e-Sklep – zawiera w sobie opisane niżej: Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft .NET, .NETFramework 2.0 oraz SQLXML 3.0 Service Pack 3 (SP3). Wybór przycisku Instalacja narzędzi Comarch pozwala na zainstalowanie następujących programów: Instalacja Comarch ERP Menadżer Kluczy – aplikacja służy do zarządzania kluczami dla Comarch ERP Optima. Moduły mogą być zapisane w kluczu HASP lub kluczu wirtualnym. Comarch ERP Menadżer Kluczy należy zainstalować na komputerze, gdzie jest wpięty klucz HASP, lub ma być aktywowany klucz wirtualny. Menadżer Kluczy jest standardowo instalowany podczas konfiguracji silnika bazy danych, na tym samym komputerze co Microsoft SQL Server. Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo nie ma konieczności ponownej jego instalacji. Aktualizowanie licencji w kluczu HASP (programowanie klucza) – jeśli program wymaga do pracy klucza HASP, należy go wcześniej zaprogramować zgodnie z wykupionymi modułami. Klucz dostarczany przez Comarch jest już zaprogramowany zgodnie z zakupionymi modułami. Programowanie klucza jest niezbędne tylko w przypadku zwiększania ilości posiadanych modułów, przedłużania Asysty lub odtwarzania uszkodzonej zawartości klucza. Klucz powinien być umieszczony na komputerze będącym serwerem bazy danych i na tym komputerze powinno być uruchomione jego programowanie (wtedy klucz jest wpięty do lokalnego portu). Przed rozpoczęciem programowania należy wskazać miejsce, gdzie znajduje się plik *.RUS (otrzymany z firmy Comarch) – jest to plik zawierający informacje o posiadanych modułach. Istnieje również możliwość automatycznego pobrania pliku RUS przez Klienta z serwerów Comarch za pośrednictwem Comarch ERP Menadżer Kluczy. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie Menadżera Kluczy pojawia się opcja „Aktualizuj licencje w kluczu HASP” z dwoma możliwościami wyboru:
   • Aktualizacja z dysku – wymaga wskazania pliku RUS z dysku,
   • Aktualizacja z chmury – plik RUS pobierany jest z serwerów Comarch.
Po zaprogramowaniu klucza podnosi się okno Menadżera Kluczy z zakładką [Dostępne moduły]. Jeśli jest kilka aktywnych kluczy to wyświetlana jest informacja dla klucza, który był właśnie programowany. W Comarch ERP Menadżer Kluczy możliwe jest aktywowanie licencji Comarch ERP Optima z więcej niż jednego klucza. Jeżeli podpiętych jest więcej niż jeden klucz (HASP lub wirtualny), na zakładkach [Dostępne moduły] oraz [Pobrane moduły] pojawia się pole z wyborem klucza. Podobnie przy wyborze opcji Zwolnij licencje pojawia się w takim przypadku lista podpiętych kluczy. Migrator baz danych – Narzędzie to pozwala na: zainstalowanie najnowszego serwera Microsoft SQL Server 2022, przeniesienie danych programu Comarch ERP Optima na serwer Microsoft SQL Server 2022 (wraz z jego instalacją) oraz przenoszenie danych pomiędzy już zainstalowanymi serwerami bazy danych. Oprócz tego za pomocą Migratora baz danych można wykonać kopie bezpieczeństwa i odtworzenie baz danych Comarch ERP Optima. Po wybraniu opcji instalacji narzędzi Microsoft możemy zainstalować następujące dodatki: Instalacja .NET Framework 3.5 – Instalacja tego komponentu jest wymagana do poprawnego działania Comarch ERP Optima. Pakiet ten jest instalowany razem z programem Comarch ERP Optima. Instalacja .NET Framework 4.5 – Instalacja tego komponentu jest wymagana do poprawnego działania Comarch ERP Optima. Pakiet ten jest instalowany razem z programem Comarch ERP Optima. SQLXML 4.0 Service Pack 1 (SP1) – komponent wymagany do współpracy Comarch ERP Optima z modułem Comarch e-Sklep. Instalacja silnika bazy danych – opcja pozwala na zainstalowanie silnika bazy danych bez powiązania z instalacją systemu Comarch ERP Optima.  
Jak zainstalować program? – zobacz szkolenie
 

Wymagania sprzętowe i programowe

Comarch ERP Optima jest 32 bitową aplikacją pracująca w środowisku Windows. Program pracuje w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server od wersji 2014 do 2022, zarówno z bezpłatną edycją Express Edition jak i płatnymi edycjami.
Uwaga
Począwszy od wersji 2023.2.1 Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych niższym niż SQL Server 2014. Polecamy kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch w celu dokonania migracji na nowszą wersję serwera (MS SQL od 2014 do 2022).

Sprzętowe i systemowe

 • Komputer z procesorem o częstotliwości 2 GHz lub wyższym,
 • minimum 2 GB pamięci RAM, zalecane 4 GB pamięci RAM,
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni na dysku systemowym (domyślnie C:)
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10,Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych.  Konfiguracja sprzętowa dla takich instalacji jest poza zakresem tej instrukcji. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Programowe

 • Protokół sieciowy TCP/IP w przypadku pracy wielostanowiskowej,
 • Do instalacji programu konieczne są uprawnienia administratora systemu,
 • Minimalna, dopuszczalna przez instalator rozdzielczość ekranu to 1024×768 przy braku powiększania okien i czcionek w ustawieniach Windows
Jeżeli rozdzielczość ekranu komputera, na którym instalowana jest Comarch ERP Optima jest niższa niż 1024×768, to instalator wyświetla ostrzeżenie: Obecne ustawienia rozdzielczości ekranu są poniżej minimum (1024×768). Praca aplikacji może wymagać używania pasków przewijania. Następnie instalator daje Użytkownikowi wybór kontynuowania lub przerwania instalacji.

Instalator Comarch ERP Optima

Konfiguracja SQL

Comarch ERP Optima może pracować wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server  2014, 2016, 2017, 2019 lub 2022
 • Comarch ERP Optima współpracuje z dowolną edycją serwera SQL: Express, Workgroup, Standard oraz Enterprise.
 • Wraz z programem dystrybuowana jest darmowa wersja Express, która posiada ograniczenia związane z maksymalną wielkością bazy danych (maks. 10 GB) oraz ilością alokowanej pamięci RAM (maks. 1GB). Jednakże wersja ta w zdecydowanej większości przypadków jest wystarczająca do pracy jedno i kilkustanowiskowej. W przypadku bardziej rozbudowanych instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch w celu doboru odpowiedniej edycji.
 • W przypadku każdej wspieranej wersji SQL Server zalecamy wgranie najnowszych dostępnych Service Pack (SP).
 • Do prawidłowej pracy na poziomie serwera konieczne jest ustawienie: układ sortowania (collation) – Polish, case insensitive, accent sensitive (Polish_CI_AS).
 

Funkcje w programie wpływające na wydajność systemu

 • Skórki – w menu Widok. Skórki podzielone są na „Zalecane”, „Najszybsze działanie”, „Wolniejsze działanie”. Skórki z grupy „Najszybsze działanie”, czyli Flat i Ultra flat są zalecane zwłaszcza przy pracy w środowisku terminalowym.
 • Efekty animacji – parametr w menu Widok. Przy włączonych efektach animacji, zwijanie/rozwijanie paneli jest płynniejsze natomiast, zwłaszcza przy pracy w środowisku terminalowym i słabej przepustowości łącza, wpływa negatywnie na wydajność.
 • Sumowanie na listach (i inne agregaty). Im więcej kolumn ma ustawioną agregację danych – tym wolniej może się otwierać lista. Zwłaszcza w przypadku, gdy na liście jest duża ilość pozycji.
 • Wybór kolumn – użytkownik może wybrać dodatkowe kolumny spośród domyślnie ukrytych. W przypadku dużych baz danych, lista może odświeżać się wolniej, gdy wybrano wiele dodatkowych kolumn. Zwłaszcza, gdy na liście jest dużo kolumn tekstowych.
 • Niestandardowy widok listy – w przypadku, gdy użytkownik posortuje lub pogrupuje dane wg własnych potrzeb i jest zauważalne wolniejsze działanie listy – zalecamy użycie opcji Przywróć układ domyślny z menu kontekstowego po zakończeniu analizy danych.
 • Informacje bieżące – zawierają analizy, które przy dużej ilości zapisów w bazie danych, mogą powodować, że logowanie do bazy danych nie będzie natychmiastowe. Radzimy dopasować wyświetlanie Informacji Bieżących do potrzeb użytkownika, czyli na formularzu Operatora zaznaczyć tylko te analizy, z których korzysta Operator. W przypadku, gdy Operator nie korzysta z informacji bieżących – można je wyłączyć w menu Widok.

Skalowalność sprzętowa

Poniższy rozdział zawiera informacje dotyczące minimalnych wymagań sprzętowo-systemowych dla systemu Comarch ERP Optima dla jednocześnie pracujących, przykładowych ilości użytkowników. Wymagania te określają minimum jakie musi spełniać konfiguracja infrastruktury technicznej w celu uzyskania wsparcia technicznego i merytorycznego dla systemu Comarch ERP Optima. Przedstawione w ramach niniejszego rozdziału konfiguracje oparte są na wewnętrznych testach sytemu Comarch ERP Optima.  

Wymagania minimalne dla stacji roboczej niezbędne do uruchomienia systemu Comarch ERP Optima

Wymagania minimalneWymagania zalecane
System operacyjnyWindows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.
ProcesorIntel Pentium 2GHZ lub AMD równorzędny
Pamięć RAM2GB
Rozdzielczość1024x768
HDD5GB
System operacyjnyWindows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.
ProcesorIntel Dual Core/Intel Core 2 Duo/Intel Core 2 Quad/Intel Core i3, i5 lub i7 lub AMD Phenom II X2/AMD Phenom X4/AMD Phenom II X4 Min. 2,4 GHz
Pamięć RAM3GB
Rozdzielczość1280x1024
HDD5GB
 

Wymagania minimalne niezbędne do uruchomienia serwera baz danych na potrzeby systemu Comarch ERP Optima

System Comarch ERP Optima działa w architekturze Klient/Serwer. W przypadku najprostszej instalacji jednostanowiskowej zarówno warstwa serwera baz danych, jak i również aplikacja może działać na jednym stanowisku. W praktyce wyodrębnia się funkcje serwera baz danych na odrębnej platformie sprzętowej. System Comarch ERP Optima współpracuje z Microsoft SQL Server w wersji 2014 lub nowszej. W przypadkach występowania dużej ilości danych (np. kontrahenci, towary, dokumenty) wymagana jest indywidualna ocena konfiguracji sprzętowej.
Instalacja do 5 użytkowników5-10 użytkowników10-30 użytkowników30+ użytkowników
CPUIntel Dual Core / Intel Xeon 2 GHz
AMD Athlon 64 X2 / AMD Opteron ~2 GHZ
RAM2 GB
HDD2 szt. – 72 GB, 10k rpm,
RAID-
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64 lub x32
SQLMicrosoft SQL Server 2014/ 2016/2017/2019/2022 Express Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
CPUIntel Xeon Dual-Core
Intel Core 2 (2/4 cores)
AMD Opteron (4 core)
RAM4 GB
HDD4 szt. – SCSI, 72 GB, 10k rpm, hot swap
RAIDRAID10
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64
SQLMicrosoft SQL Server 2014/ 2016/2017/2019/2022 x64 Workgroup, Standard Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
CPUIntel Xeon Quad-Core
AMD Opteron Quad-Core
RAM8 GB
HDD6 - 8 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID10
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64
SQLMicrosoft SQL Server 2014/ 2016/2017/2019/2022 x64 Standard Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
Dla instalacji powyżej 30 użytkowników wymagana jest indywidualna ocena konfiguracji sprzętowej

Wymagania zalecane do uruchomienia serwera baz danych na potrzeby systemu Comarch ERP Optima

Przy wyborze konfiguracji sprzętowej należy zwrócić uwagę, że kluczowymi parametrami dla szybkiego działania serwera bazy danych jest pamięć RAM oraz szybkość dostępu do podsystemu dyskowego. W związku z tym warto rozważyć zastosowanie szybkich dysków SSD
Instalacja do 5 użytkowników5-10 użytkowników10-30 użytkowników30+ użytkowników
CPUIntel Xeon Dual-Core min. 2 GHz
AMD Opteron (4 core) min. 2 GHz
RAM3 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAID-
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64 lub x32
SQLMicrosoft SQL Server 2014/ 2016/2017/2019/2022 Express Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
CPUIntel Xeon Quad-Core min. 2 GHz
AMD Opteron (4 core) min. 2 GHz
RAM5 GB
HDD4 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 10
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64
SQLMicrosoft SQL Server 2014/ 2016/ 2017/2019/2022 Standard Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
CPU1 - 2 x Intel Xeon Quad-Core min. 2,2 GHz
1 - 2 x AMD Opteron Quad-Core min. 2,2 GHz
RAM8 GB
HDD8 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 10, zalecany kontroler z opcją write-back
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64
SQLMicrosoft SQL Server 2014/ 2016/ 2017/2019/2022 Standard Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
Dla instalacji powyżej 30 użytkowników wymagana jest indywidualna ocena konfiguracji sprzętowej

 Wymagania minimalne dotyczące serwera terminali

Instalacja do 5 użytkowników5-10 użytkowników10-30 użytkowników30+ użytkowników
CPUIntel Dual Core lub lepszy
AMD Athlon 64 X2 lub lepszy
RAM2 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAID-
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64 lub x32

CPUIntel Xeon Dual-Core lub lepszy
Intel Core 2 (2/4 cores) lub lepszy
AMD Opteron (4 core) lub lepszy
RAM4 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64
CPUIntel Xeon Quad-Core
AMD Opteron Quad-Core
RAM8 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64
Dla instalacji powyżej 30 użytkowników wymagane jest wykorzystanie kolejnych serwerów terminali zgodnie z powyższą specyfikacją.

Wymagania zalecane dotyczące serwera terminali

Przy wyborze konfiguracji sprzętowe należy zwrócić uwagę na fakt, że dla serwera terminali najistotniejszymi parametrami jest szybkość oraz ilość procesorów (rdzeni), a także ilość pamięci RAM.
Instalacja do 5 użytkowników5-10 użytkowników10-30 użytkowników30+ użytkowników
CPUIntel Xeon Dual-Core, zalecany procesor oparty o rdzenie Nehalem, min. 2,4 GHz lub odpowiadający mu AMD Opteron (4 core) min 2,2 Ghz
RAM4 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64
CPUIntel Xeon Dual-Core, zalecany procesor oparty o rdzenie Nehalem min. 2,6 GHz lub odpowiadający mu AMD Opteron (4 core) min. 2,6 GHz
RAM6-8 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64
CPU1 - 2 x Intel Xeon Quad-Core, zalecany procesor oparty o rdzenie Nehalem min. 2,6 GHz lub odpowiadające mu 1 - 2 x AMD Opteron Quad-Core min 2,6 GHz
RAM10-16 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Standard Edition x64
Dla instalacji powyżej 30 użytkowników wymagane jest wykorzystanie kolejnych serwerów terminali zgodnie z powyższą specyfikacją.

Wiadomości ogólne

Opis ogólny systemu Comarch ERP Optima

System Comarch ERP Optima zbudowany jest z kilku modułów i aplikacji, z których każdy obsługuje inny dział firmy. Faktury – funkcjonalność modułu obejmuje między innymi wystawianie Faktur Sprzedaży dla podmiotów gospodarczych, Faktury Sprzedaży dla osób fizycznych, z możliwością ich fiskalizacji, korekty (ilości, wartości, podatku VAT) oraz sprzedaż paragonową i Faktury Zakupu. Ponadto obejmuje obsługę kodów kreskowych,  prowadzenie kartotek towarów/ usług, ustalanie cen sprzedaży oraz przygotowanie oferty handlowej. Handel – zapewnia pełną obsługę firmy handlowej. Funkcjonalność modułu Handel obejmuje funkcjonalność modułu Faktury plus dokumenty zewnętrzne: WZ - Wydania Zewnętrzne i PZ - Przyjęcia Zewnętrzne oraz dokumenty wewnętrzne: BO – Bilanse Otwarcia, PW – Przyjęcia Wewnętrzne, RW – Rozchody Wewnętrzne, MM – Przesunięcia Międzymagazynowe. Program zapewnia obsługę wielu lokalnych magazynów. Rozliczenie kosztu sprzedaży odbywa się z wykorzystaniem jednej z metod: FIFO, LIFO, AVCO. Handel Plus – moduł rozszerzony, wzbogacony o możliwość przyjęcia i ocechowania konkretnych partii dostawy oraz wydania towaru ze wskazaniem na dostawy. Istnieje tu również możliwość zaewidencjonowania dokumentów handlowych wystawionych na towary z różnych magazynów. Detal - moduł ten został stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie Paragonów oraz powiązanych z nimi Faktur Sprzedaży. Elastyczny układ ekranu optymalizuje pracę pod kątem wprowadzania dokumentów za pomocą klawiatury oraz przy wykorzystaniu ekranów dotykowych. Moduł ten jest ściśle powiązany z programem Comarch ERP Optima - stanowi jego końcówkę sprzedażową. Księga Handlowa - oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Celem jego jest zapewnienie najbardziej kompleksowej obsługi księgowości. Księga Handlowa Plus – posiada pełną funkcjonalność modułu Księga Handlowa, a dodatkowo umożliwia prowadzenie księgowań w walutach obcych. Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT). Środki Trwałe – moduł pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Dodatkowo program pozwala na prowadzenie ewidencji wyposażenia. Płace i Kadry – zapewniają pełną ewidencję kadrową i płacową . Pozwalają wyliczyć wynagrodzenie etatowe i wypłaty wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych. Dzięki współpracy z Programem Płatnik możliwe jest przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZCNA, ZIUA, ZWUA, ZZA) i rozliczeniowych (DRA wraz z załącznikami). Program przygotowuje również deklaracje rozliczeniowe dla właścicieli i osób z nimi współpracujących. Na podstawie wyliczonych list płac generowane są deklaracje podatkowe PIT-4R i PIT-8AR oraz deklaracje rozliczające pracowników PIT-11 i IFT-1/1R.  Moduł ściśle współpracuje z Modułem dostępowym (Kasa/ Bank). Płace i Kadry Plus – posiada pełną funkcjonalność modułu Płace i Kadry, a dodatkowo umożliwia m.in. tworzenie złożonych systemów wynagrodzeń przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów obliczeniowych oraz tworzenie opisów analitycznych. Współpracuje z Rejestratorami Czasu Pracy i umożliwia rozliczanie czasu pracy za pomocą wielu stref. Zapewnia obsługę firm wielodziałowych oraz pracowników tymczasowych. Moduł dostępowy (Kasa/Bank) – moduł zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz dotyczących przepływu środków pieniężnych. Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) – posiada pełną funkcjonalność Modułu dostępowego (Kasa/Bank), a dodatkowo umożliwia prowadzenie magazynu walut oraz ewidencjonowania i rozliczania delegacji. CRM – moduł CRM (Customer Relationship Management) służy do zarządzania kontaktami z klientami. CRM Plus – posiada pełną funkcjonalność modułu CRM, a dodatkowo udostępnia funkcjonalność windykacji. Przypominacz – to program zewnętrzny, który sprawdza zadania dla Operatora bezpośrednio w bazie danych i niezależnie od operacji przeprowadzanych w samym programie wyświetla informacje o zbliżających się terminach. W programie wyświetlane są również przypomnienia dla zleceń serwisowych wystawionych w module Comarch ERP Optima Serwis oraz przypomnienia dla poszczególnych etapów w module Comarch ERP Optima Obieg dokumentów. Serwis – moduł przeznaczony do obsługi zleceń w firmach świadczących usługi serwisowe. Pozwala na rejestrację kolejno: przyjęcia sprzętu do serwisu, czynności wykonywanych w ramach realizacji zlecenia, wykorzystanych części, aż do wystawienia dokumentu końcowego (Faktury Sprzedaży bądź Paragonu). e-Sklep – powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch e-Sklep dedykowany jest firmom, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Pulpit Menadżera – moduł umożliwia podgląd danych zapisanych w bazie Comarch ERP Optima poprzez przeglądarkę internetową. Pulpit Menadżera jest przeznaczony dla Klientów Biur Rachunkowych oraz dla menadżerów różnych szczebli, którzy potrzebują uzyskiwać syntetyczne informacje o: podatkach do zapłaty, deklaracjach do złożenia, przychodach i kosztach firmy, rozliczeniach, danych kadrowych itd. Biuro Rachunkowe - moduł ten wspiera pracę Biur Rachunkowych, umożliwiając dostęp z jednego miejsca do informacji zapisanych w różnych bazach danych. Dodatkowo z poziomu tego modułu można wykonywać kopie bezpieczeństwa, konwersje baz danych, drukować deklaracje oraz wykonywać różnego rodzaju analizy dla zaznaczonych baz danych. Obieg Dokumentów – moduł Obieg Dokumentów usprawnia archiwizację dokumentów oraz zarządzanie nimi. Użytkownik może dowolnie opisać plik, nadać status i skojarzyć z elementem systemu Comarch ERP Optima lub dowolnym podmiotem. Analizy BI - jest to narzędzie, które pozwala w efektywny i prosty sposób tworzyć, przeglądać i zarządzać raportami. Analizy wykorzystują dane pobierane bezpośrednio z bazy firmowej dzięki czemu są zawsze aktualne. Z aplikacją dostarczamy Państwu gotowe raporty. Oprócz tego dołączone są również szablony raportów na podstawie, których w bardzo łatwy sposób można tworzyć własne analizy. Służy do tego przyjazny, intuicyjny i nowoczesny interfejs użytkownika.  Wszystkie przygotowane raporty można subskrybować i regularnie wysyłać na skrzynkę e-mail wybranym odbiorcom. Więcej informacji znajdą Państwo w dokumentacji do tego modułu. Comarch IBARD – to nowoczesna aplikacja do backupu i archiwizacji danych online, która zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych. Migrator – jest to aplikacja służąca do migracji danych z innych systemów do Comarch ERP Optima, ze szczególnym uwzględnieniem Comarch ERP Klasyka. Jest to narzędzie przeznaczone tylko dla Autoryzowanych Partnerów Comarch. Centralną częścią systemu Comarch ERP Optima jest Moduł dostępowy (Kasa/Bank). W nim gromadzona jest pełna informacja dotycząca przepływu środków pieniężnych w firmie. Dane w tym module pochodzą między innymi z:
 • zapisów operatora wykonanych bezpośrednio w tym module,
 • przepływu informacji z innych części systemu.
Z modułów księgowych do Kasy/Banku wprowadzane są informacje o planowanych lub dokonanych płatnościach stanowiących zapłaty za faktury kosztowe oraz związanych z podatkami. Z modułu Płace i Kadry – listy płac i wszelkie świadczenia związane z pracownikami firmy. Duża część informacji wymieniana jest również pomiędzy modułami FakturyKasa/Bank np.:
 • każda faktura gotówkowa powoduje zapis (wpłatę lub wypłatę w przypadku korekt) we wskazanym rejestrze kasowym,
 • każda faktura z odroczoną płatnością zapisuje w preliminarzu zdarzenie. Planujemy w ten sposób przyszłe wpłaty i wypłaty związane z realizacją płatności,
 • rozliczenie płatności z poziomu modułu Kasa/Bank automatycznie jest widoczne na fakturze (faktura otrzymuje status zapłaconej).
Moduł Kasa/Bank
Wprowadzane z poziomu Faktur informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do rejestrów VAT, a z rejestrów, już na poziomie modułu księgowego dokonywane są zapisy w księdze podatkowej lub na odpowiednich kontach planu kont.

Bazy w systemie Comarch ERP Optima

Każda baza założona w programie tworzy odrębną całość. W chwili zakładania nowej firmy tworzona jest baza, w której zapisywane są informacje o sprzedaży, płatnościach, dane księgowe oraz kadrowo-płacowe. Każda firma posiada odrębną pieczątkę firmy, własny rejestr kontrahentów, pracowników i wspólników, listę banków i urzędów. Oddzielne są listy dokumentów, zapisów kasowych/ bankowych, rejestry VAT. Również część konfiguracji jest odrębna dla każdej firmy (Konfiguracja firmy). Jedyną częścią wspólną dla wszystkich baz jest Konfiguracja programu, czyli m.in. lista walut, lista stawek VAT, progi podatkowe.
Konfiguracja programu
System Comarch ERP Optima stosuje pewną konwencję nazywania baz firmowych oraz konfiguracyjnych. Jeżeli chodzi o nazwę bazy firmowej to składa się ona z podanej przez użytkownika nazwy firmy oraz przedrostka CDN_, np. CDN_ABC, gdzie ABC jest nazwą firmy podaną przez użytkownika podczas tworzenia bazy firmowej. Podobnie tworzona jest nazwa bazy konfiguracyjnej, gdzie do podanej przez użytkownika nazwy dodawany jest przedrostek CDN_KNF. Jeżeli użytkownik jako nazwę nowotworzonej bazy konfiguracyjnej wskaże Konfiguracja_ABC, to na serwerze SQL utworzona zostanie baza konfiguracyjna o nazwie CDN_KNF_Konfiguracja_ABC. Przedrostek CDN_KNF nie jest dodawany podczas podłączania już istniejącej bazy konfiguracyjnej, nawet jeśli jej nazwa nie jest zgodna z podaną konwencją.

Inne informacje

WERSJA STARTOWA, TRYB TYLKO DO ODCZYTU

Do prawidłowej pracy programu niezbędna jest obecność klucza zabezpieczającego HASP. W zależności od rodzaju instalacji klucz może być wpięty do konkretnego stanowiska lub do serwera. W kluczu tym zapisywane są m.in. informacje o wykorzystywanych modułach systemu, dacie ich ważności oraz liczbie stanowisk, na których poszczególne moduły pracują. Podczas pracy sprawdzana jest obecność klucza HASP. Jeśli program wykrywa obecność klucza – pracuje bez żadnych ograniczeń. Jeśli klucz nie zostanie wykryty – program pracuje w WERSJI STARTOWEJ. Istnieje więc możliwość zainstalowania programu bez klucza HASP – jest to właśnie WERSJA STARTOWA programu. W tej wersji istnieje tylko jedno ograniczenie – różnica pomiędzy datą  pierwszego i ostatniego wprowadzonego zapisu nie może być większa niż 30 dni. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup pełnej wersji programu – wystarczy wpiąć klucz HASP do komputera i bez ponownej instalacji program pracuje w wersji pełnej (bez żadnych ograniczeń).
Uwaga
Jeśli użytkownik wykupił licencję na niektóre moduły – w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Karta Operatora/ Zakładka [Ogólne] należy zaznaczyć, które moduły zostały wykupione. Jeśli zaznaczony zostanie moduł bez wykupionej licencji – cały system będzie pracował w WERSJI STARTOWEJ.
W przypadku pracy na programie Comarch ERP Optima w wersji demo, po przekroczeniu okresu 30 dni dla rozpiętości dat na dokumentach, program nie jest blokowany, ale pracuje w trybie tylko do odczytu. W takiej sytuacji pojawia się komunikat: Rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wprowadzonymi do bazy danych przekroczyła 30 dni. Program będzie pracował w trybie tylko do odczytu. Ten tryb pracy ma ograniczoną funkcjonalność i pozwala jedynie na podgląd danych i drukowanie. W trybie tylko do odczytu nie jest możliwe generowanie wykresów, wykonywanie funkcji dodatkowych, wysyłanie wydruków do maila.

Przypomnienie o upływającej gwarancji na program

Jeżeli do upływu terminu ważności gwarancji na program jest mniej niż 30 dni, podczas logowania do Comarch ERP Optima pojawia się okno Informacja o instalacji Comarch ERP Optima przypominające o tej dacie: Na oknie można ustalić na ile dni przed upływem gwarancji ma pojawić się kolejne przypomnienie podczas logowania do programu. Jeżeli data gwarancji już minęła ale jest późniejsza niż data produkcji używanej wersji Comarch ERP Optima, pojawia się okno informujące o upływie daty ważności Upgrade Podstawowego: Na oknie można ustalić za ile dni ma pojawić się kolejne przypomnienie podczas logowania do programu. Po zatwierdzeniu okna możliwa jest dalsza praca w programie, natomiast zalecany jest kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch celem przedłużenie gwarancji na program.

Nowe wersje programu

W związku z wprowadzanymi zmianami przepisów oraz implementacją nowych funkcji w systemie pojawiają się nowe  wersje programu. W chwili zakupu programu użytkownik otrzymuje 12-miesięczną gwarancję. Po upływie gwarancji użytkownik ma prawo jej przedłużenia (za dodatkową opłatą) – jest to tzw. Upgrade Podstawowy. W okresie gwarancji ma prawo do otrzymywania na własne życzenie nowych wersji oprogramowania – dostępnych bez dodatkowych opłat. Powyższe prawo nie obejmuje kosztów dostarczenia nowej wersji (przesyłki, dojazdu), nośnika danych oraz instalacji. Informacja o bieżących wersjach jest dostępna w Comarch (w szczególności na stronie internetowej: www.comarch.pl/erp) oraz w Autoryzowanej Sieci Przedstawicieli Comarch. Serwis internetowy posiada możliwość zdefiniowania automatycznego powiadamiania za pośrednictwem e-maila o nowych wersjach programów.

Funkcjonalności dostępne wyłącznie dla programu na gwarancji

Poniżej wymienione funkcje programu dostępne są wyłącznie dla programu na gwarancji – z aktualnym Upgrade Podstawowym:
 • funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta,
 • weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów (Biała Lista),
 • import danych kontrahenta z bazy REGON,
 • funkcja weryfikacji i pobierania danych kontrahenta z bazy VIES,
 • import wskaźników z serwera Comarch,
 • import kursów walut,
 • import banków z bazy KIR,
 • import urzędów z serwera Comarch,
 • integracja Comarch ERP Optima z DPD, DHL, Poczta Polska, InPost
 • funkcjonalność aktualizacji wzorów dokumentu elektronicznego dla plików JPK – dodatkowym warunkiem jest posiadanie najnowszej dostępnej wersji programu Comarch ERP Optima,
 • mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji CIT, PIT i VAT drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego,
 • aktualizacja definicji eksportu zestawienia GUS Z-12,
 • import formatów przelewów,
 • współpraca z KRD,
 • import listy Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • import listy Organizacji Pożytku Publicznego.
W przypadku nowo dodawanych funkcjonalności wyszczególniona jest informacja, jeśli dana funkcja dostępna jest tylko dla programu na gwarancji

System kontroli daty ważności programu

W programie zaszyta jest informacja o dacie produkcji (można ją sprawdzić w Pomoc/ o programie/ Informacje techniczne . W chwili zainstalowania nowej wersji – data ta ulega zmianie. W kluczu HASP natomiast zawarta jest informacja o dacie ważności programu, czyli terminie, kiedy upływa prawo do bezpłatnych wersji. W czasie startu program porównuje te dwie daty:
 • jeśli data produkcji wersji jest niższa od daty ważności – program funkcjonuje prawidłowo,
 • jeśli data produkcji jest wyższa od daty ważności – prawidłowe uruchomienie programu w nowej wersji nie będzie możliwe. Stanie się to możliwe dopiero po przedłużeniu gwarancji na kolejne 12 miesięcy (zakup Comarch Asysty) i przeprogramowaniu klucza zabezpieczającego HASP za pomocą pliku otrzymanego z Comarch lub od Autoryzowanego Partnera Comarch.

Jak zainstalować program?

Zostałeś już posiadaczem programu, a więc możemy przejść do instalacji? Poniższe szkolenie zostało przygotowane, aby przeprowadzić Cię przez instalację programu oraz założenie bazy, na której będziesz pracował. Więcej szczegółów na temat instalacji znajdziesz w artykule Instalacja. 

Uruchamianie programu

Rejestracja w programie - zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne

Operator - program zawsze proponuje kod operatora, który na danym stanowisku jako ostatni pracował z programem (informacja ta jest przechowywana w rejestrze systemowym). Można wybrać innego operatora poprzez wpisanie jego kodu lub wybór operatora z listy pomocniczej po wciśnięciu przycisku Operator. Hasło -  należy wpisać hasło ustawione dla operatora. Bez podania poprawnego hasła program nie pozwoli zarejestrować się w programie. Jeżeli użytkownik nie ma ustalonego hasła, pole nie będzie wyświetlane. Firma - program zawsze proponuje firmę ustaloną jako domyślną dla wybranego operatora. Można wybrać pracę z danymi innej firmy poprzez wpisanie nazwy firmy lub wybór z listy pomocniczej po wciśnięciu przycisku Firma. Jeżeli wybrany na oknie logowania operator ma dostępną tylko jedną firmę do wyboru, wówczas automatycznie ta firma wskazywana jest w polu Firma.
Dotyczy wersji: 2023.1
W dolnej części okna widoczna jest lista modułów. Domyślnie zaznaczone są moduły przypisane na karcie wskazanego powyżej operatora. Jeżeli określony zaznaczony moduł nie jest dostępny na kluczu, pojawia się przy nim znak ostrzeżenia  wraz z informacją Brak dostępnych modułów w kluczu. Operator ma możliwość odznaczenia modułów, z których aktualnie nie będzie korzystał. Dostępne są tylko te moduły, które wcześniej zostały zaznaczone na jego karcie (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy). Jeśli odznaczy moduł – program nie pobierze licencji. Tym samym wykorzystanie licencji będzie możliwe na innym stanowisku (przez innego operatora). Jeśli operator ma uprawnienia administratora dostępne są wszystkie pozycje, bez względu na zaznaczenie na jego karcie w konfiguracji. Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły:
 • Jeżeli zostanie odznaczony Moduł dostępowy (Kasa/Bank) (KB) oraz Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) (KBP) – program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy Modułu dostępowego Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL)
 • Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK),  Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) – wymagane jest zaznaczenie również  Modułu dostępowego (Kasa/Bank) lub Modułu dostępowego (Kasa/Bank Plus).
Okno obsługiwane jest przez przyciski:  Zatwierdź – powoduje zatwierdzenie wprowadzonych danych (również klawisz <ENTER>). Program rozpocznie pracę otwierając okno główne programu.  Anulujprogram zostanie otwarty bez zalogowania operatora.  

Lista dostępnych firm

Po wciśnięciu przycisku Firma program wyświetli okno z listą dostępnych firm.  

Rejestracja w programie - zakładka Pozostałe opcje

Zakładka Pozostałe opcje

Dotyczy wersji: 2023.1
Na zakładce Pozostałe opcje dostępne są pola: Serwer – nazwa serwera bazy danych, do którego program Comarch ERP Optima jest aktualnie podłączony. Baza konfiguracyjna – nazwa bazy konfiguracyjnej, z której program będzie korzystał. Serwer klucza – nazwa serwera, do którego wpięty jest zabezpieczający klucz sprzętowy. Docelowo powinien być to ten sam komputer, który jest określony w linii Serwer, ale po wykonaniu dodatkowych ustawień konfiguracyjnych można zdefiniować połączenie z innym serwerem. Aby zmienić nazwę serwera klucza, należy wcisnąć klawisz Zmień. Wówczas aktywne stają się pola Serwer klucza oraz Numer klucza. Pole Serwer klucza jest polem tekstowym umożliwiającym wpisanie nazwy serwera SQL, na którym zainstalowany został Menadżer Kluczy. Pole Numer klucza jest rozwijalnym polem z numerami kluczy dodanymi na wskazanym serwerze klucza.
Uwaga
Zgodnie z warunkami korzystania z Oprogramowania program może sprawdzać, czy wykupione moduły nie są wykorzystywane do obsługi więcej niż jednej prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas logowania do bazy weryfikowana jest poprawność numeru NIP wprowadzonego w konfiguracji (punkt 5.1.2.3 Pieczątka firmy w tym podręczniku) z numerem NIP określonym w kluczu. Jeżeli numery te okażą się niezgodne, przy próbie logowania pojawi się komunikat: Numer NIP w konfiguracji nie jest zgodny z numerem NIP zapisanym w kluczu. Użyj logowania serwisowego, aby poprawić numer NIP w konfiguracji lub wskaż prawidłowy klucz zabezpieczający., po czym program uruchomi się w wersji demonstracyjnej/testowej.
Po kliknięciu znajdującego się obok pola Numer klucza przycisku Dodaj otwierane jest okno umożliwiające dodanie nowego klucza wirtualnego: Na oknie należy uzupełnić pola Identyfikator Klienta Comarch, Numer PIN i Numer klucza. Po zatwierdzeniu zmian za pomocą przycisku  klucz wirtualny jest dodawany w Menadżerze Kluczy. Jeżeli klucza nie uda się aktywować (np. podano nieprawidłowe dane lub nie udało się połączyć z serwerem Comarch) pojawia się komunikat: Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy usunąć klucz lub poprawić podane dane z poziomu Menadżera Kluczy. Kliknięcie przycisku  powoduje zamknięcie okna bez zapisywania zmian (dodania nowego klucza). Na dole zakładki [Pozostałe opcje] znajdują się parametry: Logowanie serwisowe bez pobierania licencji – po zaznaczeniu parametru, operator ADMIN ma możliwość logowania się do programu w trybie serwisowym bez pobierania licencji. W ten sposób uzyskuje on pełny dostęp do konfiguracji oraz do wszystkich funkcji serwisowych dostępnych w programie z poziomu Narzędzia. Ignoruj inne ustawienia systemu dotyczące serwera klucza – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, podczas logowania do programu nie będzie brany pod uwagę serwer klucza wskazany na zakładce [Bazy] na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) ani serwer klucza wpisany w polu Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry). Logowanie nastąpi w oparciu o klucz wprowadzony w oknie Logowanie.

Automatyczne aktualizacje programu

Możliwe jest wgrywanie drobnych poprawek do programu z poziomu samej aplikacji. Mechanizm ten umożliwia automatyczne pobranie poprawek przez Użytkownika, a następnie ich zainstalowane. Funkcjonalność dostępna jest w wersji stacjonarnej programu Comarch ERP Optima. W przypadku dostępnych aktualizacji, po zalogowaniu do programu Operatora nie będącego administratorem Comarch ERP Optima zostanie pokazany komunikat: Dostępne są nowe aktualizacje programu.Zaloguj się do programu z uprawnieniami Administratora, aby zainstalować. Dla operatora nie będącego administratorem informacja o dostępnych aktualizacjach pojawia się tylko raz w trakcie pracy z programem. Kolejny komunikat dla takiego operatora pojawia się dopiero po ponownym uruchomieniu programu. Aktualizacje nie będą w takim przypadku instalowane. Jeżeli natomiast do programu zalogowany zostanie Operator z uprawnieniami administratora, wówczas podczas każdego logowania zostanie pokazane okno Ważne aktualizacje, na którym  wyświetlona zostanie lista aktualizacji. Okno może zostać również otworzone z poziomu menu Pomoc/ Ważne aktualizacje. Ta pozycja w menu programu widoczna jest wyłącznie dla operatorów z uprawnieniami administratora. Na liście pokazywane są  zarówno aktualizacje już zainstalowane, jak i te oczekujące na instalację. Pod listą dostępny jest przycisk Zainstaluj aktualizacje, który umożliwia zainstalowanie aktualizacji jeżeli takie są dostępne. Jeżeli aktualizacje zostały pobrane, otwierana jest ich lista z informacjami o: nazwie aktualizacji, czy aktualizacja została zainstalowana (Tak / Nie), rodzajem aktualizacji (Stanowiskowa / Serwerowa) oraz liczbą zaktualizowanych stanowisk (dla aktualizacji stanowiskowej). Aktualizacje stanowiskowe powodują podmianę plików w katalogu Comarch ERP Optima na danym komputerze, natomiast aktualizacje serwerowe dotyczą zmian wykonywanych w bazie danych. W przypadku aktualizacji stanowiskowej, po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Zaktualizowane stanowiska. Po jej wybraniu otwierane jest okno z listą stanowisk, na których daną aktualizację już zainstalowano: Lista zawiera takie informacje, jak nazwa zaktualizowanego komputera, osobę instalującą (akronim operatora Comarch ERP Optima wraz z nazwą użytkownika Windows) oraz datę wykonania aktualizacji. Podczas otwierania okna Pomoc/ Ważne aktualizacje uruchamiany jest proces sprawdzania dostępnych aktualizacji. W tym czasie na znajdującym się pod listę aktualizacji przycisku pojawia się opis: Trwa sprawdzanie aktualizacji… Jeżeli żadne aktualizacje do programu nie będą dostępne, wówczas na oknie wyświetlana jest informacja: Brak aktualizacji do zainstalowania. Jeżeli dostępne są aktualizacje i kliknięty zostanie przycisk Zainstaluj aktualizacje, wówczas zostaje otwarte okno, na którym należy podać dane potrzebne do zalogowania się do serwera SQL z uprawnieniami administratora – poprzez login SQL bądź przez domenę NT. Możliwe jest pominięcie instalowania aktualizacji automatycznych dla baz na serwerze SQL innym niż ten, na którym znajduje się aktualnie używana baza firmowa. Odłożenie aktualizacji automatycznych na tego typu serwerach jest możliwe za pomocą przycisku Pomiń ten serwer i może być szczególnie przydatne w przypadku, gdy określony serwer jest niedostępny.
Dotyczy wersji: 2019.2.1
Jeżeli podczas instalacji automatycznych aktualizacji programu pominięto określony serwer SQL, podczas późniejszego logowania do bazy danych znajdującej się na tym serwerze, aktualizacja zostanie wgrana do tej bazy i pozostałych baz firmowych na tym serwerze.

Po poprawnym zalogowaniu otwierane jest okno z listą zalogowanych do programu Operatorów.

Na oknie dostępne są przyciski:
 • Odśwież – powoduje ponowne pobranie z serwera informacji o aktualnie pracujących Operatorach,
 • Zamknij i zainstaluj – powoduje zamknięcie połączeń do baz danych programu Comarch ERP Optima i rozpoczęcie procesu aktualizacji.
Po wybraniu opcji Zamknij i zainstaluj otwierane jest okno prezentujące postęp procesu aktualizacji. Po jego zakończeniu program Comarch ERP Optima na tym stanowisku zostaje uruchomiony ponownie i pokazywane jest okno Logowanie. W przypadku instalacji wielostanowiskowej, jeżeli na jednym ze stanowisk wykonana zostanie aktualizacja, wówczas podczas uruchamiania programu na innym stanowisku pojawi się podczas logowania komunikat: Na innym stanowisku została zaktualizowana wersja programu, należy wykonać aktualizację na tym komputerze. Wymagane są uprawnienia administratora do tego komputera. Czy wykonać aktualizację? Wybranie odpowiedzi Tak spowoduje rozpoczęcie procesu aktualizacji na tym stanowisku. Po wybraniu opcji Nie następuje powrót do okna logowania. Praca w Comarch ERP Optima na tym stanowisku nie będzie możliwa bez przeprowadzenia aktualizacji programu.

Uruchomienie programu

W celu uruchomienia programu należy kliknąć skrót do programu umieszczony na pulpicie lub w menu Start, albo wybrać polecenie Uruchom z menu Start i wpisać katalog i nazwę pliku programu (standardowo jest to: C:/Program Files/  Comarch ERP Optima/ Comarch ERP Optima.exe). Po uruchomieniu programu pojawi się okienko służące do zarejestrowania operatora i wyboru bazy danych. Podczas uruchamiania programu okno to może zostać pominięte, jeżeli na karcie operatora w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy uzupełnione zostało pole Konto domenowe.
Dotyczy wersji: 2018.1.1
Jeżeli Comarch ERP Optima korzysta z lokalnego serwera SQL i podczas uruchamiania programu okaże się że usługa serwera baz danych jest zatrzymana, program Comarch ERP Optima podejmie próbę uruchomienia usługi silnika SQL, co umożliwi zalogowanie operatora do programu. Jeżeli okaże się, że program nie został uruchomiony z uprawnieniami administratora, pojawi się wówczas komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Serwer SQL jest zatrzymany. Aby uruchomić serwer SQL program musi uruchomić się z uprawnieniami administratora. Czy uruchomić program z uprawnieniami administratora? Wybór przez Użytkownika opcji TAK spowoduje ponowne uruchomienie programu Comarch ERP Optima z uprawnieniami administratora systemu Windows, co umożliwi uruchomienie lokalnej usługi serwera SQL i dalszą pracę w programie. W przypadku wybrania opcji NIE wyświetlany jest komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Skontaktuj się z administratorem systemu. Wówczas należy samodzielnie uruchomić usługę i skonfigurować połączenie z serwerem baz danych bądź ponownie uruchomić program Comarch ERP Optima.
  Rejestracja w programie - zakładka [Ogólne] Rejestracja w programie - zakładka [Moduły]  

Uruchomienie programu bez zalogowania

Jeśli w trakcie rejestracji w programie nie powiedzie się logowanie (na przykład w oknie Logowanie Comarch ERP Optima wciśniemy przycisk Anuluj - program uruchamia się bez podłączonej bazy, w której ma pracować (aktualnie podpięta baza - [nieaktywna]). W takiej sytuacji w pasku zadań dostępne są jedynie dwa przyciski: Logowanie – ponownie wywołuje okno Logowanie Comarch ERP Optima i umożliwia wskazanie operatora oraz bazy danych, na której ma pracować. Konfiguruj połączenie z serwerem baz danych – umożliwia podłączenie do już istniejącej bazy konfiguracyjnej lub utworzenie nowej. Uruchomiony zostaje kreator, gdzie należy wskazać serwer, na którym znajduje się baza konfiguracyjna oraz podać jej nazwę. Z okna podłączania bazy konfiguracyjnej istnieje możliwość odtworzenia kopii bazy konfiguracyjnej.
Okno podłączania bazy konfiguracyjnej
Uwaga
Po zalogowaniu do programu zmiana bieżącej bazy konfiguracyjnej z przyczyn technicznych nie jest możliwa bez ponownego uruchomienia programu. 

Lista firm

Lista dostępnych firm

Po wciśnięciu przycisku Firma program wyświetli okno z listą dostępnych firm. Z poziomu listy mamy następujące możliwości:  - dodanie nowej firmy. Po wciśnięciu przycisku uruchamiany jest kreator baz danych. Opis jego działania znajduje się w rozdziale dotyczącym Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych.  - umożliwia podgląd informacji o bazie danych.  - wybór firmy aktualnie zaznaczonej kursorem.  - zamknięcie okna bez wyboru firmy. - umożliwia podpięcie już istniejącej bazy danych (funkcja została opisana dokładnie w rozdziale odnośnie Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych). - umożliwia odtworzenie bazy danych z kopii bezpieczeństwa (funkcja została opisana w rozdziale poświęconym Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych).

Jak zmienić logowanie SQL na logowanie domenowe w Comarch ERP Optima?

Jeśli użytkownicy w firmie logują się domenowo, można rozważyć rezygnację z loginów SQL i skonfigurować program do pracy w oparciu o domenę (logowanie NT).

W pierwszym kroku zaleca się stworzenie dwóch grup domenowych i przypisanie pracowników w firmie zgodnie z odpowiedzialnościami:

  • SQL-ADMINS
  • SQL-USERS

Kolejne kroki należy wykonać w Microsoft SQL Server Management Studio.

Grupie SQL-ADMINS powinniśmy nadać prawa sysadmin, celem umożliwienia zarządzania serwerem SQL.

Grupie SQL-USERS powinniśmy przyznać rolę db_owner do baz danych programu Comarch ERP Optima, ustawiając odpowiednie mapowania w Microsoft SQL Server Management w zakładce User Mapping.

W przypadku tworzenia kolejnej bazy należy pamiętać o każdorazowym ustawieniu mapowania na serwerze.

Po zalogowaniu do Comarch ERP Optimy w Konfiguracji/Program/Użytkowe/Bazy danych na każdej bazie należy zaznaczyć Login zintegrowany NT.

Na serwerze należy uruchomić Windows PowerShell opcją Uruchom jako administrator i wykonać poniższą instrukcję:

$key = Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN 
Opt!ma"\Login
$key.KonfigConnectStr = $key.KonfigConnectStr -replace ",NT=0", ",NT=1"
Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN Opt!ma"\
Login -Name 'KonfigConnectStr' -Value $key.KonfigConnectStr

Ostatnim krokiem jest wyłączenie loginów SQL, czyli:

CDNOperator CDNHasp CDNMenadżer SA

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jeżeli użytkownikowi z grupy SQL-ADMINS nie pojawia się okno logowania do programu lub komunikat ”Nie udało się połączyć z bazą danych. Skontaktuj się z administratorem systemu” lub komunikat „Object reference not set to an instance of an object”.

Wybieramy opcję Konfiguruj połączenie by wybrać logowanie domenowe.

Na oknie z wyborem połączenia należy wybrać Autoryzację przez domenę NT, a następnie skonfigurować na niej dostęp do istniejącej bazy konfiguracyjnej.

2. Jeżeli użytkownikowi z grupy SQL-USERS nie pojawia się okno logowania do programu, a zamiast tego uruchamia się Przygotowanie do uruchomienia systemu.

Należy zamknąć Comarch ERP Optima, uruchomić Windows PowerShell i wykonać poniższą instrukcję:

$key = Get-ItemProperty HKCU:\SOFTWARE\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN Opt!ma"\Login
$key.KonfigConnectStr = $key.KonfigConnectStr -replace ",NT=0", ",NT=1"
Set-ItemProperty HKCU:\SOFTWARE\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN Opt!ma"\Login -Name 
'KonfigConnectStr' -Value $key.KonfigConnectStr

3. Jeżeli przy logowaniu do bazy firmowej widzisz komunikat: „Nie można sprawdzić dostępności modułów: Login failed for user ‘CDNOperator’. Reason : The account is disabled.” Lub „Nie można zalogować się do wybranej bazy. Baza danych nie istnieje lub brak praw dostępu.”

Należy włączyć login CDNOperator, a następnie zalogować się do Comarch ERP Optima. W Konfiguracji/ Program/ Użytkowe/ Bazy danych na każdej bazie należy zaznaczyć Login zintegrowany NT. Po zamknięciu Optimy można wyłączyć login CDNOperator.

Co nowego?

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

Płace i Kadry

Nowości

Nowości

 1. Wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

  Wartości obowiązujące od 1.06.2023:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 124,26 zł,
  • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 356,21 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 427,46 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 498,70 zł
  • młodociany – przyuczenie: 284,97 zł
 2. Wartości obowiązujące od 1.07.2023:

  • wskaźnik waloryzacji: 109,9%.

  Podstawa prawna:

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 499).

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 533).

 3. Korekta do korekty. Udostępniono możliwość anulowania wypłat korygujących i naliczania do nich kolejnych korekt oraz wprowadzono zmiany usprawniające proces korekt.

  Korygowanie wypłaty. W oknie Wypłaty pracowników, po podświetleniu wypłat zamkniętych lub zaksięgowanych naliczonych na liście korygującej, w menu pod prawym przyciskiem dostępne są dwie opcje: ‘Koryguj wypłatę’ i ‘Anuluj wypłatę’. Opcja ‘Koryguj wypłatę’ powoduje anulowanie wypłaty i utworzenie od razu listy płac korygującej, na której należy naliczyć wypłatę korygującą. Na formularzu listy płac korygującej automatycznie w polu ‘Dokument’ podpowie się symbol EKOR, w polu ‘Korekta do listy’ podpowiada się lista płac, na której znajduje się wypłata, która została anulowana. Ustawienia dotyczące okresu listy płac, okresu deklaracji czy wydziału są kopiowane z listy, do której robimy korektę. Opcja ‘Anuluj wypłatę’ tak jak dotychczas anuluje wypłatę. Operacja anulowania wypłaty jest nieodwracalna. Taka wypłata nie jest uwzględniana w wyliczeniach, deklaracjach ani na wydrukach wykonywanych w programie.

  Uwaga
  Nie można dodać kolejnej listy płac o tym samym numerze za ten sam okres. Dlatego jeżeli pierwotna lista korygująca ma symbol EKOR, to dodając kolejną korektę za ten sam okres należy podać inne oznaczenie listy. Istnieje możliwość zdefiniowania nowego dokumentu z innym symbolem listy płac (np. EKOR1, EKOR2).

  Korygowanie nieobecności. Po anulowaniu wypłaty korygującej, jeśli jest taka konieczność, można anulować skorygowaną nieobecność. W menu kontekstowym, na liście nieobecności pracownika, dostępne są opcje ‘Anuluj nieobecność’ i ‘Koryguj nieobecność’. Akceptacja operacji anulowania powoduje, że nieobecność otrzymuje status anulowanej i na liście wyświetlana jest w kolorze szarym. Operacja anulowania nieobecności korygującej jest nieodwracalna.

  Od wersji 2023.5.1 rozszerzono działanie funkcji ‘Koryguj nieobecność’. Po zmianie wybranie tej opcji spowoduje anulowanie nieobecności oraz automatyczne otwarcie formularza nieobecności korygującej z podpowiedzianymi okresami od-do pobranymi z nieobecności, która została anulowana.

  Dodatkowo umożliwiono ustawienie w nieobecności korygującej okresu od-do, wykraczającego poza okres nieobecności anulowanej. Absencja wprowadzona w zakresie dat nieobecności anulowanej automatycznie zmienia status na nieobecność korygującą (kolor niebieski).

  Korygowanie zestawienia czasu pracy. W przypadku gdy pracownik jest rozliczany według zestawienia i w anulowanej wypłacie korygującej było rozliczone zestawienie, które wymaga zmiany, to Użytkownik może je anulować. Dla zestawień korygujących (oznaczonych na niebiesko), z poziomu zakładki [Zestawienie], została dodana opcja ‘Anuluj zestawienie’ oraz ‘Koryguj nieobecność’.

  Akceptacja operacji anulowania powoduje, że zestawienie otrzymuje status anulowanej i na liście wyświetlana jest w kolorze szarym. Po uruchomieniu funkcji ‘Koryguj zestawienie’ wskazane zestawienie zostaje oznaczone jako anulowane i automatycznie otwiera się zestawienie korygujące.

  Naliczanie wypłaty korygującej. Wypłatę korygującą nalicza się na liście korygującej. Lista płac korygująca utworzy się automatycznie po wybraniu opcji ‘Koryguj wypłatę’, ale Użytkownik może ją także utworzyć samodzielnie tak jak do tej pory. Na formularzu listy płac należy zaznaczyć parametr Lista płac korygująca, wybrać dokument oraz wskazać listę płac, do której jest tworzona korekta. Ustawienia w formularzu listy płac korygującej dotyczące: rodzaju, wydziału, parametrów dotyczących oddelegowania i pracowników tymczasowych, okresu wypłaty od-do, deklaracji, opcji miesięcy wstecz, są takie same jak w liście wskazanej w polu Korekta do listy. Od wersji 2023.5.1 również data wypłaty jest dziedziczona z listy płac, do której naliczana jest korekta, Użytkownik może ją zmienić.

  Na oknie Wypłaty pracowników po wybraniu listy płac korygującej wyświetlane są osoby, które mają wypłatę o statusie anulowana na liście płac, z którą jest powiązana wybrana lista.

  Wypłata korygująca nalicza się zgodnie z ustawieniami w danych pracownika, które są wprowadzone w momencie naliczania wypłaty korygującej. Dodatkowo w wypłacie korygującej do korekty naliczany jest nowy element ‘Korekta netto z poprzedniej wypłaty’. Składnik nalicza się w sytuacji, gdy w wypłacie anulowanej było wykonane kopiowanie płatności i był naliczony element ‘Korekta netto wypłaty’ lub ‘Korekta netto z poprzedniej wypłaty’. Element jest naliczany w celu poprawnego ustalenia różnicy w kwocie netto pomiędzy wypłatami.

  W wypłacie korygującej naliczanej do korekty, podobnie jak w pierwotnej korekcie, można skopiować zaliczkę podatku (na taką, jaka była zapisana w korekcie), oraz skopiować płatność z anulowanej wypłaty korygującej. Po skopiowaniu płatności, na zakładce [Elementy wypłaty], pojawi się składnik ‘Korekta netto wypłaty (jako różnica w płatności między anulowaną wypłatą korygującą, a bieżącą korektą).

  Dodatkowo od wersji 2023.5.1 we wszystkich wypłatach korygujących, w sytuacji, gdy Użytkownik nie skopiuje zaliczki podatku i nie skopiuje płatności, w momencie zapisu wypłaty pojawi się odpowiednie przypomnienie. W przypadku gdy w wypłacie nie została skopiowana zaliczka do urzędu skarbowego i nie skopiowano płatności, pojawia się komunikat: Czy wpłaciłeś do urzędu skarbowego zaliczkę podatku za miesiąc, za który robisz korektę i chcesz w wypłacie korygującej naliczyć taką samą zaliczkę jak w wypłacie anulowanej? Jeżeli zostanie wybrana opcja ‘TAK’, w wypłacie na zakładce [Podatki] automatycznie zaznaczy się parametr Korekta podatku i ubezp., w polu Zaliczka podatku do urzędu skarbowego pojawi się wartość podatku z anulowanej wypłaty, do której naliczana jest korekta. Jeżeli zostanie wybrana opcja Nie, zaliczka podatku pozostanie bez zmian.

  W przypadku gdy Użytkownik nie skopiuje płatności (nie ma zaznaczonego parametru Ręczna korekta płatności w wypłacie), podczas zapisu wypłaty wyświetli się komunikat: Czy chcesz rozliczyć różnicę w kwocie netto wynikającą z korekty? W przypadku wyboru opcji TAK w celu uzgodnienia wartości netto, do listy elementów w bieżącej wypłacie zostanie dodana Korekta netto wypłaty. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach. Jeżeli zostanie wybrana opcja ‘TAK’ w wypłacie automatycznie zaznaczy się parametr Ręczna korekta płatności w wypłacie i skopiuje się płatność z anulowanej wypłaty, do której naliczana jest korekta. Do listy elementów wypłaty zostanie dodany element 'Korekta netto wypłaty'. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.

  Naliczenie wypłaty korygującej spowoduje wygenerowanie w tle wypłaty stornującej. Wypłaty te podlegają księgowaniu. Wypłata stornująca zeruje zaksięgowaną wcześniej wypłatę, która została anulowana.

 4. Różnicowe wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny. Umożliwiliśmy naliczenie nadgodzin za poprzedni miesiąc, w przypadku, gdy były już one częściowo rozliczone:

  • na listach płac z ustawioną opcją ‘Mies. wstecz’, lub
  • na kolejnej liście płac o rodzaju etat za ten sam okres.
 5. Nadgodziny w sposób różnicowy naliczą się zarówno dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, jak i dla okresów kilkumiesięcznych.

  Dotychczas, jeśli po naliczeniu wypłaty za dany miesiąc, w której były rozliczone nadgodziny okazywało się, że w czasie pracy pracownika nie były wprowadzone wszystkie nadgodziny nie było możliwości ich rozliczenia z opcją miesięcy ‘wstecz’ czy na dodatkowej liście płac. Od wersji 2023.5 różnicowo będą naliczane standardowe składniki:

  • Dopłata do nadgodzin 100%,
  • Dopłata do nadgodzin 50%,
  • Dopłata do nadgodzin dobowych 100%,
  • Dopłata do nadgodzin dobowych 50%,
  • Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%,
  • zasad. powyżej normy,
  • Wynagrodzenie powyżej normy,
  • zasad. poniżej normy,
  • Wynagrodzenie poniżej normy,
  • Dopłata za pracę w nocy.

  W przypadku naliczenia wypłaty na liście płac z opcją ‘Mies. wstecz’ lub na dodatkowej liście nastąpi weryfikacja za ile godzin w danym miesiącu obecnie przysługują dopłaty do nadgodzin, dopłaty za pracę w nocy czy wynagrodzenie powyżej/poniżej, a następnie program pomniejszy tą ilość o ilość godzin, które już były rozliczone w innych wypłatach za ten miesiąc. Różnicowe wyliczenie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy będzie dokonywane tylko w przypadku, gdy w naliczanej wypłacie te elementy mają taki sam okres od-do jak już wypłacone w innych wypłatach za ten sam okres.

 6. Wynagrodzenie zasadnicze w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia wg normy art. 130 k.p. Umożliwiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego/ zwolnionego w trakcie miesiąca, w oparciu o wymiar liczony zgodnie z art.130 kodeksu pracy. W tym celu w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ 2 Naliczanie wypłat), został dodany parametr Licz wynagr.zasadnicze/mies. wg normy art.130 k.p. w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia (domyślnie niezaznaczony). Zaznaczenie parametru powoduje, że w przypadku zatrudnienia/ zwolnienia w trakcie miesiąca pracownika mającego stawkę miesięczną, pomniejszenie za okres niezatrudnienia będzie naliczone z zastosowaniem normy czasu pracy wynikającej z art. 130 k.p. Miesięczna stawka zaszeregowania zostanie pomniejszona o wynagrodzenie za okres niezatrudnienia. Wynagrodzenie za okres niezatrudnienia zostanie ustalone przez podzielenie stawki miesięcznej pracownika przez ilość godzin wynikającą z miesięcznej normy wg art. 130 k.p., i pomnożenie przez liczbę godzin przypadająca na okres niezatrudnienia pracownika z jego planu pracy. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu wynagrodzenia zasadniczego stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika.

 7. Nowelizacja kodeksu pracy. Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 26 kwietnia 2023r.

  Zwolnienie - siła wyższa. Od 26.04.2023 r. pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

  W celu odnotowania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w programie dodano standardowe nieobecności: ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz’., oraz  powiązane z nimi  limity nieobecności: ‘Zwolnienie (siła wyższa)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa)/godz’., dzięki czemu limity można rozliczać w dniach bądź w godzinach, zgodnie z wyborem pracownika.

  Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’/ ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz.’, w wypłacie zostanie naliczony składnik ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ w wysokości 50% wynagrodzenia.

  Podczas planowania nieobecności przez pracownika z poziomu aplikacji Comarch HRM, zostanie dodana nieobecność ‘Zwolnienie (siła wyższa)/dni (plan)’ lub ‘Zwolnienie (siła wyższa)/godz (plan)’, która po zatwierdzeniu przez kierownika zostanie zamieniona odpowiednio na ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz’.

  Na wydruku świadectwa pracy nieobecność jest wykazana w ust. 6 pkt 1.

  Urlop opiekuńczy - bezpłatny. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) bądź zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych. W programie w celu ewidencji urlopu, dodano nieobecność ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika, nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

  W celu kontroli limitu rocznego urlopu dodano limit ‘Urlop opiekuńczy kp.173(1)’. Limit ten jest liczony w dniach, bez przeliczania na godziny i bez uwzględniania wymiaru etatu.

  Podczas planowania nieobecności ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni)’ przez pracownika z poziomu aplikacji Comarch HRM, w programie Comarch ERP Optima jest dodawana nieobecność ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (plan)’, która po zatwierdzeniu przez kierownika zostanie zamieniona odpowiednio na ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni)’.

  Okres urlopu opiekuńczego kp 173(1) (5dni) jest wykazywany w świadectwie pracy w ust. 6 pkt 3.

  Urlop macierzyński i rodzicielski. Na formularzu nieobecności dla nieobecności Urlop macierzyński, w polu Przyczyna została dodana nowa opcja: ‘Urlop macierzyński 81,5%’. Podczas dodawania nieobecności ‘Urlop macierzyński ‘automatycznie ustawia się przyczyna ‘Urlop macierzyński 100%’.

  Dla nieobecności ‘Urlop rodzicielski’ w polu Przyczyna zostały dodane dwie opcje: ‘Urlop rodzicielski 81,5%’, ‘Urlop rodzicielski 70%’. Podczas dodawania nieobecności ‘Urlop rodzicielski’ domyślnie jako przyczyna ustawia się ‘Urlop rodzicielski 70%’.

  Urlop ojcowski. W związku ze skróceniem do roku czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego, wprowadzono zmiany w mechanizmie kontroli urlopu ojcowskiego. W przypadku gdy na formularzu nieobecności ‘Urlop ojcowski’, zostanie wybrane dziecko, którego data urodzenia to 26 kwietnia 2023 lub późniejsza, podczas zapisu formularza program sprawdza, czy dziecko nie ukończyło roku na dzień zakończenia nieobecności. Gdy wiek dziecka przekracza rok pojawia się odpowiedni komunikat. W przypadku dzieci urodzonych przed 26 kwietnia, kontrolowane są 2 lata tak jak dotychczas.

  Wydruki: Dostosowano poniższe wydruki do zmian w kodeksie pracy:

  • Umowa o pracę,
  • Informacja o warunkach zatrudnienia,
  • Rozwiązanie umowy o pracę,
  • Świadectwo pracy,
  • Nieobecności (wybrane) wg przyczyny.
 8. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2023 poz. 641).

 9. Deklaracja ZUS DRA. Dostosowano deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA do nowych wzorów obowiązujących od 1 maja 2023.

 10. Urlop opiekuńczy. Wprowadzono kontrolę wieku dziecka, na które udzielany jest urlop opiekuńczy. Podczas zapisu nieobecności: 'Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)', 'Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz.' oraz 'Urlop opiekuńczy (zasiłek)', z przyczyną 'Opieka nad dzieckiem do 14 lat', program weryfikuje czy na liście członków rodziny jest wprowadzone dziecko, które ma mniej niż 14 lat, na 'datę do' wprowadzonej nieobecności. Jeżeli nie ma dziecka poniżej 14 lat, podczas zapisu nieobecności wyświetla się odpowiedni komunikat.

 11. Algorytm 12. W algorytmie 12, w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni(), dodano możliwość odwołania się do wybranej strefy, co pozwala np. ustalić liczbę dni pracy zdalnej, na potrzeby wyliczenia kwoty dodatku za pracę zdalną.

  Dodatkowo w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni(), dodano możliwość zliczania stref niewliczanych do czasu pracy.

 12. e-Teczka. Dodano nową część do e-Teczki o nazwie „Część E”, przeznaczoną na dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2023, poz. 471).

 13. Świadectwo pracy. Dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 23.05.2023 r.

 14. Wydruk Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZNP-7. Dostosowano wydruk do nowego wzoru opublikowanego na stronie zus.pl.

 15. Wydruk ZUS Z-3a. Dostosowano wydruk Z-3a, do nowego wzoru opublikowanego przez ZUS na stronie zus.pl

Zmiany

 1. Przekroczenie ulgi zwolnienia z PIT. Wprowadzono zmiany w wyliczeniu limitu przychodów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z podatku kierowców oraz pracowników oddelegowanych. Po zmianach do limitu 85 528 zł jest uwzględniany przychód po pomniejszeniu o 30% diet. Do tej pory uwzględniana była wartość brutto elementów opodatkowanych bez pomniejszenia o 30% diet.

  W związku ze zmianami na formularzu wypłaty oraz zestawieniu wypłat, na zakładce [Podatki], wprowadzono zmiany w kolejności wyświetlania pól: Pomniejszenie 30% diet oraz Przychód podlegający zwolnieniu z PIT. Powyższe zmiany są uwzględnione w wypłatach naliczonych od stycznia 2022 roku. Nie jest wymagane przeliczanie naliczonych wypłat w miesiącach zwolnionych.

  Na PIT-11 w sekcji G, wykazywany jest przychód zwolniony z podatku pomniejszony o 30% diet.

 2. Podstawa zasiłku chorobowego – wliczanie dodatków okresowych, w przypadku nieprzepracowania roku. Zmieniono sposób wyliczania średniej dla dodatków okresowych w podstawie chorobowego, gdy zatrudnienie trwa krócej niż rok zgodnie z zasadą przedstawioną w punkcie 303 komentarza do ustawy zasiłkowej: Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez okres czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub nie był zatrudniony przez cały rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy, premie i inne składniki za okresy kwartalne lub roczne powinny być uwzględnione proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach lub roku, z których składnik za okresy kwartalne lub roczne podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku.

  W celu ustalenia średniej z dodatków okresowych uwzględnionej w podstawie chorobowej weryfikowany jest okres wypłaty dodatku ustawiony w jego definicji, na zakładce [2 Podatki/Nieobecności], w polu: Okres wypłaty (System/ Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat).

  Następnie ustalany jest okres pełnego cyklu wypłaty danego dodatku okresowego dający w efekcie 12 miesięcy i sprawdzane jest przez ile miesięcy w tym okresie pracownik był zatrudniony. Cykle ustalane są zgodnie z cyklami kalendarzowymi. Przykładowo dla pracownika z dodatkiem kwartalnym weryfikowana jest liczba pełnych miesięcy zatrudnienia pracownika w 4 ostatnich zakończonych kwartałach, czyli w przypadku chorobowego, które wystąpiło w sierpniu, weryfikowane są 4 ostatnie cykle po 3 miesiące przed okresem, w którym wystąpiła nieobecność, czyli: II kwartał, I kwartał, IV kwartał oraz III kwartał, które sumarycznie składają się na 12 miesięcy. Jeżeli data zatrudnienia przypada w ustalonym okresie zawężamy ilość miesięcy do okresu zatrudnienia. Przy wyliczeniu średniej dla dodatków okresowych zostanie wykorzystana ustalona w powyższy sposób liczba miesięcy. W sytuacji wystąpienia kilku dodatków z różnymi okresami wypłaty, średnia dla składników okresowych ustalana jest odrębnie dla każdego z dodatków, a następnie sumowana.

  W przypadku dodatków wynikających z rozliczenia nadgodzin, za okresy dłuższe niż miesięczne, naliczenie średniej z dodatków okresowych w podstawie chorobowej zależy od ustawienia okresu rozliczeniowego, w kalendarzu przypisanym do pracownika.

  Jeśli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jednomiesięczny, a w definicji kalendarza na zakładce [1 Ogólne], w polu: Z przesunięciem jest 0, to wówczas dodatki okresowe obliczane są zgodnie z cyklem kalendarzowym. Gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jednomiesięczny, a w polu: Z przesunięciem jest wartość większa niż 0, wartość dodatków ustalana jest zgodnie z okresami rozliczeniowymi wypłacania dopłat do nadgodzin.

  Na wydrukach Naliczanie podstawy zasiłku – szczegóły oraz Naliczenie podstawy zasiłku wprowadzono zmiany w wykazywaniu dodatków okresowych.

 3. Okres wyczekiwania przy ponownym zatrudnieniu. Rozszerzono funkcjonalność weryfikowania prawa do zasiłku chorobowego pracownika ponownie zatrudnionego w danej firmie na podstawie umowy o pracę.

  Pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę automatycznie ustawi się prawo do zasiłku chorobowego na zakładce [6 Inne informacje] w polu: Prawo do zasiłku chorobowego od dnia od daty zatrudnienia, jeśli spełni jeden z poniższych warunków:

  • pracownik posiada staż pracy poza firmą oraz w tej firmie dłuższy niż 10 lat,
  • pracownik podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia odnotowanego w historii zatrudnienia,
  • pracownik jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
  • pracownik jest zatrudniony w tej firmie ponownie, ale przerwa pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia jest nie dłuższa niż 30 dni,
  • pracownik posiadał w tej firmie umowę cywilnoprawną z tytułu której podlegał ubezpieczeniu chorobowemu i przerwa pomiędzy umową, a zatrudnieniem na etat jest nie dłuższa niż 30 dni.
 4. Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony, to oznacza, że pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego dopiero po 30 dniach ubezpieczenia i w polu Prawo do zasiłku chorobowego od dnia ustawi się taka data.

 5. Lista deklaracji rozliczeniowych ZUS. Na liście deklaracji dodano kolumnę Kwota, w której wykazywana jest kwota płatności w ramach danej deklaracji.

 6. Dopłata do godzin nocnych. W liczbie godzin, za które nalicza się dopłata za pracę w nocy, nie będzie uwzględniany czas przestoju odnotowany za pomocą stref: ‘Czas przestoju płatny 60%’, ‘Czas przestoju płatny 100%’, ‘Czas przestoju płatny 50%’.

 7. Kody zawodów. Dostosowano listę kodów zawodów do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2022, poz.853).

 8. Import/eksport danych kadrowych:

  • Umożliwiono import/eksport z/do arkusza Excel oraz za pomocą Comarch Migrator, informacji o uldze podatkowej. Dotychczasową kolumnę Ulga_podatkowa_mnoznik zastąpiono kolumnami Ulga_podatkowa_licznik i Ulga_podatkowa_mianownik.
  • W oknie Eksport danych kadrowych pracowników, w sekcji Atrybuty dodano parametr Ustaw w kolumnie 'Data od’ datę zgodnie z okresem eksportu. Przy zaznaczonym parametrze, jeśli pracownik ma atrybut w danym miesiącu, podczas eksportu arkusza Excel, w kolumnie Data od ustawia się data będąca pierwszym dniem okresu, za który jest eksport.
 9. Zwolnienie z FP/FGŚP po powrocie z urlopów rodzicielskich. Zmieniono wyświetlanie na formularzu danych kadrowych, na zakładce [6 Inne informacje] okresu zwolnienia z FP/FGŚP, po powrocie z urlopów rodzicielskich. Do tej pory okres zwolnienia był wykazywany jedynie w przypadku, gdy data bieżąca przypadała w tym okresie. Po zmianie, jeśli w danym dniu nie obowiązuje zwolnienie, ale są ustalone zwolnienia w okresie przyszłym to wyświetlany jest najbliższy dacie bieżącej taki okres.

 10. Deklaracja PIT-11. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu składki zdrowotnej na deklaracji PIT-11. W polu 122 uwzględniana będzie składka zdrowotna pobrana z wynagrodzenia pracownika, także od tych przychodów, które nie są opodatkowane.

 11. Kalendarz. Zmieniono domyślne ustawienie parametru Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność. Od wersji 2023.5.1, w nowych bazach, w kalendarzu Standard i nowych kalendarzach parametr jest zaznaczony.

 12. Parametry. Zmieniono domyślne ustawienie parametru W miesiącu wymagającym uzupełnienia podstawy zasiłku chorobowego: gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane, dostępnego w System/ Konfiguracja/ Firma /Płace /Parametry/ 2 Naliczanie wypłat. Od wersji 2023.5.1, w nowych bazach domyślnie parametr jest zaznaczony.

 13. Wydruk Skierowaniu na badania lekarskie.  Uaktualniono podstawę prawną na wydruku skierowania na badania lekarskie.

 14. Wydruk karta pracy. Zmieniono nagłówek wydruku z Zestawienie czasu pracy za okres na Ewidencja czasu pracy za okres.

Poprawiono

 1. Deklaracja PIT-11. Nie zapisywały się ręczne modyfikacje wprowadzone w deklaracji, w polu 54. Działanie poprawiono.

 2. Deklaracja ZUS DRA – rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Poprawiono eksport danych do programu Płatnik:

  • w sekcji XII deklaracji ZUS DRA usunięto nadmiarową informację o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku, gdy właściciel zmienił formę opodatkowania na ryczałt od 2023 roku.
  • poprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej w części III.C deklaracji ZUS RCA, gdy z rozliczenia rocznego w sekcji III.F wynika dopłata.
 3. W powyższych sytuacjach program Płatnik komunikował błąd i wymagał ręcznej poprawy danych przed wysłaniem do ZUS.

 4. Wypłaty pracowników:

  • W przypadku gdy w wypłacie był naliczony nieopodatkowany składnik, zaznaczenie parametru Korekta podatku i ubezpieczeń, a następnie zmiana zaliczki podatku, powodowała zawyżenie składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
  • W sytuacji, gdy pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczane dwie wypłaty, edycja drugiej wypłaty powodowała, że zapisywały się w niej diety pomniejszające podstawę opodatkowania, które już zostały odliczone w pierwszej wypłacie. Działanie poprawiono.
  • Jeżeli pracownik w miesiącu deklaracji miał naliczoną wypłatę etatową i jako drugą wypłatę z tytułu umowy, która w konfiguracji miała zaznaczone naliczanie podatku według progów, to naliczała się w niej zawyżona o kwotę ulgi podatkowej zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  • Gdy pracownik miał naliczone w miesiącu dwie wypłaty, pierwsza z nich była naliczona przed datą zwolnienia, a druga po zwolnieniu, to w drugiej naliczała się zawyżona zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  • W wypłatach umów cywilnoprawnych składka zdrowotna była niepoprawnie ograniczana do wysokości zaliczki podatku, gdy na formularzu danych kadrowych pracownika były ustawione niestandardowe progi podatkowe. Działanie poprawiono.
  • W przypadku gdy pracownik zwolniony z PIT miał naliczone dwie wypłaty, w których były ustawione 50% koszty i w pierwszej z nich były zastosowane 50% koszty, to w drugiej naliczonej po przekroczeniu limitu zwolnienia z PIT, naliczały się niepoprawne koszty. Działanie poprawiono.
  • W przypadku osób na umowie cywilnoprawnej, u których był zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000zł), w umowie i na formularzu danych kadrowych, po dodaniu do policzonej wypłaty elementu opodatkowanego, naliczała się od niego zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  • Kwota elementu ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ nie była wykazywana na formularzu wypłaty na zakładce [3 Podatki], w polu Suma opodatkowanych elementów i w polu Podstawa opodatkowania. Zaliczka podatku była wyliczana prawidłowo. Działanie poprawiono.
 5. Wypłaty właściciela:

  • W przypadku gdy właściciel cały rok był na ryczałcie i nie zmieniał formy opodatkowania, ale miał odnotowaną aktualizację zapisu na dzień 1 lipca 2022 r., to w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej zaznaczał się parametr Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022. Parametr powinien się zaznaczyć tylko, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 r. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono komunikat, który pojawiał się podczas próby naliczenia wypłaty właściciela za kwiecień 2023 r., który nie prowadził działalności.
 6. Wypłaty pracowników oddelegowanych:

  • W przypadku gdy pracownik zwolniony z podatku w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia miał naliczoną wypłatę krajową i dwie wypłaty za okres oddelegowania zawyżona była podstawa składek ZUS. Działanie poprawiono.
  • W miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia z PIT, w wypłacie za okres oddelegowania, w polu Przychód podlegający zwolnieniu z PIT była prezentowana zaniżona kwota zwolnienia, gdy było naliczone wynagrodzenie zasadnicze niższe niż kwota przekroczenia i pracownik miał wypłacony dodatek wyliczany w walucie z etatu. Zaniżona kwota była wykazywana w deklaracji PIT-11 w poz.109 i 110. Działanie poprawiono.
 7. Wyliczenie nadgodzin dla pracowników rozliczanych według obecności. W przypadku, gdy pracownik był rozliczany ‘wg obecności’ i nie przepracował całego okresu rozliczeniowego, ponieważ został zatrudniony/zwolniony w jego trakcie, a miał wprowadzone w okresie zatrudnienia nadgodziny nie było za nie naliczane wynagrodzenie. Działanie poprawiono.

 8. Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu. W podstawie wynagrodzenie za czas urlopu, wyliczanego z bieżącego miesiąca, gdy pracownik był zwolniony w trakcie tego miesiąca, elementy zmienne były dzielone przez normę godzin dla całego miesiąca, zamiast normy za okres zatrudnienia. Działanie poprawiono.

 9. Zajęcie wynagrodzenia. W niektórych przypadkach w wypłatach pracowników zatrudnianych na część etatu, przy wyliczeniu zajęcia komorniczego była uwzględniana niepoprawna kwota wolna od potrąceń. Działanie poprawiono.

 10. Zwolnienie z PIT. Przy ustaleniu limitu dochodu zwolnionego z PIT, pracowników do 26 lat, nie były uwzględnione bilanse otwarcia zaimportowane za pomocą Comarch Migratora. Działanie poprawiono.

 11. Naliczanie dodatków:

  • W przypadku gdy pracownik miał odnotowana aktualizację zapisu w trakcie miesiąca, dodatek jednorazowy naliczał się w wypłacie podwójnie. Działanie poprawiono.
  • W wypłacie naliczały się zerowe składniki 'Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’ i 'Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’, jeżeli w ich konfiguracji był zaznaczony parametr Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu oraz były one wprowadzone na liście stałych dodatków pracownika. Działanie poprawiono.
  • Gdy naliczano element skopiowany ze standardowego typu wypłaty ‘Wynagrodzenia na czas choroby’ powiązany z własnym typem nieobecności, w wypłacie wyliczała się podstawa chorobowego 100%, pomimo że w konfiguracji ustawiono 80%. Działanie poprawiono.
  • Jeśli pracownik miał zerowy czas pracy, ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ naliczało się w wysokości 100% wynagrodzenia, zamiast 50%. Działanie poprawiono.
 12. Naliczanie wypłat. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne w naliczaniu wypłat.

 13. Limit urlopu:

  • W przypadku gdy pracownik przepracował rok po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, nie naliczał się limit ‘Urlop dodatkowy (niepełnosp.)’, jeżeli w poprzednich zapisach historycznych obejmujących dany rok, pracownik nie miał ustawionej normy dobowej do urlopu dla pełnego wymiaru etatu 7h. Działanie poprawiono.
  • Jeśli pracownik zatrudniony w trakcie roku miał odnotowaną aktualizację wprowadzającą okres niepełnosprawności uprawniający do kolejnego limitu urlopu dla niepełnosprawnych, to limit ‘Urlop dodatkowy (niepełnosp.)’ naliczał się w pełnym wymiarze, a powinien proporcjonalnie. Działanie poprawiono.
 14. Seryjne dodawanie nieobecności. Przywrócono możliwość seryjnego dodawania nieobecności.
 15. Limit pracy zdalnej okazjonalnej. Komunikat o przekroczeniu limitu pracy zdalnej okazjonalnej pojawiał się podczas wprowadzania pracy zdalnej, w ostatnim dniu limitu, zamiast po jego przekroczeniu. Działanie poprawiono.
 16. Korekta nieobecności. Poprawiono mechanizm korygowania nieobecności. Wcześniej, gdy anulowano nieobecność, aby ją skorygować trzeba było zapisać kalendarz Nie(obecności). Obecnie opcja ‘Koryguj nieobecność’ jest dostępna od razu po anulowaniu nieobecności

 17. Prawo do zasiłku chorobowego od dnia.

  • W przypadku gdy pracownik został zatrudniony ponownie po przerwie nie dłuższej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia, na formularzu danych kadrowych pracownika, na zakładce [6 Inne informacje] nie ustawiała się automatycznie data zatrudnienia w polu Prawo do zasiłku chorobowego od dnia, gdy przed wprowadzeniem historii zatrudnienia odnotowano historię wykształcenia. Działanie poprawiono.
  • Jeśli w Historia zatrudnienia był wprowadzony zapis bez uzupełnionego okresu od-do, to automatycznie na zakładce [6 Inne informacje], w polu Prawo do zasiłku chorobowego od dnia ustawiała się data zatrudnienia. Działanie poprawiono.
 18. GUS Z-12. Poprawiono wykazywanie czasu pracy pracownika rozliczanego według zestawienia.

 19. Lista deklaracji ZUS pracownika. Poprawiono mechanizm blokowania i odblokowywania deklaracji ZUS pracowników.

 20. Lista deklaracji rozliczeniowych ZUS. W przypadku zmiany nazwiska właściciela na liście deklaracji ZUS, w kolumnie Właściciel, było wykazywane nieaktualne nazwisko. Działanie poprawiono.

 21. Przenoszenie danych – import. Poprawiono import danych, które w schemacie numeracji umowy jako pierwszy człon miały ustawioną inną opcję niż symbol.

 22. Nieobecności. Wprowadzono zmiany w procedurze [CDN].[PracModyfikujNieobecnosc]. W niektórych przypadkach jej zastosowanie nie dodawało nieobecności.

 23. Wydruk karta pracy.

  • Gdy pracownik miał odnotowany odbiór nadgodzin i odbierane nadgodziny oznaczono znacznikiem W.PŁ, to na karcie pracy były wykazywane nieprawidłowy godziny pracy od-do. Działanie poprawiono.
  • W przypadku wpisanej większej ilości wejść z odbiorami godzin, podczas wydruku pojawiał się komunikat: W zbiorze wynikowym nie można odnaleźć jednego lub większej liczby pól. Zaktualizuj raport za pomocą polecenia Weryfikuj bazę danych. Działanie poprawiono.
 24. Wydruk Z-3. Jeśli w punkcie 4 i 5 zaświadczenia było zaznaczone pole 'Nie', to na wydruku w tych punktach nie było zaznaczone żadne pole. Działanie poprawiono.

 25. Wydruk Pracownicy z przychodami. Na wydruku nie były wykazane przychody, które miały ustawioną pozycję na deklaracji: ‘PIT-11. Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy’. Działanie poprawiono.

 26. Wydruk karty zasiłkowej. W przypadku gdy pracownik miał naliczony zasiłek macierzyński z podstawą 81,5%, to na wydruku zasiłek był wykazywany z błędnym procentem 82%. Działanie poprawiono.

 27. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Poprawiono wykazywanie daty zawarcia układu zbiorowego pracy, w punkcie 9.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Domyślna forma płatności. Umożliwiono określenie domyślnej formy płatności podpowiadanej w programie. Na formularzu formy płatności w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności dodany został parametr Domyślna.

  Parametr może być zaznaczony najwyżej na jednej formie płatności. Jeżeli inna forma płatności oznaczona jest już jako domyślna, po zaznaczeniu parametru Domyślna na nowej formie płatności następuje jego odznaczenie na wcześniejszej formie płatności.

  Jeżeli forma płatności jest oznaczona jako domyślna, po zaznaczeniu parametru Forma płatności zablokowana, parametr Domyślna jest odznaczany.

  Dla nowo zakładanych baz firmowych jako domyślna ustawiana jest forma płatności przelew. Dla baz konwertowanych z poprzednich wersji programu żadna forma płatności nie jest automatycznie ustawiana jako domyślna.

  Na liście form płatności w Konfiguracji dodana została kolumna Domyślna z wartościami Tak/Nie.

  Forma płatności wskazana w Konfiguracji jako domyślna będzie podpowiadana na karcie nowo dodawanego kontrahenta.

 2. Korekta podstawy opodatkowania w pliku JPK_V7. Umożliwiono ręczne oznaczenie dokumentu jako korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 Ustawy. Dzięki temu możliwe jest oznaczenie wprowadzonych do rejestru sprzedaży VAT dokumentów jako korekty pierwotnej lub korekty powrotnej z pominięciem załącznika VAT-ZD.

  Dodane zostały nowe atrybuty JPK_V7: KOREKTA_ART.89A, TERMIN_PLATNOSCI oraz DATA_ZAPLATY.

  Chcąc oznaczyć dokument w rejestrze sprzedaży VAT jako korektę o której mowa w art. 89a ust. 1  Ustawy (zmniejszenie podstawy opodatkowania, korekta pierwotna), należy dodać na dokumencie na zakładce [KSeF/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 atrybut KOREKTA_ART.89A, wybierając wartość Tak oraz atrybut TERMIN_PLATNOSCI i uzupełnić na nim oczekiwaną datę.

  Chcąc oznaczyć dokument w rejestrze sprzedaży VAT jako korektę o której mowa w art. 89a ust. 4  Ustawy (zwiększenie podstawy opodatkowania, korekta powrotna), należy dodać na dokumencie na zakładce [KSeF/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 atrybut KOREKTA_ART.89A, wybierając wartość Tak oraz atrybut DATA_ZAPLATY i uzupełnić na nim oczekiwaną datę.

  Oznaczenie w ten sposób dokumentów spowoduje odpowiednie ich wykazanie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Jeżeli chodzi o pola P_68 oraz P_69 znajdujące się na części deklaracyjnej pliku, powinny one zostać uzupełnione przez Użytkownika samodzielnie.

 3. JPK_V7 sprzedaż energii i gazu. Umożliwiono wykazanie w pliku JPK_V7 sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT. W tym celu dodany został atrybut JPK o kodzie SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO i nazwie JPK_Sprz. i nabycie energii, podleg. oo. Po wybraniu tego atrybutu na dokumencie w rejestrze sprzedaży VAT, dokument taki jest wykazywany w części deklaracyjnej pliku w polach P_31 oraz P_32 oraz w części ewidencyjnej w polach K_31 oraz K_32.

 4. Lista certyfikatów. Podczas wysyłania deklaracji PIT, CIT i VAT za pomocą podpisu kwalifikowanego, wyświetlane jest nowe okno z wyborem certyfikatu.

  Na dole okna dostępne są przyciski:

  Podgląd – po jego kliknięciu pojawiają się szczegóły podświetlonego certyfikatu,

  Zmień przyjazną nazwę – po kliknięciu można zmienić nazwę wyświetlaną w kolumnie Przyjazna nazwa,

  Wybierz– kliknięcie powoduje wybór podświetlonego certyfikatu.

  Opcja Wybierz dostępna jest również w menu podręcznym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym certyfikacie.

 5. Wydruki XML. Dostępne w programie standardowe wydruki w formacie XML mają wskazany domyślny format eksportu PDF.

Poprawiono

 1. JPK_V7 z VAT-ZD. W przypadku uwzględnienia w określonym miesiącu korekty pierwotnej, następnie częściowego rozliczenia dokumentu i sporządzenia korekt zawiadomienia VAT-ZD i pliku JPK_V7, w części ewidencyjnej mogły być niewłaściwie wykazywane kwoty wynikające z korekty. Działanie poprawiono.
 2. Dane podatnika w JPK_V7. Jeżeli dane podatnika uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK zawierają obcojęzyczne znaki diakrytyczne, są one poprawnie przenoszone do pliku JPK_V7.
 3. JPK_V7 paragony niefiskalne. Paragony przenoszone pojedynczo z modułu Handel / Faktury do rejestrów VAT, po zmianie kodu JPK z RO na WEW są poprawnie wykazywane w pliku JPK_V7 jako jeden zapis zbiorczy.
 4. Wymiana danych z Comarch IBARD. Usunięto problemy związane z komunikatami „Poza obecnym zakresem” oraz ”File not found”, które mogły pojawić się podczas korzystania z Comarch IBARD.
 5. Kopia bezpieczeństwa bazy danych. Przywrócono działanie blokady operatora Kopia bezpieczeństwa bazy danych.
 6. Kopia bezpieczeństwa bazy danych. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych oraz odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa w przypadku serwera baz danych znajdującego się na innym komputerze.
 7. Serwis Operacji Automatycznych. Usługa Serwis Operacji Automatycznych jest ponownie uruchamiana po zakończonej aktualizacji programu Comarch ERP Optima.

Kasa/Bank

Zmiany

 1. Eksport do Moje BR i Comarch ERP XT. Jeżeli deklaracja nie powoduje obowiązku dokonania płatności, to taka informacja nie była przekazywana do Moje BR i Comarch ERP XT. Zmieniono działanie.
 2. Automatyczne rozliczanie przy imporcie. Przy imporcie wyciągów bankowych z zaznaczonym parametrem automatycznego rozliczania wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty zmieniono kryterium związane z kwotą. Zamiast kwoty dokumentu sprawdzana jest kwota jaka pozostała do zapłaty.
 3. Webservice. Przy eksporcie przelewów za pomocą usługi sieciowej do Alior Bank, ING Bank Śląski, BNP Paribas, Bank PeKaO SA wprowadzono możliwość zapamiętania sposobu wysyłania przelewów do banku.

  • Wyślij bez akceptacji – spowoduje wysłanie przelewów, które będą wymagały akceptacji na stronie banku.
  • Zaakceptuj teraz – pojawi się okno na którym należy wskazać certyfikat służący do podpisu przelewów.
 4. Zaznaczenie parametru Zapamiętaj odpowiedź i nie pytaj więcej spowoduje, że w programie zostanie zapamiętany wybrany przez Użytkownika sposób akceptacji i przy kolejnym eksporcie przelewów nie będzie już pytania związanego z rodzajem akceptacji przelewów.

 5. Santander Webservice. Dostosowaliśmy kreator certyfikatów do współpracy z nową stroną banku Santander Bank Polska (IBiznes24).

Poprawiono

 1. Wydajność. Lista kontrahentów – poprawiono wydajność przy weryfikacji numerów rachunków bankowych.
 2. Wydajność. Dla kontrahentów posiadających dużą ilość rachunków bankowych pojawiały się problemy z edycją formularza kontrahenta i dokumentów, na których ten podmiot występował. Działanie poprawiono.
 3. Wydajność. Potwierdzenia salda – poprawiono wydajność tworzenia potwierdzeń sald.
 4. Wydajność. Dokumenty nierozliczone na dzień – skrócono czas potrzebny do wejścia na listę.
 5. Makro @DokumentyRozliczające. Na zdarzeniach, które były częściowo rozliczone makro @DokumentyRozliczające nie zwracało numeru dokumentu rozliczającego. Działanie poprawiono.
 6. Webservice. Przy eksporcie zaakceptowanych przelewów pojawiał się komunikat: Nie można poprawnie zinterpretować jednego lub więcej podanych parametrów. Działanie poprawiono.
 7. Wydruk przelewów z potwierdzeniem. Pole z tytułem przelewu nie drukowało wszystkich znaków. Działanie poprawiono.
 8. Ponaglenia zapłaty. Na ponagleniach zapłaty utworzonych dla płatności z szablonem windykacji indywidualny procent odsetek był zaokrąglany. Działanie poprawiono.
 

Współpraca modułu Kasa/Bank z Comarch Apfino

Zmiany

 1. Preliminarz płatności – nowe usługi finansowe W Preliminarzu płatności wprowadziliśmy możliwość korzystania z dostępnych w Comarch ERP Optima usług finansowych Apfino. Zasada działania i sposób kwalifikacji dla poszczególnych usług jest analogiczny jak na liście faktur sprzedaży. Z poziomu Płatności możemy korzystać z faktoringu, windykacji, przesyłać płatności i synchronizować wcześniej wysłane faktury i płatności. W menu głównym pojawił się przycisk Usługi finansowe, po jego rozwinięciu mamy możliwość wybrania jednej z czterech usług. Usługi te dostępne są także w menu kontekstowym. Na liście Płatności mamy kolumny związane w usługami finansowymi Comarch Apfino. Są to: Płatności Apfino, Windykacja, Faktoring.

Na dole listy, w sekcji Filtr pojawiła się możliwość zawężenia listy dokumentów wg kryterium, które pozwala w szybki sposób odszukać dokumenty, które możemy zgłosić do windykacji/faktoringu, zgłoszone lub odrzucone.

Uwaga
W Preliminarzu płatności widzimy wszystkie płatności dla danego dokumentu. W przypadku dokumentów, które posiadają kilka płatności (np. płatność została rozłożona na kilka rat), zgłoszenie danej płatności do windykacji/faktoringu powoduje zgłoszenie całego dokumentu.

Jednym z kryteriów decydującym o tym czy dana faktura nadaje się do windykacji/faktoringu jest forma płatności i termin płatności. Obie te wartości odczytywane są z formularza faktury, a nie ze zdarzenia w preliminarzu płatności.

Przykład
Faktura posiada 2 płatności, obie oznaczone jako Odzyskaj pieniądze. Zgłoszenie jednej z płatności powoduje, że zgłaszamy całą fakturę. Na obu płatnościach pojawi się informacja: W trakcie faktoringu

Faktoring – Finansuj faktury

Aby móc finansować faktury należy:

 • Założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
 • Zintegrować konto Comarch ERP Optima – Comarch Apfino
 • Zawrzeć i potwierdzić umowę faktoringową z faktorem (SMEO lub Faktoria Sp. z o.o.)
 • W przypadku finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o.  należy najpierw wprowadzić kontrahentów do Comarch Apfino. Należy pamiętać, aby dany kontrahent posiadał przyznany limit, gdyż brak limitu będzie skutkować odrzuceniem wniosku. O limit wnioskujemy w Comarch Apfino.

Z poziomu listy płatności do finansowania możemy przesłać dokumenty, które są fakturami sprzedaży (w tym fakturami finalnymi), są zatwierdzone na stałe, wystawione w walucie PLN lub w Euro, faktury są nierozliczone lub rozliczone częściowo.

Wszystkie warunki, w zależności od wybranego faktora (SMEO/Faktoria Sp. z o.o.), opisane są  tutaj.

Więcej informacji na temat usługi znajdziecie Państwo na stronie Apfino 

https://apfino.pl/faktoring/faktoring-dla-mikro-i-malych-firm/

https://apfino.pl/faktoring/faktoring-dla-srednich-i-duzych-firm/

Dokumenty do faktoringu możemy przekazać korzystając z przycisku  w menu głównym, z menu kontekstowego lub klikając w kolumnie Faktoring w Finansuj fakturę. Kolumna Faktoring może mieć wartość:

 • Finansuj fakturę – faktura spełnia warunki do przesłania jej do finansowania
 • W trakcie faktoringu – dokument został przesłany do finansowania
 • Faktoring odrzucony – dokument został odrzucony.

Windykacja – odzyskaj pieniądze

W przypadku, gdy mamy założone i zintegrowane z Comarch ERP Optima konto w Comarch Apfino, w Comarch ERP Optima uzupełniony klucz wymiany oraz podpisaną umowę o windykację możemy zgłosić faktury do windykacji.

Odzyskanie pieniędzy może dotyczyć jednego dokumentu, kilku faktur wystawionych dla tego samego kontrahenta lub faktur dla różnych kontrahentów.

Dokumenty do windykacji można przesłać korzystając z przycisku  w menu głównym, z menu kontekstowego lub klikając w kolumnie Windykacja w tekst Odzyskaj pieniądze.

Kolumna Windykacja może mieć wartość:

 • Odzyskaj pieniądze – dokument spełnia warunki do przekazania go w celu odzyskania pieniędzy
 • W trakcie windykacji – sprawa została przekazana do Comarch Apfino. Informacja o statusie sprawy dostępna jest po zalogowaniu się do platformy Comarch Apfino.
 • Windykacja odrzucona – sprawa nie została przyjęta, informacje na temat odrzucenia sprawy są dostępne po zalogowaniu się do platformy Comarch Apfino.

Sposób przekazywania dokumentów do windykacji został opisany w artykule Jak przekazać Faktury do windykacji? – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Więcej informacje o windykacji znajduje się tutaj.

Płatności – prześlij do Apfino i zapłać

Uruchomienie tej usługi powoduje przesłanie płatności do Comarch Apfino. Płatności te widoczne są na platformie Comarch Apfino w sekcji Płatności na Liście wydatków i Liście wpływów. Z poziomu platformy Comarch Apfino Użytkownik może uregulować płatność.

Kolumna Płatności Apfino może mieć wartość:

 • Przesłano – oznacza to, że płatność została poprawnie przesłana do Comarch Apfino,
 • Prześlij ponownie– oznacza to, że na płatności zostały zmienione dane (np. płatność została rozliczona) i należy ją ponownie przesłać do Comarch Apfino,
 • Nie przesłano– oznacza to, że płatność nie została jeszcze przesłana do Comarch Apfino.
 • Nie dotyczy– wartość ta pojawia się dla płatności związanych z listami płac, które nigdy nie są wysyłane do Comarch Apfino oraz dla płatności do pozostałych dokumentów które są w buforze.

Po zalogowaniu się na platformę Comarch Apfino Użytkownik ma możliwość wykonania płatności.

Faktury / Płatności – synchronizuj

Usługa Faktura / Płatności – synchronizuj powoduje aktualizację dokumentów i ich płatności pomiędzy Comarch ERP Optima a ich stanem w Comarch Apfino.

Księgowość

Nowości

 1. Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Umożliwiono import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz faktur zakupu do modułu Handel. Szczegóły importu dokumentów do modułu Handel opisane zostały w części Handel.

  Możliwość importu dokumentów do rejestru VAT jest dostępna w nowym menu KSeF/ Faktury oraz z poziomu rejestru VAT zakupu i sprzedaży. Menu KSeF nie jest widoczne dla operatora na formularzu którego zaznaczono parametr Wersja uproszczona programu.

  W celu uruchomienia importu dokumentów z KSeF należy:
  • Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry cd] zaznaczyć parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to należy dodatkowo zaznaczyć opcję Sprzedaży.
  • W Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ Pieczątka firmy uzupełnić prawidłowy numer NIP firmy.
  • W Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ KSeF wygenerować token lub korzystać z certyfikatu.
 2. Uprawnienia operatora

  Aby odbierać faktury z KSeF należy na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry cd] zaznaczyć domyślnie odznaczony parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Po jego zaznaczeniu domyślnie zaznaczana jest opcja Zakupu. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to powinien również zaznaczyć opcję Sprzedaży.

  Parametr Prawo do odbierania e-Faktur

  Środowisko pracy z KSeF

  W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy:

  • demo – odbieranie e-Faktur odbywa się z wersji demo Aplikacji Podatnika KSeF. Opcja domyślnie zaznaczona w nowych firmach. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu ustawienie parametru jest zgodne z dotychczasowymi ustawieniami dla modułu handlowego.
  • produkcyjne – odbieranie e-Faktur odbywa się z wersji produkcyjnej Aplikacji Podatnika KSeF.

  Po naciśnięciu przycisku Generuj token wyświetlana jest lista dostępnych certyfikatów, na której użytkownik powinien wybrać certyfikat za pomocą którego będzie się identyfikował się w KSeF. Token generowany jest na podstawie numeru NIP uzupełnionego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.

  W polu Token istnieje również możliwość uzupełnienia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF.

  Przycisk Usuń token umożliwia wykasowanie uzupełnionego pola Token.

  Po zmianie środowiska z demo na produkcyjny wszystkie informacje powiązane z KSeF na pobranych dokumentach zostaną usunięte. Na formularzu dokumentu pobranego do rejestru VAT na zakładce [KSEF/ JPK] usuwany jest Numer KSeF oraz Data przyjęcia oraz na zakładce [Notatka/Atrybuty] usuwana jest Notatka. Wszystkie dokumenty pobrane w menu KSeF/ Faktury z wersji demo Aplikacji Podatnika KSeF nie będą wyświetlane na liście faktur z KSeF.

  Po zmianie środowiska z demo na produkcyjny, aby importować faktury z KSeF należy wygenerować token dla środowiska produkcyjnego. Po pobraniu pierwszego dokumentu z wersji produkcyjnej Aplikacji Podatnika KSeF, powrót do środowiska demo zostanie zablokowany.

  Zmiana na formularzu dokumentu w rejestrze VAT

  Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zmieniono nazwę dotychczasowej zakładki [JPK] na [KSeF/JPK] i dodano na niej sekcję KSeF, w której znajdują się pola:

  • Numer KSeF – numer dokumentu, pod jakim jest identyfikowany w KSeF.
  • Data przyjęcia – data przesłania faktury do KSeF określona jako data wystawienia.

  Na dokumencie pobranym z KSeF wyżej wymienione pola uzupełniane są automatycznie i nie podlegają edycji. Pola są aktywne w przypadku dokumentu dodanego ręcznie lub przeniesionego z modułu Handel, jeżeli nie były tam uzupełnione.

  Dane uzupełnione w polach Numer KSeF oraz Data przyjęcia nie są przenoszone podczas kopiowania dokumentu na skopiowany dokument.

  Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zmieniono również nazwę dotychczasowej zakładki [Atrybuty] na [Notatka/Atrybuty] i dodano na niej sekcję Notatka. Użytkownik może uzupełnić notatkę w menu KSeF/ Faktury (w takim przypadku pole zostanie uzupełnione automatycznie po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT) lub uzupełnić ją bezpośrednio na dokumencie w rejestrze VAT, a także dokonać modyfikacji notatki dodanej wcześniej w menu KSeF/ Faktury.

  Podczas przenoszenia z menu Handel/ Faktury zakupu dokumentów pobranych z KSeF, na dokument w rejestrze VAT przenoszony jest Numer KSeF, Data przyjęcia oraz Notatka (jeżeli została uzupełniona).

  Lista faktur z KSeF

  Możliwość importu dokumentów z KSeF do rejestru VAT jest dostępna w nowym menu KSeF/ Faktury. Jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Prawo do odbierania e-Faktur to po przejściu na listę KSeF/ Faktury pojawia się komunikat: Operator nie posiada uprawnień do obierania e-Faktur z KSeF.

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF nie uzupełniono pola Token to po przejściu na listę KSeF/ Faktury pojawia się lista dostępnych w systemie certyfikatów, z której użytkownik powinien wybrać ten, za pomocą którego będzie identyfikował się w KSeF. Przy ponownym wejściu na listę, okno z wyborem certyfikatów już się nie pojawia (do momentu ponownego uruchomienia programu).

  Po przejściu na listę KSeF/ Faktury automatycznie pobierane są faktury za okres ostatnich 2 miesięcy. Lista faktur składa się z jednej lub dwóch zakładek (w zależności od ustawienia parametru Prawo do odbierania e-Faktur na formularzu operatora).

  Lista faktur z KSeF

  W przypadku pracy w środowisku demo na liście faktur z KSeF widoczna jest informacja: serwer DEMO.

  Na wstążce programu dostępny jest przycisk  Pobierz dane. Po rozwinięciu listy przy przycisku dostępne są opcje:

  • Nowe – pobierane są wszystkie dokumenty, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji.
  • Za okres – pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. Dokumenty są przenoszone na listę faktur z KSeF po naciśnięciu przycisku Dodaj dokumenty.

  Pobieranie faktur za okres

  Na liście faktur z KSeF dostępne są następujące kolumny:

  • NIP – NIP kontrahenta.
  • Kontrahent – nazwa kontrahenta.
  • Numer KSeF – numer, który został nadany fakturze w systemie KSeF.
  • Numer dokumentu – numer dokumentu.
  • Data wystawienia – data przesłania faktury do KSeF określona jako data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy. Według tej kolumny domyślnie sortowana jest lista faktur z KSeF.
  • Netto – kwota w walucie obcej jeśli faktura walutowa, kwota w PLN jeśli faktura w PLN.
  • VAT – kwota w walucie obcej jeśli faktura walutowa, kwota w PLN jeśli faktura w PLN.
  • Brutto – kwota w walucie obcej jeśli faktura walutowa, kwota w PLN jeśli faktura w PLN.
  • Waluta – symbol waluty wyświetlany jest po dokonaniu podglądu faktury lub po przeniesieniu faktury do rejestru VAT lub handlu.
  • Kwalifikacja – może przyjmować wartości: Niezakwalifikowany (domyślny status dla pobranych faktur), Do rejestru VAT, Do handlu (opcja możliwa tylko na zakładce 1 [Zakup]), Do archiwum.
  • Status – może przyjmować wartości: V (jeżeli dokument jest przeniesiony do rejestru VAT), FZ (jeżeli dokument jest przeniesiony do handlu), A (jeżeli dokument zakwalifikowany jest do archiwum).
  • Notatka – dodatkowy opis uzupełniony przez użytkownika. Kolumna domyślnie ukryta.
  • Kategoria – kategoria uzupełniona na podstawie karty kontrahenta lub przez użytkownika. Kolumna domyślnie ukryta.
  • Opis – opis uzupełniony na podstawie karty kontrahenta lub przez użytkownika. Kolumna domyślnie ukryta.
  • Rejestr – rejestr wybrany przez użytkownika w przypadku kwalifikacji dokumentu do rejestru VAT. Kolumna domyślnie ukryta.

  Z poziomu listy faktur z KSeF istnieje możliwość podglądu graficznego dokumentu pobranego z KSeF za pomocą dostępnego z lewej strony listy pionowego przycisku Podgląd dokumentu. Po jego naciśnięciu wysuwany jest panel boczny z podglądem graficznym podświetlonej faktury. Aby podgląd graficzny podświetlonej faktury był widoczny cały czas, należy nacisnąć przycisk  Zadokuj.

  W dolnej części okna są dostępne następujące przyciski:

  • Pomoc – przycisk kierujący do pomocy.
  • Opisz dokument – pod przyciskiem dostępne są operacje seryjne umożliwiające uzupełnienie dodatkowych informacji na dokumentach:
   • Zmień opis – funkcja umożliwia seryjne uzupełnienie opisu na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.
   • Zmień kategorie – funkcja umożliwia seryjne uzupełnienie kategorii na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.
   • Zmień notatkę – funkcja umożliwia seryjne uzupełnienie dodatkowego opisu na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.
   • Zmień rejestr – funkcja umożliwia seryjne ustawienie rejestru na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach ze statusem Niezakwalifikowany lub Do rejestru VAT. W przypadku dokumentu o statusie Niezakwalifikowany następuje również zmiana statusu na Do rejestru VAT. Rejestr nie jest ustawiany dla dokumentów ze statusem Do handlu oraz Do archiwum.
   • Dodaj atrybut – funkcja umożliwia seryjne uzupełnienie atrybutu dokumentu lub kontrahenta na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.
  • Zobacz dokument – umożliwia podgląd formularza podświetlonego dokumentu. Szczegóły opisane został poniżej w części Podgląd dokumentu pobranego z KSeF.
  • Przenieś do handlu – przycisk dostępny na zakładce [Zakup] jeżeli pobrano moduł Faktury, Handel lub Handel Plus. Umożliwia przeniesienie dokumentów na listę Handel/ Faktury zakupu. Szczegóły opisane zostały w części Handel.
  • Przenieś do rejestru VAT – umożliwia przeniesienie dokumentów do rejestru VAT. Szczegóły opisane zostały poniżej w części Przenoszenie faktur do rejestru VAT.

  Operacje seryjne nie są wykonywane na dokumentach przeniesionych rejestru VAT lub do handlu oraz na dokumentach zakwalifikowanych do archiwum.

  Filtry na liście faktur z KSeF oraz funkcje w menu kontekstowym

  Filtrowanie listy faktur z KSeF jest możliwe po polu Dokument. Do wyboru są następujące opcje:

  • Wszystkie – domyślne ustawienie dla okna otwieranego z menu KSeF/ Faktury. Wyświetlane są wszystkie dokumenty pobrane z KSeF.
  • Niezakwalifikowane – dokumenty z zaznaczoną opcją Niezakwalifikowany.
  • Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do handlu – dokumenty z zaznaczoną opcją Niezakwalifikowany lub Do handlu.
  • Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do rejestru VAT – dokumenty z zaznaczoną opcją Niezakwalifikowany lub Do rejestru VAT.
  • Zakwalifikowane do rejestru VAT – dokumenty z zaznaczoną opcją Do rejestru VAT.
  • Zakwalifikowane do handlu – dokumenty z zaznaczoną opcją Do handlu.
  • Przeniesione do rejestru VAT – dokumenty, które zostały już przeniesione do rejestru VAT.
  • Przeniesione do handlu – dokumenty, które zostały już przeniesione do handlu.
  • Zarchiwizowane – dokumenty z zaznaczą opcją Do archiwum.

  Istnieje możliwość wyświetlania listy za konkretny okres po zaznaczeniu parametr Za okres i wskazanie zakresu dat.

  Na liście faktur w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dostępne są opcje Archiwizuj oraz Przywróć. Funkcja Archiwizuj umożliwia zakwalifikowanie podświetlonego dokumentu do archiwum, co blokuje jego przeniesienie do rejestru VAT lub handlu. Nie ma możliwości zarchiwizowania dokumentu już przeniesionego do rejestru VAT lub handlu.

  Funkcja Przywróć jest aktywna dla dokumentu zarchiwizowanego i umożliwia przywrócenie podświetlonego dokumentu do statusu Niezakwalifikowany.

  Podgląd dokumentu pobranego z KSeF

  Po naciśnięciu przycisku Zobacz dokument wyświetlany jest formularz dokumentu pobranego z KSeF. W przypadku pracy w środowisku demo na formularzu podglądu graficznego widoczna jest informacja o serwerze DEMO.

  Podgląd dokumentu z KSeF, zakładka 1 Ogólne

  Na zakładce 1 [Ogólne] wyświetlane są następujące sekcje:

  • Kwalifikacja – umożliwia zakwalifikowanie dokumentu do przeniesienia do rejestru VAT lub handlu. Domyślnie zaznaczona jest opcja Niezakwalifikowany. Po zaznaczeniu opcji Do rejestru VAT istnieje możliwość wskazania rejestru, do którego ma trafić dokument. Domyślnie ustawiany jest pierwszy rejestr z listy. Po wskazaniu rejestru na formularzu dokumentu z KSeF, nie ma możliwości usunięcia tego rejestru w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Rejestry sprzedaży VAT/ Rejestry zakupów VAT. Jeżeli użytkownik nie chce przenosić dokumentu do rejestru VAT lub do handlu to powinien zaznaczyć opcję Do archiwum.
  • KSeF – w sekcji wyświetlane są dane pobrane z KSeF: numer faktury, numer nadany w KSeF, nazwa oraz NIP kontrahenta, data przyjęcia w KSeF, forma i termin płatności oraz kwota netto, VAT i brutto. Dane w tej sekcji nie podlegają edycji.
  • Sprzedawca/ Nabywca – jeżeli na liście Ogólne/Kontrahenci znajduje się kontrahent o numerze NIP zgodnym z NIP z sekcji KSeF, domyślnie zaznaczana jest opcja Istniejący kontrahent wraz z wskazaną kartą kontrahenta z programu. Pole podlega edycji przez użytkownika.

  Jeżeli nie założono karty kontrahenta dla NIP z sekcji KSeF to domyślnie zaznaczana jest opcja Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu. W takim przypadku po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu, na liście kontrahentów dodawana jest nowa karta kontrahenta.

  • Pozostałe – w przypadku zaznaczenia w sekcji Sprzedawca/ Nabywca opcji Istniejący kontrahent kategoria i opis uzupełniane są na podstawie karty kontrahenta. Użytkownik ma możliwość ich edycji. Istnieje również możliwość uzupełnienia notatki. Forma i termin płatności ustawiane są na podstawie informacji pobranych z KSeF. Jeżeli faktura jest opłacona to nie zaczytuje się termin płatności. W przypadku braku takiej formy płatności w programie, użytkownik powinien dodać ją w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności lub wskazać jedną z dostępnych form płatności. Nie ma możliwości przeniesienia dokumentu, na którym nie uzupełniono formy płatności lub terminu płatności.

  Na zakładce 2 [Atrybuty] istnieje możliwość dodania atrybutu dokumentu lub kontrahenta. Dodanie/ usunięcie dodanego wcześniej atrybutu nie jest możliwe na dokumentach przeniesionych do rejestru VAT lub handlu.

  Podgląd dokumentu z KSeF, zakładka Atrybuty

  Na zakładce 1 [Ogólne] oraz 2 [Atrybuty] po lewej stronie okna widoczny jest podgląd graficzny dokumentu pobranego z KSeF. Okno z podglądem faktury można przenieść poza obszar programu Comarch ERP Optima np. na drugi monitor.

  Po zakwalifikowaniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu na dokumencie na zakładce 1 [Ogólne] oraz 2 [Atrybuty] aktywny staje się przycisk  Przenieś, po naciśnięciu którego dokument jest przenoszony zgodnie z ustawioną kwalifikacją.

  Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do rejestru VAT

  Po zaznaczeniu faktur i naciśnięciu przycisku Przenieś do rejestru, jeżeli na którymś z zaznaczonych dokumentów nie określono rejestru, pojawia się okno umożliwiające wskazanie rejestru, do którego mają trafić faktury.

  Dodawanie faktur do rejestru VAT

  Zaznaczenie opcji Zapamiętaj wybór rejestru i nie pytaj więcej powoduje, że okno nie pojawi po raz kolejny dla danego operatora, a dokumenty bez wybranego rejestru będą trafiać do rejestru wskazanego w oknie Dodawanie faktur. Dokumenty są przenoszone do rejestru VAT po naciśnięciu przycisku Dodaj faktury.

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczono parametr Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu to po naciśnięciu przycisku Przenieś do rejestru VAT następuje kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT zgodnie kryteriami wskazanymi w Konfiguracji. W przypadku wystąpienia duplikatów, dokumenty nie są przenoszone do rejestru VAT.

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT oraz na fakturze wskazano formę płatności o typie gotówka to w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczający fakturę. Zapis jest tworzony jeżeli raport kasowy za ten okres nie został zamknięty. Jeżeli za ten okres raport nie został jeszcze utworzony to podczas przenoszenia dokumentów pojawia się komunikat: Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do którego trafi zapis rozliczający dokument. Wybór opcji Tak i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że raporty będą automatycznie dodawane podczas przenoszenia kolejnych dokumentów, jeżeli za dany okres czasu nie dodano jeszcze raportu oraz komunikat nie pojawi się ponownie

  Na przeniesionym dokumencie wyświetlany jest podgląd graficzny dokumentu.

  Na przeniesionym dokumencie widnieje akronim kontrahenta pobrany z bazy, natomiast nazwa i dane adresowe kontrahenta pobierane są na podstawie informacji z KSeF.

  Jeżeli numer rachunku bankowego pobrany z KSeF jest zgodny z numerem rachunku wskazanym na karcie kontrahenta to jest on przenoszony na dokument w rejestrze VAT. Jeżeli takiego rachunku na karcie kontrahenta nie ma, to na dokument nie jest przenoszony numer rachunku bankowego.

  Na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT zakupu data wpływu, data wystawienia, data obowiązku podatkowego oraz miesiąc rozliczenia w VAT ustawiane są zgodnie z datą przyjęcia do KSeF. Na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT sprzedaży data wystawienia ustawiana jest zgodnie z datą przyjęcia do KSeF.

  W przypadku dokumentów walutowych są one przeliczanie po kursie pobranym z KSeF, a w przypadku jego braku, na dokumencie w rejestrze VAT ustawiany jest Kurs ręczny i wyliczany jest na podstawie odczytanych wartości z dokumentu.

  Na dokument w rejestrze VAT zakupu przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii lub karcie kontrahenta (dotyczące zakupu). Na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są typy dokumentów pobrane z KSeF.

  Podczas próby przeniesienia dokumentu, który został przeniesiony wcześniej do handlu lub rejestru VAT pojawia się komunikat: Dokument [Numer faktury] został już przeniesiony do handlu/ rejestru VAT.

  Zmiana na liście dokumentów w rejestrze VAT

  Istnieje możliwość pobrania faktur z KSeF z listy dokumentów w rejestrze VAT za pomocą nowego przycisku  KSeF. Przycisk jest aktywny jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odbierania e-Faktur oraz odpowiednio Zakup i/lub Sprzedaż. Po rozwinięciu listy przy przycisku dostępne są opcje:

  • Nowe  pobierane są wszystkie dokumenty, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji.
  • Za okres – pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. Domyślnie ustawiany jest zakres dat od pierwszego dnia poprzedniego miesiąca do dnia bieżącego.

  Po wyborze opcji Nowe oraz w przypadku opcji Za okres po wskazaniu zakresu dat i naciśnięciu przycisku Dodaj dokumenty, wyświetlana jest lista faktur z KSeF, dostępna w menu KSeF/ Faktury. W filtrze pod listą w polu Dokumenty domyślnie wskazana jest w tym przypadku opcja Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do rejestru VAT oraz nie jest widoczny przycisk Przenieś do handlu.

  Po naciśnięciu przycisku Przenieś do rejestru, proces przenoszenia dokumentów do rejestru VAT przebiega zgodnie z opisem znajdującym się powyżej w sekcji Przenoszenie faktur do rejestru VAT.

  Na liście dokumentów w rejestrze VAT dodano kolumny Numer KSEF oraz Data przyjęcia w KSeF.

  Usunięcie dokumentu z rejestru VAT powoduje zmianę kwalifikacji na liście faktur z KSeF na Niezakwalifikowany.

 3. Księga podatkowa. Kontrola duplikacji. Wprowadzono możliwość kontroli duplikacji zapisów księgowych w księdze podatkowej. W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa dodano parametr Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej, który jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: NIP Kontrahenta, Numer dokumentu oraz Kwota dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kontroli i wybrania oprócz wyżej wymienionych opcji: Akronim podmiotu, Data księgowania, Data operacji. Kontrola duplikacji wymaga wskazania co najmniej dwóch parametrów kontroli.

  Konfiguracja parametrów kontroli duplikacji w KPiR

  W przypadku zaznaczonej opcji Kwota dokumentu podczas kontroli duplikacji zapisów w KPiR weryfikowane są kwoty z kolumn: 9. Razem przychód, 10. Zakup towarów, 11. Koszty uboczne, 14. Razem wydatki, 15. Zaszłości oraz 16. Koszty B+R. Pod uwagę brane są również zapisy w kolumnach z wartościami równymi zero - każda z pozycji jest sprawdzana osobno.

  Kontrola duplikacji nie obejmuje zapisów zatwierdzonych, które zostały skreślone (są widoczne na liście zapisów KPiR w kolorze czerwonym).

  Kontrola duplikacji podczas dodawania zapisu do KPiR

  Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie próby zapisania dokumentu w KPiR i obejmuje zapisy wprowadzone w obrębie danego roku podatkowego. W przypadku znalezienia podobnych dokumentów pojawia się komunikat: Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego dokumentu (-ów). Zaakceptowanie komunikatu umożliwia zapisanie dokumentu. Wybór opcji Nie powoduje wyświetlenie listy duplikatów, gdzie użytkownik ma możliwość ich podglądu.

  Kontrola duplikacji podczas księgowania dokumentów źródłowych

  Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie księgowania (w tym automatycznego księgowania) dokumentów z modułu Handel, rejestrów VAT, ewidencji dodatkowej, listy płac, delegacji, różnic kursowych, różnic kursowych magazynu walut, zapisów kasowych/bankowych, dokumentów środków trwałych oraz spisu z natury. W przypadku znalezienia duplikatu, dokument nie jest księgowany.

  Kontrola duplikacji z listy zapisów w KPiR

  Z poziomu listy zapisów w KPIR w pasku menu dodano przycisk . Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z zakresem dat i listą parametrów kontroli:

  Parametry kontroli duplikacji w KPIR

  Domyślnie zaznaczony parametr Zakres dat pobiera ustawienia daty z filtra pod listą zapisów KPiR. Odznaczenie parametru Zakres dat powoduje kontrolę wszystkich zapisów, bez względu na datę. W przypadku pierwszego uruchomienia kontroli duplikacji z paska zadań, parametry kontroli są pobierane na podstawie ustawień w Konfiguracji. Użytkownik ma możliwość ich zmiany (wymagane jest wskazanie co najmniej dwóch parametrów kontroli). Kontrola duplikacji zapisów zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku Wykonaj kontrolę (również skrót klawiszowy <F8>).

 4. Ewidencja ryczałtowa. Kontrola duplikacji. Wprowadzono możliwość kontroli duplikacji zapisów w ewidencji ryczałtowej. W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa dodano parametr Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, który jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: Numer dokumentu oraz Kwota dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kontroli i wybrania oprócz wyżej wymienionych opcji: Data wpisu do ewidencji, Data uzyskania przychodu. Kontrola duplikacji wymaga wskazania co najmniej dwóch parametrów kontroli.

  Konfiguracja parametrów kontroli duplikacji w ewidencji ryczałtowej

  W przypadku zaznaczonej opcji Kwota dokumentu podczas kontroli duplikacji zapisów w ewidencji przychodów weryfikowana jest kwota z poz. 14. Razem. Podczas kontroli duplikacji zapisów w ewidencji produktów rolnych weryfikowana jest kwota z poz. dla stawki 2%. Pod uwagę brane są również zapisy w kolumnach z wartościami równymi zero - każda z pozycji jest sprawdzana osobno.

  Kontrola duplikacji nie obejmuje zapisów zatwierdzonych, które zostały skreślone (są wyświetlane na liście zapisów ewidencji ryczałtowej w kolorze czerwonym).

  Kontrola duplikacji podczas dodawania zapisu do Ewidencji ryczałtowej

  Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie próby zapisania dokumentu i obejmuje zapisy wprowadzone w obrębie danego roku podatkowego. W przypadku znalezienia podobnych dokumentów pojawia się komunikat: Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego dokumentu (-ów). Zaakceptowanie komunikatu umożliwia zapisanie dokumentu. Wybór opcji Nie powoduje wyświetlenie listy duplikatów, gdzie użytkownik ma możliwość ich podglądu.

  Kontrola duplikacji podczas księgowania dokumentów źródłowych

  Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie księgowania (w tym automatycznego księgowania) dokumentów z modułu Handel, rejestrów VAT sprzedaży, ewidencji dodatkowej przychodów, różnic kursowych oraz różnic kursowych magazynu walut. W przypadku znalezienia duplikatu, dokument nie jest księgowany.

  Kontrola duplikacji z listy zapisów w ewidencji ryczałtowej

  Z poziomu listy zapisów w ewidencji ryczałtowej w pasku menu dodano przycisk . Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z zakresem dat i listą parametrów kontroli:

  Parametry kontroli duplikacji w ewidencji ryczałtowej

  Domyślnie zaznaczony parametr Zakres dat pobiera ustawienia daty z filtra pod listą zapisów ewidencji ryczałtowej. Odznaczenie parametru Zakres dat powoduje kontrolę wszystkich zapisów, bez względu na datę. W przypadku pierwszego uruchomienia kontroli duplikacji z paska zadań parametry kontroli są pobierane na podstawie ustawień w Konfiguracji. Użytkownik ma możliwość ich zmiany (wymagane jest wskazanie co najmniej dwóch parametrów kontroli). Kontrola duplikacji zapisów zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku Wykonaj kontrolę (również skrót klawiszowy <F8>).

 5. Rejestry VAT oraz ewidencja dodatkowa. Na liście dokumentów w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy:

  • dodano nową operację seryjną Rozlicz, która jest również dostępna na przycisku ,
  • dodano funkcję Rozlicz pojedynczo,
  • dodano funkcję Usuń rozliczenie.
 6. Nowe funkcje Rozlicz, Rozlicz pojedynczo, Usuń rozliczenie oraz dotychczasowa operacja seryjna Usuń rozliczenia są aktywne jeżeli na formularzu operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Parametry wspólne zaznaczono parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy. Parametr ten był dotychczas dostępny na formularzu operatora na zakładce [Parametry] w sekcji Parametry dla modułu handlowego. Parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy w nowych firmach jest domyślnie odznaczony. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu zaznaczenie/ odznaczenie parametru jest zgodne z dotychczasowymi ustawieniami dla modułu handlowego.

  Parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy

  Rozlicz

  Funkcja umożliwia rozliczenie podświetlonego/ zaznaczonych dokumentów. Po wyborze opcji Operacje seryjne/ Rozlicz pojawia się okno Parametry seryjnego rozliczania, na którym należy określić typ dokumentu, wskazać rejestr kasowy/bankowy, w którym będą tworzone zapisy kasowe/bankowe rozliczające poszczególne dokumenty oraz wskazać datę, z jaką będą one generowane. Domyślnie wskazana jest data dokumentu, z możliwością zmiany na termin płatności lub wybranie opcji inna i wskazanie dowolnej daty.

  Parametry seryjnego rozliczania dokumentów

  Po naciśnięciu przycisku Rozlicz we wskazanym przez użytkownika rejestrze tworzone są zapisy kasowe/bankowe rozliczające poszczególne dokumenty. Na utworzonym zapisie kasowym/bankowym:

  • do pola Dokument przenoszony jest symbol wskazany w oknie parametrów seryjnego rozliczania,
  • do pola Data przenoszona jest data wskazana w oknie parametrów seryjnego rozliczania,
  • do pola Kwota przenoszona jest kwota pozostająca do rozliczenia z dokumentu,
  • do pola związanego z podmiotem przenoszony jest podmiot wskazany na dokumencie w polu Domyślny płatnik,
  • do pola Opis w przypadku rozliczania dokumentu z rejestru VAT przenoszony jest opis: Rejestr VAT: [Numer dokumentu] [Opis z nagłówka dokumentu], w przypadku rozliczania dokumentu z ewidencji dodatkowej przenoszony jest opis: [Opis dokumentu] [Numer dokumentu].

  Seryjne rozliczenie nie jest możliwe w przypadku gdy:

  • nie ma otwartego raportu, do którego można dodać zapis kasowy/bankowy rozliczający dokument,
  • płatność do dokumentu posiada kierunek inny niż kierunek wybrany do rozliczenia (np. podczas rozliczania dokumentów z kwotą dodatnią z rejestru VAT sprzedaży/ ewidencji dodatkowej przychodów wybrano dokument KW),
  • waluta płatności dokumentu nie zgadza się z walutą rejestru kasowego/bankowego,
  • dokument przeniesiono z modułu

  Rozlicz pojedynczo

  Funkcja umożliwia rozliczenie podświetlonego dokumentu. W przypadku rejestru VAT funkcja jest aktywna dla dokumentu nierozliczonego, wprowadzonego bezpośrednio do rejestru VAT, nie będącego dokumentem wewnętrznym. W przypadku ewidencji dodatkowej funkcja jest aktywna dla dokumentu nierozliczonego, z zaznaczonym parametrem Generowanie płatności.

  Po wyborze opcji Rozlicz pojedynczo należy określić typ dokumentu oraz wskazać rejestr kasowy/bankowy, w którym utworzony zostanie zapis kasowy/bankowy rozliczający dokument. Typ dokumentu jest zawężany do kierunku płatności dokumentu (np. dla dokumentu z rejestru VAT zakupu z kwotą dodatnią, istnieje możliwość wskazania symbolu zdefiniowanego dla wypłaty).

  Funkcja Rozlicz pojedynczo

  Po wskazaniu rejestru pojawia się formularz zapisu kasowego/bankowego, na który przenoszone są dane:

  • do pola Dokument przenoszony jest symbol wskazany przez użytkownika, z możliwością zmiany,
  • do pola Data przenoszona jest data wskazana z poziomu Narzędzia/ Data bieżąca, z możliwością zmiany,
  • do pola Kwota przenoszona jest kwota pozostająca do rozliczenia. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to przenoszona jest kwota pozostająca do rozliczenia z pierwszej płatności o statusie innym niż Nie podlega,
  • do pola związanego z podmiotem przenoszony jest podmiot wskazany na dokumencie w polu Domyślny płatnik,
  • do pola Opis w przypadku rozliczania dokumentu z rejestru VAT przenoszony jest opis: Rejestr VAT: [Numer dokumentu] [Opis z nagłówka dokumentu], w przypadku rozliczania dokumentu z ewidencji dodatkowej przenoszony jest opis: [Opis dokumentu] [Numer dokumentu].

  Podczas próby zapisania zapisu kasowego/bankowego, jeżeli za ten okres nie został jeszcze utworzony raport kasowy/bankowy, pojawia się komunikat: Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? Zaakceptowanie powoduje otwarcie formularza raportu, gdzie jako zakres dat domyślnie ustawiany jest okres wskazany na formularzu rejestru kasowego/bankowego. Wybór opcji Tak i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że raporty będą automatycznie dodawane podczas rozliczania kolejnych dokumentów, jeżeli za dany okres czasu nie dodano jeszcze raportu oraz komunikat nie pojawi się ponownie.

  Usuń rozliczenie

  Funkcja umożliwia usunięcie rozliczenia z podświetlonego dokumentu. W przypadku rejestru VAT funkcja jest aktywna dla dokumentu rozliczonego, wprowadzonego bezpośrednio do rejestru VAT. W przypadku ewidencji dodatkowej funkcja jest aktywna dla dokumentu rozliczonego. W przypadku dokumentu z formą płatności o typie gotówka nie jest usuwany automatycznie utworzony zapis kasowy.

  Nie jest usuwane rozliczenie:

  • zaksięgowane,
  • związane z zaksięgowaną różnicą kursową,
  • wybrane na nocie odsetkowej,
  • wybrane na dokumencie kompensaty,
  • powiązane z rozrachunkiem, jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki.
 7. Ewidencja dodatkowa. Dodano możliwość wykorzystania makr w szablonie e-mail na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł CRM lub CRM Plus.

  Podczas konfiguracji szablonu e-mail istnieje możliwość wykorzystania w temacie i treści wiadomości następujących makr:

  • Data – data zapisu z dokumentu.
  • E-mail z podmiotu – adres e-mail z karty podmiotu wybranego na dokumencie.
  • Id – numer identyfikacyjny dokumentu zapisany w bazie.
  • Kwota z dokumentu – kwota z dokumentu z zakładki [Ogólne].
  • Nazwa – nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.
  • Nazwa wydruku – nazwa wydruku.
  • Numer dokumentu – numer obcy dokumentu.
  • Opis – opis uzupełniony na dokumencie.
  • Podmiot – Id – numer identyfikacyjny podmiotu zapisany w bazie.
  • Podmiot – Kod – kod podmiotu wybranego na dokumencie.
  • Podmiot – Nazwa – nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.
  • Podmiot – Typ – typ podmiotu zapisany w bazie.
  • Termin płatności – termin płatności z dokumentu.
  • Typ dokumentu – typ dokumentu zapisany w bazie.
  • Waluta dokumentu – waluta w jakiej wystawiony jest dokument.
  • Waluta rozliczenia – waluta w jakiej rozliczany jest dokument.
 8. Z wyżej wymienionych makr można skorzystać w przypadku wysyłki wydruków: Dokumenty zaznaczone/ Nota księgowa oraz Dokumenty zaznaczone/ Dowód wewnętrzny.

 9. Księgowość. Ewidencja samochodów. Umożliwiono dodanie załączników do formularza samochodu. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Obieg dokumentów.

  Zmiana na karcie samochodu

  W przypadku pobrania modułu Obieg dokumentów na karcie samochodu widoczna jest nowa zakładka 2 [Dokumenty]. Na zakładce istnieje możliwość dodania za pomocą opcji Dodaj nowy nowego dokumentu, który zapisze się w Bibliotece lub wskazania za pomocą opcji Dodaj istniejący dokumentu dodanego do Biblioteki dokumentów wcześniej.

  Dodanie załącznika do karty samochodu

  Podczas dodawania nowej karty samochodu dostępny jest przycisk , który umożliwia wywołanie skanowania lub dodawania pliku z dysku (również skrót klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P>). Przycisk widoczny jest tylko podczas dodawania nowej karty samochodu. Po naciśnięciu przycisku dostępne są opcje, z których użytkownik może skorzystać:

  Dodawanie dokumentu

  Jeżeli do karty samochodu zostanie dodany dokument z załącznikiem to po ponownym wejściu na kartę samochodu użytkownik ma możliwość podglądu załącznika za pomocą przycisku . Pliki wyświetlane są w panelu podglądu.

  Zmiana na dokumencie w Bibliotece dokumentów

  Podczas dodawania dokumentu do Biblioteki dokumentów na zakładce 3 [Dokumenty] w sekcji Dokumenty skojarzone po rozwinięciu strzałki obok plusa i wybraniu opcji Księgowość dostępna jest nowa pozycja Ewidencja samochodów.

  Dokument w Bibliotece dokumentów

  Po jej wybraniu pojawia się lista samochodów, na której istnieje możliwość wskazania istniejącej karty samochodu lub dodania nowej. Po wyborze istniejącej karty lub dodaniu nowej pojawia się ona na liście dokumentów skojarzonych.

  Usunięcie pozycji na zakładce 3 [Dokumenty] w sekcji Dokumenty skojarzone powoduje usunięcie powiązania dokumentu z Biblioteki dokumentów z kartą samochodu. Karta samochodu nie jest usuwana i można ją ponownie połączyć z dokumentem z Biblioteki dokumentów.

Zmiany

 1. Księgowość kontowa. Księgowanie listy płac korygującej. Podczas księgowania listy płac korygującej następuje odwołanie do ostatnio zaksięgowanej listy.
 2. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Zoptymalizowano listę rozrachunków rozrachowanych.
 3. Deklaracja PIT-36(30). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego służącego do wysyłki deklaracji PIT-36(30) do systemu e-Deklaracje.
 4. Deklaracja CIT-8(32). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego służącego do wysyłki deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje.
 5. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono wydruk deklaracji wraz z formularzem UPO. Funkcjonalność dostępna jest dla wydruku z listy deklaracji CIT: Zaliczki/Deklaracje CIT-8/ Wzór standard.
 6. Księgowość. Ewidencja samochodów. Zwiększono ilość znaków możliwych do uzupełnienia na karcie samochodu w polu Informacje dodatkowe do 4 000.
 7. Sawki VAT. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT zaktualizowano stawki VAT dla transakcji w procedurze OSS obowiązujące od 2023 r. w Luksemburgu oraz Słowenii.
 8. Rejestry VAT sprzedaży. Na wydruku Klasyfikacja sprzedaży/ Wg pól na JPK_V7(22) uwzględniane są dokumenty na których wybrano atrybut JPK o symbolu SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO.
 9. Rejestry VAT sprzedaży. Podczas przenoszenia z modułu Handel do rejestru VAT faktury sprzedaży wysłanej do KSeF, na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszony jest Numer dokumentu z KSeF oraz do pola Data wystawienia przenoszona jest Data przyjęcia w KSeF.
 10. Rejestry VAT. Jeżeli nie pobrano modułu Obieg dokumentów to na dokumencie w rejestrze VAT na zakładce [Dokumenty] nie jest widoczna sekcja Biblioteka dokumentów.
 11. Rejestry VAT. Zoptymalizowano wydajność wydruków dostępnych na zakładce 2 [Do VAT/JPK_V7].
 12. Internetowa wymiana dokumentów. Zmieniono domyślne sortowanie na liście Historii zmian na według daty wysłania.
 13. Usługa Comarch OCR. Comarch ERP Optima w Chmurze Standard. Jeżeli jako miejsce przechowywania skanów OCR wskazano nieistniejący folder na stanowisku lokalnym, wówczas podczas zaczytywania faktur poprzez usługę OCR pojawi się komunikat Katalog nie istnieje. Założyć? Po zatwierdzeniu komunikatu zostanie utworzony folder wskazany w konfiguracji stanowiska jako miejsce przechowywania skanów OCR.

Poprawiono

 1. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono wysyłkę deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje, w przypadku gdy kraj siedziby firmy jest inny niż Polska.
 2. Deklaracja CIT-8(32). W specyficznych przypadkach podczas próby dodania deklaracji CIT-8(32) pojawiał się komunikat uniemożliwiający jej dodanie. Działanie poprawiono.
 3. Deklaracja CIT-8(32). Zniesiono ograniczenie kwoty w poz. 123 Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym na załączniku CIT-8/O(18).
 4. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono wyliczenie limitów odliczeń darowizn na załączniku CIT-8/O(18) oraz wyliczanie podstawy opodatkowania w przypadku ręcznej modyfikacji kwot na deklaracji zmieniających stratę na dochód.
 5. Deklaracja CIT-8. Poprawiono wydruk Urzędowego poświadczenia odbioru dla kolejnych korekt deklaracji CIT-8.
 6. Deklaracja CIT-8E(3). Zaznaczenie w poz. 170 Zapłata ryczałtu z tytułu zysku netto nastąpi jednorazowo zgodnie z art. 28t ust. 2 ustawy jednej z opcji (1. tak, 2. nie) nie jest obowiązkowe.
 7. Deklaracja PIT-36(30). Jeżeli do deklaracji PIT-36(30) dodano załącznik PIT/O(27) to po zmianie przez użytkownika kwoty w poz. 429 Suma zaliczek wpłaconych, zmodyfikowana kwota nie była zapisywana. Działanie poprawiono.
 8. Deklaracja PIT-28(25). Na wydruku Formularz deklaracji PIT-28(25)/ Deklaracja PIT-28 z załącznikami nie jest drukowany załącznik PIT/D, jeżeli nie został on dodany do deklaracji.
 9. Deklaracja PIT-28(25). Załącznik PIT/D(30) nie przenosił się do pliku xml wysyłanego do Urzędu Skarbowego jeżeli do deklaracji PIT-28(25) nie dodano innych załączników. Działanie poprawiono.
 10. Deklaracja PIT-37(29). Poprawiono przenoszenie kwot z poz. Przychody z zasiłku macierzyńskiego (odpowiednio poz. 83 dla podatnika oraz poz. 117 dla małżonka) do pliku xml wysyłanego do Urzędu Skarbowego.
 11. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Umożliwiono zapisanie deklaracji w przypadku gdy Podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 1 EUR.
 12. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Na liście dokumentów w kolumnie Kontrahent wyświetlana jest pełna nazwa kontrahenta.
 13. Ewidencja ryczałtowa. Rejestry VAT sprzedaży. Na wydruku Sprzedaż wg kolumn z ewidencji/ Wzór standard 9 kolumn dla dokumentów w stawce 14% kwota VAT była dodatkowo uwzględniana w kolumnie ze stawką 12%. Działanie poprawiono.
 14. Ewidencja ryczałtowa. W specyficznych przypadkach podczas księgowania różnic kursowych do ewidencji ryczałtowej pojawiał się komunikat: Nie można zaktualizować kolumny nie dopuszczającej wartości Null tą wartością. Działanie poprawiono.
 15. Ewidencja ryczałtowa. W specyficznych przypadkach podczas dodawania kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Najem prywatny] w kolumnie Pobieraj dane z bazy danych ustawiana była opcja Działanie poprawiono.
 16. Biuro Rachunkowe. Raporty. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku generowania raportu Przychody (ryczałt) w kolumnie Przychody nie były brane pod uwagę przychody dotyczące ewidencji produktów rolnych oraz najmu. Działanie poprawiono.
 17. Biuro Rachunkowe. Raporty. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku generowania raportu Przychody / koszty (PIT/CIT) począwszy od stycznia 2023 w raporcie nie wyświetlały się informacje dotyczące zaliczki na PIT-36(22). Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

 1. Krajowy System e-Faktur. Umożliwiono odbiór e-faktur z KSeF jako Faktur Zakupu. Krajowy System e-Faktur to platforma elektronicznej wymiany faktur, która umożliwia wystawienie, przesłanie, przechowywanie i rozliczenie faktur elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. KSeF zapewnia również automatyczną wymianę danych między przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi. Od 1 stycznia 2024 roku wymiana faktur za pomocą platformy będzie obowiązkowa. Lista faktur z KSeF jest dostępna w zakładce [KSeF] lub bezpośrednio z listy Faktur Zakupu lub Rejestrów VATImport dokumentówPo otwarciu listy Faktur KSeF dokumenty są automatycznie pobierane z systemu KSeF. Dokumenty należy zweryfikować i zdecydować, czy mają być przeniesione do rejestru VAT, czy do Handlu. Po wybraniu opcji: Do handlu na podstawie tego dokumentu można utworzyć Fakturę Zakupu naciskając przycisk Przenieś. Fakturę Zakupu można również utworzyć z listy Dokumentów z KSeF poprzez zaznaczenie jednego lub kilku dokumentów z KSeF, a następnie kliknięciu przycisku Przenieś do handlu. Po wygenerowaniu Faktury zakupu pojawią się na liście status FZ.Po lewej stronie okna widoczny jest podgląd dokumentu pobranego z KSeF. Na podstawie podglądu można wstępnie zweryfikować dokument, sprawdzić kontrahenta, wartości dokumentu, formę płatności, datę przyjęcia w KSeFNa zakładce [Ogólne] wyświetlane są następujące sekcje:
  • Kwalifikacja – umożliwia zakwalifikowanie dokumentu do przeniesienia do rejestru VAT lub Handlu. Domyślnie zaznaczona jest opcja Niezakwalifikowany. Jeżeli użytkownik nie chce przenosić dokumentu do rejestru VAT lub do handlu to powinien zaznaczyć opcję Do archiwum.
  • KSeF – znajdują się dane przeniesione z dokumentu pobranego z KSeF. Dane te nie są możliwe do edycji.
  • Sprzedawca – jeśli w programie istnieje kontrahent o numerze NIP podanym na Fakturze z KSeF, to zostanie zaznaczona opcja Istniejący kontrahent oraz wyświetli się akronim tego kontrahenta. Kontrahenta można zmienić poprzez wskazanie innego z dostępnej listy kontrahentów. Jeśli nie uda się zidentyfikować kontrahenta zostanie zaznaczona opcja Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu. W takim przypadku po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu zostanie założona nowa karta kontrahenta.
  • Pozostałe – można wskazać Kategorię, formę płatności i termin płatności, które zostaną przeniesione na Fakturę Zakupu. Forma i termin płatności ustawiane są na podstawie informacji pobranych z KSeF. Jeżeli na Fakturze Zakupu ma być inna płatność, niż na dokumencie pobranym z KSeF, to należy ją zmienić wybierając ją w polu Forma płatności.
 2.   Na zakładce [Atrybuty] istnieje możliwość dodania atrybutu dokumentu lub kontrahenta. Dodanie/ usunięcie dodanego wcześniej atrybutu nie jest możliwe na dokumentach przeniesionych do rejestru VAT lub Handlu. Na formularzu znajduje się przycisk Przenieś, po wybraniu którego dokument jest przenoszony zgodnie ze wskazaną kwalifikacją. W przypadku zaznaczenia opcji Do handlu zostanie dodana Faktura Zakupu. Po zaznaczeniu parametru Do handlu i kliknięciu przycisku Przenieś, dokument będzie widoczny na liście Faktur Zakupu. Dokumenty można również zaimportować bezpośrednio na liście Faktur Zakupu. Import na liście Faktur Zakupu Na liście Faktur Zakupu dostępny jest przycisk KSeF pozwalający na pobranie Faktur z KSeF. Po rozwinięciu listy przy przycisku dostępne są opcje:
  • Nowe – pobierane są wszystkie dokumenty, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno Faktury z KSeF. Na liście znajdują się dokumenty pobrane z KSeF. Przy pomocy przycisku Przenieś do handlu zaznaczone dokumenty są przenoszone na listę Faktur Zakupu.
  • Za okres – pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie czasu. Domyślnie ustawiany jest zakres dat od pierwszego dnia poprzedniego miesiąca do dnia bieżącego. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, na którym należy wskazać, za jaki okres mają zostać zaimportowane dokumenty:
  Pozycje na Fakturze Podczas importowania Faktur Zakupu, przy wyszukiwaniu pozycji w pierwszej kolejności weryfikowane jest, czy w bazie istnieje produkt o kodzie EAN odczytanym ze skanu. Jeżeli nie ma takiego kodu EAN w bazie, wówczas weryfikowana jest nazwa. Jeżeli w cenniku znajduje się pozycja o wskazanym kodzie EAN lub nazwie, wówczas dodawana jest na dokument. Więcej informacji na temat weryfikacji pozycji i dodawania ich na dokument znajduje się w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima. Jeżeli w bazie nie ma pasującej pozycji, podczas importowania Faktur Zakupu proponowane jest założenie kart towarów/usług. Pojawia się wówczas okno Wybierz parametry dodawanych towarów, na którym widoczne są wszystkie pozycje dokumentu, które nie zostały odnalezione w bazie: Formularz Faktury Zakupu – zakładka [KSeF] Na Fakturach Zakupu widnieje zakładka [KSeF]. Po lewej stronie okna znajduje się podgląd dokumentu zaimportowanego z KSeF. Na zakładce [KSeF] znajdują się następujące pola: Numer dokumentu – numer dokumentu nadany w KSeF, numer zwracany jest bezpośrednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO. Forma płatności – wybrana płatność dla KSeF, przenoszona z dokumentu na zakładkę [KSeF]. Data przyjęcia – data przesłania Faktury do KSeF określona jako data wystawienia. Środowisko – środowisko pracy z KSeF, wskazane w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF. Korekty do Faktur Zakupu Dokument korygujący do Faktury Zakupu może zostać zaimportowany z KSeF pod warunkiem, że wcześniej została zaimportowana i zatwierdzona Faktura Zakupu, której dotyczy korekta.
 3. Integracja z Comarch Shipping. Umożliwiono integrację z aplikacją Comarch Shipping, która pozwala na obsługę zleceń przez szerszą listę kurierów. Aplikacja Comarch Shipping obsługuje procesy związane z nadaniem przesyłek bezpośrednio z dokumentów stworzonych w programie Comarch ERP Optima, jak i daje możliwość ręcznego wprowadzania zleceń w samej aplikacji. Warunki konieczne do utworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping:
  • użytkownik musi posiadać konto w Comarch Cloud i mieć aktywowany dostęp do usługi Comarch Shipping,
  • uzupełnione dane w Pieczątce firmy, w tym NIP; przy współpracy z aplikacją Comarch Shipping z poziomu Comarch ERP Optima informacja o kontekście firmy jest ustalana na podstawie nr NIP firmy, w której pracuje (wystawia dokumenty) użytkownik programu,
  • w aplikacji Comarch Shipping musi być ustawiony jako domyślny co najmniej jeden kurier.
 4.   Konfiguracja W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki znajduje się gałąź Comarch Shipping umożliwiająca skonfigurowanie współpracy z aplikacją Comarch Shipping. Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora został uzupełniony login SSO do Comarch Cloud, na który jest skonfigurowany dostęp do Comarch Shipping, użytkownik logując się do aplikacji, będzie musiał podać tylko hasło. Jeżeli użytkownik będzie już zalogowany do aplikacji, po otwarciu konfiguracji pojawi się odpowiednia informacja: Jeżeli na danym koncie SSO usługa Comarch Shipping jest nieaktywna, na oknie widoczna będzie informacja o możliwości jej zamówienia: Jeżeli, użytkownik nie będzie zalogowany do aplikacji, pojawi się okno informujące o konieczności zalogowania do Comarch Cloud w celu połączenia z usługą. Po kliknięciu w przycisk Comarch Shipping pojawi się okno umożliwiające zalogowanie do aplikacji. Po zalogowaniu do usługi, należy skonfigurować współpracę z Comarch Shipping poprzez zaznaczenie parametru: Tworzenie zleceń nadania przesyłek z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping. Na oknie konfiguracji znajdują się pola: Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenie nadania przesyłki. Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki. Dostępne są także dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta). W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:
  • PDF dla formatu A4,
  • PDF lub ZPL dla formatu A6 (etykieta). Format ten jest ustawiony jako domyślny.
    Wydruki seryjne Można ustawić również pozostałe parametry: Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru, na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki w zakładce [Comarch Shipping] zaznaczany jest domyślnie parametr Pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie to – parametr uaktywnia się po zaznaczeniu parametr Ustawiaj domyślnie pobranie. Po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie z którego generowany jest dokument ZNP, będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP będzie ustawione pobranie. Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów – domyślnie parametr nie jest zaznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, to w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia ZNP z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu ZNP są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP. Generowanie przesyłek kurierskich z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping Nadanie przesyłki możliwe jest z listy dokumentów: Faktur Sprzedaży, Paragonów, Wydań Zewnętrznych, Rozchodów Wewnętrznych, Rezerwacji Odbiorcy, Faktur Pro Forma, Zleceń Serwisowych, Przesunięć Międzymagazynowych, a także z listy Zleceń Nadania Przesyłek. Jeżeli w programie nie jest skonfigurowana współpraca z kurierami, po kliknięciu w ikonę Przesyłki kurierskie pojawi się komunikat: Czy chcesz teraz skonfigurować funkcję nadawania przesyłek kurierskich? Po kliknięciu w opcję Tak, użytkownik jest przekierowywany do menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Comarch Shipping, gdzie może skonfigurować usługę. Jeżeli usługa Comarch Shipping została skonfigurowana poprawnie, na liście dokumentów handlowo-magazynowych pod przyciskiem Przesyłki kurierskie dostępna jest opcja Comarch Shipping pozwalająca na wybór opcji:
  • Zarejestruj przesyłkę – po wyborze tej opcji w tle tworzy się Zlecenie Nadania Przesyłki w programie Comarch ERP Optima, a następnie przesyłane jest do Comarch Shipping i rejestrowane u kuriera. Jeżeli Zlecenie zostało zarejestrowanie poprawnie, przyjmuje stan Potwierdzone.
  • Zarejestruj i zamów kuriera – po wyborze tej opcji w tle tworzy się Zlecenie Nadania Przesyłki w programie Comarch ERP Optima, a następnie przesyłane jest do Comarch Shipping i rejestrowane u kuriera przy jednoczesnym jego zamówieniu. Jeżeli zostanie zamówiony kurier, przyjmuje stan Zlecone.
    Zamówienie kuriera z poziomu Comarch ERP Optima będzie możliwe tylko wtedy, gdy na szablonie spedycji w Comarch Shipping jest ustawiona opcja Zamówienie kuriera i kurier posiada taką opcję. Jeżeli na szablonie została ustawiona opcja Stały odbiór,  po wybraniu opcji Zarejestruj i zamów kuriera przesyłka będzie tylko rejestrowana w serwisie danego kuriera. Użytkownik może zamówić kuriera bezpośrednio w aplikacji Comarch Shipping.
  Uwaga
  Z poziomu formularza dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki istnieje możliwość zapisania ZNP w Comarch Shipping oraz zarejestrowania przesyłki z równoczesnym zamówieniem kuriera.
  Formularz Zlecenia Nadania Przesyłki Zakładka [Ogólne]
  • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
  • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
  • Nadawca – jako adres nadawczy na zlecenie automatycznie ustawiany jest adres oddziału, powiązany z danym magazynem, który został do niego przypisany w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów. Jeśli do danego adresu nadawczego nie zostanie przypisany żaden magazyn, to na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Adres Nadawczy przenoszony jest domyślny adres oddziału. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument. Kod punktu nadania dla Poczty Polskiej, InPost Paczkomat można wskazać w menu System/ Konfiguracja/ Dane firmy/ Adresy oddziałów i przenoszony jest na ZNP w Comarch Shipping
  • Operator/ Pracownik – domyślnie pobierane są dane aktualnie zalogowanego operatora. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Dane można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
   • Osoba kontaktowa – imię i nazwisko osoby kontaktowej pobierane z karty operatora lub pracownika,
   • Telefon – pobierany jest z karty operatora lub pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon.
   • E-Mail – pobierany jest z karty operatora lub pracownika.
   • Odbiorca – dane odbiorcy przenoszone są z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie Nadania Przesyłki. Odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela.. W polu Kraj ISO należy uzupełnić kraj odbiorcy. Dane są pobierane z karty kontrahenta. Jeżeli pole nie jest uzupełnione, to w Comarch Shipping w polu Kraj ustawiana jest domyślnie wartość Polska i na jej podstawie aktualizowane jest pole Kraj ISO w Comarch ERP Optima.
    W przypadku nieuzupełnienia wystarczającej ilości danych, podczas tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki, dokumenty zostaną zapisane w Comarch ERP Optima i Comarch Shipping wraz ze szczegółową informacją o brakujących danych. Dane te można uzupełnić na ZNP w Comarch Shipping, a następnie dokonać ich aktualizacji na ZNP w Comarch ERP Optima. Zakładka [Comarch Shipping]
  • Kurier – podstawiany jest kurier zdefiniowany w aplikacji Comarch Shipping jako domyślny. Istnieje możliwość zmiany kuriera poprzez wybranie go z listy rozwijalnej. Na liście widoczni są kurierzy oznaczeni w Comarch Shipping jako aktywni. Po zapisaniu formularza pole jest niedostępne do edycji. Jeżeli ZNP tworzone jest z listy dokumentów, to zawsze podstawiany jest domyślny kurier wskazany w Comarch Shipping. W przypadku współpracy z Comarch e-Sklep/ e-Sale, jeżeli na formularzu Rezerwacji Odbiorcy na zakładce [e-Sklep/ e-Sale] wybrany jest sposób dostawy, w którym zdefiniowana jest nazwa kuriera, wówczas kurier jest mapowany na ZNP i informacja o nim jest przenoszona do tego pola. W przypadku współpracy z wszystko.pl, jeżeli na formularzu Rezerwacji Odbiorcy na zakładce [wszystko.pl] wybrana jest nazwa sposobu dostawy, którą można zmapować z kurierem, informacja o nim jest przenoszona do tego pola. Jeżeli nie uda się zidentyfikowanie kuriera, podstawiany jest domyślny kurier zdefiniowany w Comarch Shipping.
  • Kod punktu odbioru – w polu należy wpisać kod punktu odbioru. W przypadku współpracy z Comarch e-Sklep lub wszystko.pl, jeżeli na formularzu Rezerwacji Odbiorcy na zakładce [e-Sklep/ e-Sale] lub [wszystko.pl] jego wartość jest uzupełniona, to przenoszona jest ona później na formularz ZNP.
  • Szablon – domyślny szablon spedycji dla wybranego kuriera skonfigurowany i ustawiony w Comarch Shipping. Istnieje możliwość zmiany szablonu spedycji poprzez wybranie go z listy rozwijalnej
  • Data nadania – data oraz przedział czasowy, w którym planowany jest przyjazd kuriera. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do trzech godzin w przód. Pole jest możliwe do edycji do momentu, kiedy nie zamówiono kuriera, czyli dopóki stan zlecenia przyjmuje wartość Zapisane lub Potwierdzone.
  • Ubezpieczenie\ Deklarowana wartość – wartość brutto pobierana z dokumentu, w zależności od ustawień zdefiniowanych na szablonie spedycji w Comarch Shipping.
  • Pobranie – po zaznaczeniu parametru, do pola przenoszona jest wartość brutto pobierana z dokumentu. Parametr nie jest uwzględniany dla dokumentów Rozchodu Wewnętrznego i Przesunięcia Międzymagazynowego. Jeżeli w konfiguracji został zaznaczony parametr Ustawiaj domyślnie pobranie, po utworzeniu ZNP parametr jest domyślnie zaznaczony. W przypadku dokumentów Zlecenia Serwisowego, kwotą pobrania jest suma wartości podlegających fakturowaniu. Dodatkowo, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Comarch Shipping został zaznaczony parametr Jeśli forma płatności to, a na Zleceniu Serwisowym została wybrana forma płatności:
   • kontrahenta – to forma płatności ustawiona na karcie kontrahenta porównywana jest z formą płatności ustawioną w konfiguracji,
   • ustalona – to forma płatności wybrana na Zleceniu Serwisowym porównywana jest z formą płatności ustawioną w konfiguracji
  • Nr zlecenia – pole uzupełniane jest po zapisaniu formularza ZNP i przekazaniu zlecenia do Comarch Shipping. Pole nie jest możliwe do edycji.
  • Stan zlecenia – stan zwracany z Comarch Shipping. Pole może przyjmować wartości: Zapisane, Potwierdzone, Zlecone, Wysłane, Anulowane, Przetwarzane.
  • Data zgłoszenia – pobierana jest data utworzenia ZNP w Comarch Shipping. Pole nie jest możliwe do edycji.
    Po zapisaniu formularza Zlecenia Nadania Przesyłki pojawi się przycisk  Pokaż zlecenie nadania przesyłki w Comarch Shipping. Po kliknięciu przycisku użytkownik jest przekierowywany do aplikacji Comarch Shipping, gdzie może zobaczyć Zlecenie Nadania Przesyłki. Modyfikacja danych, które są niemożliwe do edycji na formularzu ZNP w Comarch ERP Optima, możliwa jest w Comarch Shipping. Tak zmodyfikowane dane można pobrać i zaktualizować na ZNP w Comarch ERP Optima przy użyciu przycisku  Aktualizuj dane. Na formularzu dostępny jest przycisk  Zarejestruj i zamów kuriera umożliwiający zarejestrowanie przesyłki i zamówienie kuriera dla pojedynczego zlecenia. Zamówienie kuriera z poziomu Comarch ERP Optima będzie możliwe tylko wtedy, gdy na szablonie spedycji w Comarch Shipping jest ustawiona opcja Zamówienie kuriera i kurier posiada taką opcję. Jeżeli na szablonie została ustawiona opcja Stały odbiór,  po wybraniu opcji Zarejestruj i zamów kuriera przesyłka będzie tylko rejestrowana w serwisie danego kuriera. Użytkownik może zamówić kuriera bezpośrednio w aplikacji Comarch Shipping. Po zapisaniu ZNP za pomocą ikony  Zapisz, zlecenie jest zapisywane w Comarch Shipping bez żadnych dodatkowych akcji u kuriera. Rejestracja zlecenia u kuriera lub jego zamówienie jest dostępne z poziomu listy Zleceń Nadania Przesyłki w aplikacji Comarch Shipping lub z poziomu listy ZNP w Comarch ERP Optima. Po poprawnym zapisaniu formularza i zamówieniu kuriera, zapisywane są dodatkowe dane dotyczące statusu przesyłki, numeru listu przewozowego, linku do śledzenia przesyłki (jeżeli został udostępniony przez kuriera) oraz dane dotyczące rodzaju paczki, wymiarów lub gabarytów, wagi i ostateczna kwota ubezpieczenia. Jeżeli nie uda się prawidłowy zapis, rejestracja czy zamówienia kuriera użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatami. Na formularzu ZNP poza informacją o zwróconych błędach będzie otwierane ZNP w Comarch Shipping w oknie przeglądarki, gdzie będzie można poprawić zwrócone błędy. Zakładka [Dokumenty] W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlane są dokumenty, z których zostało utworzone zlecenie. Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Pliki do tabeli Biblioteka dokumentów można dodawać również metodą „przeciągnij i upuść”. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań. Usuwanie ZNP w Comarch ERP Optima Usunięcie dokumentu ZNP w Comarch ERP Optima skutkuje usunięciem zlecenia w aplikacji Comarch Shipping. Usunięcie zlecenia jest możliwe dla zleceń, których stan jest: pusty lub Zapisane. Przy próbie usunięcia zlecenia z innym stanem, pojawia się komunikat: Kasowanie zlecenia niemożliwe. Stan zlecenia: [STAN]. Usunięcie dokumentu ZNP w aplikacji Comarch Shipping skutkuje usunięciem powiązania tego zlecenia ze zleceniem w Comarch ERP Optima. Po wykonaniu aktualizacji danych w programie aktualizowane jest pole Stan zlecenia i Nr zlecenia. Na zakładce [Comarch Shipping] w polu Zwrócone błędy widoczna jest informacja: Zgłoszenie nadania przesyłki zostało usunięte w Comarch Shipping. Jeżeli aktualizacja danych jest wykonywana z poziomu formularza ZNP, pojawia się komunikat Zlecenie nadania przesyłki o numerze [NUMER] nie istnieje w Comarch Shipping. Czy usunąć zlecenie w Comarch ERP Optima? Mamy możliwość usunięcia tego zlecenia. Usunięcie zlecenia w Comarch Shipping, dla pozostałych stanów zlecenia (czyli innych niż: pusty lub Zapisane) jest możliwe tylko w aplikacji Comarch Shipping. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora na zakładce [Blokady dostępu] można zablokować operatorowi możliwość dodawania i edycji formularza Zlecenia Nadania Przesyłki. Lista dokumentów ZNP Na liście Zleceń Nadania Przesyłek dostępnej w menu Ogólne/ Przesyłki kurierskie znajduje się zakładka [Comarch Shipping]. Dostępne są na niej kolumny:
  • Numer zlecenia – numer Zlecenia Nadania Przesyłki w Comarch ERP Optima,
  • Nr zlecenia w Comarch Shipping – numer powiązanego Zlecenia Nadania Przesyłki w aplikacji Comarch Shipping,
  • Kurier – wybrany kurier,
  • Data zgłoszenia – data utworzenia zgłoszenia w Comarch Shipping,
  • Stan zlecenia – stan zwracany z Comarch Kolumna może przyjmować jedną z wartości: Zapisane, Potwierdzone, Zlecone, Wysłane, Anulowane, Przetwarzane.
  • Kod odbiorcy – kod odbiorcy, do którego adresowana jest przesyłka, wartość pobrana z formularza ZNP
  • Nazwa odbiorcy – nazwa odbiorcy, do którego adresowana jest przesyłka, wartość pobrana z formularza ZNP
  • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy pobrana z formularza ZNP
  • E-Mail – adres e-mail odbiorcy lub osoby kontaktowej odbiorcy pobrany z formularza ZNP
  • Telefon – numer telefonu odbiorcy lub osoby kontaktowej odbiorcy pobrany z formularza ZNP
  • Status przesyłki – wartość zwrócona z Comarch Shipping po zamówieniu kuriera. Pole może przyjmować wartości: Doręczono, Nie doręczono, Oczekuje na odbiór, Odmówiono przyjęcia, W doręczeniu, Wstrzymano, Zarejestrowano przesyłkę, Zwrot do nadawcy, Odebrano od nadawcy, Niejednoznaczny.
  • Nr Listu Przewozowego – numer listu zwracany po zarejestrowaniu przesyłki u kuriera, nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.
  • Błąd walidacji – informacja o błędzie, który wystąpił podczas zapisu, rejestracji czy zamówieniu kuriera, zwracany z Comarch Shipping.
  • Kod nadawcy – dane nadawcy wskazane w zakładce [Ogólne] na formularzu ZNP.
  • Nazwa nadawcy – dane nadawcy wskazane w zakładce [Ogólne] na formularzu ZNP.
    Na liście znajdują się przyciski:  Aktualizuj dane – przycisk umożliwia aktualizację danych, jeżeli na zapisanym w Comarch Shipping ZNP zostaną zmienione dane odbiorcy lub nadawcy lub z poziomu aplikacji Comarch Shipping zostanie zarejestrowana przesyłka u kuriera bądź zamówiony kurier. Dane będzie można zaktualizować za pomocą tego przycisku.  Pokaż zlecenie nadania przesyłki w Comarch Shipping – przycisk umożliwia podgląd ZNP w Comarch Shipping po wcześniejszym zalogowaniu się na konto Comarch Shipping w przeglądarce internetowej. Jeżeli zostanie zaznaczonych więcej pozycji na liście, pojawi się komunikat: Zaznaczono zbyt wiele dokumentów!  Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania – przycisk umożliwia zarejestrowanie przesyłki u kuriera, jeżeli nie była ona wcześniej zarejestrowana.  Zamów kuriera – przycisk umożliwia zamówienie kuriera dla zapisanych i zarejestrowanych dokumentów ZNP.  Drukuj protokół odbioru – przycisk umożliwia wydrukowanie protokołu odbioru.  Drukuj list przewozowy – przycisk umożliwia wydrukowanie listu przewozowego. Po wybraniu przycisku Drukuj protokół odbioru pojawia się okno umożliwiające wybranie kuriera i datę nadania przesyłki: W przypadku wyboru kuriera DPD, na oknie Generowanie protokołu odbioru pojawia się dodatkowo pole Typ przesyłki, które umożliwia wybranie, czy przesyłka jest krajowa, czy zagraniczna. Protokół odbioru generowany jest na podstawie określonej przez użytkownika daty nadania oraz dla wybranego kuriera. Nie ma możliwości utworzenia jednego potwierdzenia dla przesyłek o różnych datach nadania. Etykiety mogą być drukowane w formacie PDF lub ZPL (dostępny format etykiety jest uzależniony od oferowanego formatu przez konkretny serwis kuriera) dla zleceń zarejestrowanych u kuriera. W przypadku, kiedy wybrany jest w System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Comarch Shipping format etykiety nie obsługiwany przez kuriera wskazanego na ZNP, pojawia się komunikat: Wystąpił błąd podczas pobierania listu przewozowego dla zgłoszenia [NUMER DOKUMENTU]: Niepoprawny format wydruku etykiety.
 5. Rabaty terminowe. Wprowadzono możliwość tworzenia rabatów terminowych. Operator dzięki tej funkcjonalności może decydować o czasie trwania promocji. Okres obowiązywania rabatu można ustalić w dotychczasowej lokalizacji rabatów Ogólne/Rabaty. Dla każdego rodzaju rabatu możemy w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji określić ich okres obowiązywania.Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. W momencie gdy zostanie zdefiniowana tylko Data rozpoczęcia promocji, jednocześnie bez wskazania Daty zakończenia promocji, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko Data zakończenia promocji będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty.Podczas definiowania nowego rabatu program sprawdza, czy we wskazanym okresie obowiązywania nie obowiązuje inna promocja. W przypadku nałożenia się na siebie okresów obowiązywania, zostanie wyświetlona ikona błędu z informacją:Data promocji pokrywa się z istniejącą promocją. Zmień daty obowiązywania promocji.Rabaty terminowe na dokumentach.Podczas wystawiania dokumentów, przyznanie rabatu będzie uzależnione od tego, czy dla udzielonego rabatu określona jest data początkowa i/ lub końcowa oraz czy data na dokumencie zawiera się w tym przedziale czasowym.Po ustaleniu okresu obowiązywania rabatu, jego przyznanie na dokumentach będzie uzależnione od:Daty sprzedaży dla dokumentów:
  • Faktura Sprzedaży
  • Faktura VAT marża
  • Faktura Pro Forma
  • Paragon
 6.   Terminu rezerwacji dla dokumentów:
  • Rezerwacja odbiorcy
    Daty wydania dla dokumentów:
  • Wydanie Zewnętrzne
  • Wydanie Kaucji
    W przypadku zmiany powyższych dat na dokumencie nieprzekształconym z innego dokumentu, zapisanym wcześniej do bufora wystąpi komunikat: Jeśli użytkownik wybierze: Tak – program naliczy promocje zgodnie z wybraną datą sprzedaży, Nie –  program nie zmieni cen na dokumencie. Dokumenty przekształcone będą posiadały ceny oraz wartości rabatów przeniesione z dokumentów pierwotnych.
  Przykład

  Dla kontrahenta ADM dla towaru Drukarka został ustalony rabat terminowy w wysokości 15% w okresie obowiązywania od 16.05.2023 do 18.05.2023.

  Następnie tworzymy i zatwierdzamy dokument Faktura Pro Forma, na którym znajduje się towar Drukarka z datą sprzedaży 17.05.2023. Rabat 15% został naliczony poprawnie. Po przekształceniu Faktury Pro Forma do Faktury Sprzedaży możemy ustawić datę sprzedaży na 19.05.2023 i nadal Rabat będzie wynosić 15%.

  Lista rabatów kontrahenta. Na liście rabatów wywoływanej z poziomu listy kontrahentów oraz dla formularza kontrahenta wyświetlane są domyślnie rabaty na dzień bieżący lub ustalony w menu Narzędzia/Data bieżąca. W lewym dolnym rogu okna dodane zostało pole Na dzień z możliwością wskazania daty, dla której wyświetlana jest lista rabatów. Istnieje możliwość ustawienia dowolnej daty w tym polu. Listę rabatów kontrahenta można otworzyć również z poziomu formularza dokumentu.
  Uwaga
  W sytuacji gdy dokument jest jeszcze w edycji/buforze, lista rabatów kontrahenta jest wyświetlana domyślnie na dzień określony przez datę dokumentu (data sprzedaży, termin rezerwacji lub data wydania). Dla dokumentów zatwierdzonych podpowiadana jest data bieżąca lub ustalona w menu Narzędzia/Data bieżąca.
  Na liście, na zakładkach [Rabaty] oraz [Stała cena] dodane zostały nowe kolumny Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji. Informacja o obowiązującym terminie promocji została uwzględniona na nowych wydrukach sPrint.  Integracje. Zdefiniowane rabaty terminowe są przesyłane podczas synchronizacji do :
  • Comarch ERP Optima Detal,
  • Comarch e-Sklep od wersji 2023.4,
  • Comarch Mobile od wersji 2023.2.
    Operacje seryjne. Wprowadzono możliwość seryjnego dodawania nowych oraz modyfikacji już istniejących rabatów. W menu Ogólne/Rabaty, dla wszystkich rodzajów i typów rabatów został dodany przycisk operacji seryjnych . Funkcjonalność ta działa w obrębie danego rodzaju rabatu. Po rozwinięciu strzałki dostępne są dwie opcje:
  • Dodaj rabaty – wybór umożliwia zdefiniowanie nowych rabatów
  • Zmień rabaty – wybór umożliwia modyfikację istniejących rabatów.
   
 7. Kod QR na wydruku Faktury. Na wydruku Faktury sPrint umożliwiono drukowanie kodu QR, pozwalającego na szybkie uzupełnienie danych w aplikacji bankowej w celu opłacenia Faktury.Kod QR jest drukowany dla wydruków sPrint:
  • Faktury Sprzedaży,
  • Faktury Zaliczkowej,
  • Faktury Finalnej,
  • Faktury VAT Marża.
 8.   W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury w sekcji Parametry dotyczące wydruków sPrint znajduje się parametr Drukuj kod QR do przelewu. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jeżeli Faktura będzie spełniała określone warunki, na wydruku sPrint będzie drukowany kod QR zawierający numer rachunku bankowego, kwotę do opłacenia, nazwę odbiorcy i tytuł przelewu. Warunki wydruku kodu QR na Fakturze (po zaznaczeniu parametru Drukuj kod QR do przelewu):
  • dokument jest wystawiony w walucie PLN,
  • forma płatności na dokumencie jest powiązana z rejestrem bankowym,
  • dokument jest zatwierdzony,
  • dokument jest nierozliczony lub częściowo rozliczony,
  • dokument nie jest rozliczany mechanizmem podzielonej płatności (split payment).
    Kod QR zawiera:
  • nazwę odbiorcy płatności – pobieranych jest 20 pierwszych znaków z pola Nazwa z Pieczątki firmy,
  • numer rachunku bankowego odbiorcy,
  • tytuł płatności – pobierany jest numer Faktury,
  • kwotę dokumentu – wartość pobierana jest z pola Pozostaje z formularza dokumentu. Jeżeli Faktura posiada kilka płatności, to pobierana jest całkowita kwota z pola Pozostaje.
   
 9. Wydruki.
  • Umożliwiono drukowanie pieczęci prewencyjnej na wydrukach sPrint.
  • Dodano wydruk sPrint dla Faktury VAT marża oraz korekt do niej, jednocześnie umożliwiając seryjne drukowanie przy użyciu tego typu wydruku.

Zmiany

 1. Plik JPK_MAG. Umożliwiono utworzenie pliku JPK_MAG wykazując koszt zakupu towaru.
 2. SENT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 20 kwietnia 2023r umożliwiliśmy zgłaszanie do systemu SENT przewozu produktów rolnych.
 3. Rabat typu Stała cena. W zakładce [Stała cena] dodano kolumnę Opis, w której można wpisać informację, z jakiego powodu jest zmieniana cena.
 4. Lista rabatów kontrahenta. Ustawiono domyślne sortowanie listy według kolumny Kod towaru.
 5. Przesyłki. Zmieniono ikony dla kuriera InPost: Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania Pobierz numer paczki
 6. Numer EORI. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury, w sekcji Parametry dotyczące wydruków sPrint dodano parametr Drukuj numer EORI. Po zaznaczeniu parametru na wydruku Faktura VAT (sPrint) drukowany jest numer EORI z Pieczątki firmy i karty kontrahenta.
 7. OCR.
  • Podczas wczytywania Faktury Zakupu za pośrednictwem OCR, w oknie Wybierz parametry dodawanych towarów umożliwiono filtrowanie cennika we wszystkich kolumnach. Filtrowanie jest możliwe również po członach pełnej nazwy towaru czy używając jedynie fragmentów słów.
  • Na oknie Wybierz parametry dodawanych towarów dodano kolumnę Przenieś na dokument, która umożliwia zdecydowanie o tym, które pozycje mają być przeniesione na dokument. Domyślnie w tej kolumnie ustawiona jest wartość TAK, czyli akceptacja przeniesienia pozycji na dokument. Po wybraniu opcji NIE z listy rozwijalnej, pozycja nie zostanie przeniesiona na dokument.
  • Podczas zakładania nowej karty cennikowej dla konkretnej pozycji odczytanej przez OCR przenoszone są dane, które zostały odczytane i są konieczne do założenia nowej karty cennikowej tj. Kod, Nazwa, Jednostka miary oraz domyślna Stawka VAT dla sprzedaży i zakupu.
  • W bazie danych dodano znacznik umożliwiający rozróżnienie towarów automatycznie wczytanych przez usługę OCR.
 8.  
 9. Karta cennikowa. Dla nowo zakładanej karty cennikowej domyślnie podpowiada się podstawowa stawka VAT – 23%, dla sprzedaży i zakupu, z możliwością jej zmiany.
 10. Przekształcanie dokumentów. Umożliwiono przekształcenie wielu zaznaczonych Faktur Zakupu do Faktury Sprzedaży.

Poprawiono

 1. Import raportu sprzedaży z kasy fiskalnej. Usunięto zbędny komunikat, pojawiający się podczas wykonywania importu raportu sprzedaży, przy skonfigurowaniu więcej niż jednej kasy fiskalnej.
 2. Praca rozproszona. Dla dokumentów zatwierdzonych, które nie są zaksięgowane i zostały wyeksportowane pracą rozproszoną dodano możliwość edycji opisu kategorii, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zaznaczone są parametry Zmiana dokumentów wyeksportowanych i Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dok.
 3. OCR. Dla Faktur Zakupu dodawanych do programu poprzez OCR poprawiono rachunek bankowy prezentowany w Preliminarzu Płatności. Rachunek bankowy pobierany jest z dokumentu.
 4. Ostatnie ceny sprzedaży. Przywrócono mniejsze okno wyświetlania ostatnich cen sprzedaży, umożliwiając jednocześnie modyfikację rozmiaru okna według preferencji użytkownika.
 5. Arkusz Inwentaryzacyjny. Ukryto wartości w polach Razem netto i Razem brutto na Arkuszu Inwentaryzacyjnym jeśli zaznaczony jest parametr Brak dostępu do cen zakupu, który jest dostępny w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy.
 6. Lista zasobów. Przy eksporcie Listy zasobów do pliku MS Excel, ukryto cenę oraz wartość zakupu jeżeli na karcie operatora w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zaznaczono parametr Blokada dostępu do cen zakupu.
 7. Filtrowanie wg Udostępniono możliwość filtrowania wg Magazynu jeżeli program pracuje w trybie do odczytu.
 8. Wydruki.
  • Usunięto zbędny komunikat pojawiający się podczas wykonywaniu wydruku korekty Faktury Sprzedaży w języku angielskim, jeżeli dla towaru, na zakładce [e-Sklep] dodany jest język angielski.
  • Poprawiono prezentację tabeli VAT dla Faktury finalnej, wydruk Faktura VAT(sPrint).
  • Na wydruku sPrint Faktury Sprzedaży logo dodane w Pieczątce formy jest poprawnie skalowane.

Współpraca z Comarch Apfino

Nowości

 1. Założenie konta. Umożliwiono założenie konta podczas synchronizacji Faktur i płatności do Comarch Apfino bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Użytkownik po założeniu konta w Comarch Apfino ma możliwość korzystania z szeregu różnych usług finansowych. Więcej informacji znajduje się tutaj. Przy próbie zsynchronizowania Faktury do Comarch Apfino (tj. po kliknięciu w opcję Usługi finansowe/ Faktury/płatności - synchronizuj w menu kontekstowym lub wybraniu tej opcji w menu głównym) mogą pojawić się następujące okna:- jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino): - jeżeli użytkownik posiada konto na platformie Comarch Apfino, należy kliknąć opcję przejdź do konfiguracji – pojawi się okno umożliwiające wpisanie klucza wymiany. - jeżeli użytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino i chciałby je teraz założyć, to uzupełnia kolejno informacje w poniższym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej. Na kolejnym oknie wymagane będzie wpisanie kodu weryfikacyjnego, który użytkownik otrzyma na adres mailowy podany na początku uzupełniania formularza.Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno:Użytkownik otrzyma wówczas wiadomość mailową na adres e-mail podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naciśnięciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, będzie możliwość nadania hasła do konta firmowego oraz korzystania z innych usług dostępnych na platformie Comarch Apfino.- jeżeli użytkownik posiada konto w Comarch Apfino i klucz wymiany został wprowadzony prawidłowo, to po wybraniu opcji Usługi finansowe/ Faktury/płatności – synchronizuj, wybrane na liście Faktury oraz płatności z nimi związane zostaną przesłane do Comarch Apfino. Jeżeli coś od poprzedniej synchronizacji zostało zmienione (np. Faktura została rozliczona), to informacja ta również zostanie przesłana do Comarch Apfino. Po wykonaniu synchronizacji w górnym menu pojawi się informacja:
 2. Uwzględnianie korekt do wystawionych Faktur. Wprowadzono przekazywanie do Comarch Apfino informacji o wystawionych korektach do Faktur. Dzięki temu na liście wydatków w Comarch Apfino użytkownik może opłacić swoje wydatki z uwzględnieniem korygowanej wartości. Informacje te są przekazywane w momencie synchronizacji Faktur/płatności z Comarch ERP Optima. Aby informacje o płatnościach widoczne w Comarch Apfino były zawsze aktualne należy systematycznie aktualizować informacje wybierając opcję Usługi finansowe/ Faktury/płatności – synchronizuj. Sugerujemy włączenie automatu synchronizacji danych z Comarch Apfino, dzięki czemu dane będą automatycznie wysyłane do Comarch Apfino zgodnie z zadaną w konfiguracji częstotliwością ich wysyłania. Informacje widoczne są po kliknięciu w opcję Zapłać teraz na wydruku Eko lub sPrint Faktury sprzedaży:Natomiast korekty do Faktur zakupu są uwzględnione w Comarch Apfino w menu Płatności/ Lista wydatków: Do Comarch Apfino nie są przekazywane informacje o korektach zbiorczych/rabat.
 3. Lista Faktur Sprzedaży. Zmieniono nazwę przycisku Faktoring/ windykacja na Usługi finansowe Comarch Apfino. Dostępne są opcje: Faktoring – finansuj fakturę, Windykacja – odzyskaj pieniądze, Faktury/płatności – synchronizuj oraz Płatności – generuj link do płatności. Analogicznie w przypadku opcji w menu kontekstowym.
 4. Link do płatności online. Zmieniono nazwę przycisku na wydruku Eko oraz wydruku sPrint Faktury Sprzedaży z Zapłać online na Zapłać teraz.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Rabaty terminowe. Dla rabatów terminowych dodaliśmy możliwość przesyłania informacji dotyczących terminu obowiązywania promocji z programu Comarch ERP Optima do Comarch e-Sklep. Funkcjonalność dostępna od wersji Comarch e-Sklep 2023.4.
 2. Wymiana danych e-Handel. Przebudowaliśmy okno do przeprowadzenia synchronizacji pomiędzy Comarch ERP Optima, a Comarch e-Sklep.

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

 1. Automatyczna synchronizacja. Umożliwiliśmy automatyczne pobieranie zamówień i wysyłanie zmian wprowadzonych na ofertach. W Konfiguracji/Program/Automat Synchronizacji znajduje się podgałąź Harmonogramy, w której należy skonfigurować parametry dotyczące synchronizacji programu Comarch ERP Optima z platformą wszystko.pl. Dla platformy wszystko.pl synchronizacja automatyczna obejmuje takie dane jak:
  • import zamówień,
  • eksport ofert,
  • eksport zasobów i cen towarów.
 2. Automatyczna synchronizacja odbywa się w ustalonym przez Użytkownika interwałem czasowym oraz określoną częstotliwością wykonywania zadania. Na formularzu zadania wskazywany jest również operator wykonujący zadanie. Domyślnie podpowiadany jest operator ADMIN, ale istnieje możliwość jego zmiany.
 3. Edytor oferty. Wprowadziliśmy nowy edytor dla opisu oferty przesyłanej do wszystko.pl. Na zakładce wszystko.pl na karcie cennikowej wprowadzona została możliwość dodania opisu oferty, który dodatkowo można podzielić na 35 sekcji. Każda z sekcji umożliwia przedstawienie dwóch zdjęć, zdjęcia i opisu lub opisu oferowanego produktu. Dla opisu można skorzystać z opcji formatowania tekstu: styl tekstu, pogrubienie, kursywa, wypunktowanie czy numerowanie.

Handel Plus

Zmiany

 1. Ergonomia. Wprowadzono skrót klawiaturowy <ALT>+<C> dla okna Zasoby na dokumentach przychodowych oraz rozchodowych. Po wybraniu skrótu klawiszowego otwiera się okno Zasoby dla pozycji typu towar, na której ustawiony jest kursor. Skrótu można również użyć na oknie pozycji dokumentu. Działanie opisane jest w artykule Wydanie dostaw.
 2. Konwersja PZ do WZ. Umożliwiono automatyczne przenoszenie partii dostaw z dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego na dokument Wydania Zewnętrznego. Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczony jest parametr Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, podczas przekształcenia dokumentu PZ do WZ przenoszone są wszystkie towary wraz z przypisanymi do nich cechami. W przypadku, kiedy dana partia towaru została już rozchodowana, a w magazynie dostępna jest inna dostawa i w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne w sekcji Konwersja zaznaczony jest parametr PZ do WZ – pobieraj ilość dostępną, to na dokument WZ przenoszone są jedynie dostępne dostawy. Brakujące partie należy uzupełnić bezpośrednio na dokumencie WZ. Natomiast jeżeli w menu  System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczony jest dodatkowo parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, to podczas przekształcenia dokumentu PZ do WZ przenoszone są wszystkie partie z PZ, które zostały ocechowane i nie zostały jeszcze rozchodowane. Jeżeli w magazynie nie jest dostępna dana partia towaru, brakujące dostawy są automatycznie pobierane, zgodnie z metodą rozliczania magazynu. W przypadku, kiedy ilość towaru na PZ jest większa niż ilość na magazynie, wówczas na WZ przenoszone są jedynie ilości dostępne towaru. W przypadku, kiedy istnieje Faktura Zakupu powiązana z Przyjęciem Zewnętrznym, możliwe jest przekształcenie Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży, na którą również zostaną przeniesione partie dostaw. Warunkiem takiego przekształcenia jest zaznaczenie parametru Pobranie dla Faktury Sprzedaży w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu.

Detal

Nowości

 1. Rabaty terminowe. Dla rabatów terminowych umożliwiliśmy przesyłanie informacji dotyczących terminu obowiązywania promocji z programu Comarch ERP Optima, do programu Comarch ERP Optima Detal.

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Nowości

 1. Rabaty terminowe. Dla rabatów terminowych umożliwiliśmy przesyłanie informacji dotyczących terminu obowiązywania promocji z programu Comarch ERP Optima, do programu Comarch Mobile Sprzedaż.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.5.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.5.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000. 

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2023.2 lub wyższy
Comarch e-Sale2023.2 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.5 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2023.0 MSSQL lub wyższa
2023.0 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2023.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.1
Comarch DMS2021.2, 2022.0 lub 2023.0

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM i Obieg dokumentów

CRM

Nowości

 1. Makro z linkiem do płatności Comarch Apfino. Na szablonie mailowym dodano makro: Link do płatności (Zapłać teraz). W przypadku gdy dla faktury sprzedaży został pobrany link do płatności z Comarch Apfino, wówczas na wiadomości mailowej dla tego dokumentu w miejscu makra pojawi się link do płatności.

Poprawiono

 1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wydajność przechodzenia miedzy folderami.
 2. Windykacja należności. Generowanie wiadomości mailowych z ponagleniem zapłaty. W przypadku, gdy kilka dokumentów kontrahenta spełniało warunki ponaglenia zapłaty, tworzone było tyle wiadomości mailowych, ile było dokumentów. Obecnie w takiej sytuacji tworzona jest jedna wiadomość.

Obieg dokumentów

Poprawiono

 1. Usuwanie plików zapisanych w IBARD. Poprawiono usuwanie plików zapisanych w IBARD poprzez formularz dokumentu OBD w obszarze Archiwum plików.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 03.07.2023

 1. Podstawa zasiłku chorobowego. Poprawiono wliczanie dodatków okresowych do podstawy zasiłku chorobowego.

Nowości i zmiany w wersji 2023.6.1

Płace i Kadry

Nowości

 1. Nowe kody ZUS. Wprowadzono zmiany w liście kodów ZUS:
  • Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia. Dodano nowe kody 0942 i 1823 oraz zmodyfikowano opisy dla kodów: 1110, 1811, 1812, 2110, 2210, 2510, 2511.
  • W słowniku kodów ‘Pozycje na deklaracji ZUS’ dostępnym na formularzu typu wypłaty/nieobecności dodano nowe pozycje:
   • w sekcji ‘Przerwy w opłacaniu składek’: – 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
   • w sekcji ‘Zasiłki związane z rozliczeniem nieobecności’: – 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • W związku z nowymi kodami ZUS dla nieobecności urlop rodzicielski dodano trzy nowe przyczyny nieobecności: ‘Urlop rodzicielski 70% (do 9 tygodni)’, ‘Urlop rodzicielski 70% (ustawa 'Za życiem’)’, ‘Urlop rodzicielski 81,5% (ustawa 'Za życiem’)’. W zależności od wybranej przyczyny w wypłacie pracownika naliczy się nowy typ wypłaty: ‘Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.)’ lub ‘Zasiłek macierzyński (rodz. za życiem)’ z odpowiednim procentem zasiłku. Dodano także nowe standardowe wyrównania zasiłków związanych z rodzicielstwem: ‘Wyrówn. zasiłku macierz. (rodz. 9 tyg.)’, ‘Wyrówn. zas. macierz. (rodz. Za życiem)’.
  • Zmieniono kod z jakim będzie wykazywana na raporcie ZUS RSA nieobecność Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni). Nieobecność będzie wykazywana z kodem 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2023, poz. 1388).
 2. Pakiet mobilności. Dostosowano program do zmian wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym: 
   • Wprowadzono pomniejszanie podstawy opodatkowania o diety przysługujące z tytułu wykonywania przewozów międzynarodowych dla kierowców wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
   • W związku z wprowadzeniem 60 EUR jako stawki diety dziennej pomniejszającej podstawę oskładkowania oraz 20 EUR jako diety dziennej pomniejszającej podstawę opodatkowania wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy opodatkowania. Do tej pory podstawa opodatkowania była pomniejszana o 30% kwoty wprowadzonych danemu pracownikowi diet, po zmianie będzie to 1/3 tej kwoty.
  Powyższe zmiany będą stosowane dla wypłat mających datę wypłaty 19.08.2023 lub późniejszą. Podstawa prawna: : Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U.2023, poz.1523).
 3. Wynagrodzenie uczniów i młodocianych. Zmieniono procent wyliczania wynagrodzenia minimalnego dla uczniów (System/ Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia). Od września 2023 r. program będzie wyliczał:
  • 8% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia I klasy
  • 9% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia II klasy
  • 10% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia III klasy
  • 7% przeciętnego wynagrodzenia dla pracownika młodocianego
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023, poz. 1348).

Zmiany

 1. Konfiguracja dodatków. Zmieniono domyślne ustawienie w polu Okres wypłaty w konfiguracji dodatków 'Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’ i 'Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’. Od wersji 2023.6.1, w nowych bazach domyślnie ustawia się opcja 'co 1 miesiąc'.
 2. Konfiguracja PPK. W konfiguracji firmy w gałęzi Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe w polu ‘Instytucja finansowa’ na liście instytucji zmieniono nazwę instytucji ‘NN Investment Partners TFI S.A.’ na ‘Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’ Zmiana spowodowana jest przejęciem NN Investment Partners przez Goldman Sachs.
 3. Algorytm 12. W algorytmie 12, w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni(), dodano możliwość odwołania się do wybranej strefy, w przypadku rozliczania czasu pracy według zestawienia.

Poprawiono

 1. Naliczanie wypłat:
  • Gdy pracownik miał naliczone w miesiącu dwie wypłaty, pierwsza była naliczona z datą wypłaty taką samą jak data zwolnienia, a druga po zwolnieniu, to w drugiej wypłacie była naliczona zawyżona zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  • W przypadku, gdy na kalendarzu przypisanym do pracownika odnotowano klika wejść, a pracownik pracuje na część etatu, naliczało się zaniżone wynagrodzenie. Działanie poprawiono.
 2. Podstawa zasiłku chorobowego.
  • Poprawiono wliczanie dodatków okresowych do podstawy zasiłku chorobowego.
  • W przypadku gdy pracownik został zatrudniony w trakcie grudnia 2022 oraz miał wypłacony dodatek okresowy, podczas naliczenia wypłaty ze zwolnieniem chorobowym pojawiał się komunikat: Cannot construct data tyoe date, some of the argument have values which are not valid. Działanie poprawiono.
 3. Dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych.
  • W wypłacie nadmiarowo naliczały się dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych, gdy pracownik miał w tym miesiącu odnotowane tylko nadgodziny dobowe i niedogodziny. Działanie poprawiono.
  • W niektórych przypadkach, gdy w konfiguracji kalendarza w polu Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie była ustawiona opcja ‘Tylko średniotygodniowe’, nie naliczały się dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych. Działanie poprawiono .
 4. Wynagrodzenie powyżej normy. W przypadku, gdy pracownik za dany miesiąc miał więcej niż jedną wypłatę i w pierwszej z nich było naliczone ‘Wynagrodzenie powyżej normy’ to w kolejnych wypłatach nie naliczał się ten element. Działanie poprawiono.
 5. Formularz elementu wypłaty. Poprawiono wykazywanie ilości dni normy w formularzu elementu wypłaty ‘Wynagrodzenie zasadnicze’.
 6. Algorytm 12 - wzorce płacowe.
  • Funkcja liczba Nadgodz() dostępna w algorytmie 12 w niektórych przypadkach nie zwracała nadgodzin dobowych. Działanie poprawiono.
  • Funkcja CzasPracaGodz() zwracająca czas pracy z kilku miesięcy, pomijała czas z ostatniego miesiąca. Działanie poprawiono.
 7. Limit urlopu dodatkowego (niepełnosp.):
  • W niektórych przypadkach niepoprawnie naliczał się okres dodatkowego limitu wypoczynkowego.
  • W przypadku, gdy pracownik miał prawo do kolejnego limitu urlopu dodatkowego i odnotowano zmianę wymiaru etatu niepoprawnie naliczał się limit urlopu. Działanie poprawiono.
  • W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika w danym roku po przerwie za ten okres nie naliczał się limit urlopu dodatkowego. Działanie poprawiono.
 8. Limit urlopu dla pracowników młodocianych. Poprawiono naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych w przypadku, gdy był zatrudniony w trakcie miesiąca.
 9. Wyliczanie stażu pracy. Poprawiono wyliczanie stażu pracy pracownika, który miał wykonaną aktualizację danych w trakcie urlopu bezpłatnego.
 10. Lista pracowników. W niektórych przypadkach, Operator bez dostępu do modułu Płace i Kadry, po utracie połączenia z serwerem i ponownym jego przywróceniu miał dostęp do listy pracowników. Działanie poprawiono.
 11. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. W przypadku dużej liczby danych nie generował się wydruk. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Internetowa wymiana dokumentów i komunikacja z Klientami biura rachunkowego. Umożliwiono dodawanie Klientów biura rachunkowego do Internetowej Wymiany Dokumentów oraz komunikowanie się z nimi bezpośrednio z poziomu programu Comarch ERP Optima. Dzięki temu nie jest już wymagane zalogowanie się do portalu iKsięgowość24 i wykonywanie tych czynności na stronie internetowej. ................. Konfiguracja operatora .............. Na formularzu operatora na zakładce [Parametry cd] dodana została sekcja iKsięgowość24 z dwoma parametrami:
  • Prawo do przeglądania i dodawania Klientów
  • Prawo do korespondowania z Klientami biura
 2. Oba parametry są domyślnie zaznaczone dla operatorów będących administratorami systemu.

  Jedynie operatorzy mający zaznaczone powyższe parametry mogą korzystać z odpowiadających im nowych funkcji w programie. Sekcja iKsięgowość24 na wstążce programu W sekcji iKsięgowość24 znajdującej się w pozycjach menu Rejestry VAT oraz Kasa/Bank, jak również w Preliminarzu płatności i na liście dokumentów w rejestrze VAT, obok dotychczas dostępnej ikony Wiadomości od Klientów, dodana została nowa ikona Klienci biura: Ikony widoczne są dla wszystkich operatorów w programie. Dostępne są również w module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe. Jeżeli operator nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do przeglądania i dodawania klientów, po kliknięciu na ikonę Klienci biura otrzymuje komunikat: Nie posiadasz uprawnień do przeglądania ewidencji Klientów biura, z którymi jest prowadzona elektroniczna wymiana dokumentów. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie. Analogicznie dla operatora nie mającego zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do korespondowania z klientami biura, po kliknięciu na ikonę Wiadomości od Klientów wyświetlany jest komunikat: Nie posiadasz uprawnień do korespondowania z Klientami za pomocą czatu. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie. Jeżeli operator posiada odpowiednie uprawnienia a nie korzystał nigdy z tych funkcji programu, po kliknięciu na jedną z ikon w sekcji iKsięgowość24 pojawia się okno logowania do Comarch Cloud: Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania, wpisany E-mail zapamiętywany jest na karcie operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Comarch Cloud w polu E-mail. Zapamiętywane jest również podane hasło, dzięki czemu przy kolejnym wywołaniu którejś z tych funkcji użytkownik nie musi już ponownie wprowadzać danych do logowania. Klienci biura Po kliknięciu na ikonę otwierana jest lista Klientów biura rachunkowego – ta sama, która widoczna jest również na portalu iKsiegowosc24.pl na zakładce Moi Klienci: Na liście dostępne są kolumny:
  • Nazwa firmy,
  • NIP
  • Adres e-mail Klienta,
  • ID Comarch Klienta,
  • Oddział biura obsługujący Klienta,
  • Program (możliwe wartości: Comarch ERP Optima / Comarch ERP XT / Comarch Moje BR),
  • Data ważności programu,
  • Status wymiany (możliwe wartości: Aktywne / Nieaktywne).

  Dostępne są również 2 kolumny domyślnie ukryte:

  • Data uruchomienia wymiany,
  • Status zamówienia.
  Na liście dostępne są ikony: Dodaj Klienta – otwiera okno Dodawanie nowego Klienta,  Usuń Klienta – usuwa Klienta (dostępne dla zamówienia o statusie wymiany Nieaktywne),  Zamknij okno – zamyka okno z listą Klientów biura,  Chat – po kliknięciu otwierane jest okno Wiadomości od Klientów z listą wiadomości zawężoną dla podświetlonego Klienta na liście. Ikona jest aktywna po podświetleniu Klienta z uzupełnionym adresem e-mail. Jeżeli z danym Klientem nie był jeszcze prowadzone żadne konwersacje, otwierane jest okno z opcją rozpoczęcia nowej konwersacji: W przypadku kiedy Klient biura ma już dodane wątki konwersacji, otwierany jest ostatni wątek rozmowy z tym Klientem: Z poziomu listy Klientów biura możliwy jest eksport do pliku MS Excel. Dodanie nowego Klienta Po kliknięciu na ikonę Dodaj Klienta otwierane jest okno Dodawanie nowego Klienta: Na oknie dostępne są 2 sekcje:
  • Dane nowego Klienta,
  • Dane biura rachunkowego.
  W sekcji Dane nowego Klienta dostępne są pola:
  • NIP Klienta (uzupełniane automatyczne numerem NIP z pieczątki firmy, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany, z możliwością zmiany),
  • Oprogramowanie, z jakiego korzysta/będzie korzystał Twój Klient (możliwość wyboru opcji Comarch Moje BR / Comarch ERP XT lub Comarch ERP Optima),
  • Adres e-mail Klienta (pole dostępne w przypadku wyboru w poprzednim polu opcji Comarch Moje BR / Comarch ERP XT, uzupełniane automatyczne adresem e-mail z pieczątki firmy, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany, z możliwością zmiany),
  • ID Comarch Twojego Klienta (pole dostępne w przypadku opcji Comarch ERP Optima, uzupełniane przez użytkownika odpowiednim numerem ID).
  W sekcji Dane biura rachunkowego dostępne są pola:
  • Oddział biura, które prowadzi obsługę Klienta (w polu podpowiada oddział jaki jest wskazany w Konfiguracji Programu / Ogólne / Internetowa Wymiana Dokumentów, z możliwością zmiany na inny z rozwijalnej listy),
  • Imię i nazwisko osoby w biurze odpowiedzialnej za kontakt z Klientem (w polu podpowiada się imię i nazwisko aktualnie zalogowanego operatora),
  • Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z Klientem (w polu podpowiada się adres e-mail wskazany na karcie aktualnie zalogowanego operatora).
  Po kliknięciu ikony następuje dodanie nowego Klienta biura na listę. Kliknięcie ikony powoduje zamknięcie formularza Dodawanie nowego Klienta bez zapisywania zmian. W przypadku próby ponownego dodania Klienta występującego już na liście, korzystającego z Comarch Moje BR / Comarch ERP XT wyświetlany jest komunikat: Nie można dodać Klienta. Klient o podanym numerze NIP i adresie e-mail już istnieje. W przypadku Klienta korzystającego z Comarch ERP Optima wyświetlany komunikat ma treść: Nie można dodać Klienta. Klient o podanym numerze NIP i identyfikatorze Klienta już istnieje. Po kliknięciu w przycisk dodawania nowego Klienta, jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów nie jest zaznaczony parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, wyświetlany jest komunikat: Aby wymieniać dane z Klientem przez Internet utwórz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a następnie aktywuj wymianę w Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Internetowa Wymiana Dokumentów. Czy chcesz teraz przejść do konfiguracji? Po kliknięciu opcji Tak otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie użytkownik może włączyć wymianę danych przez serwer Comarch. Wiadomości od Klientów Po kliknięciu ikony otwierane jest nowe okno Wiadomości: Okno jest podzielone na 2 części. Po lewej stronie wyświetlana jest lista wątków konwersacji z Klientami biura. Każdy wątek zawiera informację o nazwie Klienta oraz o temacie konwersacji. Z jednym Klientem może być prowadzona dowolna ilość konwersacji. Wątki można filtrować, wyświetlając wszystkie konwersacje lub tylko zawierające nieprzeczytane odpowiedzi, poprzez wybór opcji Wszystkie / Nieprzeczytane nad listą wątków. Po prawej stronie wyświetlana jest lista wiadomości w ramach wybranego wątku. Temat wątku oraz nazwa Klienta wyświetlane są na samej górze okna. Poniżej znajduje się lista odpowiedzi w kolejności od najstarszych. Każda odpowiedź oprócz treści zawiera informacje o tym czy została udzielona przez Klienta czy przez pracownika biura, jak również widoczna jest data i godzina jej przesłania. W dolnej części okna znajduje się pole służące do wpisania treści wiadomości. Jej wysłanie następuje po kliknięciu ikony . Poniżej znajduje się przycisk Dodaj załącznik umożliwiający przesłanie wskazanego pliku. Możliwe jest dodanie załącznika o maksymalnej wielkości 5MB i rozszerzeniu: *.jpg; *.jpeg; *.png; *.doc; *.docx; *.pdf; *.xls; *.xlsx lub *.txt. U góry okna dostępny jest przycisk Zamknij wątek. Po jego kliknięciu wątek konwersacji z Klientem jest zamykany i nie ma już w nim możliwości udzielenia odpowiedzi bądź przesłania załącznika. Na wątku który został zamknięty wyświetlana jest informacja: Ta konwersacja została zamknięta. Czy chcesz rozpocząć nową? Pod tą informacją znajduje się przycisk Kliknij aby dodać nową wiadomość otwierający formularz nowego wątku. Znajdująca się nad listą wątków ikona umożliwia wyszukiwanie wątków po nazwie kontrahenta oraz temacie konwersacji. Kliknięcie znajdującej się obok ikony powoduje otwarcie formularza nowej wiadomości: Na formularzu należy wybrać z listy Klienta z którym ma zostać rozpoczęta konwersacja, wpisać jej tytuł i treść wiadomości. Na oknie dostępny jest przycisk Dodaj załącznik umożliwiający przesłanie wskazanego pliku. Po uzupełnieniu pól i kliknięciu znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku Wyślij następuje utworzenie nowego wątku konwersacji z Klientem.

Zmiany

 1. Formularz operatora. Zmieniono nazwy pól znajdujących się na formularzu operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Comarch Cloud. Pola Login SSO oraz Login IBARD zmieniono odpowiednio na E-mail oraz E-mail dla IBARD.
 2. Praca rozproszona. Na nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca Rozproszona domyślnie ustawiany jest identyfikator księgowości: KSIEG. Taki identyfikator ustawiany jest również podczas konwersji z wcześniejszej wersji programu w bazach, które ten identyfikator miały nieuzupełniony.
 3. Praca rozproszona. Na nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca Rozproszona, jeżeli została wybrana opcja sprzedaż/płace, ustawiane są domyślne rejestry dla wysłanych dokumentów. Domyślne rejestry dla pracy rozproszonej ustawiane są również podczas konwersji z wcześniejszej wersji programu w bazach, w których nie zostały wskazane.
 4. Internetowa Wymiana Dokumentów. Po aktywacji wymiany danych przez serwer Comarch w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów automatycznie tworzony jest oddział o symbolu Centrala. Dane adresowe oddziału uzupełniane są na podstawie danych pobranych z bazy REGON dla numeru NIP przypisanego do klucza, z którego pobrano moduły programu podczas logowania.
 5. Import urzędów. Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych importowanych z serwera Comarch.

Poprawiono

 1. Informacje bieżące. Jeżeli kod kontrahenta zawierał znak apostrofu, po wywołaniu wybranych informacji bieżących mógł pojawiać się komunikat: Syntax error: Missing operand after 'S' operator. Działanie poprawiono.
 2. Dodawanie/ edycja deklaracji. W niektórych sytuacjach podczas dodawania/edycji deklaracji w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe pojawiał się komunikat uniemożliwiający dalszą pracę z deklaracją. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Zmiany

 1. Webservice. Bezpośrednia wymiana danych z Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski, Bank PekaO SA - komunikat związany z akceptacją przelewów jest zapamiętywany dla każdego rejestru bankowego oddzielnie.

Poprawiono

 1. Webservice. Eksport przelewów do Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski, Bank PekaO SA – w niektórych przypadkach podanie w numerze rachunku bankowego prefixu PL lub jego brak uniemożliwiał wysłanie przelewu do banku. Działanie poprawiono.
 2. Wydruk Zestawienie rozliczeń i rozrachunków. Poprawiono generowanie wydruku Zestawienie rozliczeń i rozrachunków. Wydruk dostępny jest z poziomu Listy nierozliczonych dokumentów – Na dzień – Rozliczenia/Rozrachunki.

Księgowość

Nowości

 1. Import faktur z KSeF. Umożliwiono import pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz handlu. Szczegóły importu faktury do modułu Handel opisane zostały w części Handel.Możliwość importu pojedynczej faktury do rejestru VAT jest dostępna z listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży, po rozwinięciu listy obok przycisku KSeF i wyborze opcji Dodaj fakturę. Faktura dodawana jest do rejestru wskazanego w filtrze pod listą dokumentów. Jeżeli wybrana jest opcja -wszystkie- to pojawia się dodatkowe okno, na którym istnieje możliwość wskazania rejestru, do którego faktura zostanie dodana. Z poziomu rejestru VAT sprzedaży istnieje możliwość dodania faktury do rejestru VAT zakupu jeżeli podczas importu okaże się, że to faktura zakupu, a nie sprzedaży. Analogicznie z poziomu rejestru VAT zakupu istnieje możliwość dodania faktury do rejestru VAT sprzedaży.
  Funkcja Dodaj fakturę w rejestrze VAT
  Po wyborze opcji Dodaj fakturę pojawia się okno wraz z domyślnie zaznaczoną opcją numer KSeF.
  Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru KSeF
  Przycisk Dodaj dokument jest w tym przypadku aktywny po uzupełnieniu pola Numer KSeF. Użytkownik ma możliwość wyboru opcji numer faktury i NIP kontrahenta. Przycisk Dodaj dokument jest w tym przypadku aktywny po uzupełnieniu pola Numer faktury (należy zwrócić uwagę na wielkość liter) oraz NIP. Istnieje również możliwość wskazania kontrahenta z listy kontrahentów oraz zakresu dat.
  Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru faktury i NIP kontrahenta

  W dolnej części okna jest dostępny przycisk Pomoc, który przenosi do opisu funkcjonalności na stronie pomocy. Jeżeli użytkownik wprowadzi numer faktury, która nie jest wystawiona na/ przez numer NIP zgodny z NIP uzupełnionym w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy to po naciśnięciu przycisku Dodaj dokument pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Dokument nie został wystawiony przez / dla podatnika. Jeżeli w filtrze pod listą dokumentów w rejestrze VAT nie wskazano rejestru to po naciśnięciu przycisku Dodaj dokument pojawia się okno umożliwiające wskazanie rejestru, do którego ma zostać dodana faktura.

  Dodawanie faktury do rejestru VAT
  Po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę wyświetlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, który podlega edycji przez użytkownika. Jeżeli faktura została już wcześniej przeniesiona do rejestru VAT to po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę wyświetlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, który podlega edycji przez użytkownika pod warunkiem że nie jest zaksięgowany, nie uzupełniono na nim predekretacji a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych. Jeżeli faktura zakupu została już wcześniej przeniesiona do modułu Handel to po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Faktura [Numer faktury] znajduje się na liście faktur zakupu w module Handel.

Zmiany

 1. Import faktur z KSeF. Po przejściu do menu KSeF/ Faktury, w momencie gdy automatycznie pobierane są faktury z KSeF, pojawia się komunikat informujący o przebiegu procesu.
 2. Import faktur z KSeF. Dostępny dotychczas w menu KSeF/ Faktury na wstążce programu przycisk zastąpiono przyciskiem i przeniesiono do filtra dostępnego pod listą faktur z KSeF. Jeżeli użytkownik zaznaczy dostępny w filtrze pod listą faktur z KSeF parametr Za okres to po naciśnięciu przycisku Pobierz dane pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. Jeżeli parametr Za okres będzie odznaczony to pobierane są wszystkie dokumenty za okres ostatnich 2 miesięcy.
 3. Import faktur z KSeF. Na liście faktur z KSeF ustawienie wyświetlania podglądu graficznego faktury pobranej z KSeF zapamiętywane jest dla danego operatora.
 4. Import faktur z KSeF. Dostępne dotychczas na liście dokumentów w rejestrze VAT po rozwinięciu listy obok przycisku opcje Nowe oraz Za okres zastąpiono opcjami:
  • Dodaj faktury –. wybór opcji powoduje pobranie wszystkich dokumentów, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji. W momencie gdy automatycznie pobierane są faktury z KSeF, pojawia się komunikat informujący o przebiegu procesu. Po wejściu na listę z poziomu rejestru VAT zakupu, na liście faktur z KseF widoczna jest tylko zakładka [Zakup]. Po wejściu na listę z poziomu rejestru VAT sprzedaży, na liście faktur z KseF widoczna jest tylko zakładka [Sprzedaż].
  • Dodaj fakturę – wybór opcji umożliwia import pojedynczej faktury z KSeF do rejestru VAT. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w pkt 1 sekcji Nowości.
 5. Import faktur z KSF. Po zaznaczeniu na formularzu dokumentu pobranego z KSeF parametru Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu oraz wskazaniu kategorii, po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu, kategoria ta zostanie uzupełniona jako domyślna na utworzonej karcie kontrahenta.
 6. Import faktur z KSF. Jeżeli na dokumencie pobranym z KSeF w sekcji KSeF nie zostanie uzupełniona forma płatności oraz termin płatności to:
  • W przypadku zaznaczenia opcji Istniejący kontrahent forma płatności oraz termin płatności w sekcji Pozostałe przenoszone są z karty kontrahenta i podlegają edycji przez użytkownika.
  • W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu forma płatności oraz termin płatności w sekcji Pozostałe nie są uzupełniane. Podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT zakładana jest karta kontrahenta na której ustawiana jest forma płatności wskazana jako domyślna w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności wraz z wskazanym na niej terminem płatności. W przypadku braku domyślnej formy płatności w Konfiguracji, na karcie kontrahenta ustawiana jest gotówka. Zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta, forma płatności oraz termin płatności przenoszone są na dokument w rejestrze VAT.
  • W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu forma płatności oraz termin płatności mogą zostać uzupełnione przez użytkownika. W takim przypadku podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT karta kontrahenta jest dodawana zgodnie z tymi ustawieniami oraz wskazana forma płatności oraz termin płatności przenoszone są na dokument w rejestrze VAT.
 7. Import faktur z KSeF. Jeżeli numer rachunku bankowego pobrany z KSeF nie jest wskazany na karcie kontrahenta to jest on przenoszony na dokument w rejestrze VAT oraz dopisywany na karcie kontrahenta.
 8. Import faktur z KSeF. Na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są kody towarowe GTU pobrane z KSeF.
 9. Konfiguracja. KSeF. Token generowany w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ KSeF jest szyfrowany.
 10. Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w ewidencji dodatkowej dodano zakładkę [Notatka], na której istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji.
 11. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydruki: Lista księgowań na kontach/ analityczne (poziomo), Lista księgowań na kontach/ syntetyczne (poziomo) oraz Dzienniki/ Lista księgowań (poziomo) przenoszona jest data operacji oraz data wystawienia.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Przyspieszono księgowanie listy płac do księgowości kontowej.
 2. Księgowość kontowa. W specyficznych przypadkach podczas księgowania dokumentów z rejestrów VAT za pomocą predekretacji nieprawidłowo nadawany był numer Id. księgowy na zapisie księgowym. Działanie poprawiono.
 3. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono wysyłkę deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje w przypadku gdy krajem siedziby firmy jest Grecja.
 4. Automatyczne księgowanie. Zablokowano możliwość automatycznego księgowania dokumentów do KPiR w przypadku pobrania modułu Analizy, bez pobrania modułu Księga Podatkowa lub Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus.
 5. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie kodu atrybutu na dokumentach w rejestrze VAT na zakładce [Notatka/Atrybuty].
 6. Rejestry VAT. Do VAT/JPK_V7. Poprawiono wyświetlanie Id. księgowego na wydruku Klasyfikacja zakupów/ Wg pól na JPK_V7(22).
 7. Ewidencja dodatkowa. Poprawiono działanie filtra dostępnego na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej.
 8. Biuro Rachunkowe. Wysyłka deklaracji. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku seryjnej wysyłki deklaracji, program wymuszał wskazanie certyfikatu do podpisu dla każdej firmy osobno. Działanie poprawiono

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 18.09.2023

 1. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie atrybutu DATA_ZAPLATY na zapisach korekcyjnych utworzonych z VAT-ZD do faktur sprzedaży przeniesionych z modułu Handel.

Aktualizacja w dniu 12.09.2023

 1. Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur. Dostosowano import z KSeF dokumentów wystawionych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów od 1 września 2023 roku. Udostępniono podgląd graficznych takich dokumentów oraz możliwość przeniesienia ich do rejestrów VAT lub do handlu na listę faktur zakupu.

Aktualizacja w dniu 04.09.2023

 1. Eksport faktur do Krajowego Systemu e-Faktur. Dostosowano eksport dokumentów do obowiązującej od 1 września struktury logicznej FA(2).
 2. Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur. Umożliwiono import dokumentów wystawionych w strukturze logicznej FA(2) na listę faktur z KSeF. Obecnie nie ma możliwości podglądu graficznego takich faktur oraz przeniesienia ich do rejestru VAT oraz handlu. Możliwość podglądu dokumentów wystawionych w strukturze logicznej FA(2) oraz przeniesienia ich do rejestru VAT oraz handlu udostępniona zostanie w najbliższym czasie za pomocą automatycznej aktualizacji.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Dodano możliwość importu pojedynczej Faktury z KSeF do handlu. Funkcjonalność dostępna jest na liście Faktur Zakupu. Aby pobrać pojedynczy dokument na listę Faktur Zakupu należy użyć strzałki obok przycisku i z otwartego menu wybrać opcję Dodaj fakturę. Dokument może zostać pobrany z platformy KSeF na podstawie numeru KSeF lub numeru Faktury i NIP kontrahenta.

Zmiany

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur.
  • Umożliwiono wysyłkę Faktur korygujących do KSeF, dla Faktur pierwotnych, które nie zostały wcześniej przesłane do KSeF. Na formularzu Faktury Sprzedaży pierwotnej umożliwiono uzupełnienie numeru KSeF. Podczas wysyłania korekty do Faktury pierwotnej, numer ten jest pobierany do pliku w celu powiązania korekty z dokumentem korygowanym na platformie KSeF. Na podstawie tej informacji dokument wysłany do KSeF otrzyma odpowiedni znacznik. Jeżeli użytkownik nie posiada numeru KSeF dla dokumentu źródłowego to identyfikacja odbywa się na podstawie numeru pierwotnego lub numeru systemowego.
  • Umożliwiono import Korekty Faktury Zakupu z KSeF do handlu jeżeli w programie nie występuje dokument korygowany. Analogicznie jak w przypadku Faktur Sprzedaży na formularz Faktury Zakupu pierwotnej dodano pole Nr KSeF, w którym użytkownik może wpisać numer identyfikujący Fakturę korygowaną w KSeF, jeżeli taki posiada. W przypadku jeżeli dokument pierwotny nie figuruje w KSeF, istnieje możliwość wprowadzenia Faktury Zakupu pierwotnej wskazując tylko numer pierwotny, na którego podstawie również będzie odbywała się identyfikacja.
  • Podczas przekazywania Faktur do KSeF uwzględniono informacje o płatniku, w przypadku jeżeli płatnik jest innym podmiotem niż nabywca.
  • Umożliwiono wysyłkę do KSeF dodatkowych danych z Faktury, takich jak rachunek bankowy, kody JPK_V7 czy kurs waluty.
  • Obsłużono eksport kodów JPK_V7 do KSeF, dla procedury TP oraz typu dokumentu FP.
 2.  
 3. Integracja z Comarch Shipping.
  • Dokumenty ZNP, które w Comarch Shipping mają stan Zapisane wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze zielonym.
  • Dokumenty ZNP, które zostały zarejestrowane lub został do nich zamówiony kurier wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze czarnym.
  • Dokumenty ZNP, które w Comarch Shipping zostały usunięte wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze szarym.
 4.  
 5. Kopiowanie kodów JPK_V7. Podczas kopiowania Faktur, na kopiowany dokument przenoszone są kody JPK_V7 dodane na zakładce [Atrybuty/JPK] dokumentu źródłowego.
 6. Komunikaty.
  • Dla komunikatu o treści: Została zmieniona data dokumentu. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? pojawiającego się po zmianie daty na dokumencie dodano parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej.
  • Usunięto komunikat: Została zmieniona data dokumentu. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? pojawiający się po zmianie daty wystawienia dokumentu Rezerwacji Odbiorcy pobranych z platformy wszystko.pl lub Comarch e-Sklep/e-Sale.

Poprawiono

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur.
  • W przypadku eksportowania do KSeF Faktury Finalnej powiązanej z więcej niż jedną Fakturą Pro Forma, poprawiono przesyłanie danych o pozycjach.
  • Wykluczono z pliku XML eksportującego dane do KSeF przekaz informacji o dokumentach na, podstawie których utworzono Fakturę Sprzedaży.
 2. Integracja z Comarch Shipping. Poprawiono integrację programu Comarch ERP Optima z Comarch Shipping w przypadku, kiedy w Pieczątce firmy numer NIP zawierał myślniki.

Współpraca z Comarch Apfino

Poprawiono

 1. Uwzględnianie korekt do wystawionych Faktur. W szczególnych przypadkach, gdy wśród Faktur Sprzedaży występowała korekta zbiorcza/ rabat, nie wykonywała się synchronizacja Faktur/płatności z Comarch ERP Optima do Comarch Apfino. Działanie poprawiono.

Współpraca z Comarch ERP XL

Nowości

 1. Filtrowanie ofert. Wprowadzono możliwość filtrowania ofert udostępnionych na platformę wszystko.pl. Na liście cennikowej oraz liście zasobów wprowadzono możliwość filtrowania towarów, które zostały udostępnione do wszystko.pl zarówno w formie szkicu jak i aktywnej oferty:

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.6.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.6.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.6.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.6.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000. 

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.6.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2023.4 lub wyższy
Comarch e-Sale2023.4 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.5 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2023.1 MSSQL lub wyższa
2023.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2023.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.1
Comarch DMS2022.0, 2023.0 lub 2023.1

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Poprawiono

 1. Skrzynka pocztowa. W szczególnym przypadku podczas wysyłania lub zamykania wiadomości e-mail, której stopka zawierała plik graficzny występował komunikat: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. Działanie poprawiono.

Obieg dokumentów

Nowości

 1. Powiązanie z formularzem urządzenia. Na formularzu dokumentu Biblioteki, na zakładce [Dokumenty] umożliwiono dodanie powiązania dokumentu z formularzem urządzenia. Po wybraniu opcji Serwis/ Urządzenie, otworzy się lista urządzeń, na której można wskazać urządzenia, które chcemy powiązać z dokumentem.
  Powiązanie dokumentu Biblioteki z urządzeniem serwisowym

Serwis

Nowości

 1. Dodawanie załączników na formularzu urządzenia. Na formularzu urządzenia dodana została zakładka [Dokumenty], widoczna jedynie dla Operatorów zalogowanych do modułu Obieg Dokumentów.
  Formularz urządzenia – zakładka [Dokumenty]
  Na zakładce [Dokumenty] widoczne są kolumny: Numer, Data, Kontrahent, Tytuł, zawierające informacje o powiązanych dokumentach z Biblioteki dokumentów. Lista działa na zasadzie opisanej w punkcie Wiązanie dokumentu z transakcją.Podczas dodawania nowej karty urządzenia dostępny jest przycisk , który umożliwia wywołanie skanowania lub dodawania pliku z dysku lub z IBARD. Po wskazaniu załącznika i zapisaniu formularza urządzenia, w tle utworzy się powiązany dokument w Bibliotece dokumentów. Dokument ten będzie widoczny na formularzu urządzenia, na zakładce [Dokumenty].

  Po naciśnięciu przycisku dostępne są opcje:

  Powyższe funkcje opisane są w artykule Formularz dokumentu w Bibliotece -zakładka Ogólne.

  Na formularzu urządzenia, z którym powiązany jest co najmniej jeden plik graficzny lub PDF dostępny jest przycisk - Podgląd dokumentu z biblioteki. Podgląd pliku wyświetlany jest w oknie z lewej strony formularza. Jeśli plików jest więcej niż jeden, wówczas po naciśnięciu przycisku, wyświetlana jest lista powiązanych dokumentów wraz z załącznikami do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja została opisana w artykule Współpraca z innymi modułami systemu Comarch ERP Optima.

Nowości i zmiany w wersji 2023.3.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 01.03.2023 r.
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6733,49 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 336,67 zł
 • minimalna stawka uczniów II roku: 404,01 zł
 • minimalna stawka uczniów III roku: 471,34 zł
 • młodociany – przyuczenie: 269,34 zł
 • najniższa emerytura: 1588,44 zł
 • kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia alimentacyjne: 681,97 zł
 • kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia z innych tytułów: 1125,26 zł
  Wartości obowiązujące od 01.04.2023 r.
 • wskaźnik waloryzacji: 109,4%.
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r. (M.P. z 2023, poz. 170). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia  świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 204). 2. Praca zdalna.  Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożonego w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W programie, w celu ewidencji okazjonalnej pracy zdalnej, wprowadzono nową standardową strefę ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’.
  W celu kontroli limitu rocznego pracy zdalnej okazjonalnej, w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Dane kadrowe i deklaracje), został dodany nowy parametr Roczny limit pracy zdalnej okazjonalnej, z domyślnie  ustawioną liczbą 24 dni. Gdy parametr jest zaznaczony, to podczas wprowadzania na planie pracy i kalendarzu (Nie)obecności pracy w strefie ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’, program sprawdza czy pracownik nie przekroczył przysługującego w roku limitu. W przypadku przekroczenia pojawia się odpowiedni komunikat. W planie pracy i kalendarzu (Nie)obecności dodano sekcję, gdzie jest wyświetlana ilość dni w miesiącu, w których była wykonywana praca w strefie ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie’. Dodatkowo w programie udostępniono Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej. Wydruk jest dostępny z poziomu otwartego formularza pracownika Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki kadrowe.
 • Od kwietnia pracodawcy są zobowiązani rekompensować pracownikom część wydatków ponoszonych podczas pracy zdalnej. W programie wprowadzono nowe standardowe typy wypłat: ‘Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’ i ‘Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’. Są to dodatki kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Ustawienia dodatków mogą być modyfikowane przez Użytkownika z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240). 3. Składka zdrowotna właściciela. Umożliwiono rozliczenie rocznej składki zdrowotnej właściciela za 2022 rok. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy rozliczyć w deklaracji ZUS za kwiecień 2023 roku. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej uzależnione jest od sposobu opodatkowania:
 • opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub podatek liniowy) – rozliczenie polega na porównaniu składek opłacanych w trakcie roku z rzeczywistą składką zdrowotną wyliczoną w oparciu o ostateczny roczny dochód przedsiębiorcy, będący roczną podstawą składki;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczenie polega na porównaniu przychodu z danego roku podatkowego ze składkami, które przedsiębiorca opłacił w oparciu o przychody z bieżącego roku lub w oparciu o prognozę z ubiegłego roku.
W efekcie może powstać nadpłata lub niedopłata składki zdrowotnej. Rozliczenie składki zdrowotnej w wypłacie właściciela W celu rozliczenia składki zdrowotnej, na formularzu wypłaty właściciela za kwiecień 2023 roku (i w kolejnych latach), dodano zakładkę [5. Zdrow. roczna], na której są wykazane informacje o składce zdrowotnej za poprzedni rok, właścicieli rozliczających podatek według skali, liniowo lub ryczałtowo. Użytkownik ma możliwość ręcznej korekty (zmiany) pól po zaznaczeniu parametru Korekta podatku i ubezpieczeń. W związku z tym, że w deklaracji rocznej należy przekazać informacje o zmianie opodatkowania w trakcie roku, na zakładce dodano parametry:
 • Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 – parametr ustawiany przez Użytkownika. Powinien zostać zaznaczony w przypadku zmiany podatku liniowego lub ryczałtu na opodatkowanie według skali z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r.
 • Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 – parametr zaznacza się automatycznie, jeśli w zapisie historycznym właściciela aktualnym na dzień 30 czerwca 2022 r., na zakładce [6. Ubezpieczenie (zdrow.)], jest zaznaczony parametr Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a w zapisie historycznym aktualnym na dzień 01 lipca 2022 r. – Zasady ogólne – podatek według skali.
  W dalszej części przedstawione zostało rozliczenie roczne z podziałem na poszczególne formy opodatkowania: Zasady ogólne – podatek według skali, Zasady ogólne – podatek liniowy, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne – podatek według skali:
 • W polu Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazany jest dochód pobrany z modułu Księgowość, z deklaracji rocznej PIT-36, pomniejszony o składki społeczne, oraz kwotę z pola Zmniejszenia/zwiększenia dochodu pod składkę zdrowotną pobraną z kwot deklaracji właściciela (przycisk ) lub dochód wprowadzony na formularzu właściciela na zakładce [6. Ubezpieczenie (zdrow.)] w polu Rozliczenie roczne. Kwotę dochodu należy podać w danych właściciela jedynie, gdy dane do wyliczania miesięcznej podstawy były także podawane ręcznie. W przypadku gdy w systemie nie ma naliczonej deklaracji rocznej, w polu Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazywane jest 0,00.
 • Roczna podstawa składki – w celu ustalenia rocznej podstawy, program porównuje kwotę z pola Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok, z obowiązującą za danym rok kalendarzowy minimalną podstawą składki. Minimalna podstawa składki zdrowotnej to iloczyn miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ustalonemu na podstawie wypłat pracownika naliczonych za rok kalendarzowy, za który jest rozliczenie roczne, w którym była naliczona składka zdrowotna dla tej formy opodatkowania i stawki minimalnego wynagrodzenia dla etatu aktualnego na dzień 1 dzień roku składkowego (w 2023 roku uwzględniane jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące na 01.02.2022 r.). Jeśli kwota dochodu z pola Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok jest większa od minimalnej wartości rocznej podstawy składki, to zostanie ona wykazana w polu Roczna podstawa składki. Jeśli natomiast minimalna podstawa jest większa niż kwota dochodu, to minimalna podstawa jest podstawą roczną.
 
Przykład
W przypadku gdy właściciel prowadzi działalność  przez cały rok podatkowy – 12 miesiecy, to minimalna wartość rocznej podstawy składki zdrowotnej w 2022 roku wynosi 36 120,00 zł (3 010,00 zł × 12 miesięcy).
 • W polu Roczna składka wykazana jest składka naliczona jako 9% od rocznej podstawy składki.
 • W polu Suma miesięcznych składek wykazana zsumowana kwota składki zdrowotnej z okresu od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r.
 • Kwota do dopłaty. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Dopłata jest wyliczana jako różnica między roczną składką a sumą miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Kwota do zwrotu. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Zwrot to różnica między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką.
  Zasady ogólne – podatek liniowy:
 • W polu Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazany jest dochód pobrany z modułu Księgowość, z deklaracji rocznej PIT-36L, pomniejszony o składki społeczne, oraz kwotę z pola Zmniejszenia/zwiększenia dochodu pod składkę zdrowotną pobraną z kwot deklaracji właściciela (przycisk )lub dochód wprowadzony na formularzu właściciela na zakładce [6. Ubezpieczenie (zdrow.)] w polu Rozliczenie roczne. Kwotę dochodu należy podać w danych właściciela jedynie, gdy dane do wyliczania miesięcznej podstawy były także podawane ręcznie. W przypadku gdy w systemie nie ma naliczonej deklaracji rocznej, w polu Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazywane jest 0,00.
 • Roczna podstawa składki – w celu ustalenia rocznej podstawy, program porównuje kwotę z pola Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok, z obowiązującą za danym rok kalendarzowy minimalną podstawą składki. Składka roczna na ubezpieczenie zdrowotne nie może wynieść mniej niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego. Program porównuje kwotę składki zdrowotnej od minimalnej podstawy z kwotą składki zdrowotnej od dochodu. Podstawa, która daje wyższą składkę zdrowotną stanowi roczną podstawę dla podatku liniowego i jest wykazywana w polu Roczna podstawa składki.
 • Roczna składka – jeśli roczną podstawę stanowi dochód składka jest wyliczona jako 4,9% tej kwoty, a jeśli minimalna podstawa to składka wynosi 9% tej kwoty
 • W polu Suma miesięcznych składek wykazana zsumowana kwota składki zdrowotnej z okresu od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r.
 • Kwota do dopłaty. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Dopłata jest wyliczana jako różnica między roczną składką a sumą miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Kwota do zwrotu. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Zwrot to różnica między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką.
Przykład
Właściciel w 2022 roku miał ustawioną formę opodatkowania Zasady ogólne – podatek liniowy. Dochód za 2022 wyniósł 65 000 zł. 1.Ustalamy liczbę miesięcy podlegania zdrowotnemu dla opodatkowania podatkiem liniowym. W wypłatach od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. właściciel miał wyliczoną podstawę składki zdrowotnej w każdej wypłacie (12 wypłat), co oznacza, że podlegał zdrowotnej przez 12 miesięcy. 2. Ustalamy dochód za 2022 rok. Dochód  pobrany z deklaracji rocznej PIT- 36L za 2022 r. wyniósł 65 000 zł. 3. Ustalamy minimalną podstawę. 12 miesięcy * 3010 zł (minimalne wynagrodzenie w 2022 r.) = 36 120 zł 4. Przemnażamy kwotę dochodu za poprzedni rok z punktu 2 przez 4,9% i uzyskujemy kwotę składki zdrowotnej od dochodu. Przemnażamy minimalną podstawę z punktu 3 przez 9% i uzyskujemy minimalną składkę zdrowotną. 65 000 zł * 4,9% = 3 185,00 zł 36 120 zł * 9% = 3 250,80 zł 5. Porównujemy kwotę składki zdrowotnej od minimalnej podstawy z kwotą składki zdrowotnej od dochodu. Podstawa, która daje wyższą składkę zdrowotną stanowi roczną podstawę dla podatku liniowego. 3 185,00 zł < 3 250,80 zł Podstawa 36 120 zł jest roczną podstawą składki zdrowotnej, a kwota 3 250,8 zł składką zdrowotną. 6. Ustalamy kwotę naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla opodatkowania liniowego, zapisanych w wypłatach tego właściciela, które dotyczą okresu deklaracji od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. W wypłatach od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. suma składek zdrowotnych wynosi 3 469,90 zł 7. Porównujemy kwotę rocznej składki z punktu 4 z kwotą składek pobranych z punktu 6. 3 250,8 < 3 469,90 zł Roczna składka wynosi 3 250,8 zł, a pobrana 3 469,90 zł, co oznacza, że jest nadpłata i kwota do zwrotu wynosi 219,10 zł (3 469,90 – 3 250,80 zł).
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 • W polu Przychód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazany jest przychód pobrany z modułu Księgowość, z deklaracji rocznej PIT-28, pomniejszony o składki społeczne z kwot deklaracji właściciela lub przychód wprowadzony na formularzu właściciela na zakładce [6. Ubezpieczenie (zdrow.)] w polu Rozliczenie roczne. Kwotę przychodu należy podać w danych właściciela jedynie, gdy dane do wyliczania miesięcznej podstawy były także podawane ręcznie. W przypadku gdy w systemie nie ma naliczonej deklaracji rocznej, w polu Przychód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazywane jest 0,00.
 • Roczna podstawa składki – w przypadku ryczałtu roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zależy od osiągniętego przychodu. Na podstawie kwoty z pola Przychód z dział. gosp. za poprzedni rok ustalane jest w jakim przedziale mieści się kwota przychodu właściciela:
Przychód w rokuPodstawa składki zdrowotnej
do 60 000 zł.Iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, czyli: liczba mies. x 3 732,62 zł.
od 60 000 zł. do 300 000 zł.Iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, czyli: liczba mies. x 6 221,04 zł.
powyżej 300 000 zł.Iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, czyli: liczba mies. x 11 197,87 zł.
 • W polu Roczna składka wykazana jest składka naliczona jako 9% od rocznej podstawy składki.
 • W polu Suma miesięcznych składek wykazana jest kwota naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapisane w wypłatach właściciela od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.
 • Kwota do dopłaty. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Dopłata jest wyliczana jako różnica między roczną składką a sumą miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Kwota do zwrotu. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Zwrot to różnica między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką.
Przykład
Właściciel w 2022 roku jako formę opodatkowania miał ustawiony ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przychód za 2022 r. wyniósł 305 000 zł. 1.Ustalamy liczbę miesięcy podlegania zdrowotnemu dla opodatkowania ryczałtem. W wypłatach od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. właściciel miał wyliczoną podstawę składki zdrowotnej w każdej wypłacie (12 wypłat), co oznacza, że podlegał zdrowotnej przez 12 miesięcy. 2. Ustalamy przychód za 2022 rok. Przychód pobrany z deklaracji rocznej PIT-28 za 2022 r. wyniósł 305 000 zł. 3. Ustalamy w jakim przedziale mieści się kwota przychodu za poprzedni rok. 305 000 zł > 300 000 zł Przychód powyżej 300 000 zł, co oznacza, że podstawę składki stanowi 180% przeciętnego wynagrodzenia (skł. zdrowotna), pobranego z konfiguracji programu, aktualnego na 01 stycznia 2022 zł. 4. Ustaloną w punkcie 1 ilość miesięcy mnożymy przez kwotę 180% przeciętnego wynagrodzenia (skł. zdrowotna), pobranego z konfiguracji. 12 miesięcy * 180% * 6 221,04 zł = 134 374,46 zł 5. Ustalamy kwotę rocznej składki. Ustaloną w punkcie 4 podstawę roczną przemnażamy przez 9%. 134 374,46 zł * 9% = 12 093,70 zł 6. Ustalamy kwotę naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtu, zapisanych w wypłatach właściciela, które dotyczą okresu deklaracji od stycznia do grudnia 2022 r. Suma pobranych składek dla ryczałtu wynosi 6 718,72 zł 7.Porównujemy kwotę rocznej składki z punktu 5 z kwotą składek pobranych z punktu 6. 12 093,70 > 6 718,72 Kwota rocznych składek jest większa niż  kwota pobranych składek, co oznacza, że jest niedopłata i powinna wyliczyć się kwota do dopłaty w wysokości 5 374,98 zł (12 093,70 – 6718,72).
  W sekcji Podsumowanie wykazana jest kwota do zwrotu lub kwota do dopłaty na podstawie danych z pól dotyczących kwot do zwrotu oraz dopłaty, dla poszczególnych form opodatkowania. Sumowane są kwoty z wszystkich form opodatkowania. Jeśli sumarycznie kwota do zwrotu jest większa niż kwota do dopłaty, to różnicę między tymi kwotami wykazana jest w polu Kwota do zwrotu. Jeśli sumarycznie kwota do dopłaty jest większa niż kwota do zwrotu, to różnica między tymi kwotami wykazana jest w polu Kwota do dopłaty.
Przykład
W rozliczeniu rocznym właściciela w sekcji Zasady ogólne -podatek liniowy w polu Kwota do zwrotu wykazano 55 415,42 zł natomiast w sekcji Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Kwota do dopłaty 669,87 zł. Kwota do zwrotu jest większa niż kwota dopłaty, dlatego od kwoty do zwrotu odejmowana jest kwota dopłaty i różnica wykazana jest w podsumowaniu jako Kwota do zwrotu, czyli jako kwota 54 745,55.
Dodatkowo udostępniono nowy wydruk Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Wydruk jest dostępny na liście wypłat właścicieli, które jako miesiąc deklaracji mają ustawiony miesiąc kwiecień.
Uwaga
Aktualizacja deklaracji ZUS DRA zostanie udostępniona po opublikowaniu przez ZUS nowej struktury plików xml, obowiązującej od 1 maja 2023 r.
4. GUS Z-12. Umożliwiono eksport danych do sprawozdania GUS Z-12 do pliku *.csv za 2022 rok. 5. Kody tytułu ubezpieczeń. Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. Zmieniono opis kodu 2110, natomiast kody 1112, 1113, 2120 oznaczono jako historyczne. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2023, poz. 258.) 6. Wydruk ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b.
 • Dostosowano wydruki ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b do nowych wzorów opublikowanych przez ZUS na stronie www.zus.pl.  Wydruk ZUS Z-3 dostępny jest z poziomu otwartego formularza Z-3 dostępnego z poziomu Kadry / Deklaracje pracownika / Deklaracje ZUS / Z-3.
 • Przed wydrukiem ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3a)’ dodano sekcję Rodzaj wniosku z parametrami do wyboru pierwszorazowy lub kontynuacja.
  7. Wydruk Karta pracy/ Karta pracy skrócona. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu nadgodzin i czasu wolnego udzielonego za nie. W kolumnie Praca wykazywane będą nadgodziny oznaczone do odbioru w bieżącym miesiącu. Nie będzie natomiast wykazywany czas pracy oznaczony jako czas wolny płatny (W.PŁ). W kolumnie Nieobecności/Odbiór nadgodzin dodano informację, kiedy wystąpiły nadgodziny oznaczone jako do odbioru oraz czas wolny.  

Zmiany

1. Deklaracja ZUS RUD. Umożliwiono wykazywanie numeru dowodu osobistego w danych zamawiającego wykonanie umowy o dzieło w deklaracji ZUS RUD. 2. SMS z hasłem do pracownika. Zmieniono treść wiadomości SMS wysyłanej do pracownika z informacją o haśle do wydruków. 3. Parametry. Zmieniono nazwę parametru Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia lub trwania umowy zlecenie na Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia. 4. Wydruk Skierowanie na badania lekarskie. Uaktualniono podstawę prawną na wydruku skierowania na badania lekarskie. 5. Wydruk Wniosek o niestosowani ulgi dla pracowników. Usunięto wydruk z poziomu listy wydruków kadrowych.  

Poprawiono

1. Naliczanie wypłat:
 • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Wynagrodzenie zasadnicze/mies. nie wliczane do podstawy urlopu, to nie można było naliczyć drugiej wypłaty etatowej w miesiącu, gdy za ten miesiąc pracownik miał już anulowaną wypłatę i było w niej rozliczane wynagrodzenie za czas urlopu. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie kwoty pomniejszania wynagrodzenia, w przypadku gdy pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych w trakcie miesiąca, która powodowała podział wynagrodzenia zasadniczego w wypłacie i miał wprowadzoną nieobecność na wszystkie dni w obrębie danego zapisu historycznego, a wypłata była naliczona na liście płac z ustawioną opcję ‘ Wstecz’.
 • W przypadku gdy w wypłacie z nieopodatkowanym, ale ozusowanym dodatkiem, zaznaczono parametr Korekta podatku i ubezpieczeń i zmieniono podstawę składki FEP, to niepoprawnie przeliczała się składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • W sytuacji, gdy w tym samym miesiącu deklaracji, pracownik rozliczany zgodnie z tzw. pakiet mobilności, miał naliczane dwie wypłaty, w drugiej wypłacie niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna od nieopodatkowanej części wynagrodzenia. Działanie poprawiono.
  2. Wypłaty pracowników oddelegowanych. Poprawiono wykazywanie stawki diety na dzień, na formularzu wypłaty, na zakładce [Waluty]. 3. Wypłaty właściciela:
 • Jeżeli właściciel z kodem tytułu ubezpieczenia 0580, jako formę opodatkowania miał ustawiony podatek liniowy, to w jego wypłacie nie naliczała się podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie wypłaty dla właściciela w przypadku zmiany formy opodatkowania, gdy na formularzu właściciela było ustawione pobieranie danych z deklaracji podatkowych.
  4. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia za czas urlopu z bieżącego miesiąca nie był uwzględniany dodatek wyliczany algorytmem 11, który był wyliczany na podstawie kwoty wynagrodzenia powyżej normy. Działanie poprawiono. 5. Naliczanie dodatków. Dodatek zdefiniowany algorytmem 2 jako procent wynagrodzenia zasadniczego bez dopłat do nadgodzin, przy wyliczaniu kwoty nie uwzględniał wartości wynagrodzenia powyżej normy, naliczonego jako odrębny element wypłaty. 6. Zestawienie wypłat. W oknie Zestawienie wypłat, na zakładce [Podatki], w sumie opodatkowanych elementów wynagrodzenia nie było wykazywane 'Wynagrodzenie za czas urlopu dodatk.’. Działanie poprawiono. 7. Formularz podstawy obliczeniowej – zwolnienie chorobowe. Poprawiono wykazywanie na wydruku ‘Naliczanie podstawy zasiłku’ średniej ze składników należnych za okresy dłuższe niż miesiąc w przypadku, gdy pracownik nie przepracował roku. 8. Limit urlopu dodatkowego (niepełnosp.). Nie można było naliczyć limitu urlopu dodatkowego (niepełnosp.), jeśli pracownik z uprawnieniem do dodatkowego limitu miał przedłużaną umowę. Działanie poprawiono. 9. Przenoszenie danych – import. Poprawiono import list płac, które w schemacie numeracji jako pierwszy człon miały ustawioną inną opcję niż symbol, np. wydział. Jeśli w schemacie numeracji listy płac był użyty człon ‘wydział’ po imporcie zostanie zastąpiony członem ‘seria’. Użyta nazwa wydziału będzie zaimportowana jako seria. 10. Formularz dodatku. Poprawiono wyświetlanie nazw w polu Aktualny na 'Zapis aktualny od’ oraz 'Zapis aktualny do’. 11. Personalizacja pola akronim. Po otworzeniu formularza danych pracownika kursor zawsze ustawiał się w polu Akronim, nawet jeżeli Operator miał zablokowane to pole do edycji za pomocą personalizacji. Działanie poprawiono. 12. DRA właściciela. Poprawiono zapisywanie wartości w bazie w polu DkN_Finalna w tabeli CDN.DeklNag dla deklaracji ZUS DRA, w przypadku, gdy za dany miesiąc była naliczana deklaracja dla pracowników oraz indywidualna deklaracja dla właściciela.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 23.05.2023

1. Świadectwo pracy. Dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 23.05.2023.

Aktualizacja w dniu 10.05.2023

 1. Deklaracja ZUS DRA – rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Poprawiono eksport danych do programu Płatnik:

-w sekcji XII deklaracji ZUS DRA usunięto nadmiarową informację o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy właściciel zmienił formę opodatkowania na ryczałt od 2023 roku. -poprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej w części III.C deklaracji ZUS RCA, gdy z rozliczenia rocznego w sekcji III.F wynika dopłata. W powyższych sytuacjach program Płatnik komunikował błąd i wymagał ręcznej poprawy danych przed wysłaniem do ZUS.

Aktualizacja w dniu 09.05.2023

1. Deklaracja ZUS DRA. Dostosowano deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA do nowych wzorów obowiązujących od 1 maja.

Aktualizacja w dniu 27.04.2023

1. Seryjne dodawanie nieobecności. Przywrócono możliwość seryjnego dodawania nieobecności.

Aktualizacja w dniu 24.04.2023

1. Nowelizacja kodeksu pracy. Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 26 kwietnia 2023r. Zwolnienie - siła wyższa. Od 26.04.2023r. pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W celu odnotowania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w programie dodano standardowe nieobecności: ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz’. i powiązane z nimi limity nieobecności ‘Zwolnienie (siła wyższa)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa)/godz’. tak aby limity można rozliczać w dniach bądź w godzinach, zgodnie z wyborem pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’/ ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz.’ w wypłacie zostanie naliczony składnik ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ w wysokości 50% wynagrodzenia. Urlop opiekuńczy - bezpłatny. Pracownikowi przysługuje do 5 dni w roku kalendarzowym urlopu opiekuńczego, w celu zapewnienia osobistej opieki osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) bądź zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych. W programie, w celu ewidencji urlopu dodano nieobecność ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika, nie przysługuje za nią wynagrodzenie. W celu kontroli limitu rocznego urlopu dodano limit ‘Urlop opiekuńczy kp.173(1)’. Limit ten jest liczony w dniach, bez przeliczania na godziny i bez uwzględniania wymiaru etatu. Urlop macierzyński i rodzicielski. Na formularzu nieobecności dla nieobecności Urlop macierzyński w polu przyczyna została dodana nowa opcja: ‘Urlop macierzyński 81,5%’. Podczas dodawania nieobecności ‘Urlop macierzyński ‘automatycznie ustawi się przyczyna ‘Urlop macierzyński 100%’. Dla nieobecności ‘Urlop rodzicielski’ w polu przyczyna zostały dodane dwie nowe opcje ‘Urlop rodzicielski 81,5%’, ‘Urlop rodzicielski 70%’. Podczas dodawania nieobecności ‘Urlop rodzicielski’ domyślnie jako przyczyna ustawia się ‘Urlop rodzicielski 70%’. Wydruki. Dostosowano poniższe wydruki do zmian w kodeksie pracy:
 • Umowa o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
2. Algorytm 12. W algorytmie 12 w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni() dodano możliwość odwołania się do wybranej strefy, co pozwoli np. ustalić liczbę dni pracy zdalnej na potrzeby wyliczenia kwoty dodatku za pracę zdalną. 3. Podgląd plików zapisanych w Comarch IBARD. Usunięto problem związany z komunikatem "Poza obecnym zakresem", który mógł pojawić się podczas próby podglądu plików zapisanych w Comarch IBARD.

Aktualizacja w dniu 29.03.2023

1. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono wysyłkę deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje, w przypadku gdy kraj siedziby firmy jest inny niż Polska. Jeśli deklaracja jest obliczona należy ponowić wysyłkę. 2. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono wyliczenie limitów odliczeń darowizn na załączniku CIT-8/O oraz wyliczanie podstawy opodatkowania w przypadku ręcznej modyfikacji kwot na deklaracji zmieniających stratę na dochód. Jeśli problem dotyczy deklaracji już naliczonej, należy ją ponownie przeliczyć, a w przypadku gdy została wysłana do Urzędu Skarbowego, wykonać korektę.

Aktualizacja w dniu 21.03.2023

1. e-Teczka. Dodano nową część do e-Teczki o nazwie „Część E”.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022 wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje:
 • PIT-37(29) z załącznikami: PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9),
 • CIT-8E(3) z załącznikiem CIT/EZ(3).
  Podczas dodawania deklaracji PIT-37(29), CIT-8E(3) domyślnie ustawiany jest rok 2022. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2021 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022/ za okres od 01.01.2022. Deklaracja PIT-37(29) Na formularzu deklaracji PIT-37(29) dodano możliwość zaznaczenia rodzaju zwolnienia w sekcji C Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy oraz dodano nowe przychody objęte zwolnieniem. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy. Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem. Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich oraz Przychody z zasiłku macierzyńskiego (odpowiednio poz. 36, 38, 40 i 42 dla podatnika oraz poz. 37, 39, 41 i 43 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-37(29) zaznaczono poz. Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik/ małżonek powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Kwota w poz. 130 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(29) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 120 000 zł: 12% podstawy obliczenia podatku – 3600 zł,
 • Dla dochodu > 120 000 zł: 10 800 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 120 000 zł.
  2. Księgowość. Deklaracja CIT-8(32). Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(32) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok. 2. Deklaracja CIT-8. Na liście deklaracji CIT-8 po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dodano opcję Podgląd UPO, która umożliwia podejrzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 3. Deklaracja CIT-8. Na liście deklaracji CIT-8 dodano wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały). 4. Deklaracja CIT-8E. Na liście deklaracji CIT-8E dodano kolumnę W kolumnie wyświetlana jest kwota ryczałtu do zapłaty, będąca sumą kwot z poz. 46, poz. 117, poz. 151, poz. 156, poz. 172 i poz. 178. 5. Deklaracja CIT-8E. Po wyliczeniu deklaracji CIT-8E tworzona jest w Preliminarzu płatności płatność będąca sumą kwot z poz. 46, poz. 117, poz. 151, poz. 156, poz. 172 i poz. 178 z terminem płatności na koniec trzeciego miesiąca po roku podatkowym (przykładowo, jeżeli okres obrachunkowy kończy się 31.12.2022 to termin płatności przypada 31.03.2023). Na płatność przenoszony jest indywidualny rachunek podatkowy firmy.

Poprawiono

1. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono usuwanie i numerację załączników CIT/PM oraz CIT-D. Skorygowano wyświetlanie nazw kraju na wydrukach. Na załączniku CIT-8/O poprawiono sumy w polach dotyczących sumy odliczeń od dochodu. Jeśli deklaracja została przeliczona i wydrukowana zalecamy zweryfikowanie ww. załączników i ponowne wykonanie wydruków z poziomu deklaracji CIT-8(32). 2. Deklaracja PIT-28(25). Suma kwot w sekcji E Odliczenia od przychodów ograniczana jest do sumy kwot przychodów ogółem z poz. 62 oraz poz. 73. 3. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono uwzględnianie dokumentów, które zostały skorygowane w poprzednich latach. 4. Deklaracja CIT-8E. Umożliwiono dodanie deklaracji CIT-8E w przypadku gdy w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje zaznaczono parametr CIT-8E, a nie zaznaczono żadnego z parametrów: CIT-8, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37. 5. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Umożliwiono dodanie na listę krajów, dostępną w poz. Kraj siedziby banku/oddziału (inny niż Polska), kraju usuniętego wcześniej przez użytkownika. 6. Zaliczki na PIT-36(22). Umożliwiono wyliczenie zaliczki na PIT-36 w przypadku gdy w poprzednim roku na formularzu kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Najem] zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy. 7. Księgowość kontowa. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Księgowanie faktur VAT poprzez rejestr VAT, a nie zaznaczono parametru Usuwaj predekretację przy usuwaniu księgowania to po zaksięgowaniu z poziomu Rejestru VAT za pomocą predekretacji faktury przeniesionej z modułu Handel, a następnie po jej odksięgowaniu, odznaczeniu parametru Księgowanie faktur VAT poprzez rejestr VAT i próbie zaksięgowania faktury z poziomu modułu Handel pojawiał się komunikat: Nie można zlokalizować wiersza do aktualizacji. Niektóre wartości mogły ulec zmianie od ostatniego odczytu. Działanie poprawiono. 8. Rejestry VAT. VAT-ZD. Umożliwiono wydruk deklaracji VAT-ZD z zerowymi kwotami w sekcji Suma na VAT-ZD. 9. Ewidencja ryczałtowa. Poprawiono odwołanie do zapisu księgowego z poziomu modułu 10. Dokumenty źródłowe. Przywrócono możliwość wskazania magazynu na listach dokumentów dostępnych z poziomu menu Księgowość/ Dokumenty źródłowe, w przypadku logowania do modułów księgowych. 11. Biuro Rachunkowe. Raport – Podatki do zapłaty. W przypadku, gdy w firmie była przeliczona deklaracja ZUS DRA dla właściciela oraz dla pracowników, w raporcie Podatki do zapłaty informacja o deklaracji ZUS DRA dla pracowników była pomijana. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. Login SQL. Umożliwiono pracę w programie wykorzystując połączenie z serwerem SQL na innym loginie niż CDNOperator. Po zmianie hasła dla tego loginu po uruchomieniu programu pojawia się okno informujące o zmianie hasła: Na tym oknie aktywne jest pole Login umożliwiające wpisanie innego loginu niż standardowy. Wprowadzone login i hasło po zaakceptowaniu zmian są zapisywane. Wówczas możliwa jest praca w programie Comarch ERP Optima na tym stanowisku przy wykorzystaniu nowego loginu SQL. 2. Konwersja baz danych. Po rozpoczęciu konwersji bazy danych inne aktywne połączenia do tej bazy są zamykane. 3. Odtwarzanie bazy danych. Podczas odtwarzania kopii bazy danych z poziomu innego stanowiska niż serwer umożliwiono wyfiltrowanie listy plików do wszystkich typów plików (*.*) lub tylko plików kopii baz danych (*.bac, *.bak). 4. Historia zmian. Po dokonaniu zmian w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Przesyłki, w logu Historii zmian zapisywane są nazwy zmodyfikowanych parametrów konfiguracyjnych.

Poprawiono

1. JPK_V7 korekta podstawy opodatkowania. Dla dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT z pozycjami z rodzajem Usługi wykazanych w zawiadomieniu VAT-ZD jako korekta pomniejszająca podatek, do części ewidencyjnej pliku JPK_V7 przenoszona jest informacja o korekcie podstawy opodatkowania zgodnie z Art.89a oraz o terminie płatności. 2. Migrator baz danych. Po odtworzeniu baz za pomocą Comarch ERP Optima Migrator baz danych, przy pierwszym wejściu do każdej bazy firmowej pojawiał się komunikat: "Użytkownik nie ma uprawnienia do wykonania tej czynności". Działanie poprawiono. 3. Wykonywanie kopii bazy. Podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa poprzez wybór opcji dla bazy głównej i bazy konfiguracyjnej, program nie zapamiętywał ścieżki zapisu wybranej dla bazy konfiguracyjnej. Działanie poprawiono. 4. Migrator. Umożliwiono zalogowanie się do Comarch ERP Migrator operatora z ustawionym hasłem. 5. Logowanie. Operator z dostępem tylko do firmy startowej nie może na oknie logowania podejrzeć nazw pozostałych baz.  

Kasa/Bank

Poprawiono

1. VAT-8 – wydruk przelewu. Na wydruku Przelew US płatności związanej z deklaracją VAT-8 nie uzupełniano informacji o symbolu formularza. Działanie poprawiono.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.3.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.3.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.3.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000. 
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2023 lub wyższy
Comarch e-Sale2023 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.2 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2023.0 MSSQL lub wyższa
2023.0 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2023.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.1
Comarch DMS2022.0, 2021.1 lub 2021.0
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Krajowy System e-Faktur. Udostępniono możliwość wysyłki dokumentów do Krajowego System e-Faktur za pomocą tokena wygenerowanego bezpośrednio na stronie KSeF (https://www.podatki.gov.pl/ksef/).

Zmiany

1. Deklaracja Intrastat. Umożliwiono pobranie oraz wybór certyfikatu dla deklaracji Intrastat z poziomu dysku lokalnego, w przypadku korzystania z połączenia terminalowego. 2. Seryjna zmiana kategorii na zatwierdzonych dokumentach. Dla dokumentów zaksięgowanych zmodyfikowano komunikat w logu. Obecnie wyświetlana jest informacja Nie można zmienić kategorii na zaksięgowanym dokumencie. 3. Moduł Faktury, filtrowanie wg magazynu. Na liście Faktur sprzedaży, Paragonów oraz Faktur zakupu przywrócono możliwość filtrowania wg Magazynu. 4. Przekazywanie kontrahentów do Comarch Apfino. Podczas przekazywania kontrahentów do Comarch Apfino pomijani są kontrahenci o rodzajach transakcji: Pozaunijny, Pozaunijny (zwroty VAT), Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), którzy nie mają uzupełnionego prefiksu przez numerem NIP. 5. Integracja z Comarch Apfino – Link do płatności online.
 • Na wydrukach sPrint dla Faktur Sprzedaży drukowany jest link do płatności online.
 • Umożliwiono generowanie linka do płatności online dla Faktur Sprzedaży przekształconych z Paragonu.
 

Poprawiono

1. Atrybuty.
 • Poprawiono wyświetlanie atrybutu kontrahenta z uzupełnioną wartością na formularzu dokumentu, na zakładce [Atrybuty], gdy jego nazwa jest taka sama jak nazwa innego, nieaktywnego atrybutu dokumentu.
 • Po zmianie bazy firmowej, w specyficznych sytuacjach układ kolumn nie był zapamiętywany, nie pojawiała się kolumna z atrybutem na listach dokumentów. Poprawiono działanie programu w tym zakresie.
  2. Lista kontrahentów. Zlikwidowano zbędny komunikat pojawiający się podczas próby usuwania poszczególnych kontrahentów z listy. 3. OCR. Poprawiono działanie usługi OCR na liście Faktur Zakupu podczas wczytywania dokumentów z cenami/ wartościami ujemnymi – takie pozycje są pomijane. 4. Operacje seryjne. Poprawiono działanie operacji seryjnej Zmiana ceny, dostępnej z poziomu Cennika/ Listy zasobów, w zakresie wyświetlanych informacji w podsumowaniu oraz podpowiadanej nazwy pliku podsumowania podczas eksportu. 5. Kody wagowe. Usunięto zbędny komunikat, pojawiający się podczas dodawania na dokument pozycji z kodem wagowym dla ilości mniejszej niż 1. 6. Wydruk Zamówienia u dostawcy. Poprawiono przeliczanie wartości na wydruku Zamówienie u dostawcy (GenRap)/ Wzór – z cenami.  

Handel Plus

Nowości

1. Elektroniczny dokument dostawy eDD. Dostosowano wysyłkę elektronicznego dokumentu dostawy eDD na platformę PUESC do nowej struktury obowiązującej od 13.02.2023.  

Współpraca z Comarch EDI

Zmiany

1. Eksport faktury sprzedaży, informacja o zamówieniu i dostawie. Przy eksporcie faktury sprzedaży, korekty do faktury sprzedaży informacja o zamówieniu i dostawie przenoszona jest do pliku tylko w sekcję nagłówka.  

Współpraca z wszystko.pl

1. Edycja aktywnej oferty. Wprowadzono możliwość edycji oferty, która została opublikowana na platformie wszystko.pl. Po opublikowaniu oferty na platformie wszystko.pl możliwa jest edycja/zmiana:
 • opisu,
 • ceny,
 • kategorii oraz parametrów,
 • warunków dostawy,
 • warunków oferty.

Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl

CRM i Serwis

CRM

Nowości

1. Windykacja należności. Na formularzu etapu schematu windykacji e-mail dodano parametr Wyślij jedną wiadomość e-mail dla wszystkich płatności z tym samym terminem płatności. W przypadku gdy dla kontrahenta jest kilka płatności podlegających windykacji z tym samym terminem płatności to:
 • jeśli parametr jest zaznaczony, dla takich płatności wysyłana jest zbiorcza wiadomość mailowa
 • jeśli parametr jest odznaczony, do każdej płatności generowany jest osobny mail.

Zmiany

1. Makro {email}. Zmieniono działanie makra {email} wykorzystywanego do wysyłki wiadomości. Jeśli zamówienie pochodzi z e-sklepu lub wszystko.pl i wystawione jest na kontrahenta !NIEOKREŚLONY! wówczas adres mailowy pobierany jest z formularza dokumentu z sekcji Odbiorca. W przypadku dokumentów wystawionych na pozostałych kontrahentów adres mailowy przy wysyłce pobierany jest z karty Nabywcy przy pomocy makra {email}.

Poprawiono

1. Wydruk sPrint. Umożliwiono wskazanie wydruku sPrint w konfiguracji programu dla Automatycznej wysyłki faktur.  

Serwis

Poprawiono

1. Zlecenia serwisowe. Podczas fakturowania kilku zleceń serwisowych poprawnie tworzą się dokumenty handlowe

Nowości i zmiany w wersji 2023.2.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Wskaźniki: Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od 01.01.2023 r.
 • przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 6 965,94 zł.
 • dochód deklarowany (składki społeczne): 4 161,00 zł
 • maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 17 337,50 zł
 • minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 6 935,00 zł
 • współczynnik ekwiwalentu: 20,83
  Konfiguracja/ Program/Płace/ Podstawa składek ZUS Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023 r.
 • roczna podstawa składek ZUS: 208 050,00 zł.
  Konfiguracja/Program/ Płace/ Zasiłki Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023r. maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 4 161,00 zł   Podstawa prawna:
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014).
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. Z 2023r. poz 130)
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014).
  2. Deklaracje podatkowe:
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R(12) i PIT-8AR(12) do systemu e-Deklaracje.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8C(11) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.
 • Na wydruku deklaracji PIT-11 dodano na każdej stronie w dolnej części dane pracownika.
 • Dodano wydruk seryjny PIT-2 (wiele plików e-mail).
  3. Algorytm 12. Umożliwiono odwołanie się do czasu pracy w dniach lub godzinach, w poszczególne dni tygodnia, według typu dnia: ‘praca’, ‘święto’ lub ‘wolny’ oraz w dni świąteczne. Na liście Operator lub funkcję dostępnej w algorytmie 12, dodano funkcje:
 • czas CzasPracaWybranyDzienGodz(okres, dzień tygodnia, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach we wskazanym dniu tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek itd. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • liczba CzasPracaWybranyDzienDni(okres, dzień tygodnia) – funkcja zwracająca liczbę dni, np. sobót czy niedziel, w których pracownik pracował. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • czas CzasPracaSwietoGodz(okres, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach, w dni świąteczne. Jako święta traktowane są niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy pracy.
 • liczba CzasPracaSwietoDni (okres) – funkcja zwraca liczbę niedziel oraz dni świątecznych, w których pracownik pracował. Jako święta należy traktować niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy prac.
 • czas CzasPracaTypDniaGodz(okres, typ dnia, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach w dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny.
 • liczba CzasPracaTypDniaDni(okres, typ dnia) – funkcja zwracająca liczbę dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny, w których pracownik wykonywał pracę.
  4. Urlop okolicznościowy (plan). Dodano standardową nieobecność ‘Urlop okolicznościowy (plan)’. Nieobecność nie pomniejsza czasu pracy i wynagrodzenia. ‘Urlop okolicznościowy (plan)’ jest dodawany, gdy pracownik zaplanuje urlop okolicznościowy w aplikacji HRM. Zatwierdzenie urlopu przez przełożonego powoduje zmianę statusu nieobecności na standardowy ‘Urlop okolicznościowy’. 5. Filtr PPK – osoby, które zrezygnowały z PPK. Na ‘Liście pracowników’ w polu ‘Filtr’ został dodany filtr informujący o osobach, które zrezygnowały z PPK i podlegają autozapisowi w marcu 2023 r. Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień (domyślnie podpowiada się data 2023-03-01), mają zawartą umowę cywilnoprawną lub są zatrudnione na etat i w najnowszym zapisie historycznym na zakładce [PPK/Dodatkowe] mają odnotowaną datę rezygnacji z PPK, która przypada przed datą podaną w filtrze. 6. Comarch Migrator. Umożliwiono przenoszenie danych dotyczących:
 • przychodu ze stosunku pracy oraz umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, od których był pobierany podatek dla osób powyżej 60/65 lat, którzy nie pobierają emerytury;
 • przychodu ze stosunku pracy, umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, do których stosowano zwolnienie z PIT dla osób, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci, przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski, ukończyły 60/65 lat i nie pobierają emerytury oraz osobom do 26 lat,
 • przychodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego, od którego pobierano zaliczkę podatku dla osób do 26 lat oraz osób, które nie mają prawa do żadnego zwolnienia z PIT,
 • składek ZUS pobranych z wynagrodzenia, od którego naliczano podatek dla osób powyżej 60/65 lat oraz składek ZUS od przychodów, do których stosowano zwolnienie z PIT.
Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszach Bilans ZUS oraz Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia ZUS i PIT-11, z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.

Zmiany

1. Umowy. Wprowadzono zmiany w stosowaniu wniosków pracownika dotyczących naliczania podatku w wypłatach z tytułu umowy cywilnoprawnej. Do tej pory w programie w przypadku naliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia lub trwania umowy cywil., a data wypłaty była późniejsza niż data zakończenia umowy, pomimo ustawionej ulgi podatkowej w umowie, nie była ona odliczana. Natomiast jeśli pracownik miał ustawione w danych kadrowych zwolnienie z PIT, jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emeryturyOsoba wychowująca co najmniej czworo dzieciOsoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zwolnienia te nie były stosowane. Po zmianie wnioski pracownika dotyczące naliczania podatku będą uwzględniane w wypłatach naliczanych po dacie zakończenia umowy. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów wypłata jest zobowiązaniem zleceniodawcy i dopiero jego spełnienie kończy umowę, a nie wskazana data zakończenia. 2. Niepobieranie zaliczki podatku do kwoty 30000 zł. Wprowadzono zmianę w ustalaniu limitu dochodu, do którego stosowany jest wniosek pracownika o niepobieranie podatku. Po zmianie limit będzie ustalany jako różnica między przychodem, a kosztami uzyskania przychodu. 3. Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku do kwoty 30000 zł dla umów cywilnoprawnych. Wprowadzono zmianę w odnotowywaniu informacji o złożonym przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną wniosku o niepobieranie zaliczki podatku, gdy jej dochody nie przekroczą 30 000 zł. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, z których wynika, że pracownik składa kilka wniosków o niepobieranie zaliczki podatku w zależności od ilości osiąganych źródeł przychodów np. jeden dla przychodów ze stosunku pracy i drugi dla umowy zlecenie informację o złożonym przez pracownika wniosku o niepobieranie zaliczki od umów cywilnoprawnych należy odnotowywać na formularzu umowy poprzez zaznaczenie parametru Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na zakładce [Ogólne]. Parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) znajdujący się na formularzu pracownika będzie dotyczył jedynie przychodów ze stosunku pracy. Podczas aktualizacji bazy danych do wersji 2023.2 jeśli pracownik miał zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na formularzu pracownika i miał wprowadzone umowy, których data zakończenia przypada w okresie obowiązywania zapisu historycznego pracownika, w którym jest ustawione nie pobieranie podatku zostanie w tych umowach zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł). 4. PPK. Wprowadzono zmiany w naliczaniu składki pracownika. Składka PPK nalicza się od dnia, w którym pracownik został zgłoszony do PPK, czyli jeśli data wypłaty ustawiona na liście płac jest taka sama jak data przystąpienia do PPK, w wypłacie naliczy się składka PPK. 5. Opis analityczny. Wprowadzono automatyczne uaktualnienie kwoty składki wypadkowej w opisie analitycznych wypłaty podczas wykonywania funkcji narzędziowej Korekta składki wypadkowej wykonywanej na otwartej/zamkniętej liście płac. 6. Formularz pracownika:
 • wprowadzono automatyczną aktualizację daty urodzeni po zmianie numeru PESEL pracownika na zakładce [Ogólne].
 • zablokowano możliwość ustawienia wartości 0 w polu Norma dobowa do urlopu dla pełnego wymiaru etatu, na zakładce [Etat].
7. Struktura podległościowa. Na liście pracowników dostępnej z poziomu formularza danych centrum podległościowego, dodano parametr ‘Pokazuj archiwalnych’. Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie nazwisk byłych pracowników, przeniesionych do tak zwanego „archiwum’’. 8. Deklaracje PIT. W oknie wysyłki deklaracji PIT dodano informację o pracowniku, dla którego jest wysyłana deklaracja. 9. Przenoszenie danych. Podczas importu danych sprawdzana będzie wersja programu, z którego dane zostały wyeksportowane i wersja programu, do którego są importowane. Dane zostaną zaczytane jedyne gdy wersje będą zgodne. 10. Wydruk Skierowania na badania lekarskie. Uaktualniono wydruk ‘Skierowanie na badania lekarskie’. 11. Wydruk Naliczanie podstawy ekwiwalentu. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu czasu pracy w miesiącach uwzględnianych w podstawie ekwiwalentu. Czas pracy będzie wykazany w dniach, a nie godzinach jak do tej pory. 12. Wydruk Lista pracowników z kosztami i ulgą (współ.). Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o współczynniku ulgi podatkowej pracownika. 13. Wydruki płacowe. Dostosowano wydruki płacowe do zmian podatkowych obowiązujących od 2023 r. poprzez usunięcie informacji o uldze dla pracowników (uldze dla klasy średniej) oraz zaliczce podatku rozliczonej z poprzedniego miesiąca/do rozliczenia w kolejnych miesiącach.

Poprawiono

1. Deklaracje podatkowe:
 • Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(29), kosztów uzyskania dla przychodów ze stosunku pracy w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku dokonał zmiany kosztów z podwyższonych na podstawowe, a faktycznie odliczone koszty w wypłatach przekraczały kwotę 3 000 zł.
 • W deklaracji PIT-11 nie była uwzględniona pełna kwota składki zdrowotnej naliczona od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych, w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia. Działanie poprawiono.
 • W deklaracji PIT-11 nie była wykazywana składka zdrowotna od przychodu, który miał ustawioną pozycję na deklaracji: PIT-11. Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Działanie poprawiono.
 • Usunięto komunikat o braku ustawienia informacji o kosztach uzyskania, który pojawiał się po zapisaniu formularza deklaracji PIT.
 • Na deklaracji PIT-11 naliczonej dla pracownika oddelegowanego uprawionego do zwolnienia z PIT z tytułu wychowywania co najmniej 4 dzieci, w polu 114 i 115 była wykazana zawyżona kwota przychodu. Działanie poprawiono.
 • Podczas seryjnego naliczania deklaracji PIT-11 nie przenosiła się podana treść uzasadnienia korekty na formularz deklaracji. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy na deklaracji PIT-11 nie były wykazane przychody to w załączniku PIT-R nie uzupełniało się imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie. Działanie poprawiono.
 • W przypadku pracy w trybie ‘tylko do odczytu’ nie można było wejść na listę deklaracji pracowników.
 • Nie można było wysłać deklaracji PIT-8C do urzędu, gdy był na niej wykazany zerowy dochód. Działanie poprawiono.
 • Zmieniono kodowanie danych w tabeli cdn.DeklElem.
  2. Wypłaty pracownika:
 • W przypadku ustawienia na formularzu danych kadrowych, podwójnej ulgi podatkowej, w wypłatach naliczonych od stycznia 2023 r. naliczała się ulga w kwocie 300 zł zamiast 600 zł.
 • Poprawiono odliczanie kosztów uzyskania przychodu w seryjnie naliczonej wypłacie, po dacie zwolnienia pracownika. W przypadku, gdy pracownik miał stosowane w okresie zatrudnienia podwyższone koszty uzyskania w wypłacie po zwolnieniu zamiast 250 zł, koszty były odliczone w kwocie 300 zł.
 • W miesiącu, w którym pracownik przekroczył limit zwolnienia z PIT np. dla osób do 26 lat nie były odliczane koszty uzyskania przychodu. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy zleceniobiorca złożył wniosek o niepobieranie zaliczki do 30 000 zł dochodu, program przy sprawdzaniu przekroczenia limitu dochodu 30000 zł uwzględniał dochód pracownika zwolniony z PIT. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach, gdy pracownik był rozliczany zgodnie z pakietem mobilności i miał naliczone trzy wypłaty w miesiącu deklaracji, to w trzeciej z nich naliczały się ujemne diety i zawyżona podstawa składek ZUS. Działanie poprawiono.
  3. Wypłaty pracowników oddelegowanych:
 • Poprawiono przeliczanie podstawy składek ZUS w wypłatach, w których modyfikowano liczbę dni oddelegowania
 • W sytuacji, gdy pracownik miał odnotowany kraj oddelegowania i wprowadzoną nieobecność, która nie pomniejszała wynagrodzenia zasadniczego i nie była rozliczana w wypłacie, niepoprawnie naliczała się wartość diet. Działanie poprawiono
  4. Naliczanie zajęcia komorniczego:
 • Poprawiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń, dla wynagrodzeń wypłacanych w 2023 roku.
 • W przypadku gdy wypłata była wypłacone po dacie zwolnienia pracownika i w konfiguracji był zaznaczony parametr o stosowaniu wniosków pracownika jedynie w okresie zatrudnienia przy wyliczeniu kwoty wolnej dla zajęć komorniczych była uwzględniana ulga podatkowa Działanie poprawiono.
  5. Przychód z tytułu PPK. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty, pracownik miał naliczoną pustą wypłatę na innej liście płac (wypłata bez elementów), a następnie dodano dodatek, to nie pojawiał się automatycznie składnik ‘Przychód PPK/E’. Działanie poprawiono. 6. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
 • W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty, pracownik otrzymywał wynagrodzenie z przesunięciem i w związku z nieobecnością pracownika w miesiącach przypadających przed zwolnieniem w podstawie ekwiwalentu było uwzględnione wynagrodzenie sprzed nieobecności podstawa była dzielona przez liczbę miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Gdy pracownik przekroczył limit urlopu wypoczynkowego, w jego ostatniej wypłacie naliczał się automatycznie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Działanie poprawiono.
  7. Opis analityczny. Poprawiono działanie funkcji Przypisz aktualny wydział do wszystkich pozycji z opisu. 8. Limit urlopu wypoczynkowego:
 • Jeżeli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na żądanie, a następnie była wykonana aktualizacja zapisu wprowadzająca zmianę wymiaru etatu oraz zmianę daty zwolnienia, to na formularzu limitu nieobecności nadmiarowo wykazywał się urlop na żądanie, w polu W tym poza firmą. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie limitu urlopu wypoczynkowego, gdy urlop był wprowadzany na kolejny rok z zakładki Nieobecności.
  9. Kalendarz Nie(obecności).
 • Po zaimportowaniu za pomocą aplikacji Comarch Migrator nieobecności, w której podano niepoprawną przyczynę, przy próbie wejścia w zakładkę [Nieobecności], na kalendarzu pojawiał się komunikat: Error occurs. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie dni pracy/kalendarzowych wyświetlanych podczas wprowadzania nieobecności, z poziomu zakładki [Nieobecności].
 • Wprowadzono zmiany w sprawdzanie poprawności wprowadzonych dat nieobecności.
  10. Kalkulator wynagrodzeń. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń ustawiono zerową ulgę podatkową przy wyliczeniu wynagrodzenia etatowego dla niektórych kwot program niepoprawnie ograniczał składkę zdrowotną, gdy ustawiono datę wypłaty 01.01.2023 r. lub późniejszą. Działanie poprawiono. 11. Przenoszenie danych – import. Poprawiono import składnika wypłaty ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych’. 12. Typy wypłat. Poprawiono działanie filtra w kolumnie Rodzaj na liście typów wypłat w konfiguracji firmy. 13. Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty. Poprawiono wykazywanie kwoty przychodu dla osób objętych pakietem mobilności. Jako przychód będzie uwzględniana podstawa składek ZUS. 14. Wydruk Karta Przychodów. Jeśli pracownik w danym miesiącu miał bardzo niski dochód, poniżej 0,50 zł, to w momencie generowania wydruku karty przychodów pojawiał się komunikat: Błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono. 15. Wydruk deklaracji PIT-4R(12). Poprawiono opis w sekcji Objaśnienia.

Księgowość

Nowości

1. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(32) wraz z załącznikami: CIT‑8/O(18), CIT-D(7), CIT-BR(9), CIT/IP(4), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(3), CIT/8S(5), CIT/KW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2022 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Po wyborze na liście Księgowość/ CIT/ Zaliczki na CIT-8 opcji Deklaracje roczne/ Deklaracja CIT-8 wersja 32 pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Jeżeli wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022. Po naciśnięciu przycisku , zarówno dla deklaracji pierwotnej, jak i korekty, pojawia się komunikat: Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyświetlenie formularza ulgi za złe długi wraz z dokumentami zakwalifikowanymi do korekty w danym roku. Załącznik CIT/WZ(3) nie podlega edycji z poziomu formularza deklaracji CIT-8(32), w związku z tym przed wyliczeniem deklaracji CIT-8(32) należy dokonać ewentualnych zmian w oknie Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Wybór w oknie komunikatu opcji Nie powoduje wyliczenie deklaracji CIT-8(32) bez ulgi za złe długi. Podczas edycji deklaracji CIT-8(32) lub po dodaniu korekty deklaracji CIT-8(32) istnieje możliwość dokonania zmian w korekcie na podatek dochodowy pod warunkiem zaakceptowania zmian na formularzu deklaracji CIT-8(32). W takim przypadku należy zaakceptować komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? oraz nacisnąć przycisk Zapisz dostępny na formularzu deklaracji CIT-8(32). Na formularz ulgi na złe długi dodanej do deklaracji CIT-8(32) przeniesiono przycisk   Usunięte z korekty, dostępny dotychczas w pasku menu. Po jego naciśnięciu użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentów usuniętych z formularza ulgi na złe długi po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów i naciśnięciu przycisku . Następnie należy ponownie przeliczyć listę dokumentów do ulgi na złe długi. W momencie dodawania/ edycji deklaracji CIT-8 w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8 w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie deklaracji CIT-8/ Trwa edycja deklaracji CIT-8. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Okna nie należy zamykać w programie Comarch ERP Optima przed zapisaniem deklaracji, ponieważ zamknięcie okna spowoduje, że deklaracja CIT-8(32) nie zostanie zapisana (w przypadku jej dodawania) lub zmiany wprowadzone na formularzu deklaracji CIT-8(32) nie zostaną zapisane (w przypadku jej modyfikacji). Formularz deklaracji CIT-8(32) otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Możliwość dodania załączników do deklaracji CIT-8(32) (za wyjątkiem załącznika CIT/WZ(3), który może zostać naliczony podczas dodawania deklaracji) jest dostępna pod przyciskiem Dodaj nowy załącznik, znajdującym się w prawym górnym rogu formularza deklaracji, po rozwinięciu sekcji Załączniki oraz w dolnej części formularza deklaracji.

Dodanie nowego załącznika do deklaracji CIT-8(32)

Jeżeli na zaliczkach na CIT-8 dodano załącznik CIT-8/O to dane z tego załącznika również zostaną przeniesione na deklaracje CIT-8(32) i załącznik CIT-8/O doda się automatycznie do deklaracji. Jeżeli na deklaracji CIT-8(32) nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-8(32) pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk wraz z załącznikami. Podgląd wydruku deklaracji CIT-8 jest dostępny pod przyciskiem . Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje oraz przycisk  Odbierz UPO przeniesiono na listę deklaracji CIT-8. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Istnieje również możliwość wysyłki z listy starszych wersji formularzy deklaracji CIT-8. Na liście zaliczek na CIT-8 w pasku menu dodano możliwość wydruku formularza podświetlonej/ zaznaczonych zaliczek/ deklaracji CIT-8. Na liście zaliczek na CIT-8 w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Zablokuj deklarację, która jest aktywna dla zaliczki/ deklaracji o statusie obliczona i umożliwia zmianę statusu podświetlonej zaliczki/ deklaracji na zatwierdzona. Dodano możliwość utworzenia korekty do zaliczki/ deklaracji CIT-8 o statusie obliczona (za wyjątkiem zaliczki uproszczonej). Jeżeli poprzednia zaliczka/ deklaracja CIT-8 za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty, pierwotna zaliczka/ deklaracja CIT-8 jest automatycznie zatwierdzana. Z listy deklaracji CIT-8 dostępny jest wydruk formularza zaliczki/ deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami. Załącznik CIT/KW(3) Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(32) wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/KW(3) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika CIT/KW do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.
Uwaga
Wysyłka deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniona do końca lutego 2023 r.
2. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Podczas wysyłki załącznika PIT/O(27) dodanego do deklaracji PIT-28(25) lub PIT-36L(19) nie następuje weryfikacja, czy uzupełniono liczbę dzieci. 3. Księgowość. Najem prywatny. Dostosowano program do zmian w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(17) oraz zaliczki na PIT-36(22) wraz z ich wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2023 r. dotychczasowe pole Straty z lat ubiegłych z najmu zastąpiono polem Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego (do odliczenia na PIT-28). Dotychczasową zakładkę [Najem] zastąpiono zakładką [Najem prywatny]. Na zakładce użytkownik ma możliwość określenia udziału oraz uzupełnienia przychodów z najmu prywatnego w stawce 8,5% oraz 12,5%.

Udział w najmie prywatnym

Na zakładce [Najem prywatny] nie ma możliwości pobierania danych z innej bazy danych. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe od stycznia 2023 r. dodano parametr Rozliczanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Po jego zaznaczeniu najem prywatny rozliczany będzie w okresach kwartalnych. Zaliczka na PIT-28(17) Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość/ PIT dodano opcję Zaliczki na PIT-28. Jest ona widoczna jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nowy parametr PIT-28. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość/ PIT/ Zaliczki na PIT-28 użytkownik ma możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-28(17).

Zaliczka na PIT-28 dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa

Do sekcji Przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub inne przenoszone są kwoty uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela, na zakładce [Najem prywatny]. Użytkownik ma możliwość ich edycji w kolumnie Podatnik w m-c. Do poz. Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego (do odliczenia na PIT-28), do wysokości poz. Ogółem przychody dla podatnika. Pole to podlega edycji przez użytkownika do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika. Kwota w poz. Kwota zapłacona do US podlega edycji przez użytkownika. Na tę kwotę tworzona jest płatność do Urzędu Skarbowego w Preliminarzu płatności. Pozostałe pozycje na zaliczce na PIT-28(17) są zablokowane dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa. Po wyliczeniu zaliczki na PIT-28(17) dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa, w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 dla parametru Typ zaznaczana jest opcja Najem, dzierżawa, bez możliwości modyfikacji tego ustawienia. Jeżeli użytkownik zmieni później rodzaj księgowości na Ewidencję ryczałtową to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powinien samodzielnie dokonać zmiany typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28. Zaliczka na PIT-36(22) Formularz zaliczki na PIT-36 w wersji 22 służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-36(22). Z formularza zaliczki na PIT-36(22) usunięto w sekcji D Ustalenie dochodu/straty pozycje związane z najmem oraz usunięto zakładkę [Najem]. 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracja roczna CIT-8. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(32) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2022, wraz z możliwością podglądu w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. W przypadku konieczności dodania załącznika CIT/WZ(3) do deklaracji CIT-8(32) deklarację należy przeliczyć z poziomu programu Comarch ERP Optima. 5. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(17)/PIT-36(22). W związku ze zmianami w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość przeliczania zaliczek na PIT-28(17) oraz PIT-36(22) na nowych formularzach obowiązujących od 01.01.2023 wraz z możliwością wydruku oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. 6. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W związku ze zmianami w najmie prywatnym dla firm, które maja wybrany rodzaj księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Informacja o wysokości podatku wynikającego z przeliczanych w tych bazach zaliczkach na PIT-28 jest uwzględniana w przypadku generowania plików z informacją o podatkach/ZUS dla Klientów lub w przypadku wysyłki wiadomości do Klientów z informacją o podatkach/ZUS.

Zmiany

1. Deklaracja JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2023 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2022, a w niej Wydruk za rok 2022. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem. 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Przywrócono możliwość naliczenia starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(20 i 21), PIT-36(25 i 26), PIT-36L(14 i 15), CIT-8(25 i 26) wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje. 3. Księgowość. Stałe podatkowe. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe dodano sekcję Składka zdrowotna – limit odliczenia zawierającą pole Składka zdrowotna z wprowadzoną kwotą limitu obowiązującego w 2023 r.: 10 200 zł. Kwota limitu uwzględniana jest na zaliczkach na PIT-36L(10) oraz uproszczonych zaliczkach na PIT-36L(3) liczonych od stycznia 2023 r. 4. Księgowość. Ewidencja samochodowa. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Ewidencja samochodowa wprowadzono stawki przebiegu za km obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.:
 • Powyżej 900 ccm: 1,1500,
 • Do 900 ccm: 0,8900,
 • Motocykle: 0,6900,
 • Motorowery: 0,4200.
  5. Księgowość. Odwołanie do formularza właściciela. Z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-28(17), PIT-36(22) oraz PIT-36L(10) w pasku menu dodano możliwość poglądu listy kwot indywidualnych właściciela za cały rok. Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji użytkownik ma możliwość wyboru opcji:
 • Pokaż miesiąc – funkcja dostępna dotychczas pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji, powoduje otwarcie okna Kwot indywidualnych za miesiąc wybrany na zaliczce lub w przypadku zaliczek składanych kwartalnie – ostatni miesiąc danego kwartału. Jeżeli nie dodano kwoty za dany miesiąc/ kwartał, otwierana jest lista Kwot indywidualnych za cały rok.
 • Pokaż rok – powoduje otwarcie listy Kwot indywidualnych za cały rok.
  6. Księgowość. Zaliczka na PIT-36(22). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Najem, Dzierżawa oraz właściciel nie ma udziałów w dodatkowej działalności gospodarczej to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-36(22) pojawia się komunikat uniemożliwiający jej wyliczenie: W Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Działalność typ działalności ustawiony jest jako najem, natomiast rodzaj księgowości w Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Parametry jako księgowość podatkowa/ księgowość kontowa. Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny proszę zmienić rodzaj księgowości na ewidencję ryczałtową. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej proszę zmienić w konfiguracji typ działalności na 'działalność gospodarcza’. 7. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8E. Dodano możliwość utworzenia korekty do deklaracji CIT-8E o statusie obliczona w sytuacji, gdy korekta dodawana jest za pomocą przycisku plusa. Podczas dodawania korekty, pierwotna deklaracja CIT-8E jest automatycznie zatwierdzana. 8. Deklaracja PIT-28(25) oraz PIT-36L(19). Załącznik PIT/O(27). Jeżeli na formularzu załącznika PIT/O(27) uzupełniono dane dzieci, a nie zaznaczono poz. 9 Ulga dla rodzin 4+ to podczas próby zapisania załącznika PIT/O(27) pojawia się komunikat: Jeśli korzystasz z ulgi z tytułu 4+ to po wpisaniu danych dziecka należy zaznaczyć pole 9.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. W szczególnych przypadkach podczas równoczesnego księgowania na kilku stanowiskach mogły powstać duplikaty zapisów księgowych. Nowe duplikaty już nie będą tworzone. Aby sprawdzić, czy takie duplikaty nie powstały wcześniej, należy na liście Księgowość/ Dzienniki uruchomić Konstruktor filtra i na zakładce [Zaawansowane] wprowadzić wyrażenie: exists (select * from cdn.DekretyNag dekrety2 where dekrety2.DeN_Dokument=A.DeN_Dokument and dekrety2.DeN_TS_Zal=A.DeN_TS_Zal and dekrety2.DeN_KwotaWn=A.DeN_KwotaWn and dekrety2.DeN_KwotaMa=A.DeN_KwotaMa and dekrety2.DeN_DeNId<>A.DeN_DeNId and dekrety2.DeN_Typ=2) Wyfiltrowane zapisy należy usunąć i ponownie zaksięgować dokumenty, dla których powstały duplikaty, lub usunąć tylko te zapisy, które nie mają powiązania do dokumentu źródłowego. 2. Zaliczka na PIT-36. Poprawiono wyliczenie podatku na zaliczce na PIT-36 w przypadku skorzystania przez podatnika z zerowej ulgi podatkowej. 3. Deklaracja PIT-28(25). Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych właściciela w dowolnym roku wskazano nieprawidłowy udział np. 0/0 to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-28(25) pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono. 4. Deklaracja PIT-28(25). Poprawiono wykazywanie wartości w poz. 235 Wpłacony ryczałt w poszczególnych miesiącach / kwartałach roku podatkowego za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. Jeśli deklaracja PIT-28(25) została już naliczona, należy ją przeliczyć ponownie, a w przypadku gdy została zatwierdzona i wysłana do systemu e-Deklaracji sporządzić jej korektę. 5. Deklaracja PIT-28(25). Załącznik PIT/O(27). Na formularzu załącznika PIT/O(27) zablokowano poz. 41 Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji). Jeżeli załącznik został dodany wcześniej wraz z uzupełnioną poz. 41 to należy go usunąć i dodać ponownie. 6. Księgowość. Przycisk PIT. Pomimo odznaczenia w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje parametru PIT‑36, po naciśnięciu przycisku pojawiała się lista zaliczek na PIT-36. Działanie poprawiono i obecnie pojawia się pierwsza lista z menu kontekstowego. 7. Praca rozproszona. Przy aktualizacji kontrahentów, mogli duplikować się przedstawiciele. Działanie poprawiono. 8. Biuro Rachunkowe. Raport Limit-ryczałt. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe generując raport Limit-ryczałt przy wyliczaniu obrotów nie były brane pod uwagę wartości według stawek ryczałtu 15%, 14%,12,5% oraz 12%. Dzianie poprawiono. 9. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku, gdy w firmie nie była składana deklaracja PPK, generując z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe informację dla Klientów o podatkach/składkach ZUS pojawiała się informacja o deklaracji PPK. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. Odblokuj JPK_V7. Na liście plików JPK_V7 zmieniono nazwę funkcji Odblokuj część deklaracyjną na Odblokuj JPK_V7. Obecnie funkcja umożliwia również odblokowanie pliku zawierającego wyłącznie część ewidencyjną. Taki plik musi mieć status Wysłano/Odebrano UPO lub Błąd przetwarzania. 2. Kody JPK_V7. Zaktualizowano opisy kodów JPK_V7: GTU_08, RO oraz WEW, dostosowując je do zmienionych przepisów. 3. JPK_KR – dowód wewnętrzny. Jeśli na zaksięgowanym z poziomu rejestru VAT dokumencie wybrany jest kod WEW, wówczas do pliku JPK_KR jako Rodzaj dokumentu przenoszony jest opis Dowód wewnętrzny sprzedaży / Dowód wewnętrzny zakupu. 4. Lista certyfikatów. Wprowadzone zostało nowe okno wyboru certyfikatów, które zastąpiło standardowe okno systemu Windows. Na oknie dostępne są kolumny Wystawiony dla, Wystawiony przez, Data wygaśnięcia oraz Przyjazna nazwa. Na dole okna dostępne są przyciski:
 • Pokaż – po jego kliknięciu pojawiają się szczegóły podświetlonego certyfikatu,
 • Zmień przyjazną nazwę – po kliknięciu można zmienić nazwę wyświetlaną w kolumnie Przyjazna nazwa,
 • Wskaż – kliknięcie powoduje wybór podświetlonego certyfikatu.
  Nowe okno dostępne jest m.in. w konfiguracji konta e-mail oraz na formularzu banku. W następnych wersjach programu nowe okno będzie pojawiało się w kolejnych miejscach w których wskazywany jest certyfikat, np. podczas wysyłania deklaracji. 5. Moduł dostępowy. Zmieniona została nazwa modułów Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus. Obecne nazwy brzmią odpowiednio Moduł dostępowy (Kasa/Bank) oraz Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus). Nowe nazwy modułów widoczne są m.in. na oknie logowania do programu oraz na karcie operatora. Zmiana nazw nie wpływa na działanie programu, a jedynie podkreśla fakt, że te moduły są wymagane podczas pracy w programie na większości innych modułów. 6. Zapisywanie informacji o działaniach w programie. W Konfiguracji Stanowiska/ Użytkowe/ Parametry wprowadzono możliwość zmiany ilości danych zapisywanych do logów programu Comarch ERP Optima. Dla znajdującego się tutaj parametru możliwe są 3 ustawienia do wyboru:
 • Tylko ostrzeżenia i błędy,
 • Ostrzeżenia, błędy i podstawowe informacje o działaniach Operatora (ustawienie domyślne),
 • Pełne dane diagnostyczne.
  Ustawienia dotyczą standardowych logów programu, komunikacji z serwerami pocztowymi oraz zapisywania logów z wykonywania wydruków w aplikacjach Comarch ERP Optima, Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe oraz Comarch Migrator. Ustawienia nie dotyczą działania Serwisu Operacji Automatycznych. 7. Comarch sPrint. Silnik wydruków Comarch sPrint jest standardowo instalowany razem z programem Comarch ERP Optima. Dostępne w programie standardowe wydruki będą sukcesywnie przenoszone do nowego silnika wydruków. W bieżącej wersji wydruki w formacie sPrint udostępnione zostały dla dokumentów:
 • Faktur sprzedaży oraz korekt,
 • Paragonów oraz korekt,
 • WZ oraz korekt,
 • Rezerwacji Odbiorcy.
  8. Panel analiz. Jeżeli do programu zalogowano się pobierając moduł Analizy bez zaznaczonej opcji Pełne menu dla modułu Analizy, wówczas po uruchomieniu Panelu Analiz w menu Ogólne dostępne są wyłącznie analizy dotyczące pozostałych modułów, które były wybrane podczas logowania. 9. Logowanie do programu. Dla operatora będącego Administratorem moduły do wyboru są dostępne przed wskazaniem firmy. 10. Dodawanie nowego klucza. Na oknie dodawania nowego klucza uniemożliwiono wprowadzanie w polach Identyfikator Klienta Comarch, Numer PIN oraz Numer klucza innych znaków niż liczbowe. Dodatkowo wprowadzono weryfikację czy któreś z tych pól nie jest puste (w takim przypadku program nie pozwala na zapisanie zmian i dodanie klucza z niewłaściwymi danymi). 11. Zlecenia/Urządzenia. Na wstążce programu z poziomu listy kontrahentów oraz formularza kontrahenta została dodana pozycja Zlecenia / Urządzenia. Pozycja jest dostępna w przypadku pobrania modułu Serwis. Kliknięcie na opcję Zlecenia powoduje wyświetlenie listy zleceń serwisowych dla podświetlonego na liście kontrahenta / kontrahenta, którego formularz otworzono. Po kliknięciu na opcję Urządzenia otwierane jest okno Lista urządzeń z wybranym kontrahentem, który był podświetlony na liście / którego formularz został otwarty. 12. Automat synchronizacji. Lista firm dostępna podczas dodawania nowego zadania automatu synchronizacji wyświetlana jest w kolejności alfabetycznej. 13. Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji. Dla nowo dodawanych operatorów parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji domyślnie nie jest zaznaczony. 14. SQL Server 2012. Microsoft SQL Server 2012 nie jest już wspierany przez Comarch ERP Optima. Oznacza to, że program nie jest już testowany na tej wersji silnika baz danych i nie jest gwarantowane jego poprawne działanie. Zalecana jest aktualizacja używanego silnika baz danych do nowszej wersji. 15. SQL Server 2022. Program Comarch ERP Optima współpracuje z silnikiem baz danych Microsoft SQL Server 2022.

Poprawiono

1. JPK_V7 – zapis korekcyjny. Jeżeli zapis korekcyjny wygenerowany w rejestrze VAT z zawiadomienia VAT-ZD został zmodyfikowany poprzez skopiowanie pozycji dokumentu i modyfikację kwot, wówczas taki zapis w pliku JPK_V7 był wykazany w podwójnej kwocie. Działanie poprawiono. 2. JPK_V7 – odblokowanie pliku. Po odblokowaniu pliku JPK_V7 za miesiąc grudzień, płatność do deklaracji w preliminarzu, która była wysłana do banku, zmienia stan na Bufor. 3. Okno logowania – zmiana firmy. Na oknie logowania po zmianie firmy aktualizowana jest lista modułów, które operator ma dostępne dla danej firmy. 4. Hasło operatora. Zablokowano możliwość wykonania konwersji domyślnej firmy bez wpisania poprawnego hasła Operatora. 5. Nazwa pliku kopii bezpieczeństwa. W przypadku wykonywania kopii bezpieczeństwa na zdalnym serwerze SQL przywrócono podpowiadanie domyślnej nazwy pliku kopii baz danych. 6. Konwersja bazy konfiguracyjnej. Podczas konwersji bazy konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: The current transaction cannot be commiteed and cannot support operations that write to the log file. Roll back the transaction. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.01.2023 roku odsetki wynoszą 16.75%. 2. Układ sekcji Filtr. Na liście: Dokumenty rozliczone, Dokumenty nierozliczone, Kompensaty poprawiono układ sekcji Filtr.

Poprawiono

1. Santander WebService. W niektórych przypadkach przy imporcie przelewów nazwa podmiotu pojawiała się w polu z numerem rachunku bankowego. Działanie poprawiono. 2. BNP Paribas WebService. Nie działał eksport przelewów walutowych dla kontrahentów, których nazwa przekraczała 66 znaków.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych umożliwiliśmy wyliczenie oraz wysyłkę deklaracji akcyzowej od wyrobów węglowych według nowego wzoru (AKC-WW/ AKC-WWn) obowiązującego od 01.01.2023 r. Formularz  deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn i korekta deklaracji Nowy formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych jest dostępny na liście deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn: po naciśnięciu ikony Dodaj lub w opcjach menu rozwijalnego znajdującego się obok tej ikony. Na formularzu deklaracji, na zakładce [1 Dane ogólne A] dodano nowe pola z możliwością wyboru, w zależności od typu deklaracji:
 • AKC-WW – opcja dla Rodzaju transakcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca.
 • AKC-WWn – opcja dla Rodzaju transakcji: wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny, wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, procedura OSS.
 
Uwaga
Po przeliczeniu deklaracji i zapisaniu jej do bufora, blokowana jest możliwość zmiany typu deklaracji (AKC-WW/ AKCW-WWn).
Lista deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn Na liście deklaracji znajduje się kolumna Rodzaj deklaracji, przyjmuje ona wartości:
 • AKC-WWn – dla deklaracji związanej z nabyciem wewnątrzwspólnotowym
 • AKC-WW – dla pozostałych typów deklaracji.
  Wydruki dla deklaracji AKC-WW/AKC-WWn Utworzono nowy wzór wydruku Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn (1) odpowiedni dla wybranego rodzaju deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn, a także wydruk Zestawienie dokumentów z naliczoną akcyzą. 2. Świadectwo jakości paliw stałych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. wprowadzono nowy wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych. W programie Comarch ERP Optima zmiany z tym związane dotyczą:
 • pozycji cennika,
 • pozycji dokumentu,
 • oraz samego wydruku świadectwa jakości paliw stałych.
  Pozycja cennika Na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe/Akcyza] zostało dodane pole Zawartość siarki całkowitej (%). Dla tego pola Użytkownik może określić Wartość wskazaną przez przedsiębiorcę oraz Minimalną/ Maksymalną wartość dopuszczalną. Pozycja dokumentu Na pozycji dokumentu, na zakładce [Akcyza] zostało dodane pole Zawartość siarki całkowitej (%). Dla tego pola Użytkownik może określić Wartość wskazaną przez przedsiębiorcę. Natomiast wartości dla Minimalnej/ Maksymalnej wartości dopuszczalnej są przenoszone na pozycję dokumentu bezpośrednio z karty towaru, z zakładki [Dodatkowe/Akcyza]. Jeśli wartości dotyczące siarki całkowitej zostaną zmienione na pozycji dokumentu i będą różne od wartości uzupełnionych na karcie towarowej, to w momencie zatwierdzania na stałe dokumentu przychodowego pojawi się informacja o możliwości aktualizacji tych danych na karcie cennikowej. Wybór opcji Tak spowoduje ich aktualizację Z poziomu pozycji dokumentu, na liście Ostatnich dostaw węgla dodano również kolumnę informującą o całkowitej zawartości siarki. Wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych Wartości uzupełnione na pozycji dokumentu dla pola Zawartość siarki całkowitej (%) są następnie przenoszone w odpowiednie pola, na wydruk świadectwa jakości paliw stałych. 3. Usługa Comarch OCR dla Przyjęć Zewnętrznych. Umożliwiliśmy odczytywanie skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście Przyjęć Zewnętrznych przy pomocy usługi OCR. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima. 4. Integracja z Comarch Apfino. Umożliwiono założenie konta i podpisanie umowy o windykację bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Przy próbie przekazania Faktury do windykacji (tj. po kliknięciu w opcję Odzyskaj pieniądze na liście Faktur lub wybraniu opcji Windykacja – odzyskaj pieniądze w menu głównym lub kontekstowym) mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
Jeżeli Użytkownik posiada konto na platformie Comarch Apfino, należy kliknąć opcję przejdź do konfiguracji – pojawi się okno umożliwiające wpisanie klucza wymiany.
 • Jeżeli Użytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino i chciałby je teraz założyć, to uzupełnia kolejno informacje w poniższym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej.
 • Pojawi się okno, na którym można zweryfikować wprowadzone dane, zmienić lub dodać numer telefonu i zaznaczyć wymagane zgody. Następnie Użytkownik wybiera przycisk Dalej.
Na kolejnym oknie wymagane będzie wpisanie kodu weryfikacyjnego, który Użytkownik otrzyma na adres mailowy podany na początku uzupełniania formularza. Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno: Użytkownik otrzyma wówczas wiadomość mailową na adres e-mail podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naciśnięciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, będzie możliwość nadania hasła do konta firmowego oraz korzystania z innych usług dostępnych na platformie Comarch Apfino.
 • jeżeli Użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, klucz wymiany został wprowadzony prawidłowo oraz została podpisana umowa o windykację, to przy kolejnej próbie przekazania Faktury do windykacji automatycznie pojawi się okno:
Po naciśnięciu przycisku Przekaż sprawę dokument zostanie przekazany do windykacji, a dalsze informacje o statusie sprawy można znaleźć po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino. 5. sPrint. Dodano wydruki w formacie sPrint dla dokumentów:
 • Faktur Sprzedaży oraz korekt,
 • Paragonów oraz korekt,
 • Wydań Zewnętrznych i korekt,
 • Rezerwacji Odbiorcy,
 • a także wydruki z kodami JPK_V7 dla: Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów.
 

Zmiany

1. Dokumenty wewnętrzne. W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, zmieniono nazewnictwo Dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu na Dowód wewnętrzny sprzedaży oraz Dowód wewnętrzny zakupu. 2. Przekazywanie Faktur do Comarch Apfino. Podczas przekazywania Faktur do finansowania, przykazywany jest również prefiks przed numerem NIP kontrahenta. 3. Przekazywanie Faktur do Comarch Apfino. W przypadku finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. umożliwiono przekazywanie Faktur wystawionych na kontrahentów zagranicznych. 4. Blokady dostępu. Uporządkowano procedury dotyczące blokad dostępu dla Operatora w zakresie integracji z Comarch Apfino.

Poprawiono

1. Limit płatności gotówkowych. Kontrola limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami została przywrócona do kwoty 15 tys. zł. 2. KSeF. Poprawiono generowanie tokena do wymiany danych z Krajowym Systemem eFaktur. 3. Link do płatności online. Poprawiono generowanie linka do płatności online w sytuacji, kiedy na formularzu Faktury z odznaczonymi parametrami Bufor oraz WZ wybierana jest opcja przekazywania do Comarch Apfino. 4. Seryjne usuwanie pozycji cennika. Podczas seryjnego usuwania pozycji cennika, pozycje powiązane z dokumentami są pomijane, a pozostałe pozycje usuwane. 5. Dodawanie pozycji na dokument. Poprawiono funkcję dodawania pozycji na dokument poprzez opcję podniesienie formularza – szybka obsługa, w przypadku wpisania niepoprawnego kodu towaru. 6. Podgląd załączników pozycji cennika. Na formularzu pozycji dokumentu poprawiono podgląd załączników dodanych do pozycji cennikowych. 7. Wydajność. Poprawiono wydajność działania modułu Handel. 8. Integracja z Comarch Apfino. Poprawiono uruchamianie Serwisu Operacji Automatycznych i wykonywania zadań dotyczących integracji z Comarch Apfino w specyficznych przypadkach. 9. Wydruki.
 • Poprawiono wykonywanie wydruków: Spisu z natury oraz Listy zasobów bez grupowania znajdujących się na liście zasobów.
 • Poprawiono generowanie wydruku Lista zasobów/ Wzór standard, dostępnego z poziomu Cennika.
 • Poprawiono wydajność wykonywania wydruków Obrotu opakowaniami wg kontrahenta, dostępnych na liście zasobów.
 • Poprawiono generowanie wydruku tekstowego Raportu handlowego towarów, w module Analizy.
 

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

1. Wysyłanie oferty wszystko.pl. Wprowadzono zmiany w tworzeniu ofert do wszystko.pl. Oferty przygotowane w Comarch ERP Optima mogą być wysyłane na platformę wszystko.pl w postaci dwóch wariantów:
 • w postaci aktywnej oferty. Oferta będzie aktywna na platformie wszystko.pl po uzupełnieniu: tytułu oferty, opisu oferty, wskazania ceny oraz ilości, kategorii i jej obowiązkowych parametrów, warunków dostaw i oferty oraz zdjęcia. Po poprawnej weryfikacji oferta zostanie aktywowana na platformie wszystko.pl. Po opublikowaniu oferty możliwa jest na niej zmiana wyłącznie ceny lub ilości (czy to z poziomu Comarch ERP Optima czy też bezpośrednio na platformie wszystko.pl).
Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl – oferta aktywna
 • w postaci szkicu, który można jeszcze dowolnie edytować czy to systemie ERP, czy na platformie wszystko.pl. Szkic nie jest ofertą sprzedaży dostępną dla kupujących. Szkic oferty należy ostatecznie sprawdzić na wszystko.pl i po potwierdzeniu poprawności danych można go udostępnić klientom.
Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl- szkic Z poziomu operacji seryjnych na liście cennikowej istnieje możliwość również udostępnienia oferty jako aktywna lub szkic. Parametry seryjnej zmiany oferty na wszystko.pl zakładka [Ogólne] 2. Domyślne ustawienia słowników. Wprowadzono możliwość wprowadzenia domyślnych ustawień danych słownikowych w konfiguracji dla warunków oferty oraz dostawy.
 • Domyślne warunki oferty – umożliwia wybranie domyślnych wartości dla warunków oferty wprowadzonych wcześniej na platformie wszystko.pl.
 • Domyślne warunki dostawy – umożliwia wybranie domyślnych wartości dla warunków dostawy wprowadzonych wcześniej na platformie wszystko.pl.
  Ustawienia domyślne wprowadzone w konfiguracji będą przenoszone na nowo utworzone karty towaru/usługi. Formularz wszystko.pl – zakładka [Dodatkowe]

Poprawiono

1. Usunięcie szkicu na platformie wszystko.pl. Poprawiono działanie usunięcia szkicu oferty z platformy wszystko.pl. Poprawiono edycje oferty z poziomu Comarch ERP Optima po wcześniejszym usunięciu jej z platformy wszystko.pl.

Handel Plus

Zmiany

1. Elektroniczny dokument dostawy. Dostosowano plik e-DD do obowiązującej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.2.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2023 lub wyższy
Comarch e-Sale2023 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2022.1 MSSQL lub wyższa
2022.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2023.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.0
Comarch DMS2022.0, 2021.1 lub 2021.0
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM i Serwis

CRM

Poprawiono

1. Pobieranie wiadomości. Poprawiono podgląd odebranych wiadomości, jeżeli skrzynka odbiorcza skonfigurowana była do pobierania tylko nagłówków przez protokół IMAP z uwierzytelnianiem OAuth2. 2. Testowanie połączenia. Poprawiono proces testowania połączenia dla poczty Microsoft 365 Outlook skonfigurowanej przez protokół POP3 dla metody uwierzytelniania OAuth2. 3. Podgląd treści wiadomości. Poprawiono podgląd wiadomości otwieranych z nagłówka dla poczty Microsoft 365 Microsoft 365 Outlook skonfigurowanej przez protokół IMAP dla metody uwierzytelniania OAuth2. 4. Konfiguracja skrzynki pocztowej. Poprawiono proces konfiguracji skrzynki pocztowej dla poczty Microsoft 365 Outlook skonfigurowanej przez protokół IMAP. 5. Szablon oferty handlowej. Poprawiono wyświetlanie wartości na szablonie oferty handlowej dla dodanego pola: Ofc_WartoscNetto. 6. Modyfikacja oferty handlowej. W szczególnym przypadku podczas wykonywania modyfikacji na Ofercie Handlowej pojawiał się komunikat dotyczący modyfikacji rekordu na innym stanowisku. Działanie poprawiono. 7. Makro w funkcji GetSQL. Na szablonie email wykorzystującym makro {eDoZaplatySys} w funkcji GetSQL jedno z poleceń zwracało pustą wartość. Działanie poprawiono. 8. Wysyłka wiadomości dla kontrahentów. Podczas wysyłki wiadomości email możliwy był wybór kontrahenta, który posiadał zaznaczony parametr nieaktywny. Działanie zostało poprawione.  

Serwis

Poprawiono

1. Zamykanie zleceń serwisowych. W przypadku generowania częściowych dokumentów do Zlecenia Serwisowego było ono automatycznie zamykane. Działanie poprawiono.

Zmiany

1. Kopiowanie czynności. Przywrócono możliwość kopiowania czynności na Zleceniu Serwisowym.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu16.02.2023

1. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono usuwanie i numerację załączników CIT/PM oraz CIT-D. Skorygowano wyświetlanie nazw kraju na wydrukach. Na załączniku CIT-8/O poprawiono sumy w polach dotyczących sumy odliczeń od dochodu. Jeśli deklaracja została przeliczona i wydrukowana zalecamy zweryfikowanie ww. załączników i ponowne wykonanie wydruków z poziomu deklaracji CIT-8(32).

Nowości i zmiany w wersji 2023.1.1

Płace i Kadry

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.12.2022:
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6480,67 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 324,03 zł (5%)
 • minimalna stawka uczniów II roku: 388,84 zł (6%)
 • minimalna stawka uczniów III roku: 453,65 zł (7%)
 • młodociany – przyuczenie: 259,23 zł (4%)
  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.01.2023:
 • najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3490 zł
 • minimalna stawka godzinowa dla umów: 22,80 zł
 • wskaźnik waloryzacji: 103,9%.
  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2023:
 • najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3600 zł
 • minimalna stawka godzinowa dla umów: 23,50 zł
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. ( Dz.U 2022, poz. 1952). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (M.P.z 2022, poz. 1085). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022, poz. 1108). 2. Polski Ład. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2023 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako styczeń 2023 i późniejszy. Podział ulgi podatkowej. Od 01.01.2023 podatnik będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym zleceniodawców) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł), 1/36 (100 zł) kwoty zmniejszającej podatek. W związku ze zmianami w formularzu danych pracownika na zakładce [2.Nr ident./podatki] zostało zmienione pole, w którym wprowadzany jest współczynnik dla ulgi. W polu Ulga podatkowa wyświetlana jest roczna kwota ulgi 3600, obok której należy wprowadzić mnożnik w formie ułamka (1/12, 1/24, 1/36) zgodnie ze złożonym przez pracownika oświadczeniem. Podczas aktualizacji programu do wersji 2023.1 u pracowników, którzy mają ustawione prawo do ulgi mnożnik ulgi zostanie ustawiony jako 1/12. W przypadku braku mnożnik ulgi wyniesie 0/12. Podczas naliczania wypłat etatowych, innych, zaliczki brutto, które mają miesiąc deklaracji 1/2023 lub późniejszy przy wyliczeniu zaliczki podatku będzie uwzględniona ulga podatkowa zgodnie z ustawieniami na formularzu pracownika. Ulga podatkowa od umów cywilnoprawnych. Od 01.01.2023 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek od umów cywilnoprawnych również będzie można uwzględnić ulgę podatkową. W przypadku złożenia przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną oświadczenia PIT-2 o stosowaniu ulgi należy wprowadzić taką informację na formularzu umowy na zakładce [1.Ogólne] w nowej sekcji Dane podatkowe w polu Ulga podatkowa. W tym polu należy wprowadzić mnożnik w formie ułamka (1/12, 1/24, 1/36). Dodając nową umowę domyślnie ustawia się mnożnik 0/12. Podczas aktualizacji programu do wersji 2023.1 w umowach cywilnoprawnych mnożnik ulgi zostanie ustawiony jako 0/12. Na formularzu umowy cywilnoprawnej przy wyliczeniu kwoty netto oraz kwoty brutto od podanej kwoty netto dla zleceniobiorców zostanie uwzględniona kwota ulgi podatkowej, jeśli w konfiguracji umowy jest zaznaczony parametr Zawsze naliczaj ulgę podatkową i w umowie ustawiono mnożnik ulgi większy niż 0. Kwota ulgi będzie odejmowana od zaliczki podatku z wypłat mających miesiąc deklaracji 1/2023 lub późniejszy. Na formularzu wypłaty umowy, której okres deklaracji to 1/2023 lub późniejszy została dodane sekcja Ulga podatkowa, w której widoczna jest informacja o należnej uldze w miesiącu i odliczonej w tej wypłacie. W przypadku, gdy pracownik ma kilka źródeł przychodów (np. etat i zlecenie lub różne rodzaje umów cywilnoprawnych) ulga w danym miesiącu deklaracji będzie ustalana zgodnie z ustawieniami dla danego rodzaju źródła, przy czym będzie kontrolowane, aby kwota ulgi odliczonej od wszystkich wypłat w miesiącu dotyczących danego źródła przychodu nie przekroczyła ustawionej wysokości ulgi w naliczanej umowie i aby ulga od wszystkich źródeł nie przekroczyła kwoty 300 zł (1/12 kwoty ulgi rocznej). W związku ze zmianą w konfiguracji typu wypłaty o rodzaju Umowa na zakładce [2.Podatki/Nieobecności] został udostępniony do zaznaczenia parametr Zawsze naliczaj ulgę podatkową. Podczas aktualizacji do wersji 2023.1.1 parametr jest automatycznie zaznaczany w umowach, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako: PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia, PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło, PIT-8B 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, PIT-8B 8. Udział w organach stanowiących osób prawnych, PIT-8B 9. Kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem. Niepobieranie zaliczki podatku od przychodów do kwoty 30 000 zł Od 1.01.2023r.  zostanie rozszerzony katalog osób, które mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki podatku  od przychodu do kwoty 30 000 zł.  Wniosek mogą zgłaszać osoby otrzymujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy oraz wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. W związku ze zmianą na formularzu pracownika została zmieniona nazwa parametru Nie pobierać podatku od niektórych umów cywil. na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na  Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł).  Ustawienie na formularzu parametru decyduje czy w wypłacie pracownika zostanie naliczony podatek. Przy zaznaczonym parametrze w wypłatach naliczanych od stycznia 2023 r.  jeśli w wypłacie są naliczane elementy będące zasiłkami oraz elementy, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako: PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej… oraz PIT-4 2. Dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielonym rsp (brak kosztów uzyskania) program sprawdza czy dochód pracownika uzyskany od początku roku podatkowego uzyskany zarówno z etatu jak i umów cywilnoprawnych nie przekroczył 30 000 zł. Jeżeli nie, to zaliczka podatku nie zostanie naliczona. W wypłacie, w której dochód pracownika w danym roku podatkowym przekroczył kwotę 30 000 zł podatek jest naliczany od całego wynagrodzenia. Oświadczenia pracownika po zwolnieniu pracownika Od 1.01.2023 w przypadku naliczania wypłaty pracownikowi po zakończeniu stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą nie powinny być stosowane złożone w trakcie trwania stosunku wnioski o stosowanie:
 • ulgi podatkowej,
 • podwyższonych kosztów uzyskania,
 • zwolnienia z PIT dla osób wychowujących czwórkę dzieci,
 • zwolnienia z PIT dla osób, które wróciły z zagranicy,
 • zwolnienia z PIT dla osób, które ukończyły 60/65 lat.
  W konfiguracji firmy został dodany nowy parametr Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia lub trwania umowy cywil. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jeśli parametr jest zaznaczony, podczas naliczania wypłaty etatowej, innej, zaliczki brutto, której data wypłaty jest późniejsza niż data zwolnienia pracownika mimo ustawienia w danych kadrowych:
  • nie jest odliczana ulga podatkowa,
  • jeśli pracownik ma ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu jako 300 zł (pole Koszty uzyskania przychodu z tytułu: opcja 3 lub 4) w wypłacie będą odliczane w kwocie podstawowej, czyli 250 zł,
  • jeśli pracownik ma ustawione zwolnienie z PIT jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane.
W przypadku naliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej, gdy parametr jest zaznaczony i data wypłaty jest późniejsza niż data zakończenia umowy pomimo ustawienia w umowie nie będzie odliczana ulga podatkowa,  natomiast jeśli pracownik ma ustawione w danych  kadrowych zwolnienie z PIT jako Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane. Kalkulator wynagrodzeń. Dostosowano kalkulator wynagrodzeń do zmian w naliczaniu wypłat obowiązujących od 1.01.2023r. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń zostanie ustawiona data wypłaty 1.01.2023 r. lub późniejsza kwota netto lub brutto będzie można ustawić kwotowo wartość ulgi podatkowej dla wynagrodzenia ze stosunku pracy jak i umów cywilnoprawnych. 3. Deklaracja PIT-8C w wersji 11. Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8C obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Po naciśnięciu przycisku   z poziomu Listy deklaracji PIT pracownika pojawia się okno, na którym należy podać okres, za który chcemy utworzyć deklarację oraz określić cel złożenia zeznania. Po naciśnięciu ikony  deklaracja PIT-8C otwiera się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki deklaracji PIT -8C są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem oraz seryjnie z poziomu listy pracowników oraz listy deklaracji pracowników. Podgląd wydruku deklaracji dostępny jest z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna ‘Lista deklaracji PIT’ konkretnego pracownika oraz seryjnie z okna ‘Deklaracje PIT pracowników’. Podczas wysyłki deklaracji jest ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma już konieczności blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna ‘Lista deklaracji pracowników’ lub z poziomu ‘Lista deklaracji PIT’ pracownika za pomocą opcji Zablokuj deklarację dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowa informacja o statusie deklaracji jest możliwa do podejrzenia z poziomu deklaracji PIT pracowników oraz listy deklaracji konkretnego pracownika po wybraniu opcji Podgląd UPO dostępnej w menu przy przycisku . 4. Deklaracje podatkowe.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-11(29) do systemu e-Deklaracje.
 • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru obowiązującego od 01.01.2023 r.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8AR(12) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Umożliwiono wydruk deklaracji PIT-8AR(12) oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’.
  5. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia i kodów podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Zmieniono opis dla kodu tytułu ubezpieczenia 0543. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów Dz.U. 2022, poz. 1598.   6. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM:
 • Dodano możliwość samodzielnego resetowania hasła administratora aplikacji Comarch HRM z poziomu Comarch ERP Optima dla Klientów posiadających lokalną instalacje Comarch HRM lub w Chmurze Standard. Opcja dostępna jest wyłącznie dla operatora Admin z poziomu Narzędzia / Korekty danych .
 • W związku z  wprowadzeniem  wysyłki SMS do pracowników w aplikacji Comarch HRM,  w konfiguracji firmy  Płace / Comarch HRM dodano parametr Zezwalaj na wysyłkę wiadomości SMS z Comarch HRM. Parametr   jest domyślnie zaznaczony decyduje o możliwości wysyłki powiadomień SMS do pracowników.
 

Zmiany

1. Naliczanie ekwiwalentu. Dodano nowy sposób dopełnienia podstawy ekwiwalentu za urlop w przypadku, gdy w okresie, z którego ustala się średnią wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, pracownik przepracował tylko część miesiąca. Zgodnie z rozporządzeniem urlopowym, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu przyjmowanego do podstawy ustalenia ekwiwalentu, to wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Do tej pory w programie dopełniane w ten sposób były tylko składniki zmienne wypłacone w miesiącach, w których wystąpiła nieobecność. Po zmianie dopełnieniu będzie podlegać wynagrodzenie z całego okresu przyjmowanego do wyliczenia podstawy. Nowy sposób oparty jest na parametrze Elementy zmienne dopełniane z uwzględn. łącznej ilości dni pracy i normy z całego okresu przyjętego do wylicz. ekwiwal. dostępnym z poziomu Konfiguracja / Płace / Parametry/ Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop. W przypadku zaznaczenia parametru jeśli pracownik w okresie, z którego są przyjmowane elementy zmienne do podstawy nie przepracował całego okresu elementy, które powinny być dopełnione – mają ustawioną opcję wliczania do ekwiwalentu jako 'wliczać po dopełnieniu’, 'wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu’ oraz 'wliczać jak zasadnicze’ (dla pracowników zatrudnionych na stawce godzinowej) – z każdego miesiąca (w tym z miesięcy gdzie nie było nieobecności) są dzielone przez czas przepracowany zsumowany z miesięcy, z których uwzględniamy elementy i pomnożone przez normę ustaloną także ze wszystkich miesięcy, które wliczamy do podstawy. W przypadku gdy parametr jest odznaczony podczas wyliczania podstawy ekwiwalentu za urlop  dopełniany jest tylko miesiąc, w którym wystąpiła nieobecność. 2. Oddelegowanie do pracy za granicą. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy podatku oraz składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w związku ze zmianą kwot diet od 29.11.2022. 3. Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Umożliwiono zablokowanie przed zmianami Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. W menu kontekstowym dodano opcję Zablokuj deklarację. 4. Parametry w konfiguracji. Uporządkowano parametry kadrowo-płacowe w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry). W oknie Parametry zostały dodane zakładki:
 • [Dane kadrowe i deklaracje], w której dostępne są parametry, przeniesione z dotychczasowej sekcji Parametry dotyczące danych kadrowych i deklaracji.
 • [Naliczanie wypłat], w której dostępne są parametry, które były wcześniej w sekcji Parametry dotyczące naliczania wypłat bez parametrów dotyczących urlopu/ekwiwalentu.
 • [Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop], w której dostępne są wszystkie parametry dotyczące urlopu/ ekwiwalentu.
 • [Spłaty pożyczek], w której dostępne są parametry przeniesione z sekcji Spłaty pożyczek.
  5. Informacje bieżące. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu danych w analizie Wygasające uprawnienia pracownicze w oknie Informacje bieżące. W przypadku, gdy pracownik ma kilka uprawnień tego samego typu do kontroli czy kończy się uprawnienie uwzględniana będzie data z pola 'uprawnienie ważne do’, która jest najpóźniejsza. W analizie uwzględniane będą tylko kwalifikacje aktywne (bez zaznaczonego parametru Nieaktywne). 6. Kwalifikacje pracownika. Na formularzu kwalifikacji dodano parametr Nieaktywne, za pomocą którego będzie można oznaczyć nieobowiązujące już kwalifikacje. 7. Wypłaty pracowników. W przypadku, gdy pracownik archiwalny nie ma naliczonej wypłaty na danej liście płac w kolumnie Status będzie wyświetlany 'prac. archiwalny’. 8. Wydruki deklaracji PIT. Umożliwiono ustawienie własnych opcji dotyczących wydruków deklaracji PIT-11, PIT-8C i PIT-8AR generowanych w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe np. nazwy wydruku, podpisu cyfrowego. Ustawień należy dokonać w konfiguracji wydruków o nazwach PIT-11, PIT-8C i PIT-8AR, które są dostępne w programie, gdy jest otwarty odpowiednio formularz deklaracji PIT-11 (od wersji 28), PIT-8C (od wersji 11) lub PIT-8AR (od wersji 12). 9. Wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK. Dostosowano wydruk deklaracji rezygnacji z PPK do nowego wzoru. 10. Wydruk Karta podatkowa – wypłaty etatowe i inne. Dostosowano wykazywanie danych dotyczących wynagrodzenia opodatkowanego oraz składek społecznych dla pracowników – kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.  

Poprawiono

1. PIT 11.
 • Poprawiono wykazywanie w deklaracji PIT-11 kosztów uzyskania przychodów gdy wypłacono umowę  o rodzaju PIT-8B 8.Udział w organach stanowiąc. osobie z kodem tytułu ubezpieczenia 2250.
 • Jeżeli pracownik miał wypłacony element, który w konfiguracji miał zaznaczony parametr Składka członkowska na rzecz związków zawodowych to po ponownym wejściu w naliczoną deklarację PIT-11 pojawiał się niepotrzebnie komunikat informujący o konieczności zaktualizowania deklaracji w wyniku zmian. Przeliczenie deklaracji powodowało wykazanie podwójnej wartości składki.
  2. Wypłaty pracownika – pakiet mobilności.
 • W przypadku gdy pracownik korzystający ze zwolnienia PIT dla młodych przekroczył roczny limit zarobków (85.528 zł) w wypłacie, w której był rozliczany tzw. Pakiet mobilności nie naliczały się podstawy i składki społeczne.
 • W sytuacji, gdy w tym samym miesiącu deklaracji były naliczane dwie wypłaty pracownika, z wynagrodzeniem zasadniczym i w pierwszej wypłacie był więcej niż jeden składnik w wynagrodzeniu zasadniczym (pomniejszenie z tytułu nieobecności lub odchyłek od normy, tj. powyżej lub poniżej normy) – w drugiej naliczanej wypłacie Pomniejszenie o 30% diet było zmniejszone o kwoty rozliczone w pierwszej liście płac. Działanie poprawiono.
  3. Wypłaty pracownika – zwolnienie do 30 000 zł. W przypadku gdy zleceniobiorca złożył wniosek o niepobieranie zaliczki do 30 000 dochodu program przy sprawdzaniu przekroczenia limitu uwzględniał dochód pracownika zwolniony z PIT osiągnięty przed ukończeniem 26 lat. Działanie poprawiono. 4. Wypłata właściciela. W niektórych przypadkach, gdy właściciel miał wprowadzoną całomiesięczną nieobecność zaewidencjonowaną w kilku częściach w wypłacie naliczał się ujemny dochód deklarowany i nie naliczała się podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono. 5. Naliczanie składki na FGŚP.  Nie naliczała się podstawa i składka na FGŚP w wypłacie naliczonej z kodem 3000, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizację zapisu, w którym została usunięta informacja o ubezpieczeniu. Działanie poprawiono. 6. Wynagrodzenie za urlop Poprawiono naliczanie podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, w przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizacje po naliczeniu wypłaty i urlop był rozliczany z opóźnieniem na liście z opcją miesięcy wstecz. 7. Wynagrodzenie za urlop pracownika tymczasowego.
 • Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop pracownika tymczasowego, w przypadku, gdy miał wypłacone dopłaty do nadgodzin.
 • Przywrócono możliwość naliczenia wypłaty dla pracownika tymczasowego, który przez część miesiąca był dodatkowo oddelegowany.
  8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
 • W przypadku, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wg daty wypłaty i pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze i elementy zmienne w różnych terminach, w niektórych przypadkach elementy zmienne należne za trzy miesiące były dzielone przez czas pracy z czterech miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wg daty wypłaty i do podstawy ekwiwalentu były wliczane dodatki okresowe oraz dodatki miesięczne to przy wyliczeniu średniej z elementów zmiennych przyjmowana była niepoprawna ilość miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczenie podstawy ekwiwalentu w przypadku, gdy do podstawy wliczane były elementy zmienne naliczone na listach płac z ustawioną opcję ‘Wstecz’.
  9. Zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał odnotowanych kilka nieobecności związanych z rodzicielstwem na formularzu danych pracownika na zakładce [6 Inne informacje] przy parametrze Nie naliczać składek na FP/FGŚP po powrocie z urlopów macierzyńskich/wychowawczych nie ustawiał się automatycznie okres zwolnienia z opłacania składek. Działanie poprawiono. 10. Pracownik wieloetatowy. W przypadku gdy na etacie dodatkowym próbowano zaznaczyć parametr Etat podstawowy dla pracownika zatrud. na wielu etatach, nie można było potem edytować żadnego formularza danych kadrowych pracownika wieloetatowego. Działanie poprawiono. 11. Dodawanie nieobecności. W niektórych przypadkach podczas dodawania nieobecności z poziomu zakładki [2.Nieobecności] pojawiał się komunikat: W dniu jest już dodany zapis obecności / nieobecności, mimo że pracownik nie miał wprowadzonej obecności/nieobecności. Działanie poprawiono. 12. e-Teczka. Podczas próby dodania dokumentu do e-Teczki, gdy pliki były przechowywane na IBARD pojawiał się komunikat i zapis nie był wykonywany. Działanie poprawiono. 13. Dodatki operacje seryjne. Poprawiono tekst wyświetlany w logu pokazującym postęp operacji seryjnej. 14. Wydruk Świadectwo pracy za okres. Poprawiono wykazywanie danych dotyczących okresu zatrudnienia w danym wymiarze etatu, w przypadku, gdy pracownik miał odnotowanych kilka zapisów historycznych. 15. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. W wydruku ‘Przekroczenie progu podatkowego’ w kol. Dochód narastająco – nie była odliczana ulga dla pracowników (tzw. ulga klasy średniej). Działanie poprawiono. 16. Wydruk Lista pracowników, dla których naliczono PIT. Na wydruku ‘Lista pracowników, dla których naliczono PIT’ nie wyświetlały się osoby, którym wystawiono PIT- 11 w wersji 28 i 29. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera:
 • PIT-28(25) z załącznikami: PIT-28/B(19), PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9), PIT/WZR(2),
 • PIT-36(30) z załącznikami: PIT/B(20), PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9), PIT/ZG(7), PIT/Z(11), PIT/BR(6), PIT/IP(4), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2),
 • PIT-36L(19) z załącznikami: PIT/B(20), PIT/ZG(7), PIT/Z(10), PIT/BR(6), PIT/O(27), PIT/IP(4), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2).
  Podczas dodawania deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT 36L(19) domyślnie ustawiany jest rok 2022. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2021 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022.
Uwaga
Na dzień udostępnienia deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PT-36L(19) wersji 2023.1.1 programu Comarch ERP Optima nie pojawiły się objaśnienia do deklaracji ani formularze interaktywne deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PT-36L(19). W związku z tym po przeliczeniu deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PT-36L(19) użytkownik powinien zweryfikować poprawność wyliczeń i dokonać ewentualnych modyfikacji wyliczonych kwot.

Deklaracja PIT-28(25)

Na formularzu deklaracji PIT-28(25) dodano sekcję C. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolnione od podatku. Sekcja zawiera informacje o rodzaju zwolnienia oraz przychodach objętych zwolnieniem. Sekcja może zostać uzupełniona automatycznie na podstawie formularza właściciela lub ręcznie przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-28 zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.
Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2022 r. przysługiwała ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-28(25) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-28(25), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.
Kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest z formularza ostatniej zaliczki na PIT-28 wyliczonej w 2022 r. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia ulgi na formularzu deklaracji PIT-28(25). Po zaznaczeniu danego rodzaju ulgi aktywne staje się pole do uzupełnienia przychodów objętych zwolnieniem (kwota przychodów objętych zwolnieniem w takim przypadku nie jest pobierana z formularza zaliczki na PIT-28), do wysokości 85 528 zł. Suma kwot w poz. 20, poz. 22 i poz. 24 ograniczana jest do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-28(25) zaznaczono poz. 21 Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-28(25) z zaznaczoną poz. 21 bez dodanego załącznika PIT/O. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-28(25) zaznaczono poz. 19, poz. 21 lub poz. 23 a nie uzupełniono kwoty odpowiednio w poz. 20, poz. 22 lub poz. 24 to podczas zapisywania deklaracji PIT-28(25) pojawia się komunikat: W sekcji C zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję C? Zaakceptowanie komunikat umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji C. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-28(25). Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona automatycznie na podstawie karty właściciela i wszystkie działalności wskazane na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodano z udziałem równym 100% lub wszystkie z udziałem różnym od 100% to kwoty w sekcji D wyliczane są jako suma przychodów w poszczególnych stawkach opodatkowanych z zaliczek dodanych w 2022 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-28(25) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki oraz zweryfikuj załącznik PIT-28/B pod kątem przychodów opodatkowanych dla podatnika dla poszczególnych działalności. Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona automatycznie na podstawie karty właściciela, a podatnik osiąga przychody zarówno z działalności na własne nazwisko, jak i spółki (na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodano działalność zarówno z udziałem równym 100%, jak i udziałem różnym od 100%), to kwotę przychodów opodatkowanych z działalności na własne nazwisko należy uzupełnić ręcznie na formularzu PIT 28(25) w sekcji D, kwotę przychodów opodatkowanych ze spółek należy uzupełnić ręcznie na załączniku PIT-28/B w sekcji C. Z formularza ostatniej zaliczki na PIT-28 wyliczonej w 2022 r. przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-28(25) pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia i uzyskuje przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko i w formie spółek. Przychody zwolnione zostały wyliczone w sekcji C na PIT-28. Przychody opodatkowane związane ze spółkami należy uzupełnić ręcznie na załączniku PIT-28/B w sekcji C. Przychody opodatkowane dla działalności na własne nazwisko należy uzupełnić w sekcji D na PIT-28. Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 20 poz. 22 lub poz. 24 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie. Kwotę przychodów opodatkowanych z działalności na własne nazwisko należy zmodyfikować na formularzu PIT 28(25) w sekcji D, kwotę przychodów opodatkowanych ze spółek należy zmodyfikować na załączniku PIT-28/B w sekcji C. Odznaczenie na formularzu PIT-28(25) danej ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji C pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że kwoty w sekcji D wyliczane są na podstawie zapisów w ewidencji ryczałtowej i nie podlegają edycji. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT-28/B. Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona automatycznie na podstawie karty właściciela to do poz. 97 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma kwot składek z zaliczek dodanych w 2022 r. Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona ręcznie przez użytkownika to do poz. 97 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej). Poz. 97 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej. Do poz. 104 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przenoszona jest kwota w wysokości 50% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty przychodów z działalności gospodarczej pomniejszonej o straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole podlega edycji przez użytkownika. Kwota w poz. 105 Wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę transakcji płatniczych ograniczana jest do wysokości 2 500 zł. Na formularzu deklaracji PIT-28(25) dodano również pozycje dla stawek ryczałtu 12% oraz 14%. Na załączniku PIT-28/B(19) wykazane są przychody opodatkowane.

Deklaracja PIT-36(30)

Na formularzu deklaracji PIT-36(30) dodano możliwość zaznaczenia rodzaju zwolnienia w sekcji D Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy oraz dodano nowe przychody objęte zwolnieniem. Sekcja może zostać uzupełniona automatycznie na podstawie formularza właściciela lub ręcznie przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 r. wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-36(30) zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.
Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2022 r. przysługiwała ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-36(30) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-36(30), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.
Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy. Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność w polu Typ działalności zaznaczono opcję Najem, dzierżawa to ulga wskazana na właścicielu nie jest zaznaczana na formularzu deklaracji PIT-36(30). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono automatycznie poz. 73 lub poz. 75 to do poz. 87 przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem (maksymalnie 85 528 zł). Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono automatycznie poz. 77 to kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest do poz. 87 z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36 wyliczonej w 2022 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-36(30) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. W przypadku zaliczek uproszczonych użytkownik powinien uzupełnić tę kwotę ręcznie. Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, Przychody z zasiłku macierzyńskiego oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (odpowiednio poz. 79, 81, 83 , 85 i 87 dla podatnika oraz poz. 80, 82, 84, 86 i 88 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono poz. Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik/ małżonek powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-36(30) z zaznaczoną poz. 75/ poz. 76 bez dodanego załącznika PIT/O. Jeżeli zaznaczono poz. 71, poz. 73, poz. 75 lub poz. 77 a nie uzupełniono kwoty przychodów zwolnionych to podczas zapisywania deklaracji PIT-36 pojawia się komunikat: W sekcji D zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję D? Zaakceptowanie komunikatu umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji D. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-36(30). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono automatycznie poz. 73, poz. 75 lub poz. 77 to kwota w poz. 99 wyliczana jest jako różnica pomiędzy łączną kwotą przychodów podatnika z działalności gospodarczej a kwotą przychodów objętych zwolnieniem, wykazanych automatycznie w poz. 87 deklaracji PIT-36(30). Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 79, poz. 81, poz. 83, poz. 85 lub poz. 87 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie. Jeżeli w sekcji D wykazano przychody zwolnione to do poz. 220 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest kwota składek z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36 wyliczonej w 2022 r. (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36 nie wykazano przychodów zwolnionych to do poz. 220 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych). Poz. 220 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych. Odznaczenie na formularzu PIT-36(30) ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji D pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że do poz. 99 przenoszona jest łączna kwota przychodów podatnika z działalności gospodarczej z załącznika PIT/B. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT/B. Aktualizowane są również kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz odliczenia na załączniku PIT/O. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z dla podatnika to edycji podlegają kwoty w poz. 101, poz. 102 i poz. 104. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z dla małżonka to edycji podlegają poz. kwoty w poz. 163, poz. 164 i poz. 166. Kwota w poz. 234 Odliczenie z tytułu wydatków na nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji przy użyciu terminala ograniczana jest do wysokości 2 500 zł. Jeżeli do deklaracji PIT-36(30) dodano załącznik PIT/WZ(2) to aktywne są pola:
 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 260 dla podatnika i poz. 261 dla małżonka),
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 264 dla podatnika i poz. 265 dla małżonka),
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 284 dla podatnika i poz. 285 dla małżonka).
  Kwoty do poz. 260 i poz. 264 przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2) jeżeli kwota w poz. 256 jest większa od zera. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 218 lub poz. 219 Straty z lat ubiegłych należy uzupełnić poz. 217. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 308 Doliczenia do podatku należy uzupełnić poz. 307. Na załączniku PIT/B wykazane są przychody opodatkowane.

Deklaracja PIT-36L(19)

Na formularzu deklaracji PIT-36L(19) dodano sekcję D. Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Sekcja zawiera informacje o rodzaju zwolnienia oraz przychodach objętych zwolnieniem. Sekcja może zostać uzupełniona automatycznie na podstawie formularza właściciela lub ręcznie przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 r. wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-36L(19) zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.
Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2022 r. przysługiwała ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-36L(19) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-36L(19), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.
Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia ulgi na formularzu deklaracji PIT-36L(19). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono automatycznie poz. 22 lub poz. 24 to odpowiednio do poz. 23 lub poz. 25 przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem (maksymalnie 85 528 zł). Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L zaznaczono automatycznie poz. 26 to kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36L wyliczonej w 2022 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-36L(19) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. W przypadku zaliczek uproszczonych użytkownik powinien uzupełnić tę kwotę ręcznie. Suma kwot w poz. 23, poz. 25 i poz. 27 ograniczana jest do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono poz. 24 Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-36L(19) z zaznaczoną poz. 24 bez dodanego załącznika PIT/O. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono poz. 22, poz. 24 lub poz. 26 a nie uzupełniono kwoty odpowiednio w poz. 23, poz. 25 lub poz. 27 to podczas zapisywania deklaracji PIT-36L(19) pojawia się komunikat: W sekcji D zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję D? Zaakceptowanie komunikat umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji D. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-36L(19). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono automatycznie poz. 22, poz. 24 lub poz. 26 to kwota w poz. 28 Przychód wyliczana jest jako różnica pomiędzy łączną kwotą przychodów podatnika z działalności gospodarczej a kwotą przychodów objętych zwolnieniem, wykazanych automatycznie w poz. 23, poz. 25 lub poz. 27 deklaracji PIT-36L(19). Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 23, poz. 25, lub poz. 27 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie. Jeżeli w sekcji D wykazano przychody zwolnione to do poz. 40 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest kwota składek z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36L wyliczonej w 2022 r. (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L nie wykazano przychodów zwolnionych to do poz. 40 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej). Poz. 40 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej. Do poz. 42 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy przenoszona jest kwota suma składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty przychodów z działalności gospodarczej pomniejszonej o straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole to jest dodatkowo ograniczane do wysokości obowiązującego limitu 8 700 zł. Pole podlega edycji przez użytkownika. Odznaczenie na formularzu PIT-36L(19) danej ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji D pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że do poz. 28 Przychód przenoszona jest łączna kwota przychodów podatnika z działalności gospodarczej z załącznika PIT/B. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT/B. Aktualizowane są również kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz odliczenia na załączniku PIT/O. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z to edycji podlegają kwoty w poz. 30 i poz. 31. Kwota w poz. 47 Wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę transakcji płatniczych ograniczana jest do wysokości 2 500 zł. Jeżeli do deklaracji PIT-36L(19) dodano załącznik PIT/WZ(2) to aktywne są pola:
 • poz. 56 i poz. 61 Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy,
 • poz. 58 i poz. 63 Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy.
  Kwoty do poz. 56 i poz. 58 przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2) jeżeli kwota w poz. 54 jest większa od zera. Kwoty do poz. 61 i poz. 63 przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2) jeżeli kwota w poz. 55 jest większa od zera. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 39 Straty z lat ubiegłych należy uzupełnić poz. 38. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 76 Doliczenia do podatku należy uzupełnić poz. 75. Na załączniku PIT/B wykazane są przychody opodatkowane. Załącznik PIT/O(27) Na załączniku PIT/O(27) dodano limity kwotowe dla pól:
 • poz. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych ograniczana jest do wysokości 500 zł,
 • poz. Wydatki poniesione w ramach ulgi na zabytki ograniczana jest do wysokości 500 000 zł,
 • poz. Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) ograniczana jest do wysokości 250 000 zł.
  Na załączniku PIT/O(27) dodano możliwość uzupełnienia informacji o ośmiu dzieciach. Na załączniku PIT/O dodanym do deklaracji PIT-28(25), PIT-36L(19) aktywowano poz. 52 Liczba dzieci. Użytkownik ma również możliwość uzupełnienia danych dzieci oraz zaznaczenia opcji Ulga dla rodzin 4+. Nie ma natomiast możliwości zaznaczenia poz. 5 Liczba miesięcy, za które przysługuje odliczenie oraz poz. 7 Przysługujące odliczenie z tytułu ulgi na dzieci. Załącznik PIT/BR(6) Kwoty w poz. 33 Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 1 ustawy oraz poz. 34 Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 2 ustawy nie są wyliczane automatycznie. Użytkownik może uzupełnić w nich wartość ręcznie (w poz. 33 do wysokości kwoty z poz. 32, w poz. 34 do wysokości sumy kosztów z poz. 14, poz. 16, poz. 18, poz. 20, poz. 22, poz. 24, poz. 28, poz. 30).   2. Księgowość. Zmiana formy opodatkowania. Polski Ład daje podatnikowi możliwość:
 • przejścia z PIT-28 na PIT-36 w trakcie roku od lipca 2022 r.,
 • przejścia z PIT-28 na PIT-36 po roku podatkowym,
 • przejście z PIT-36L na PIT-36 po roku podatkowym.
  Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku Przechodząc z ryczałtu na zasady ogóle od lipca 2022 r. podatnik:
 • od przychodów uzyskanych od 1.01.2022 do 30.06.2022 r. zapłaci ryczałt ewidencjonowany i rozliczy przychody na formularzu PIT-28 złożonym do 2.05.2023,
 • od dochodów uzyskanych od 1.07.2022 do 31.12.2022 r. zapłaci podatek według skali i będzie zobligowany do złożenia zeznania PIT-36 do 2.05.2023.
  Na formularzu deklaracji PIT-28(25) podatnik wykazuje zaliczki z ryczałtu, odliczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres styczeń – czerwiec 2022 r., a na formularzu deklaracji PIT-36(30) w sekcji L wykazuje zaliczki wyliczone na zasadach ogólnych, a także odliczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za okres lipiec – grudzień 2022 r. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych podatnika lub małżonka za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to podatnik ma możliwość tylko rozliczenia indywidualnego. Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36(30) opcji np. wspólnie z małżonkiem, podczas próby wyliczenia deklaracji PIT-36(30) pojawia się komunikat: W lipcu 2022 roku podatnik lub małżonek przeszedł na rozliczenie podatku wg zasad ogólnych – skali podatkowej. Zmieniono sposób rozliczenia na indywidualny. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych właściciela za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to na formularzu deklaracji PIT-36(30) blokowana jest możliwość zaznaczenia poz. 60, poz. 62, poz. 64, poz. 66 oraz poz. 68.
Uwaga
Jeżeli podatnik składa dwie deklaracje (PIT-28 i PIT-36) za 2022 r. i korzysta ze zwolnienia z PIT to musi zweryfikować, czy suma zwolnień na obu deklaracjach nie przekroczyła kwoty 85 528 zł.
Przejście z PIT-28 na PIT-36 po roku podatkowym Po roku podatkowym podatnik może, zamiast złożyć PIT-28(25), rozliczyć się na formularzu PIT-36(30). W takim przypadku zalecamy aby w pierwszej kolejności wykonać kopię bezpieczeństwa firmy, wgrać ją pod inną nazwą, a następie usunąć w niej zapisy księgowe z Ewidencji ryczałtowej w 2022 r., dokonać w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zmiany rodzaju księgowości oraz zaksięgować dokumenty do KPiR w 2022 r. Następnie należy na formularzu właściciela dodać udziały dla PIT-36 za wszystkie miesiące 2022 r. oraz na formularzu deklaracji PIT-36(30) należy zaznaczyć odpowiednio poz. 64, poz. 66 lub poz. 68 (podatnik) lub poz. 65, poz. 67 lub poz. 69 (małżonek). Po zaznaczeniu tych pozycji należy ponownie przeliczyć formularz deklaracji PIT-36(30). Po przeliczeniu, w sekcji L Należne zaliczki art. 44 ust. 1 ustawy oraz podatek – art. 30 g ustawy automatycznie przenoszone są kwoty należnych zaliczek oraz zapłaconych zaliczek z formularzy zaliczek na PIT-28. Jeżeli dla podatnika wyliczono również zaliczki na PIT-36 z najmu to w sekcji L w poszczególnych miesiącach/kwartałach sumowane są kwoty z zaliczek na PIT-36 oraz PIT-28. Do poz. Należna zaliczka w miesiącu/kwartale przenoszona jest kwota z poz. Zaliczka podatku do zapłaty z formularza zaliczki na PIT-28. Do poz. Zapłacona zaliczka w miesiącu/kwartale przenoszona jest kwota z poz. Kwota zapłacona do US z formularza zaliczki na PIT-28. Istnieje również możliwość ręcznego uzupełnienia kwoty przychodów i kosztów na formularzu załącznika PIT/B(20) dodanego do deklaracji PIT-36(30). W takim przypadku można pominąć krok związany z usunięciem zapisów księgowych z Ewidencji ryczałtowej w 2022 r. i ich zaksięgowaniem do KPiR . Przejście z PIT-36L na PIT-36 po roku podatkowym Po roku podatkowym podatnik może, zamiast złożyć PIT-36L(19), rozliczyć się na formularzu PIT-36(30). Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w kilku formach, to zmiana sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich dochodów z tej działalności. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych za 2022 r. na zakładce [PIT-36L] odznaczyć parametr Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L). Następnie na formularzu deklaracji PIT-36(30) należy zaznaczyć odpowiednio poz. 60 lub poz. 62 (podatnik) lub poz. 61 lub poz. 63 (małżonek). Po zaznaczeniu tych pozycji należy ponownie przeliczyć formularz deklaracji PIT-36(30). Po przeliczeniu, w sekcji L Należne zaliczki art. 44 ust. 1 ustawy oraz podatek – art. 30 g ustawy automatycznie przenoszone są kwoty należnych zaliczek oraz zapłaconych zaliczek z formularzy zaliczek na PIT-36L. Jeżeli dla podatnika wyliczono również zaliczki na PIT-36 z najmu to w sekcji L w poszczególnych miesiącach/kwartałach sumowane są kwoty z zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L. Dokumenty uwzględnione jako niezapłacone na załączniku PIT/WZ dodanym do deklaracji PIT-36L za rok 2021 r., a następie rozliczone w 2022 r., nie są automatycznie uwzględniane na załączniku PIT/WZ dodanym do deklaracji PIT-36(30). Użytkownik może dodać je ręcznie na formularzu załącznika PIT/WZ. 3. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. Na dzień udostępnienia deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT 36L(19) eksport do systemu e Deklaracje jest zablokowany. Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniona do 31.01.2023 r. 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracje roczne PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-36(30), PIT-36L(19) oraz PIT-28(25) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. 5. Biuro Rachunkowe. Przeliczanie deklaracji rocznej PIT-36 przy przejściu z PIT-28 na zasady ogólne wg skali podatkowej w trakcie roku. Jeżeli w bazie Klienta w trakcie roku została zmieniona forma opodatkowania z ryczałtu (PIT-28) na zasady ogólne wg skali podatkowej (PIT-36) i na kwotach deklaracji właściciela za miesiąc lipiec 2022 zaznaczony został parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku, to należy przeliczyć deklarację roczną PIT-28 za okres 01.01.2022-30.06.2022, oraz roczną deklaracje PIT-36 za okres 01.07.2022-31.12.2022. Deklaracje te można przeliczyć z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe:
 • PIT-28 – przy ustawieniu rodzaju księgowości w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry Ewidencja ryczałtowa w bazie Klienta oraz wskazując miesiąc czerwiec 2022 na liście firm w aplikacji Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe,
 • PIT-36 – przy ustawieniu rodzaju księgowości w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry Księga podatkowa w bazie Klienta oraz wskazując miesiąc grudzień 2022 na liście firm w aplikacji Comarch ERO Optima Biuro Rachunkowe.
  6. Biuro Rachunkowe. Przeliczanie deklaracji rocznej PIT-36 przy przejściu z PIT-28 lub PIT-36L na zasady ogólne wg skali podatkowej po zakończeniu roku. W sytuacji, gdy na koniec roku podatnik wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, a przez cały rok w bazie podatnika przeliczane były zaliczki na PIT-28 lub PIT-36L, to w tym przypadku należy przeliczyć roczną deklarację PIT-36 z poziomu programu Comarch ERP Optima. 7. Deklaracje PIT:
 • Umożliwiono wydruk deklaracji PIT-8AR(12) oraz PIT-11(29)
 • Umożliwiono przekazanie deklaracji PIT-8AR(12) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  8. Uproszczone wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2023 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako styczeń 2023 i późniejszy. Od 01.01. 2023 podatnik będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym zleceniodawców) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł), 1/36 (100 zł) kwoty zmniejszającej podatek. W związku ze zmianami w formularzu danych pracownika na zakładce [2.Szczegółowe] zostało zmienione pole, w którym wprowadzany jest współczynnik dla ulgi. W polu Ulga podatkowa należy wprowadzić mnożnik w formie ułamka (1/12, 1/24, 1/36). Podczas naliczania wypłat etatowych i innych, które mają ustawioną datę wypłaty jako 1.01.2023 lub późniejszą ulga podatkowa, o którą jest pomniejszany podatek jest ustalana zgodnie z ustawieniami na formularzu pracownika. Dodatkowo została wprowadzona kontrola, aby w przypadku kilku wypłat wypłaconych w tym samym miesiącu sumarycznie ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu nie były odliczone w kwocie wyższej niż przysługują pracownikowi. Niepobieranie zaliczki podatku od przychodów do kwoty 30 000 zł Od 1.01.2023 r.  zostanie rozszerzony katalog osób, które mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki podatku od przychodu do kwoty 30 000 zł.  Wniosek mogą zgłaszać osoby otrzymujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy oraz wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. W związku ze zmianą na formularzu pracownika został dodany parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł).  Przy zaznaczonym parametrze w wypłatach naliczanych od stycznia 2023 program sprawdza czy dochód pracownika uzyskany od początku roku podatkowego uzyskany zarówno z etatu jak i wypłat innych nie przekroczył 30 000 zł. Jeżeli nie, to zaliczka podatku nie jest naliczana. W wypłacie, w której dochód pracownika w danym roku podatkowym przekroczył kwotę 30 000 zł podatek jest naliczany od całego wynagrodzenia.  

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, zaktualizowanym 17 listopada 2022 roku. 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(21), PIT-36(26), PIT-36L(15). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8. Na wydruk zaliczki na CIT-8 przenoszona jest pełna nazwa firmy uzupełniona w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. 4. Kwoty indywidualne. Od stycznia 2023 r. najem prywatny będzie mógł być rozliczany tylko na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. W związku z tym dodaliśmy komunikaty, aby użytkownik miał możliwość odpowiedniego przygotowania do zmian. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Najem, Dzierżawa to podczas dodawania kwoty indywidualnej od stycznia 2023 r. pojawia się komunikat: W Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Działalność typ działalności ustawiony jest jako najem, natomiast rodzaj księgowości w Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Parametry jako księgowość podatkowa. Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny proszę zmienić rodzaj księgowości na ewidencję ryczałtową. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej proszę zmienić w konfiguracji typ działalności na 'działalność gospodarcza’. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Gospodarcza lub W strefie ekonomicznej, a w kwotach właściciela dodano udział na zakładce [Najem] to podczas dodawania kwoty indywidualnej od stycznia 2023 r. pojawia się komunikat: Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny nie musisz nic robić. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej należy przenieść go na zakładkę 'Dz. gospodarcza’. 5. Kwoty indywidualne. Podczas dodawania kwoty za dany miesiąc, jeżeli użytkownik doda lub usunie kolejną działalność to miesiąc wskazany na formularzu kwoty blokowany jest do edycji. 6. Ewidencja ryczałtowa. Płatność do zaliczki na PIT-28 wyliczonej za grudzień/ czwarty kwartał 2022 r. tworzona jest w Preliminarzu płatności z Terminem płatności na 28.02.2023 r. 7. Biuro Rachunkowe. Wybór właściciela przy podglądzie zaliczki/ deklaracji PIT lub wypłaty. W przypadku podglądu zaliczki/ deklaracji PIT lub wypłaty właściciela jeśli na liście dostępny jest właściciel, który został oznaczony w programie Comarch ERP Optima jako Archiwalny, zmieniono kolor w którym się on pojawia na liście z czerwonego na szary. 8. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku generowania pliku pdf z informacją dla Klientów na wydruku zmieniono tytuł dotyczący deklaracji ZUS na Deklaracja ZUS DRA oraz Deklaracja ZUS DRA właściciela. 9. Wczytywanie danych w usłudze Comarch OCR. Dodano możliwość pobierania danych adresowych oraz nazwy kontrahenta z istniejącej karty kontrahenta. Parametr Przenieś dane adresowe z karty kontrahenta podczas dodawania dokumentów znajduje się w System/Konfiguracja/Program/OCR/Parametry.  

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Księgowania okresowe. Jeżeli w polu Kwota dodano odwołanie do zapytania SQL i treść zapytania zawierała więcej niż 975 znaków, podczas przeliczania zestawienia następowało zamknięcie programu. Działanie poprawiono. 2. Księgowość kontowa. Bilans otwarcia. Zoptymalizowano inicjalizowanie bilansu otwarcia. 3. Księgowość kontowa. Dzienniki. W specyficznych przypadkach podczas eksportu bieżącego widoku do pliku Excel z poziomu zakładki [Konto] nie były przenoszone wszystkie pozycje widoczne na liście. Działanie poprawiono. 4. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Przywrócono możliwość odblokowania deklaracji VIU-DO, do której odebrano UPO. 5. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie stawek z częścią ułamkową na wydruku Rejestr VAT/ Wydruk pełny – wszystkie stawki. 6. Rejestry VAT. Dotyczy Comarch ERP Optima w Chmurze Standard. W specyficznych przypadkach nie wyświetlał się podgląd dokumentu PDF dodanego za pomocą usługi Comarch OCR. Działanie poprawiono. 7. Praca rozproszona. Poprawiono import kontrahentów z przypisanymi atrybutami. 8. Biuro Rachunkowe. Konwersja baz. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe podczas seryjnego konwertowania wielu baz program zawieszał się. Działanie poprawiono. 9. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W szczególnych przypadkach, gdy w bazie biura rachunkowego w pieczątce zostało dodane logo, było ono źle skalowane i podczas generowania pliku pdf z informacją dla Klientów pojawiał się komunikat: Błąd zapisywania pliku. Rozmiar strony był za mały, aby sformatować zawartość obiektu w raporcie. Działanie poprawiono. 10. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. Jeśli w bazie przeliczona była pierwotna deklaracja ZUS DRA dla pracowników oraz korekta tej deklaracji, to na wydruku Informacje o podatkach i składkach ZUS pojawiała się dodatkowa pozycja dot. deklaracji ZUS DRA pracowników na kwotę 0,00. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Automatyczna synchronizacja z Comarch Apfino. Umożliwiono automatyczną synchronizację danych (płatności, faktur, kontrahentów) z platformą Comarch Apfino. Zgodnie z ustawionym harmonogramem przesyłane są informacje dotyczące nowych oraz zmienionych dokumentów. Dzięki temu bez wykonywania przez Użytkownika ręcznej wysyłki, dane po stronie Comarch Apfino są aktualne. Synchronizacja płatności – automatycznie przesyłane są informacje dotyczące:
 • nowych i zmienionych, jak również usuniętych płatności,
 • płatności, które nie były jeszcze przesyłane lub od czasu ich wysyłki nastąpiły zmiany,
 • płatności o statusie innym niż bufor,
 • wszystkich płatności z wyjątkiem tych pochodzących z list płac.
  Synchronizacja faktur – automatycznie przesyłane są dokumenty spełniające warunki:
 • faktury które jeszcze nie były przesłane do Comarch Apfino,
 • Faktury Sprzedaży, w tym faktury finalne i korekty, zatwierdzone i nieanulowane (nie są wysyłane faktury zaliczkowe, faktury VAT marża oraz faktury pierwotne),
 • dokumenty z wybranym kontrahentem będącym płatnikiem o statusie: Krajowy,
 • dokumenty, na których wybrana jest forma płatności o typie przelew,
 • dokumenty utworzone po uruchomieniu automatycznej synchronizacji z Comarch Apfino (dokumenty dodane wcześniej powinny być wysłane ręcznie przez Użytkownika).
  Synchronizacja kontrahentów –  automatycznie wysyłane są informacje o kontrahentach którzy nie byli wcześniej wysyłani do Comarch Apfino lub dla których od czasu ostatniej wysyłki zmienił się numer NIP. W Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy, obok istniejących zadań synchronizacji z e-Handel, Comarch ERP XL oraz Optima Detal/Mobile Sprzedaż dodana została możliwość zdefiniowania synchronizacji z Comarch Apfino. Po kliknięciu na ikonę  Dodaj należy wskazać firmę oraz wybrać zadanie Synchronizacja z Comarch Apfino: Konfigurując automat synchronizacji należy wskazać jakie dane mają być wysyłane. Domyślnie zaznaczone są opcje Płatności i Faktury sprzedaży oraz Kontrahenci. Poniżej określany jest harmonogram wysyłki (zakres godzin oraz częstotliwość wysyłki). Dla wskazanego zakresu godzin oraz częstotliwości, zadanie synchronizacji z Comarch Apfino zostanie uruchomione z losową różnicą do 5 minut w stosunku do godziny wynikającej z harmonogramu. Na formularzu zadania wskazywany jest również operator wykonujący zadanie. Domyślnie podpowiadany jest operator ADMIN, ale istnieje możliwość jego zmiany. Jeżeli operator ma ustawione hasło, należy je podać. Po zapisaniu zmian za pomocą ikony , zadanie synchronizacji z Comarch Apfino dodane jest do listy harmonogramów zadań. Zadanie synchronizacji z Comarch Apfino dodawane jest automatycznie po uzupełnieniu klucza wymiany z Comarch Apfino. Jeżeli we wcześniejszej wersji programu uzupełniony był klucz wymiany, po aktualizacji programu takie zadanie również jest automatycznie dodawane. Synchronizacja z Comarch Apfino działa w oparciu o Serwis Operacji Automatycznych. Informacja o stanie uruchomienia usługi wyświetlana jest na oknie z listą harmonogramów. Dostępny jest również przycisk Przejdź do konfiguracji usługi, po kliknięciu którego następuje przejście do Konfiguracji Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino dodana została sekcja Automatyczne wysyłanie danych. Po uzupełnieniu klucza wymiany z Comarch Apfino, parametr Automatyczne wysyłanie danych jest zaznaczany a sekcja zawiera informacje dotyczące zadania synchronizacji. Po zapisaniu zmian, w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy tworzone jest zadanie synchronizacji z Comarch Apfino w oparciu o podane w sekcji Automatyczne wysyłanie danych parametry. Na oknie znajduje się również informacja o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych, wraz z możliwością przejścia do Konfiguracji Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry za pomocą przycisku Przejdź do konfiguracji usługi. Z poziomu formularza zadania Automatu synchronizacji dla Comarch Apfino, po kliknięciu ikony  otwierane jest okno z logiem historii zdarzeń dla Serwisu Operacji Automatycznych. W polu Usługa domyślnie wybrane jest Comarch Apfino, natomiast zakres dat obejmuje bieżący dzień. 2. Zapisywanie historii zmian parametrów konfiguracyjnych. Wprowadzony został mechanizm zapisywania zmian dokonywanych przez operatorów w Konfiguracji. Zmiany parametrów znajdujących się w Konfiguracji w gałęzi Firma zapisywane są w Historii zmian na zakładce [Działania w obrębie firmy]. Zmiany parametrów znajdujących się w Konfiguracji w gałęzi Program zapisywane są w Historii zmian na zakładce [Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm]. Zmiany parametrów znajdujących się w Konfiguracji w gałęzi Stanowisko nie są zapisywane w Historii zmian. Zapisy dotyczące zmian parametrów konfiguracyjnych na oknie Historia zmian w kolumnie Typ słownika/dokumentu mają opis „Konfiguracja”, a w kolumnie Rodzaj operacji – „Modyfikacja”.

Zmiany

1. Nowe okno logowania. Zmieniono wygląd okna logowania do programu Comarch ERP Optima. Na zakładce [Ogólne] pod polami Operator, Hasło (widocznym kiedy operator ma ustawione hasło) oraz Firma dostępna jest lista modułów: Domyślnie zaznaczone są moduły przypisane na karcie wskazanego powyżej operatora. Jeżeli określony moduł nie jest dostępny na kluczu, pojawia się przy nim znak ostrzeżenia  wraz z informacją Brak dostępnych modułów w kluczu. Jeżeli wybrany na oknie logowania operator ma dostępną tylko jedną firmę do wyboru, wówczas automatycznie ta firma wskazywana jest w polu Firma. Na zakładce [Pozostałe opcje] znajdują się pola Serwer, Baza konfiguracyjna, Serwer klucza oraz Numer klucza. Po kliknięciu znajdującego się obok pola Serwer klucza przycisku Zmień aktywne stają się pola Serwer klucza oraz Numer klucza. Pole Serwer klucza jest polem tekstowym umożliwiającym wpisanie nazwy serwera SQL, na którym zainstalowany został Menadżer Kluczy. Pole Numer klucza jest rozwijalnym polem z numerami kluczy dodanymi na wskazanym serwerze klucza. Po kliknięciu znajdującego się obok pola Numer klucza przycisku Dodaj otwierane jest okno umożliwiające dodanie nowego klucza wirtualnego: Na oknie należy uzupełnić pola Identyfikator Klienta Comarch, Numer PIN i Numer klucza. Po zatwierdzeniu zmian za pomocą przycisku  klucz wirtualny jest dodawany w Menadżerze Kluczy. Jeżeli klucza nie uda się aktywować (np. podano nieprawidłowe dane lub nie udało się połączyć z serwerem Comarch) pojawia się komunikat: Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy usunąć klucz lub poprawić podane dane z poziomu Menadżera Kluczy. Kliknięcie przycisku  powoduje zamknięcie okna bez zapisywania zmian (dodania nowego klucza). Na dole zakładki [Pozostałe opcje] znajdują się parametry:
 • Logowanie serwisowe bez pobierania licencji (parametr widoczny dla operatora ADMIN)
 • Ignoruj inne ustawienia systemu dotyczące serwera klucza.
  2. Serwis Operacji Automatycznych. Dostosowano okno konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych (Konfiguracja Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry) do pracy wielostanowiskowej. Jeżeli Serwis Operacji Automatycznych jest skonfigurowany / uruchomiony na jakimkolwiek stanowisku połączonym z bieżącą bazą konfiguracyjną, na oknie pojawia się informacja z nazwą stanowiska komputerowego, na którym usługa jest skonfigurowana / uruchomiona. Dodatkowo jeżeli jest to inne stanowisko niż bieżące, pojawia się informacja że usługa może zostać zatrzymana tylko na wskazanym na oknie stanowisku. Dzięki tym zmianom uniemożliwiono uruchomienie usługi Serwis Operacji Automatycznych jednocześnie na więcej niż jednym stanowisku. Informacje o uruchomieniu usługi odświeżane są co 5 minut. Możliwe są następujące opisy stanu działania usługi:
 • Usługa nie jest skonfigurowana. (Serwis Operacji Automatycznych nie został skonfigurowany ani uruchomiony na żadnym stanowisku),
 • Usługa skonfigurowana na stanowisku NAZWA_STANOWISKA jest aktualnie zatrzymana. (usługa została skonfigurowana na wskazanym stanowisku, ale nie jest obecnie uruchomiona),
 • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na tym samym stanowisku),
 • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. Możesz ją zatrzymać tylko na tym stanowisku. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na innym stanowisku).
  Zmieniony został również wygląd okna konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych. Przycisk do uruchamiania / zatrzymywania usługi znajduje się w górnej części okna, natomiast parametry usługi (serwer SQL, baza konfiguracyjna, serwer klucza) w dolnej części. Powyższe ustawienia dotyczące Serwisu Operacji Automatycznych są dostępne wyłącznie dla stacjonarnej wersji Comarch ERP Optima. 3. Automat synchronizacji. W przypadku zadań definiowanych w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy, operator wykonujący zadanie definiowany jest dla każdego zadania oddzielnie. W związku z tym na liście zadań ukryte zostało pole Operator. Po kliknięciu ikony Dodaj albo Zmień, na formularzu zadania dostępne jest pole Operator wykonujący zadanie, z możliwością jego zmiany. Jeżeli w poprzednich wersjach programu były skonfigurowane zadania synchronizacji, po aktualizacji programu na formularz każdego zadania został przeniesiony operator jaki wybrany był na liście zadań. Informacja o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem Przejdź do konfiguracji usługi została przeniesiona do górnej części okna. 4. Wydruki deklaracji. Wprowadzony został nowy typ wydruków: Deklaracje. Każdy wydruk deklaracji wykonany z poziomu aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe ma swój osobny formularz wydruku w Konfiguracji wydruków. Dzięki temu można m.in. ustawić własną nazwę dla takiego wydruku drukowanego do pliku PDF. Tego typu wydruku nie może utworzyć Użytkownik. Nie ma on definicji, ponieważ definicja jest już zapisana w samej deklaracji. 5. Odblokowanie wysłanych plików JPK_V7. Umożliwiono odblokowanie wysłanego pliku JPK_V7. W menu podręcznym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku JPK_V7 dostępna jest opcja Odblokuj część deklaracyjną. Podobnie jak w przypadku pozostałych deklaracji, taka opcja jest dostępna dla operatora, który ma zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji. 6. Comarch IBARD. Przyspieszono wyświetlanie zawartości folderów Comarch IBARD. 7. Kursy walut. Zoptymalizowano aktualizowanie kursów walut. 8. Przypominacz. Program Comarch ERP Optima Przypominacz posiada taką samą skórkę, jaka ustawiona jest dla operatora w Comarch ERP Optima . 9. Weryfikacja wprowadzanych znaków. Podczas wprowadzania/wklejania wartości na oknie, jeżeli zawierają one niedopuszczalne znaki specjalne, znaki te są pomijane i nie są zapisywane w programie.

Poprawiono

1. Kopia bezpieczeństwa. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej w przypadku, kiedy połączenie z silnikiem baz danych skonfigurowane jest przy użyciu loginu SQL i hasło użytkownika SA jest inne niż standardowe. 2. Nazwa firmy. Podczas odtwarzania bazy firmowej z kopii bezpieczeństwa umożliwiono wpisanie spacji w polu z nazwą dla odtwarzanej firmy. 3. Usuwanie bazy. Po wybraniu w kreatorze usunięcia lub odłączenia bazy danych opcji „Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera”, baza jest usuwana z serwera baz danych oraz z listy firm w programie. 4. Odtwarzanie bazy z kopii. Umożliwiono zastąpienie istniejącej bazy firmowej podczas odtwarzania bazy z kopii bezpieczeństwa . 5. Podłączanie bazy konfiguracyjnej. Podczas podłączania istniejącej na serwerze bazy konfiguracyjnej nie jest dopisywany do nazwy wskazanej bazy przedrostek „CDN_KNF_”. 6. Dodawanie deklaracji. Podczas dodawania deklaracji mógł pojawiać się komunikat: „Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia”. Działanie poprawiono. 7. Tłumaczenie pozycji w menu na listach. W menu podręcznym, pojawiającym się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nagłówku innej kolumny niż ta, w oparciu o którą została posortowana lista, nazwa funkcji Clear all sorting została zmieniona na Usuń wszystkie sortowania. 8. Instalator. Subskrypcja BI dla Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL blokowała instalację Comarch ERP Optima. Działanie poprawiono.  

Kasa/Bank

Nowości

1. Comarch Apfino – przekazywanie płatności. Powiększono listę rodzajów dokumentów, których płatności można przesłać z Comarch ERP Optima do Comarch Apfino. Oprócz wysyłanych już wcześniej zdarzeń związanych z fakturami sprzedaży można teraz przesłać płatności dotyczące pozostałych dokumentów, np. do deklaracji, faktur zakupu, dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT, ewidencji dodatkowej lub wprowadzonych bezpośrednio do preliminarza płatności. Przekazujemy wszystkie płatności, które nie są w buforze. Nie przesyłamy płatności związanych z listami płac. W celu wysłania płatności do Comarch Apfino możemy wykorzystać przycisk , operację z menu kontekstowego Przekaż do Comarch Apfino lub Serwis Operacji Automatycznych (SOA). Dzięki SOA płatności będą wysyłane automatycznie wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Cykliczność wysyłania płatności spowoduje, że na platformie Comarch Apfino będzie zawsze aktualna informacja o stanie wydatków i wpływów. Po zalogowaniu się do platformy Comarch Apfino przekazane z Comarch ERP Optima płatności widoczne są w części Płatności, na Liście wydatków i Liście wpływów. W celu zrealizowana danej płatności należy wejść na Listę wydatków i kliknąć w przycisk Zapłać. Usługę płatności realizuje Blue Media S.A.  

Zmiany

1. Diety i ryczałty – podróż poza granicami kraju. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy od 11.2022 roku nowe wartości diet za dobę podróży zagranicznej oraz limit na nocleg w krajach innych niż Polska. W programie kwoty diety z tytułu podróży służbowej, ryczałt za nocleg, limit za nocleg podpowiadają się w zależności od daty rozliczenia delegacji. W przypadku, gdy okres delegacji obejmuje 29.11.2022 roku przy rozliczeniu delegacji powinny być zastosowane 2 stawki diet (ryczałtów). W tym celu na delegacji należy wprowadzić podróż w 2 etapach, pierwszy etap do 28.11.2022 roku, drugi etap od 29.11.2022 rok i w zależności od daty rozliczenia delegacji samodzielnie skorygować kwotę diety (ryczałtów). 2. Diety i ryczałty krajowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, ryczałtu za nocleg, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz limit za nocleg. Od 01.2023 roku dieta w czasie podróży służbowej wynosi 45 zł, ryczałt za nocleg to 67,50 zł, ryczałt za dojazd wynosi 9 zł, limit wydatków za nocleg wzrósł do 900 zł. W przypadku, gdy czas trwania delegacja obejmuje 01.01.2023 roku należy zastosować 2 stawki diet (ryczałtów). Delegacja powinna posiadać 2 etapu, pierwszy do 31.12.2022 roku i drugi od 01.01.2023 roku, a kwota diety (ryczałtu) powinna być samodzielnie skorygowana.  

Poprawino

1. Santander WebService. Poprawiono eksport do banku płatności oznaczonych jako MPP. W polu z opisem zamiast 35 eksportujemy maksymalnie 33 znaki. 2. Santander WebService. W pewnych przypadkach po zaimportowaniu historii zapisy bankowe związane z MPP nie posiadały uzupełnionego opisu. Działanie poprawiono. 3. Citi Handlowy – API. W niektórych przypadkach przy ponownym pobraniu Informacji o stanie środków na rachunku bankowym pojawiał się komunikat: Nie udało się pobrać salda z systemu bankowego z powodu wystąpienia błędu. Dane wejściowe nie są prawidłowym ciągiem Base-64, ponieważ zawierają znak o podstawie innej niż 64, więcej niż dwa znaki wypełnienia lub niedozwolony znak wśród znaków wypełnienia. Działanie poprawiono. 4. Preliminarz. Na liście Płatności w sekcji Filtr aktywny przywrócono poprzedni układ okna. 5. Rozmiar okien. Umożliwiono zmniejszenie rozmiaru okna. Problem dotyczył: listy raportów  i rejestrów kasowych/bankowych, listy płatności, listy rozliczonych i nierozliczonych dokumentów, listy ponagleń, potwierdzeń, not odsetkowych i kompensat. 6. Kompensaty. Poprawiono działanie funkcji Kompensaty i pól NumerPelny1 i NumerPelny2. W przypadku długich numerów zwracane było 30 znaków, a nie pełny numer. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Nowości

1. OCR.
 • Umożliwiono odczytywanie Faktur Sprzedaży w języku angielskim i zapisywanie ich jako Faktury Zakupu na liście Faktur Zakupu. Za pomocą Comarch OCR odczytywane są zdjęcia i skany dokumentów spełniające określone parametry.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego pobierania numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów dodawanych automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT, dla dodawanego automatycznie kontrahenta następuje weryfikacja w Wykazie podatników VAT na podstawie jego numeru NIP i pobierane są numery rachunków bankowych kontrahenta. Jeżeli parametr w konfiguracji nie jest zaznaczony, kontrahent dodawany jest bez importu listy rachunków bankowych.
 • Wprowadzono możliwość sparametryzowania pobierania danych kontrahenta podczas odczytywania dokumentów. Aby zdecydować skąd mają być pobierane dane, należy odpowiednio ustawić parametr: Przenoś dane adresowe z karty kontrahenta podczas dodawania dokumentów, który znajduje się w System/ Konfiguracja/ Program/ OCR/ Parametry. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON.
  Ogólny opis działania usługi OCR można znaleźć w artykule: Usługa OCR w Comarch ERP Optima – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima. 2. Listy dokumentów. Na wszystkich listach dokumentów handlowych i magazynowych, dla dokumentów anulowanych w kolumnie Status wyświetlana jest wartość Anulowano.  

Zmiany

1. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla. Umożliwiono wydruk wielu wartości dla atrybutów: OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA, OŚW_REGION_WYDOBYCIA, OŚW_DATA_WPROWADZENI, OŚW_DATA_NABYCIA na Oświadczeniu o kraju pochodzenia węgla. 2. Kody EAN. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w momencie występowania duplikacji kodów EAN na karcie towaru. Obecnie wyświetlany jest komunikat: Duplikacja identyfikatora EAN. Zweryfikuj wartości w polu Kod oraz EAN. 3. Wydruki. Zmieniono rodzaj domyślnego wydruku w programie na wydruk Eko w sytuacji, gdy użytkownik nie ustawił wcześniej żadnego wydruku jako domyślnego.  

Poprawiono

1. Import cennika. Poprawiono działanie programu w zakresie aktualizacji cen podczas importu cennika z pliku MS Excel w wersji angielskiej programu. 2. OCR. W wersji chmurowej po zaczytaniu Faktury poprzez OCR, podgląd zaczytanego pliku wyświetla się prawidłowo.  

Współpraca z Comarch EDI

Poprawiono

1. Korekta do Faktury Sprzedaży. Poprawiono eksport korekt do Faktury Sprzedaży.  

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Zdjęcia na podstawie pliku URL Umożliwiliśmy dodanie załączników na podstawie linku URL. Dodawanie danych binarnych w postaci URL jest dostępne na karcie towaru na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Cennik – dodawanie załączników w postaci URL

Wybranie opcji: Dodaj plik na podstawie URL umożliwia dodanie pliku w postaci URL do towaru, który będzie prezentowany w e-Sklepie. Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 512 kB. W celu usunięcia dodanego URL, należy  zaznaczyć dodany załącznik i zastosować ikonę kosza.  

Zmiany w Comarch e-Sklep

1. Stawki VAT dla OSS. Rozbudowaliśmy funkcjonalność testów integralności o sprawdzanie stawek VAT dla OSS. 2. Allegro – karta kontrahenta. Zablokowaliśmy wysyłanie do e-Sklepu karty kontrahenta, który pochodzi z allegro.pl.

 

Współpraca z wszystko.pl

Nowości wszystko.pl

1. Import zamówień z wszystko.pl Umożliwiliśmy import zamówień z platformy wszystko.pl.
Uwaga
W przypadku klientów Comarch ERP Optima w Chmurze Standard import zamówień będzie dostępny w późniejszym terminie. Dostępność importu zamówień zostanie udostępniona poprzez aktualizację.
Konfiguracja parametrów dla wszystko.pl: W celu przeprowadzenia poprawnej komunikacji pomiędzy wszystko.pl, a Comarch ERP Optima, w pierwszej kolejności należy przejść do System/Konfiguracja firmy/e-Handel/wszystko.pl: Zakładka  [Ogólne]

Formularz wszystko.pl – zakładka [Ogólne]

 • Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z platformą wszystko.pl
 • Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej
 • Koszt przesyłki (pole wymagane) – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki z wszystko.pl. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem. Dla wskazanego z cennika kosztu przesyłki nie ma możliwości usunięcia, czy też oznaczenia jako karta nieaktywna
 • Cena domyślna – wskazana cena będzie domyślnie stosowana przy tworzeniu ofert.
 • Magazyny – lista magazynów, z których mają być wysyłane ilości na wszystko.pl; brak wskazanego magazynu oznacza, że ilość będzie wysyłana zbiorczo ze wszystkich magazynów.
  Zakładka  [Dodatkowe]

Formularz wszystko.pl – zakładka [Dodatkowe]

 • Formy płatności – umożliwia zmapowanie form płatności wg pobranych definicji z platformy wszystko.pl.
W przypadku braku mapowania domyślną formą dla płatności na RO będzie:
  • dla zamówień opłaconych – przelew
  • dla zamówień za pobraniem – gotówka
 • Zakładaj kartoteki kontrahentów – dla importowanych zamówień zostaną utworzone karty kontrahentów
 • Mapuj kontrahentów – parametr pozwala na kontrolowanie podczas importu kontrahentów istnienia takich samych kart kontrahentów na podstawie NIP i e-mail kontrahenta z zakładki Ogólne. Przy synchronizacji osób fizycznych mapowanie będzie odbywało się po adresie mailowym. Natomiast przy synchronizacji kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi w pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP i e-mail i z tym kontrahentem tworzone jest powiązanie. Jeśli nie zostanie znaleziony taki kontrahent to sprawdzana jest zgodność po NIP. Jeśli w bazie nie zostanie znaleziony również taki kontrahent to zostanie założona nowa karta kontrahenta.
  Realizacja zamówień z platformy wszystko.pl:
Uwaga
Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z modułem Handel, Handel Plus.
Do Comarch ERP Optima importowane są jedynie zamówienia o statusie: Nowe. Pobieranie zamówień z platformy wszystko.pl odbywa się poprzez synchronizację ręczną. Polega ona na wywołaniu opcji  z menu Handel > e-Handel:

Synchronizacja z wszystko.pl

Jeżeli został zaznaczony parametr: Pobierz zamówienia to synchronizacja przebiega według następującej kolejności:
 • Import zamówień
 • Przesyłanie ilości oraz cen do ofert
 • Aktualizowanie statusów zamówień na platformie wszystko.pl, w tym aktualizacja listów przewozowych
  Rezerwacja odbiorcy powoduje rezerwacje towaru na magazynie. Do wszystko.pl zostają wysyłane ilości pomniejszone o rezerwacje – ilość dostępna z kolumny Handel/Zasoby. Obsługa zamówień: Zamówienia zarejestrowane na platformie wszystko.pl zostaną przekazane do Comarch ERP Optima na listę dokumentów RO. Zamówienia otrzymują kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów RO. Numer zamówienia wygenerowany z wszystko.pl przenoszony jest do pola Nr zamówienia na dokumencie RO. Data zamówienia wysyłana z wszystko.pl  jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez użytkownika, Termin rezerwacji jest ustawiany zgodnie z ilością dni wpisaną w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry (termin liczony jest od daty wystawienia). Jeżeli w konfiguracji nie ustawiono ilości dni, jako termin rezerwacji ustawiana jest data bieżąca. Źródło zamówienia Zamówienia pochodzące z wszystko.pl są odpowiednio oznaczone na liście Rezerwacji Odbiorcy. Dane o pochodzeniu zamówienia są widoczne w kolumnie Źródło zamówienia (domyślnie ukryta). Kolumna w zależności od pochodzenia dokumentu informuje, czy dokument został utworzony w programie czy zsynchronizowany z wszystko.pl. Dane kontrahenta: Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych zapisanych przez użytkownika wszystko.pl w danych kontaktowych. Jeżeli w konfiguracji Firma/e-Handel/wszystko.pl na zakładce dodatkowe został zaznaczony parametr zakładaj kartoteki kontrahentów, wówczas dla importowanego RO zostanie utworzona karta kontrahenta. W przypadku braku zaznaczonego parametru, dane kontrahenta przenoszone są na dokument RO, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima ( RO jest wystawione na kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!) Jeśli w konfiguracji wszystko.pl zaznaczono parametr Mapuj kontrahentów, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail i numerze NIP (Dane z zakładki ogólne na karcie kontrahenta). Forma płatności Forma płatności jest importowana z wszystko.pl i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną w sekcji Formy płatności na zakładce Dodatkowe (Konfiguracja/ Firma/ e-Handel/wszystko.pl). W przypadku, gdy w konfiguracji nie zostaną powiązane formy płatności dla importowanego zamówienia, domyślną formą płatności będzie:
 • dla zamówień opłaconych – przelew
 • dla zamówień za pobraniem – gotówka
  Elementy zamówienia Na zamówienia przekazywane są towary przesłane z zamówienia złożonego na portalu wszystko.pl wraz z cenami. Podatek VAT dla Rezerwacji Odbiorcy dla zamówień z wszystko.pl domyślnie importowany jest  algorytmem brutto. Dodatkowo na zamówienia są przenoszone również koszty transportu związane z dostarczeniem towaru do klienta. Pozycja z kosztem przesyłki zostanie dodana na dokumencie jako ostatnia. Zakładka wszystko.pl Na dokumentach RO wczytanych z platformy wszystko.pl wyświetlana jest dodatkowa zakładka [wszystko.pl]. Na zakładkę przenoszone są dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.

Rezerwacja odbiorcy zakładka [wszystko.pl]

Informacje ogólne: 
 • Do zamówienia wystawić – Paragon lub Faktura, w zależności od wyboru Klienta podczas składania zamówienia na platformie wszystko.pl
 • Numer zamówienia – numer zamówienia nadany we wszystko.pl
 • Forma płatności – w polu przenosi się forma płatności wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia. Pole nie jest możliwe do edycji.
 • Status płatności – status płatności zamówienia: Nieopłacone/ Opłacone/ Rozpoczęto
 • Uwagi Klienta – w pole przenoszone są dodatkowe uwagi klienta.
  Dostawa:
 • Sposób dostawy – rodzaj dostawy
 • Nazwa sposobu dostawy – nazwa sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli Użytkownik zmieni sposób dostawy na zamówieniu w programie, pole jest czyszczone.
 • Status zamówienia – w polu można ustawić status dostawy dla zamówienia. Na dokumencie RO można edytować status zamówienia ręcznie lub poziomu operacji seryjnych – natomiast bez możliwości wyboru Nowe i Anulowane.
 • Nazwa– imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • Dane adresowe– Ulica, nr budynku/lokalu, miasto oraz kod pocztowy (dane do punktu odbioru) Jeśli podczas składania zamówienia we wszystko.pl Klient wybierze sposób dostawy – Paczkomaty InPost, na zamówienie w programie Comarch ERP Optima przenoszone są dane paczkomatu wybranego przez Klienta (kod paczkomatu, ulica, nr ulicy, miejscowość, kod pocztowy). Operator ma możliwość uzupełnienia również Kodu paczki na takim zamówieniu w programie.
  Na liście dokumentów RO pod opcją Wybór kolumn dostępne są dodatkowe kolumny: Status płatności i Status dostawy. Na zamówieniach, zarówno zapisanych do bufora jak i zatwierdzonych, istnieje możliwość ustawienia statusu płatności oraz dostawy. Funkcja jest również dostępna z poziomu operacji seryjnych na liście dokumentów RO. Po ustawieniu statusu w programie, informacja o zmianie jest wysyłana do Klienta wszystko.pl w formie powiadomienia mailowego.

Seryjna zmiana parametrów płatności i dostawy

Realizacja zamówienia Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do wszystko.pl zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a status zamówienia zmieni się na „Zrealizowane”. Na liście Rezerwacji Odbiorcy w menu rozwijalnym dostępnym w  Operacjach Seryjnych istnieje opcja przekształcenia dokumentów RO. Dostępne są opcje:
 • Zgodnie z zamówieniem – przekształcenie zgodnie z ustawieniami zawartymi na RO na zakładce wszystko.pl
 • Do Faktury sprzedaży
 • Do Paragonu
 • Do Wydania Zewnętrznego

Seryjne przekształcenie zamówienia

Na Rezerwacji Odbiorcy, a także na Paragonie, Fakturze Sprzedaży i Wydaniu Zewnętrznym generowanych do zamówienia, na zakładce Kontrahent można uzupełnić numer listu przewozowego oraz informację o nazwie przewoźnika (pole Kurier). Podczas synchronizacji dane zostają przekazane do wszystko.pl. Anulowanie zamówienia: Jeżeli istnieje potrzeba anulowania zamówienia Klienta, możliwe jest to poprzez anulowanie dokumentu RO w Comarch ERP Optima. Należy zatwierdzić dokument i dopiero po zatwierdzeniu wykonać funkcję Anulowanie dokumentu dostępną w menu kontekstowym na liście RO. Usunięcie dokumentu RO będącego w buforze zaimportowanego z wszystko.pl jest blokowane przez program. Po anulowaniu zamówienia we wszystko.pl, przy synchronizacji danych status zamówienia zmieni się na Anulowane.

CRM i Serwis

CRM

Nowości

1.Metoda uwierzytelniania OAuth2. W konfiguracji konta e-mail umożliwiono uwierzytelnienie poprzez protokół OAuth2, który daje możliwość korzystania z weryfikacji dwuetapowej podczas logowania. Wprowadzone rozwiązanie jest obecnie dostępnie wyłącznie dla Microsoft 365 Outlook. Konfiguracja protokołu połączenia z serwerem pocztowym Konfiguracja protokołu OAuth2 jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników z aktualną gwarancją. Podczas konfiguracji skrzynki pocztowej, na zakładce [Serwery],  w zaawansowanych opcjach ustawień konta e-mail dostępna jest do wyboru metoda uwierzytelniania: OAuth2. W polu Metoda uwierzytelniania domyślnie podpowiada się opcja wykryj automatycznie. Wykrywanie rodzaju protokołu i zmiana uwierzytelniania do konta Po uzupełnieniu adresu poczty wychodzącej (SMTP), jeżeli jako metoda uwierzytelniania wybrana jest opcja wykryj automatycznie system weryfikuje jakie protokoły uwierzytelniania są obsługiwane przez serwer pocztowy. W zależności od uzyskanej odpowiedzi, automatycznie ustawiany jest określony protokół w opcjach zaawansowanych. Jeśli została wybrana metoda uwierzytelniania: OAuth2, wówczas w oknie konfiguracji konta e-mail jest widoczny przycisk Zaloguj się do konta. Pole z możliwością wprowadzenia hasła będzie niedostępne. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze w pierwszej kolejności przycisk Testuj połączenie zamiast przycisku Zaloguj się do konta, program rozpocznie proces uwierzytelniania. Proces logowania do konta poprzez protokół OAuth2 Po wybraniu przycisku Zaloguj się do konta Użytkownik zostanie przekierowany do domyślnej przeglądarki, gdzie powinien zalogować się do swojego konta pocztowego. W tym czasie, w programie Comarch ERP Optima będzie widoczna stosowna informacja: Podłączanie do konta. Proszę czekać…
 • Jeśli w ciągu 3 minut nie nastąpi prawidłowe zalogowanie, Użytkownik otrzyma komunikat: Nie udało się podłączyć do konta.
 • Po poprawnym zalogowaniu do konta w programie Comarch ERP Optima zostaną zapisane niezbędne dane, pojawi się również informacja: Udało się podłączyć do konta. Użytkownicy konfigurujący skrzynkę pocztową według protokołu IMAP zostaną automatycznie przekierowani na zakładkę [Foldery IMAP].
  Odnawianie danych uwierzytelniających Ze względu na specyfikę działania protokołu OAuth2, gdzie uzyskane dane uwierzytelniające są ważne przez określony czas, Comarch ERP Optima cyklicznie wykonuje komunikację z serwisami logowania, w celu ich odnowienia. Jeśli odnowienie danych nie zakończy się pomyślnie, wówczas z poziomu programu, na pasku zadań pojawi się informacja o niepoprawnej komunikacji z serwerem pocztowym, a usługa Serwis Operacji Automatycznych odnotuje odpowiednią informację w logach.  W takiej sytuacji Użytkownik powinien przejść proces logowania ponownie. Dostosowanie Comarch HRM Aplikacja Comarch HRM skonfigurowana stacjonarnie jak i w Chmurze Standard także obsługuje logowanie do serwerów pocztowych poprzez protokół OAuth2.  

Serwis

Poprawiono

1. Zlecenia serwisowe. Poprawiono działanie programu w zakresie wyświetlania daty zamknięcia zlecenia po utworzeniu Przesunięcia Międzymagazynowego z poziomu Zlecenia serwisowego, zapisaniu go i przekształceniu do dokumentu: Rezerwacji Wewnętrznej, Faktury Sprzedaży lub Wydania Zewnętrznego.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 20.01.2023

1. Księgowość kontowa. W szczególnych przypadkach podczas równoczesnego księgowania na kilku stanowiskach mogły powstać duplikaty zapisów księgowych. Po instalacji aktualizacji nowe duplikaty już nie będą tworzone. Aby sprawdzić, czy takie duplikaty nie powstały wcześniej, należy na liście Księgowość/ Dzienniki uruchomić Konstruktor filtra i na zakładce [Zaawansowane] wprowadzić wyrażenie: exists (select * from cdn.DekretyNag dekrety2 where dekrety2.DeN_Dokument=A.DeN_Dokument and dekrety2.DeN_TS_Zal=A.DeN_TS_Zal and dekrety2.DeN_KwotaWn=A.DeN_KwotaWn and dekrety2.DeN_KwotaMa=A.DeN_KwotaMa and dekrety2.DeN_DeNId<>A.DeN_DeNId and dekrety2.DeN_Typ=2) Wyfiltrowane zapisy należy usunąć i ponownie zaksięgować dokumenty, dla których powstały duplikaty, lub usunąć tylko te zapisy, które nie mają powiązania do dokumentu źródłowego. 2. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje. 3. Wydruk deklaracji PIT-11 do jednego pliku. Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.

Aktualizacja w dniu 16.01.2023

1. KSeF. Poprawiono generowanie tokena do wymiany danych z Krajowym Systemem eFaktur. 2. Wszystko.pl. Wprowadzono operacje seryjne dla ofert wysyłanych na platformę wszystko.pl.

Aktualizacja w dniu 10.01.2023

1. Seryjne wyliczanie deklaracji PIT-11. Zoptymalizowano seryjne naliczanie deklaracji PIT-11. W niektórych przypadkach naliczonych seryjnie deklaracji nie można było podejrzeć / wysłać do systemu e-Deklaracje. 2. Zaliczka na PIT-36. Poprawiono wyliczenie podatku na zaliczce na PIT-36 w przypadku skorzystania przez podatnika z zerowej ulgi podatkowej.

Aktualizacja w dniu 05.01.2023

1. Naliczanie zajęcia komorniczego. Poprawiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń dla wypłat wypłacanych w 2023 roku. 2. Naliczanie ulgi podatkowej. Przywrócono możliwość odliczenia w wypłacie podwójnej kwoty ulgi podatkowej.

Aktualizacja w dniu 04.01.2023

1. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznych PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022. Eksport do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniony w drugiej połowie stycznia. 2. PIT- 11. Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(29) kosztów uzyskania dla przychodów ze stosunku pracy w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku dokonał zmiany kosztów z podwyższonych na podstawowe, a faktycznie odliczone koszty w wypłatach przekraczały kwotę 3000 zł. 3. Limit płatności gotówkowych. Kontrola limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami została przywrócona do kwoty 15 tys. zł. 4. Weryfikacja rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Poprawiono kontrolę limitu płatności, dla których rachunek bankowy jest weryfikowany w Wykazie podatników VAT. 5. Metoda uwierzytelniania OAuth2. Poprawiono komunikację z serwerami Microsoft 365 Outlook w zakresie
 • Odbierania wiadomości przez protokół POP3
 • Zapisywania konfiguracji odbierania poczty przez protokół IMAP.

Aktualizacja w dniu 22.12.2022

1. Alior Bank WebService, eksport przelewów zagranicznych. Dostosowano eksport przelewów zagranicznych do zmian wprowadzonych przez bank.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.5 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.5 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.0.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2022.0.2 MSSQL lub wyższa
2022.0.2 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.5
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.0
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Nowości i zmiany w wersji 2023.0.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od 1.09.2022: – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6156,25 zł. – minimalna stawka uczniów I roku: 307,81 zł (5%) – minimalna stawka uczniów II roku: 369,38 zł (6%). – minimalna stawka uczniów III roku: 430,94 zł (7%) – młodociany – przyuczenie: 246,25 zł (4%) Wskaźniki obowiązujące od 1.10.2022: wskaźnik waloryzacji: 102,7%. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 764 ) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 816). 2. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po powrocie pracownika z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych. Wprowadzono automatyczne ustalenie okresu zwolnienia z naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 36 miesięcy od powrotu pracownika z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Ustalenie okresów zwolnień jest oparte na podstawie odnotowanych okresów ‘od’ – ‘do’ nieobecności związanych z rodzicielstwem. Zwolnienie z powyższych składek przysługuje przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego do miesiąca włącznie, w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego części. Poszczególne okresy zwolnienia przysługują aż do momentu wykorzystania limitu 36 miesięcy. Do okresu 36 miesięcy zliczają się również okresy powrotów z poszczególnych części urlopu wychowawczego. Zwolnienie z naliczania składek na FP/FGŚP dotyczy jedynie osób, które powróciły po urlopie udzielonym przez pracodawcę, a także tych zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Pracodawcy zatrudniającemu osoby na podstawie umów cywilnoprawnych nie przysługuje tego rodzaju zwolnienie. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy się odrębnie na każde dziecko pracownika. Urodzenie kolejnego dziecka wiąże się z uzyskaniem przez pracodawcę nowego okresu 36 miesięcy zwolnienia z opłacania wspomnianych składek. Okres zwolnienia z opłacania składek na pierwsze dziecko jest zawężany do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, kiedy pracownik nabywa prawo do zwolnienia na kolejne dziecko. W przypadku, gdy pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą zwolnienie z opłacania składek przysługuje dopiero po zakończeniu urlopu związanego z rodzicielstwem. Zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP związane jest z konkretnym dzieckiem, dlatego na formularzu nieobecności po wybraniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego Użytkownik ma dostępne pole Dziecko, w którym należy wskazać dziecko, na które jest udzielony urlop. Dziecko należy wcześniej wprowadzić na listę członków rodziny pracownika. Po ustawieniu dziecka w nieobecności wprowadzonej dla pracownika-kobiety automatycznie zostanie zaznaczony parametr Zwolnienie z FP/FGŚP. Ze zwolnienia z FP/FGŚP w przypadku, gdy oboje rodziców korzystało z urlopów związanych z rodzicielstwem może korzystać tylko jeden pracodawca, dlatego w programie domyślnie ustawiane jest zwolnienie z tych składek dla pracownika-kobiety. W przypadku, gdy ze zwolnienia będzie korzystał pracownik-mężczyzna podczas wprowadzania urlopu związanego z rodzicielstwem należy zaznaczyć parametr Zwolnienie z FP/FGŚP. Podczas zapisu kalendarza (Nie)obecności automatycznie zostanie ustalony okres zwolnienia z FP/FGŚP i zapisany na formularzu wskazanego dziecka na nowej zakładce [4 Zwolnienie z FP/FGŚP]. Okres zwolnienia z FP/FGŚP ustalany jest zgodnie z opisanymi powyżej zasadami wynikającymi z przepisów. Okres zwolnienia może być modyfikowany przez Użytkownika. Na formularzu danych pracownika na zakładce [6 Inne informacje] w sekcji FP/FGŚP dodano parametr: Nie naliczać składek na FP/FGŚP po powrocie z urlopów macierzyńskich/wychowawczych z okresem od-do, w którym wyświetlana jest informacja o obowiązującym na dany dzień zwolnieniu z opłacania składek na FP/FGŚP z tytułu powrotu z urlopów związanych z rodzicielstwem pobrana z formularza dziecka z zakładki [4 Zwolnienie z FP/FGŚP]. Zmiana ustawienia parametru lub okresu z poziomu zakładki [6 Inne informacje] nie jest możliwa. Automatyczne ustalenie okresu zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczy nowo dodawanych nieobecności pracownika. W przypadku nieobecności związanych z rodzicielstwem odnotowanych w poprzednich wersjach programu w celu ustalenia okresu zwolnienia należy wskazać w tych nieobecnościach dziecko. Podczas naliczania wypłat etatowych, których data wypłaty przypada w okresie, w trakcie którego przysługuje pracodawcy zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP, ustawione na formularzu dziecka składki te nie zostaną naliczone. 3. Naliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w oparciu o normę z k.p. art. 130.  Umożliwiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego powyżej/poniżej normy liczonych jako oddzielne elementy wypłaty w oparciu o normę k.p. art. 130. W tym celu na formularzu kalendarza System /Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze w sekcji ‘Wynagrodzenie za nadgodziny’ dodano parametr Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130. Parametr jest aktywny po zaznaczeniu opcji Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin. Zaznaczenie parametru Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 powoduje, że stawka wynagrodzenia zasad. powyżej/poniżej normy za jedną nadgodzinę/ niedogodzinę liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. Powyższe ustawienia dotyczą tylko pracowników, którzy są rozliczani według danego kalendarza. 4. Wynagrodzenie powyżej normy z uwzględnieniem dodatkowych elementów. Umożliwiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego powyżej normy, które jest liczone jako oddzielny element wynagrodzenia (nie jako składnik wynagrodzenia zasadniczego), z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia. Do tej pory element ten był wyliczany jedynie od wynagrodzenia zasadniczego. W celu oznaczenia dodatku, który ma być uwzględniany przy wyliczeniu wynagrodzenia powyżej normy w konfiguracji typu wypłaty na zakładce [3 Szczegółowe] został wprowadzony parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy.  Podczas naliczania elementu ‘wynagrodzenie zasad. powyżej normy’ do wyliczenia jego kwoty będzie sumowana stawka zaszeregowania pracownika oraz elementy wynagrodzenia, które mają zaznaczony parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy. Do wyliczeń przyjmowana jest pełna kwota dodatku bez pomniejszania o ewentualne nieobecności. Przy wyliczaniu uwzględniane są elementy, które zostały wypłacone za miesiąc zgodny z miesiącem, za który wyliczane jest wynagrodzenie zasad. powyżej normy. Dodatkowe elementy są wliczane zarówno, gdy pracownik ma stawkę miesięczną jak i godzinową. W związku z tym, że wynagrodzenie powyżej normy jest generowane nie tylko w przypadku wystąpienia nadgodzin, ale także np. w przypadku zmiany strefy czasu pracy, w której pracował pracownik w kalendarzu (Nie)obecności i wtedy za taką samą liczbę godzin jest generowane w wypłacie wynagrodzenie powyżej normy oraz wynagrodzenie poniżej normy, które się bilansują umożliwiono naliczanie wynagrodzenie poniżej normy (naliczanego jako oddzielny element wynagrodzenia w wypłacie) także z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia. W tym celu na formularzu typu wypłaty dodano parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. poniżej normy. Po zaznaczeniu parametru wynagrodzenie poniżej normy jest wyliczane według takich samych zasad jak opisane powyżej wynagrodzenie powyżej normy. 5. Przenoszenie danych kadrowych między bazami. Umożliwiono przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima. Nowy mechanizm daje możliwość dalszego naliczania wynagrodzeń po zaimportowaniu danych do nowej bazy uwzględniając przeniesione wypłaty. W menu Płace i Kadry/ Kadry dodano przycisk Przenoszenie danych z opcjami ‘Eksport’ i ‘Import’. Funkcja eksportu działa dla zaznaczonych pracowników. Przenoszone są dane pracowników etatowych, zleceniobiorców, osób bez zatrudnienia. Na oknie eksportu dostępne są dwie opcje:
 • Dane kadrowe
 • Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi (zaznaczona domyślnie).
  W przypadku zaznaczenia opcji ‘Dane kadrowe’ eksportowane są dane kadrowe zaznaczonych pracowników z zapisami historycznymi, historią zatrudnienia oraz wykształcenia, limitami nieobecności, członkami rodziny, schorzeniami oraz uprawnieniami. Eksportowane są również dane słownikowe (urzędy, banki, stanowiska, funkcje, przyczyny zwolnienia, rodzaje stażu pracy, okresy niewliczane do stażu pracy) oraz definicje dokumentów, harmonogramy – wzory spłaty pożyczki, opisy dni wolnych, kalendarze, typy wypłat, grupy potrąceń, definicje limitów nieobecności, urzędy skarbowe, komornicy.
Uwaga
Import do bazy docelowej pliku zawierającego tylko dane kadrowe skutkuje brakiem możliwości późniejszego importu danych płacowych i powiązania ich z danymi kadrowymi.
Zaznaczenie opcji 'Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi’ oprócz ww. danych kadrowych umożliwia przeniesienie: wypłat, umów cywilnoprawnych, dodatków pracowników, nieobecności, czasu oraz planu pracy, diet kierowcy międzynarodowego, pożyczek PKZP. Wyeksportowane dane zapisywane są w pliku w formacie XML. W celu zaimportowania danych w bazie docelowej należy wybrać opcję ‘Import’. Na oknie importu należy wskazać ścieżkę do pliku xml, który będzie importowany. Przed importem danych zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to, w przypadku importu do bazy zawierającej już dane. W celu identyfikacji importowanych rekordów w bazie danych w tabelach dotyczących importowanych danych dodano kolumnę ImportRowID, w której zapisywany jest indywidualny kod, za pomocą którego identyfikowany jest dany rekord. Na co zwrócić uwagę przy imporcie danych:
 • Przy imporcie pracowników sprawdzana jest wartość w polu ImportRowID. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze ImportRowID dane pracownika nie zostaną zaimportowane.
 • Po zaimportowaniu pracowników do nowej bazy jako ich akronim ustawia się oznaczenie IMP1,IMP2.
 • Podczas eksportu\importu nie są przenoszone dane o wydziałach/ projektach/ lokalizacjach pracowników. Po zaimportowaniu danych pracownik zostaje przypisany do głównego wydziału i centrum podległościowego – domyślnie jest to ‘Firma’.
 • Po zaimportowaniu schematu płatności pracownika w polu odbiorca zawsze ustawia się sam pracownik, nie są przenoszeni inni odbiorcy.
 • Do wszystkich zaimportowanych typów wypłat dodawany jest przedrostek IMP.
 • Podczas importu umów pracowników zaczytywane są wszystkie umowy pracownika wraz z zestawieniami czasu pracy. Nie są przenoszone numery umów, w trakcie importu ustawiany jest symbol UM1, UM2, UM3
 • Podczas importu list płac z bazy źródłowej dotychczasowe symbole zastępowane są symbolami E1 dla wypłaty etatowej, U1 dla wypłaty umowy, I1- dla wypłaty typu inna, Z1 – dla wypłat typu zaliczka oraz zaliczka brutto, P1 – dla pożyczki, EK1 dla listy korygującej.
 • Listy płac, które były zaksięgowane w bazie źródłowej po imporcie będą miały status ‘zamknięta’.
 • Po zaimportowaniu typów wypłat należy na nowo ustawić powiązanie w przypadku umów oraz elementów będących przychodami PPK, a także między składnikami związanymi ze sobą oraz typami wypłat odwołującymi się do wskaźników. W przypadku typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 12 oraz 11 należy zweryfikować poprawność definicji i ustawić powiązanie ze wzorcami płacowymi, jeśli były używane w definicji.
  6. Deklaracja PIT-8AR w wersji 12. Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Po wybraniu Deklaracja roczna PIT-8AR (wersja 12) w menu przy przycisku  z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’ pojawia się okno, na którym należy podać rok, za który ma być utworzona deklaracja oraz określić cel złożenia zeznania. Po naciśnięciu ikony deklaracja PIT-8AR otwiera się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki deklaracji PIT -8AR są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Podgląd wydruku deklaracji dostępny jest z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna ‘Lista podatku na PIT-8AR’. Podczas wysyłki deklaracji jest ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma konieczności jej blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna ‘Lista podatku na PIT-8AR’ za pomocą opcji ‘Zablokuj deklarację’ dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowa informacja o statusie deklaracji jest możliwa do podejrzenia z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’ po wybraniu opcji ‘Podgląd UPO’ dostępnej w menu przy przycisku . 7. Deklaracja PIT-11:
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (29) obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku oraz umożliwiono jego wysyłkę do systemu e-Deklaracje.
 • Na formularzu deklaracji PIT-11 w wersji 29 w sekcji ‘Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku…’ umożliwiono ustawienie informacji o braku kosztów uzyskania przychodu.
 • Umożliwiono wydruk deklaracji z poziomu formularza deklaracji, ale także seryjnie z poziomu listy pracowników w kadrach oraz z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników. Deklarację można wysłać mailowo do pracowników, udostępnić w Comarch HRM oraz w Pulpicie Menadżera. Wydruk seryjny, udostępnienie w Comarch HRM, Pulpicie Menadżera oraz wysyłka mailowo została wprowadzona także dla deklaracji PIT-11 utworzonych w wersji 28.
  8. Składka członkowska na rzecz związków zawodowych. Umożliwiono wykazanie na PIT-11 składek członkowskich na rzecz związków zawodowych pobranych przez płatnika. Na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat na zakładce [3 Szczegółowe]został dodany parametr Składka członkowska na rzecz związków zawodowych. Elementy, w których ustawiono nowy parametr na deklaracji PIT-11 w wersji 29 będą wykazane w polu 123 Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych pobrane przez płatnika, podlegające odliczeniu od dochodu, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy. Składki będą wykazywane w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł. 9. Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa. Dodano nową nieobecność ‘Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa’ służącą do odnotowania urlopu bezpłatnego na okres służby wykonywanej przez pracownika powołanego do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie (art. 305 ust. 1 ustawy o obronie ojczyzny). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika, nie pomniejsza limitu urlopu wypoczynkowego, a w raporcie ZUS RSA jest wykazywana z kodem 111. Okres urlopu bezpłatnego związanego ze służbą wojskową jest wykazywany w świadectwie pracy w punkcie 6 podpunkt 2 dot. urlopu bezpłatnego oraz w punkcie 6 podpunkt 10 dot. służby wojskowej. 10. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia i kodów podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Zmieniono opis dla kodu tytułu ubezpieczenia 2250 oraz kodów rozwiązania stosunku pracy 427 i 428. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2022, poz. 1598). 11. Szyfrowanie wydruków pracowników. Umożliwiono szyfrowanie wydruków pracowników/ właścicieli za pomocą własnego lub losowego hasła. Do tej pory wydruki mogły być szyfrowane jedynie hasłem w postaci numeru PESEL lub daty urodzenia. W związku z nową funkcjonalnością w formularzu operatora Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy, w sekcji odnoszącej się do parametrów wspólnych, dodano nowy parametr Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Operator z zaznaczonym parametrem ma możliwość generowania haseł pojedynczo/seryjnie dla pracowników/właścicieli. Domyślnie parametr jest niezaznaczony. Na formularzu danych kadrowych na zakładce [1 Ogólne] została dodana sekcja ‘Hasło do wydruków’, w której jest możliwość ustawienia hasła dla wydruków pracownika generowanych z poziomu programu. Po naciśnięciu przycisku Generuj, generowane jest losowe hasło składające się z minimum 8 znaków: dużych, małych liter oraz znaku specjalnego.  Operator ma również możliwość wpisania własnego hasła. Utworzone hasło zostanie zaszyfrowane i zapisane w bazie. W przypadku pracowników wieloetatowych w etacie dodatkowym zostanie ustawione takie samo hasło jak w etacie głównym. Po wygenerowaniu hasła z poziomu formularza pracownika jest możliwość wysyłki SMS z hasłem na numer telefonu SMS pracownika. Funkcjonalność związana z wysyłaniem SMS-ów nie wymaga modułu CRM. Dodatkowo w programie umożliwiono automatyczne nadanie hasła dla nowo zatrudnionego pracownika. W konfiguracji firmy w gałęzi ‘Płace/Parametry’ dodano parametr Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom. Działanie parametru:
 • Zaznaczony –   podczas dodawania formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika automatycznie jest generowane hasło. W sytuacji, w której zalogowany operator, nie posiada uprawnienia do tworzenia haseł dla plików PDF, a jednocześnie zaznaczony jest parametr w tle zostanie utworzone hasło dla pracownika i zapisane w bazie. Sekcja Hasło plików PDF będzie wyświetlane w trybie do odczytu, jedynie operator z nadanym uprawnieniem, po zalogowaniu może wydrukować oraz wysłać hasło SMS-em,
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – hasło nie jest generowane automatycznie po wprowadzeniu pracownika.
  Istnieje także możliwość wygenerowania haseł oraz ich wysyłki seryjnie. W tym celu z poziomu Płace i kadry/  Kadry lub po przejściu z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele, na pasku pod przyciskiem Inne zostały dodane  trzy dodatkowe opcje (widoczne jedynie dla operatora z nadanym uprawnieniem do generowania haseł):
 • Generowanie hasła dla plików PDF
 • Wyślij hasło – SMS
 • Eksport hasła do pliku MS Excel
Zaznaczenie pracowników i wybranie opcji 'Generowanie hasła dla plików PDF’ powoduje utworzenie i zapisanie haseł na formularzu pracownika. W sytuacji braku zaznaczenia w konfiguracji parametru ’Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom’ po wygenerowaniu seryjnie haseł dla plików PDF dodatkowo wyświetlany jest komunikat ‘Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla plików PDF przy zapisie formularza nowego pracownika. Czy chcesz, aby dla nowo zatrudnionych pracowników hasła były generowane automatycznie? Przy wyborze ‘TAK’ – w konfiguracji firmy zostanie automatycznie zaznaczony parametr ’Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom’. Zaznaczenie opcji ‘Wyślij hasło – SMS’ powoduje wysyłkę haseł do zaznaczonych pracowników na numer telefonu podany jako Telefon SMS w kartotece pracownika. Opcja ‘Eksport hasła do plików MS Excel’ powoduje utworzenie pliku w MS Excel z hasłami dla zaznaczonych pracowników. Podczas generowania wydruku z hasłem program sprawdza czy pracownik, dla którego wysyłany jest wydruk, posiada uzupełnione pole hasło na formularzu pracownika/właściciela. Jeżeli tak, to pracownik będzie mógł otworzyć plik PDF tylko po podaniu tego hasła. Jeśli hasło nie będzie uzupełnione to hasłem dla wydruku będzie PESEL lub data urodzenia pracownika.

Zmiany

1. Pomniejszanie wynagrodzenia. Wprowadzono zmianę w sposobie pomniejszania wynagrodzenia zasadniczego określonego w stawce miesięcznej oraz dodatków, w przypadku, gdy pracownik przez cały okres, za który naliczane jest dane wynagrodzenie miał wprowadzoną nieobecność pomniejszającą czas pracy. Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany, dlatego w przypadku, gdy pracownik przez wszystkie dni robocze w miesiącu ma wprowadzoną nieobecność wynagrodzenie zasadnicze miesięczne zostanie policzone w kwocie 0,00 zł. Do tej pory w przypadku w przypadku wystąpienia zwolnienia chorobowego wynagrodzenie zasadnicze było pomniejszane o 1/30 za każdy dzień zwolnienia i tym samym w przypadku, gdy nieobecności były wprowadzone jedynie w dni robocze pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze za dni wolne. 2. Podstawa zasiłku chorobowego. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego dla pracowników przekraczających limit podstawy składek emerytalno-rentowych. Podczas ustalania podstawy pomniejszane o średni wskaźnik potrąconych składek będą jedynie te elementy wynagrodzenia, które zostały wypłacone w miesiącu, w którym faktycznie doszło do przekroczenia limitu podstawy składek emerytalno-rentowych. Wynagrodzenie uwzględniane w podstawie zasiłku wypłacone w innych miesiącach przy wliczaniu będzie pomniejszone o faktycznie potrącone od niego składki. 3. Właściciel – generowanie pomniejszenia za okres nieobecności – wyrok SN.Zmieniono sposób wyliczania dochodu deklarowanego stanowiącego podstawę składek społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą którzy zadeklarowali opłacanie składek od podstawy wyższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku wystąpienia nieobecności oraz rozpoczęcia/zakończenia działalności w trakcie miesiąca. rozliczania nieobecności właściciela. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt III UZP 1/19, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez względu na jej wysokość zadeklarowaną przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność/osobę współpracującą. Dlatego też, jeśli zostanie zadeklarowana wyższa podstawa wymiaru składek od najniższej i właściciel/osoba współpracująca podlega ubezpieczeniom społecznym tylko przez część miesiąca lub ma nieobecność np. zwolnienie chorobowe można skorygować tylko tę część podstawy, która odpowiada wysokości najniższej obowiązującej go podstawy, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Aby obliczyć obniżoną podstawę należy:
 1. podzielić kwotę najniższej podstawy miesięcznej przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca,
 2. pomnożyć wynik przez liczbę dni, gdy właściciel był ubezpieczony,
 3. dodać różnicę między zadeklarowaną podstawą, a najniższą podstawą przed pomniejszeniem.
Nowy sposób naliczania kwoty dochodu deklarowanego stanowiącego podstawę składek społecznych jest oparty na parametrze Pomniejszenie podstawy składek społecznych właściciela liczone od kwoty najniższej podstawy, gdy zadeklar. dochód wyższy, który został dodany w System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry. Po jego zaznaczeniu w przypadku rozpoczęcia/zakończenia działalności w trakcie miesiąca lub wystąpienia nieobecności pomniejszeniu ulegnie tylko ta część zadeklarowanej kwoty, która odpowiada wysokości najniższej obowiązującej go podstawy, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie cała zadeklarowana kwota jak do tej pory.   4. Wypłata właściciela:
 • Zmieniono sposób wyliczania podstawy składki chorobowej w przypadku, gdy właściciel/osoba współpracująca przystąpiła/zrezygnowała do/z ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca. W przypadku, gdy właściciel/osoba współpracująca jest zgłoszona już do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a w trakcie miesiąca dodatkowo przystępuje do ubezpieczenia chorobowego lub w trakcie miesiąca rezygnuje z ubezpieczenia chorobowego (a pozostaje nadal w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym) podstawa składki chorobowej będzie wyliczana w takiej samej kwocie jak podstawa składki emerytalnej, gdyż zgodnie z ustawia o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 20) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe powinna stanowić podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.
 • Zmieniono sposób rozliczania nieobecności właściciela/osoby współpracującej. Nieobecności ‘Wł.zwolnienie chorobowe’ oraz ‘Wł.zwolnienie chorobowe/wypadek’ będą rozliczane w wypłacie właściciela i osoby współpracującej jedynie, gdy te osoby są zgłoszone odpowiednio do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Dane dotyczące ubezpieczenia są sprawdzane w zapisie historycznym właściciela/osoby współpracującej aktualnym na datę zakończenia nieobecności. Wcześniej program nie weryfikował informacji o ubezpieczeniu i nieobecności zawsze były rozliczane w wypłatach.
  5. Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Dostosowano ‘Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3’ do wzoru opublikowanego w dniu 29.07.2022r. na stronach ZUS. 6. Okno Wypłaty pracowników. Na liście wypłat pracowników została dodana domyślnie widoczna kolumna Status. W kolumnie wyświetlana jest informacja o następujących statusach wypłat: brak, naliczona, zamknięta, zaksięgowana, anulowana, prac. archiwalny. 7. Podatki. Podczas naliczania wypłat dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych ponownie będzie uwzględniany parametr Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT. 8. Zestawienie wypłat właściciela. Na formularzu zestawienia wypłat właściciela dostępnego z poziomu Listy wszystkich wypłat dodano zakładkę [Ubezpieczenie zdrow.], aby Użytkownicy mogli weryfikować podstawę naliczenia składki zdrowotnej i i usunięto zakładkę [Podatki] . 9. Parametry. Zmieniono domyślne ustawienie parametrów dotyczących naliczania wynagrodzenia dostępnych w(Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry. Od wersji 2023.0.1 w nowych bazach domyślnie zaznaczone są parametry:
 • Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element oraz Oddzielenie wypłacone powyżej normy wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu i Oddzielenie wypłacone poniżej normy wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu,
 • Rozlicz dodatki/potracenia w wypłacie umów cywilnoprawnych,
 • Rozlicz zasiłki ZUS i spłaty pożyczek w wypłacie umów cywilnoprawnych,
 • Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglony łącznie dla wypłat z ta samą pozycja PIT,
 • Licz wyrównanie wyn. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania,
 • Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy).
10. Formularz danych członka rodziny. Zmieniono sposób wyświetlania się domyślnie nazwiska członka rodziny. Na formularzu danych członka rodziny podpowiada się nazwisko z bieżącego zapisu historycznego, a nie tak jak do tej pory nazwisko wprowadzone w pierwszym zapisie historycznym. 11. Lista świąt. Dodano na listę świąt ruchome święta na lata 2023 -2024. Do listy świąt ruchomych dodano Zielone Świątki. 12. Informacje bieżące. Zmieniono nazwę analizy z ‘Pracownicy na zwolnieniu chorob. powyżej 30 dni’ na ‘Pracownicy po zwolnieniu chorob. powyżej 30 dni’.

Poprawiono

1. Wypłaty pracownika:
 • W przypadku gdy pracownik korzystał z 50% kosztów uzyskania przychodu i na formularzu danych kadrowych miał ustawione niestandardowe progi podatkowe to w wypłacie była wyliczana niepoprawna składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • W przypadku umów niestandardowych, w których ustawiono jako sposób naliczania podatku procent i wskazano naliczane 12% podatku, w wypłacie była wyliczana niepoprawna składka zdrowotna, ponieważ przy wyliczeniu hipotetycznej zaliczki podatku jaka byłaby ustalona od wynagrodzenia pracownika, gdyby stosować zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 uwzględniana była stawka podatku 12% zamiast stawki obowiązującej w 2021 r. – 17 %. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie zaliczki podatku do urzędu skarbowego w wypłatach przy zaznaczonym parametrze Korekta podatku i ubezpieczeń. W poprzednich wersjach zaliczka podatku nie przeliczała się po wyzerowaniu kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej.
 • Podczas wyliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej dla osoby, która złożyła wniosek o niepobieranie zaliczki podatku, ponieważ jej dochód nie przekroczy 30 000 zł do limitu dochodu nadmiarowo były uwzględniane elementy nieopodatkowane. Działanie poprawiono.
 • W wypłacie umowy cywilnoprawnej był naliczany za wysoki podatek w przypadku, gdy w tym miesiącu pracownik miał naliczoną wypłatę etatową, w której było przekroczenie progu podatkowego i w konfiguracji był zaznaczony parametr ‘Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglony łącznie dla wypłat z ta samą pozycja PIT’. Działanie poprawiono.
 • Podczas naliczania w wypłacie dodatkowych elementów wynagrodzenia pomniejszanych za okres nieobecności dodano ograniczenie, aby kwota pomniejszeń nie przekraczała kwoty dodatku. W przypadku niektórych kwot dodatek po pomniejszeniu naliczał się w kwocie ujemnej. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie kwoty pomniejszania wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych w trakcie miesiąca, która powoduje podział wynagrodzenia zasadniczego w wypłacie i miał wprowadzoną nieobecność na wszystkie dni w obrębie danego zapisu historycznego. W niektórych sytuacjach pomniejszenie liczyło się za wysokie lub za niskie co powodowało niepoprawną kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
  2. Wypłaty pracownika – pakiet mobilności:
 • W przypadku gdy pracownik korzystający ze zwolnienia PIT dla młodych miał naliczone dwie wypłaty w miesiącu deklaracji to w drugiej z nich nie było uwzględniane pomniejszenie podatku o 30% diet i naliczała się zaniżona składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli w tym samym miesiącu deklaracji naliczono pracownikowi wypłatę świadczenia z ZFŚS oraz wypłatę etatową, w której powinien zostać rozliczony pakiet mobilności to w wypłacie etatowej program nie pomniejszał podstawy składek o wartość wirtualnych diet. Działanie poprawiono
 • Gdy w wypłacie była rozliczana nieobecność z poprzedniego miesiąca to przy wyliczeniu podstawy składek społecznych w niektórych przypadkach niepoprawnie odliczały się diety. Działanie poprawiono.
  3. Wypłata właściciela:
 • W przypadku gdy właściciel w trakcie miesiąca miał zmieniany kod ubezpieczenia, w wypłacie naliczała się podwójna podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli właściciel w bieżącym roku zmienił formę opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt i miał ustawione opłacanie składki zdrowotnej na podstawie przychodu za poprzedni rok, do wyliczenia zdrowotnej była uwzględniana kwota przychodu za zeszły rok z deklaracji rocznej PIT-36L, ale bez pomniejszenia o zapłacone składki ZUS z kwot właściciela. Działanie poprawiono.
  4. Podstawa chorobowego. W przypadku, gdy pracownik łączący pracę z urlopem rodzicielskim miał odnotowane zwolnienie chorobowe w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od poprzedniej nieobecności, podstawa zasiłku dla tej nieobecności była przepisywana z poprzedniej nieobecności, a powinna być ustalona na nowo. Od stycznia 2022 podstawa zasiłku powinna być ustalana na nowo, jeśli między okresami pobierania zasiłków jest przerwa wynoszącą miesiąc kalendarzowy. Działanie poprawiono. 5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W przypadku, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr ‘Średnia do urlopu według daty wypłaty’ i pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych w jednym z miesięcy wliczanych do podstawy ekwiwalentu, przy wyliczeniu średniej z elementów zmiennych przyjmowana była niepoprawna ilość miesięcy. Działanie poprawiono. 6. Zajęcie komornicze. Podczas naliczania zajęcia wynagrodzenia w wypłacie korygującej nadmiarowo było uwzględniane wynagrodzenie z wypłaty anulowanej, przez co kwota zajęcia była zawyżona. Działanie poprawiono 7. Deklaracje PIT:
 • Przywrócono możliwość wysyłki korekt deklaracji PIT- 4R (12), IFT -1R(16) za 2021r. do systemu e-Deklaracje.
 • Po wysyłce PIT-11(28) do systemu e-Deklaracje i odebraniu UPO na wydruku PIT-11 w poz. 2 nie był wykazywany nr dokumentu. Działanie poprawiono.
 • W przypadku seryjnego tworzenia deklaracji PIT-11 dla pracowników, którzy mieli uzupełnioną tylko cześć F – nadmiarowo było uzupełniane pole ‘osoba odpowiedzialna za obliczenie’. Działanie poprawiono.
8. Zaliczka na PIT-8AR. Na zaliczce na PIT-8AR zmieniono sposób ustalania procentu w kolumnie ’stawka podatku %’. Procent jest wykazywany zgodnie z procentem podatku jaki jest ustawiony w danym typie wypłaty, który jest wykazywany w danej pozycji. Wcześniej zawsze był wykazywany procent podatku dla umów wprowadzony w konfiguracji programu z poziomu Konfiguracja programu/ Płace/ Stałe podatkowe przez co dla niektórych pozycji, procent nie odpowiadał faktycznie pobranej zaliczce. 9. Aktualizacja progów podatkowych pracownika. Aktualizacja związana ze zmianą progów podatkowych pracownika wprowadzona po pojawieniu się przypomnienia o konieczności wprowadzenia zmian poprzez zapis historyczny powodowała zapisanie tych zmian również w poprzednim zapisie historycznym pracownika. Działanie poprawiono. 10. Formularz właściciela. Przy wyłączonym module Płace i Kadry na formularzu danych właściciela był dostępny parametr Nie stosować przedłużenia poboru zaliczki podatku. Działanie poprawiono. 11. Limitu urlopu wypoczynkowego (młodocianego). Nieobecność ‘urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika wprowadzona u pracownika młodocianego powodowała niepoprawne naliczenie limitu urlopu wypoczynkowego (młodocianego).  Działanie poprawiono. 12. Staż pracy. W przypadku gdy w historii zatrudnienia był odnotowany okres niewliczany do stażu pokrywający się w całości z okresem historii zatrudnienia, program wyliczając dodatek stażowy liczony algorytmem 3 lub 12 niepotrzebnie uwzględniał ten okres do stażu. Działanie poprawiono. 13. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3:
 • Dostosowano schemat zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 do wymogów PUE ZUS.
 • Poprawiono wykazywanie danych płatnika. Na zaświadczeniu uwzględniane będą pełne dane płatnika, czyli NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię i nazwisko, data urodzenia oraz rodzaj i numer dokumentu identyfikacyjnego.
 • W niektórych przypadkach na zaświadczeniu był wykazany niepoprawny numer rachunku bankowego pracownika. Działanie poprawiono.
 • Poprawiano automatyczne ustalanie okresu, z którego mają być wykazane składniki wynagrodzenia wykorzystywane do wyliczenia podstawy zasiłku w przypadku, gdy w poprzednich miesiącach pracownik także miał zwolnienie chorobowe. Działanie poprawiono.
  14. Wydruk GUS Z-06. W sprawozdaniu GUS Z-06 dział 4. Pracujący – stan w dniu 31 XII w wierszu 01 ‘Pracujący ogółem’ nadmiarowo były uwzględniane osoby korzystające z urlopów bezpłatnych i wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy oraz osoby przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych. Działanie poprawiono. 15. Wydruk Świadectwo pracy za okres. Poprawiono wykazywanie danych dotyczących zmian wymiaru etatu oraz zajmowanych stanowisk we wskazanym okresie zatrudnienia pracownika.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8E(2) wraz z załącznikiem CIT/EZ(2). Wprowadzono formularz Deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres obrachunkowy rozpoczynający się po 31.12.2021 roku. Do sporządzenia deklaracji CIT-8E konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus. Zmiana w Konfiguracji Deklaracja CIT-8E jest dostępna w menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-8E jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję CIT-8E. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Deklaracja CIT-8E składana jest do tego samego Urzędu Skarbowego co deklaracja CIT-8. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA dodano pole E-mail oraz Telefon dla przedstawiciela CIT. Lista deklaracji CIT-8E Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-8E dostępna jest Lista deklaracji CIT-8E zawierająca kolumny:
 • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
 • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
 • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
 • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
 • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
 • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
 • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Lista deklaracji CIT-8E

Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Przycisk  Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji CIT-8E z poziomu listy deklaracji poprzez podświetlenie deklaracji CIT-8E, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta zeznania, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja CIT-8E za ten okres obrachunkowy nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana. Przycisk Zmień  umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji CIT-8E. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Przycisk  umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona. Na liście deklaracji CIT-8E w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji). Z listy deklaracji CIT-8E dostępny jest wydruk formularza deklaracji CIT-8E wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały). Do deklaracji CIT-8E nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja CIT-8E nie podlega również księgowaniu. Dodanie deklaracji CIT-8E Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Deklaracja jest tworzona po naciśnięciu przycisku . W momencie przeliczania/ edycji deklaracji CIT-8E w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8E w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji CIT-8E. Zamknij formularz deklaracji aby wrócić na listę. Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji za ten sam okres obrachunkowy, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Nie jest również możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji w danym okresie obrachunkowym jako korekty. Formularz deklaracji CIT-8E Formularz deklaracji CIT-8E otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:
 • Identyfikator podatkowy NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Okres obrachunkowy, za który składana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Cel złożenia formularza (złożenie zeznania, korekta zeznania) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Nazwa firmy oraz dane adresowe – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
 • Imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  Kwoty na deklaracji CIT-8E użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-8E pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji CIT-8E jest dostępny pod przyciskiem .  Podczas edycji niezatwierdzonej deklaracji CIT-8E za pomocą przycisku  następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz CIT-8E (np. adres firmy, adres e-mail przedstawiciela). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji CIT-8E. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. Załącznik CIT/EZ Z poziomu formularza deklaracji CIT-8E istnieje możliwość dodania załącznika CIT/EZ(2) Informacja o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Jeżeli na załączniku nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu załącznika. Po dodaniu załącznika na formularzu deklaracji CIT-8E w poz. 34 Podatnik dołącza załącznik CIT/EZ automatycznie ustawiania jest opcja Tak. Załącznik ORD-ZU Z poziomu formularza korekty deklaracji CIT-8E istnieje możliwość dodania załącznika ORD-ZU. Po zaznaczeniu w poz. 8 Rodzaj korekty opcji korekta zeznania, o której mowa w art. 81b §1a Ordynacji podatkowej, pojawia się pole na wpisanie treści uzasadnienia przyczyny korekty.   2. Księgowość kontowa. Organizacje pozarządowe. Dodano wzorcowe zestawienia księgowe oraz plan kont dla organizacji pozarządowych. W oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu dodano opcję Organizacja pozarządowa. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma zablokowaną możliwość wskazania Typu działalności oraz Rodzaju podatnika. W polu Koszty księguję na konta zespołu domyślnie zaznaczana jest opcja ‘5’ z możliwością odznaczenia. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji ‘4’. Po wyborze organizacji pozarządowej w kolejnym oknie kreatora zaznaczany jest:
 • Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny – jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcję ‘5’. W takim przypadku tworzony jest RZiS z podpiętymi kontami zespołu ‘5’.
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcję ‘4’. W takim przypadku tworzony jest RZiS bez podpiętych kont kosztowych.
 • Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny oraz Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcję ‘4’ oraz ‘5’. W takim przypadku tworzony jest RZiS z podpiętymi kontami zespołu ‘5’.
  Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia Przepływów pieniężnych, Zmian w kapitale oraz Sprawozdania F-01 dla GUS. Po przejściu Kreatora konfiguracji parametrów firmy tworzony jest Bilans o symbolu BILANS_OP z następującymi ustawieniami:
 • Rodzaj podatnika: Organizacja pozarządowa,
 • Typ zestawienia: Bilans,
 • Kolumny: Bilans otwarcia, Bieżący okres.
  Po przejściu kreatora zestawień tworzony jest również Rachunek zysków i strat o symbolu RZiS_OP z następującymi ustawieniami:
 • Rodzaj podatnika: Organizacja pozarządowa,
 • Typ zestawienia: Rachunek zysków i strat,
 • Kolumny: Bieżący okres.
  Wzorcowy Bilans oraz Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych w poszczególnych pozycjach mają uzupełnione domyślne konta księgowe, z których mają być pobierane wartości oraz pozycje e-Sprawozdania Finansowego. Po przejściu Kreatora konfiguracji parametrów firmy tworzony jest również wzorcowy plan kont dla organizacji pozarządowych, na podstawie publikacji Rachunkowość i podatki w organizacjach pozarządowych, B. Nadolna, stan prawny 01.12.2020 dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz na podstawie planu kont profesora Gierusza. Jeżeli użytkownik pominie Kreator konfiguracji parametrów firmy to ma możliwość utworzenia wzorcowego planu kont oraz zestawień księgowych dla organizacji pozarządowych bezpośrednio na tych listach. W oknie generowania wzorcowego planu kont w polu Typ podmiotu dodano opcję Organizacja pozarządowa. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma zablokowaną możliwość wskazania opcji w polu Działalność. W polu Koszty domyślnie zaznaczana jest opcja ‘5’ z możliwością odznaczenia. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji ‘4’. W oknie generowania wzorcowych zestawień księgowych są dostępne analogiczne parametry jak w opisanym powyżej oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy. Zestawienia księgowe oraz plan kont dla organizacji pozarządowych przenoszone są do nowej bazy danych podczas importu planu kont/ zestawień księgowych z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.   3. Księgowość kontowa. Księgowania okresowe. Wprowadzono możliwość określenia harmonogramu na pozycji księgowania okresowego. Funkcja ta pozwala na utworzenie jednego księgowania okresowego dla wielu np. polis, które rozpoczynają się i/lub kończą w różnych terminach. Aby określić zakres dat dla każdej pozycji księgowania okresowego osobno, należy w nagłówku pozostawić odznaczony parametr Księgowanie od do. Po dodaniu pozycji księgowania okresowego możliwe będzie zaznaczenie parametru Księgowanie od do i wskazanie zakresu dat. Po zaznaczeniu parametru Księgowanie od do istnieje możliwość zaznaczenia parametru Wg harmonogramu oraz określenia kwoty do rozksięgowania.

Harmonogram na pozycji księgowania okresowego

Po zaznaczeniu w dowolnej pozycji księgowania okresowego parametru Księgowanie od do, nie jest możliwe zaznaczenie zakresu dat w nagłówku. Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego zaznaczony zostanie parametr Księgowanie od do bez zaznaczenia parametru Wg harmonogramu to zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania, bez możliwości edycji dat na pozycji. Możliwe jest natomiast zaznaczenie w dowolnej pozycji parametru Wg harmonogramu oraz określenie kwoty do rozksięgowania. Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego zaznaczony zostanie parametr Księgowanie od do oraz Wg harmonogramu to zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania okresowego oraz zaznaczany jest parametr Wg harmonogramu, bez możliwości edycji na żadnej z pozycji. Podczas generowania księgowania okresowego pod uwagę brany jest zakres dat wskazany w poszczególnych pozycjach księgowania okresowego. Istnieje możliwość zaksięgowania pozycji z datą zakończenia harmonogramu inną niż ostatni dzień danego miesiąca, jeżeli data zakończenia harmonogramu mieści się w miesiącu księgowania.
Przykład
Zakres dat na pozycji księgowania okresowego: 01.01.2022-15.12.2022 r. W oknie generowania księgowania okresowego w polu Księguj z datą: 31.12.2022 r. Księgowanie zostanie wykonane.
Po naciśnięciu przycisku  Pokaż harmonogram księgowań okresowych wyświetlane są wszystkie pozycje księgowania okresowego z zaznaczonym parametrem Wg harmonogramu. Pozycje z odznaczonym parametrem Wg harmonogramu nie są wyświetlane. Po zaznaczeniu na liście księgowań okresowych parametru Księgowania w bieżącym miesiącu wyświetlane są księgowania, których zakres dat na przynajmniej jednej pozycji znajduje się w bieżącym miesiącu (pobieranym z daty bieżącej w programie) oraz księgowania okresowe bez zaznaczonego zakresu dat. Informacje o zakresie dat i harmonogramie na pozycji przenoszone są na wydruk księgowania okresowego. Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego dodanego we wcześniejszych wersjach programu zaznaczono parametr Księgowanie od do oraz Wg harmonogramu to po dokonaniu aktualizacji do wersji 2023.0.1., zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania. W tym przypadku zaznaczany jest również parametr Wg harmonogramu, bez możliwości edycji w żadnej z pozycji. Jeżeli użytkownik chce dokonać modyfikacji w poszczególnych pozycjach takiego księgowania okresowego to powinien w nagłówku księgowania okresowego odznaczyć parametr Księgowanie od do. Umożliwi to edycję poszczególnych pozycji księgowania okresowego. Ustawienie zakresu dat i harmonogramu na pozycji księgowania okresowego przenosi się do nowej bazy danych podczas importu księgowań okresowych z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.   4. Rejestry VAT. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano nowe operacje seryjne:
 • Zmień rozliczać VAT-UE – funkcja umożliwia seryjne wskazanie dokumentów do deklaracji VAT-UE. Po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru automatycznie zaznaczana jest opcja Rozliczać w VAT UE oraz Pomiń dokumenty wewnętrzne (aby nie podwoić transakcji w deklaracji VAT-UE).

Parametry seryjnej zmiany Rozliczać w VAT-UE

Po odznaczeniu opcji Pomiń dokumenty wewnętrzne parametr Rozliczać w VAT-UE zostanie zaznaczony również na dokumentach wewnętrznych. Jeżeli użytkownik chce seryjnie odznaczyć parametr Rozliczać w VAT-UE na dokumentach w rejestrze VAT to powinien po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru odznaczyć parametr Rozliczać w VAT-UE. Jeżeli parametr Rozliczać w VAT-UE ma zostać odznaczony na dokumentach wewnętrznych to dodatkowo należy odznaczyć parametr Pomiń dokumenty wewnętrzne. Seryjna zmiana ustawienia parametru Rozliczać w VAT-UE możliwa jest dla dokumentów z rodzajem transakcji:
 • dostawa wewnątrzunijna,
 • dostawa wewnątrzunijna trójstronna,
 • dostawa poza terytorium kraju,
 • poza terytorium kraju (stawka NP),
 • wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca,
 • pozaunijny – podatnikiem jest nabywca,
 • nabycie wewnątrzunijne,
 • nabycie wewnątrzunijne trójstronne.
  Seryjna zmiana ustawienia parametru Rozliczać w VAT-UE nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu z rodzajem transakcji: krajowa, krajowa – podatnikiem jest nabywca, eksport, eksport – zwrot VAT, procedura OSS, import,
 • dokumentu uwzględnionego na zatwierdzonej deklaracji JPK_V7 jeżeli na formularzu operatora dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 zaznaczono opcję Blokada,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
 • Zmień uwz. w proporcji (operacja widoczna tylko w rejestrze VAT sprzedaży) – funkcja umożliwia seryjną zmianę wpływającą na wyliczenie proporcji struktury sprzedaży. Po jej wyborze wyświetlane jest okno, w którym użytkownik w polu Aktualizuj dla stawki VAT powinien zaznaczyć stawki, dla których ma zostać wykonana zmiana oraz w polu Uwzględniaj w proporcji wybrać wartość, która zostanie wskazana w pozycji dokumentu w kolumnie w proporcji.

Parametry seryjnej zmiany Uwzględniaj w proporcji

Ustawienie Uwzględniaj w proporcji nie jest zmieniane na dokumentach ze stawką inną niż wskazana w polu Aktualizuj dla stawki VAT. Aby zmienić ustawienie Uwzględniaj w proporcji niezależnie od stawki VAT na dokumencie, należy w polu Aktualizuj dla stawki VAT wybrać opcję Wszystkie. Przykładowo po zaznaczeniu opcji Nieopodatkowana (NP), wybraniu z listy Uwzględniaj i naciśnięciu przycisku pioruna, na zaznaczonych dokumentach z pozycjami ze stawką NP następuje zmiana w kolumnie Uwz. w proporcji na: Uwzględniaj. Seryjna zmiana ustawienia Uwzględniaj w proporcji nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu uwzględnionego na zatwierdzonej deklaracji JPK_V7 jeżeli na formularzu operatora dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 zaznaczono opcję Blokada,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
Wyżej wymienione operacje dostępne są w nowej grupie Dokument, do której przeniesiono również dotychczasowe operacje seryjne: Zmień rejestr, Zmień kategorię, Ustaw opis, Zmień opis, Zmień odliczenia, Zmień datę deklaracji VAT, Zmień rodzaj transakcji, Zmień rodzaj na pozycjach, Zmień warunki płatności, Dodaj atrybut, Ustaw kolumnę KPiR, Ustaw kolumnę ewidencji ryczałtowej, Ustaw zakład.   5. Rejestry VAT. Dla dokumentów walutowych dodano możliwość przeliczenia kwoty podatku VAT w walucie na PLN na podstawie wartości netto w PLN. Kwota podatku VAT na dokumentach walutowych w rejestrze VAT przeliczana jest w oparciu o nowo dodany parametr Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości dostępny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry.

Parametr Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości

W nowych firmach oraz firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, jeżeli użytkownik nie korzysta z modułu Handel, domyślnie zaznaczona jest opcja VAT w walucie. Oznacza to dotychczasowy sposób przeliczania kwoty, tzn. przeliczenie kwoty brutto w walucie po kursie na PLN, następnie przeliczenie kwoty netto w walucie po kursie na PLN oraz przeliczenie kwoty VAT w walucie po kursie na PLN. Jeżeli suma netto i VAT w PLN nie zgadza się z wartością brutto w PLN to korygowany jest podatek VAT w PLN. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, jeżeli użytkownik korzysta z modułu Handel zaznaczana jest opcja zgodnie z ustawieniami parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry. Jeżeli użytkownik korzysta z modułu Handel to zmiana ustawienia parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry powoduje ustawienie tej samej opcji dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry. Analogicznie, zmiana ustawienia w parametrach modułu Handel powoduje zmianę w parametrach w księgowości. Po dokonaniu zmiany ustawienia parametru w Konfiguracji, kwota na wprowadzonym wcześniej dokumencie zostanie przeliczona zgodnie z nowym ustawieniem, jeżeli użytkownik ponownie uzupełni kwotę na dokumencie. Jeżeli dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości wskazana zostanie opcja netto w PLN to kwota netto w walucie przeliczana jest po kursie na PLN, a następnie od tak przeliczonej kwoty w PLN wyliczana jest kwota VAT poprzez przemnożenie kwoty netto w PLN przez stawkę VAT. Kwota brutto wyliczana jest jako suma kwoty netto w PLN oraz kwoty VAT w PLN. W takim przypadku wyliczona kwota brutto może nie być zgodna z wartością wynikającą z przemnożenia kwoty brutto przez kurs z dokumentu.
Przykład
Dokument wprowadzony do Rejestru VAT z datą 05.10.2022. Kurs (z dnia 04.10.2022): 1 EUR = 4,8007 PLN. Netto: 1 382,11 EUR VAT 23%: 317,89 EUR Brutto: 1 700,00 EUR Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono opcję netto w PLN to kwoty zostaną wyliczone w następujący sposób: Netto: 1 382,11 EUR * 4,8007 = 6 635,10 PLN VAT 23%: 6 635,10 PLN * 23% = 1526,07 PLN Brutto: 6 635,10 PLN + 1526,07 PLN = 8161,17 PLN
Na dokumencie z więcej niż jedną pozycją następuje weryfikacja, czy suma kwoty VAT w poszczególnych stawkach jest równa kwocie VAT wyliczonej po przemnożeniu kwoty netto w PLN przez daną stawkę. Ewentualne różnice korygowane są w pozycji z najwyższą stawką VAT. Analogicznie następuje weryfikacja, czy suma kwoty netto w poszczególnych pozycjach jest równa kwocie wyliczonej po przemnożeniu kwoty netto po kursie na dany dzień.   6. Biuro Rachunkowe. Wysyłanie wiadomości mailowych do Klientów z informacją o płatnościach do urzędów skarbowych i ZUS. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość seryjnej wysyłki wiadomości mailowych do Klientów z informacją o podatkach i składkach ZUS. Wiadomość mailowa zawiera zahasłowany załącznik (plik pdf) z informacją o wysokości podatku oraz składek ZUS do zapłaty za wskazany miesiąc/rok. Umożliwiliśmy także zapisanie samego załącznika. Miejsce zapisu ustalane jest w Konfiguracji stanowiska/Biuro Rachunkowe/ Parametry. Funkcja wysyłki wiadomości mailowych do Klientów z informacją o podatkach i składkach ZUS jest dostępna dla Użytkowników posiadających licencję na moduł Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe oraz moduł CRM ze zdefiniowaną w programie skrzynką pocztową. Wiadomości wysyłane mogą być na adres mailowy właściciela lub na ustalony adres. Wybór rodzaju adresu mailowego ustalany jest w konfiguracji firmy. Operator, który na swojej karcie ma zaznaczony moduł Biuro Rachunkowe (BR),  w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma ma dostęp do nowej gałęzi Biuro Rachunkowe/Parametry.

Konfiguracja firmy – gałąź Biuro Rachunkowe/Parametry

W gałęzi tej dostępne są dwa parametry możliwe do zaznaczenia.
 • Adres właściciela – po zaznaczeniu tego parametru wiadomość e-mail wysyłana jest na adres wskazany na formularzu właściciela/właścicieli. Hasło do pliku z załącznika wiadomości pobierane jest z formularza właściciela (zakładka [1 Ogólne] w sekcji Hasło dla wydruków), jeśli ono jest puste to z pola PESEL a jeśli nie ma nr PESEL to jako hasło ustawiana jest data urodzenia w odpowiednim formacie. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków (mała, duża litera i znak specjalny). Pole z hasłem dostępne jest dla operatorów z zaznaczonym parametrem Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Wiadomości wysyłane są do właścicieli, jeśli:
  • są aktywni (na formularzu właściciela parametr Archiwalny nie jest zaznaczony)
  • mają uzupełniony adres mailowy i wpisane hasło lub numer PESEL
  • mają wprowadzone udziały (Kwoty indywidualne) pozwalające na wyliczenie zaliczki na PIT-28/36/36L w miesiącu, za który tworzona jest informacja o podatkach i składkach ZUS.
Uwaga
Uwaga: W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej, gdy wartość udziałów wspólnika wynosi 0 ale wyliczono dla niego indywidualną deklarację DRA, to mimo wszystko zostanie wysłana wiadomość mailowa z załącznikiem o podatkach.
Wiadomość z załącznikiem wysyłana jest zawsze na adres mailowy odczytany z ostatniego zapisu historycznego właściciela. W sytuacji, gdy zaznaczona jest opcja Adres właściciela z zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje pobierana jest informacja o tym, które deklaracje z płatnościami są wyliczane w danej firmie. Każdy z właścicieli/współwłaścicieli dostaje informację o swoich podatkach i składkach ZUS (dotyczy PIT i DRA) oraz informacje o podatkach firmy.
 • Wskazany adres – po zaznaczeniu parametru aktywne stają się dwa pola. W pierwszym polu należy samodzielnie wpisać adres bądź adresy e-mail, na które ma zostać wysłana wiadomość. W przypadku wpisania kilku adresów należy użyć separatora ;. Drugie pole służy do wpisania hasła do załącznika PDF. Hasło może zostać wpisane ręcznie lub korzystając z przycisku Generuj możemy wygenerować losowe hasło. Po zaznaczeniu parametru Pokaż hasło zostanie wyświetlone hasło, które należy przekazać Klientowi. Generowanie i podgląd hasła jest aktywne w przypadku zalogowania się na operatora z zaznaczonym parametrem Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Ustawione hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, zawierać małą dużą literę oraz znak specjalny. W przypadku zaznaczenia opcji Wskazany adres pole z hasłem jest obowiązkowe do uzupełnienia, nie może pozostać puste gdyż wiadomość e-mail nie zostanie utworzona.
  W przypadku wysyłania wiadomości na wskazany adres w załączniku pojawią się informacje o wszystkich zaznaczonych w System/ Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje zaliczkach/deklaracjach, również te dotyczące właścicieli. Zaznaczenie obu parametrów w konfiguracji skutkuje tym, że na adres właściciela/właścicieli oraz na wskazane adresy zostaną wysłanie informacje o płatnościach do urzędów skarbowych oraz ZUS. W przypadku, gdy tworzona jest nowa baza danych w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma/ Biuro Rachunkowe/ Parametry automatycznie zaznaczany jest parametr Adres właściciela. W przypadku konwersji bazy danych weryfikowany jest rodzaj księgowości i czy w System/ Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje  zaznaczono CIT-8. Jeśli w konwertowanej bazie ustawiony jest rodzaj księgowości jako Księgowość kontowa oraz zaznaczono deklarację CIT-8 to po konwersji w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma/ Biuro Rachunkowe/ Parametry automatycznie zaznaczany jest parametr Wskazany adres i uzupełniany jest adres e-mail z pieczątki firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy). W pozostałych przypadkach automatycznie zaznaczany jest parametr Adres właściciela. W module Biuro Rachunkowe w panelu Operacje seryjne została dodana nowa zakładka Informacja dla Klientów.

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe – Informacja dla Klientów

Po kliknięciu w opcję Informacja dla Klientów dostępne są dwa warianty do wyboru: – Wyślij e-mail o podatkach/ ZUS  -po wybraniu tej opcji pojawia się okno z szablonem wiadomości mailowej. Użytkownik może taką wiadomość wysłać od razu klikając w albo może umieścić wiadomości w Kopiach roboczych (będzie je mógł modyfikować, weryfikować, uzupełnić). Każda wiadomość zawiera załącznik. Nazwa załącznika zależy od tego do kogo wysyłana jest wiadomość. W wiadomości do właściciela nazwa załącznika to Akronim_imię_nazwisko_Podatki_mm_rrrr.pdf , natomiast załącznik w wiadomości wysyłanej na wskazany adres ma następującą nazwę: Pierwsza linia z nazwy firmy_Podatki_mm_rrrr.pdf.  

Szablon wiadomości e-mail

Powyższy szablon jest standardowym szablonem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego szablonu (w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe  Wyślij/ Konfiguracja szablonów e-mail). Podczas wysyłki wiadomości w logu operacji seryjnych pojawia się komunikat informujący o przebiegu operacji wysyłania maili. Podczas wysyłki może pojawić się komunikat informujący o tym czy np. dana wiadomość została wysłana, jest uzupełniony adres e-mail lub hasło na karcie właściciela/ właścicieli lub w konfiguracji. – Zapisz plik z informacją o podatkach/ ZUS – po wybraniu tej opcji  zostanie wygenerowany zahasłowany plik (zasady ustawienia hasła są takie same jak przy wysyłce wiadomości e-mail). Domyślnie plik jest zapisywany w lokalizacji: C:\ProgramData\Comarch ERP Optima\Wydruki\Biuro Rachunkowe. W katalogu Biuro Rachunkowe dla każdej firmy jest tworzony oddzielny katalog.  Użytkownik ma możliwość wskazania własnej lokalizacji do zapisywania pliku z poziomu zakładki System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Biuro rachunkowe/ Parametry. W przypadku funkcji zapisywania pliku z informacją o podatkach/ ZUS nie jest wymagane posiadanie modułu CRM oraz aktywnej skrzynki pocztowej.

Konfiguracja stanowiska – Informacja o podatkach/ ZUS – katalog do plików pdf.

W wysyłanym/generowanym pliku PDF może pojawić się informacja o wyliczonych przez Biuro Rachunkowe podatkach dla Klienta z tytułu:
 • podatku VAT
 • zaliczek na PIT-4, PIT-8AR, PIT-28, PIT-36, PIT-36L
 • zaliczek na CIT-8
 • składek ZUS
 • PPK
 • płatności do deklaracji AKC-WW
 • płatności do deklaracji CUK-1
 • deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8
  Plik PDF zawiera informacje o podatkach dla wszystkich deklaracji, które zaznaczone są w programie Comarch ERP Optima w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje.

Przykładowy plik PDF generowany i wysyłany na adres wskazany w konfiguracji firmy

Wydruk generowany jest na bieżący dzień natomiast zawiera informacje o podatkach i składkach ZUS za wskazany w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe miesiąc i rok. Na wydruku wykazywany jest rodzaj zaliczki/deklaracji oraz wysokość kwoty podatku. W przypadku, gdy w programie dla danej zaliczki/deklaracji obliczone są korekty to kwota podatku przenoszona jest z ostatniej przeliczonej korekty. W sytuacji wystąpienia nadpłaty/kwoty do zwrotu wykazywana jest ona ze znakiem minus (-). Kwoty podatku wynikającego z deklaracji VIU-DO prezentowana jest w walucie euro. Jeśli w polu Kwota pojawia się  Brak oznacza to, że w System/ Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje dana deklaracja jest zaznaczona, ale nie została wyliczona w programie. Na wydruku dostępna jest również kolumna z numerem rachunku bankowego i terminem płatności. Dla niewyliczonych deklaracji i takich, które mają zerowy podatek lub podatek do zwrotu nie pojawia się numer rachunku i termin. W przypadku, gdy przy danej deklaracji widnieje kwota podatku lub ZUS do zapłaty to numer rachunku oraz termin pojawia się na wydruku. Dla deklaracji ZUS DRA numer rachunku pobierany jest z formularza ZUS, dla deklaracji podatkowych obliczanych dla właścicieli indywidualny numer rachunku pobierany jest z formularza właściciela, natomiast dla deklaracji przeliczanych dla firmy rachunek pobierany jest z zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje. Numer rachunku dla deklaracji PPK jest pobierany z  zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Pracownicze Plany Kapitałowe. W przypadku zaliczek/deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz ZUS DRA prezentowane na wydruku dane zależą od ustawień parametru w System/ Konfiguracja/ Firma/ Biuro Rachunkowe. Jeśli mail wysyłany jest na wskazany w konfiguracji adres w kolumnie Dotyczy drukujemy imię i nazwisko właściciela którego dana zaliczka/deklaracja dotyczy. Na deklaracji DRA dotyczącej pracowników pojawia się informacja Pracownicy. W mailu wysyłanym na adres pobrany z formularza właściciela oznaczenie takie dotyczy tylko deklaracji DRA. Na wydruku jest możliwość umieszczenia w lewym górnym rogu loga Biura Rachunkowego generującego/wysyłającego plik PDF. Logo to jest pobierane z pieczątki firmy Biura Rachunkowego (System/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy). 7. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach: Dokumenty modyfikowane, Statusy e-Deklaracje, Wprowadzone dokumenty, dodano informacje o deklaracji CIT-8E. 8. Biuro Rachunkowe. E-Deklaracje. Udostępniono możliwość eksportu deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje wraz z możliwością odbioru UPO. 9. Biuro Rachunkowe. Atrybuty. W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Atrybuty w grupie atrybutów Deklaracje CIT dodano atrybut dotyczący deklaracji CIT-8E tj.: Deklaracja CIT-8E. Atrybut dostępny jest z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.  

Zmiany

1. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.:
 • Limit – pełna księgowość: 9 654 400 zł.
 • Limit – ryczałt: 9 654 400 zł.
2. Korekta podatku dochodowego. Na formularzu Ulga na złe długi w podatku dochodowym dodanym do zaliczki na PIT-36(21), PIT-36L(10), CIT-8(24) dodano kolumny:
 • Narastająco skoryg. ­– kwota dokumentu skorygowana od początku roku/ okresu obrachunkowego.
 • W m-cu skoryg. – kwota dokumentu skorygowana w bieżącym miesiącu/ kwartale. Kwota w kolumnie podlega edycji dla zapłaconych wierzytelności i zapłaconych zobowiązań do wysokości różnicy pomiędzy kwotą z kolumny Kwota do korekty a kwotą z kolumny Narastająco skoryg.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

W przypadku zmniejszenia kwoty w kolumnie Kwota do korekty następuje zmniejszenie kwoty w kolumnie W m-cu skoryg. Jeżeli użytkownik dokona następnie zwiększenia kwoty w kolumnie Kwota do korekty to kwota w kolumnie W m-cu skoryg. nie ulegnie zwiększeniu. Aby zmienić kwotę w kolumnie W m-cu skoryg. należy ponownie przeliczyć formularz ulgi na złe długi. Umożliwiono usuwanie z formularza Ulgi na złe długi w podatku dochodowym zapłaconych dokumentów, które nie są uwzględnione w następnych miesiącach. Aby dokument nie był wykazywany w późniejszych miesiącach należy usunąć go za pomocą opcji: Usuń z korekty. Z formularza Ulgi na złe długi w podatku dochodowym usunięto kolumnę Skorygowano. Na wydruku Ulga za złe długi – lista dokumentów kolumnę Skorygowano zastąpiono komunami: Narastająco skorygowano oraz W miesiącu skorygowano 3. Korekta podatku dochodowego. Niezapłacone wierzytelności, widoczne na formularzu korekty podatku dochodowego na zaliczkach, ale nieskorygowane, kwalifikowane są do korekty na zaliczce w kolejnym roku, maksymalnie przez okres 3 lat. 4. Księgowość kontowa. Zaliczki na CIT-8(24). Dodano nowy wzór zaliczki na CIT-8(24), uwzględniający zmiany związane z modyfikacją formularza Ulga na złe długi w podatku dochodowym, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. 5. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Deklaracje/JPK dodano w polu Kwota nowe makra:
 • @Vat7DoZwr15 – umożliwia księgowanie kwoty do zwrotu do 15 dni,
 • @Vat7DoZwr40 – umożliwia księgowanie kwoty do zwrotu do 40 dni,
 • @Vat7KorygDoZwr15 – umożliwia księgowanie różnicy pomiędzy kwotą do zwrotu do 15 dni na deklaracji korygującej a kwotą do zwrotu do 15 dni na deklaracji pierwotnej,
 • @Vat7KorygDoZwr40 – umożliwia księgowanie różnicy pomiędzy kwotą do zwrotu do 40 dni na deklaracji korygującej a kwotą do zwrotu do 40 dni na deklaracji pierwotnej.
6. Księgowość kontowa. Plan kont. Dotychczasowy parametr Ukryj nieaktywne konta zastąpiono parametrem Pokazuj nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne na liście wyświetlane są również konta oznaczone jako nieaktywne. 7. Deklaracja CIT-8(31). Dostosowano wysyłkę deklaracji CIT-8(31) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego. 8. Deklaracja CIT-8(30 i 31). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA uzupełniono pole E-mail oraz Telefon dla przedstawiciela CIT to informacja ta jest przenoszona na wydruk deklaracji CIT-8. 9. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT-36(20), PIT-36L(9), CIT-8(23). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji. 10. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Podczas generowania wzorcowego Rachunku zysków i strat, w jego symbolu znak spacji oraz znak ‘/’ zastępowany jest podkreśleniem dolnym. 11. Ewidencja ryczałtowa. Zaliczka na PIT-28. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane tylko od przychodów z działalności W miesiącach, w których podatnik nie osiąga przychodu z działalności gospodarczej, a osiąga przychody np. z najmu, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są odliczane. 12. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(24). Zwiększono kwoty możliwe do uzupełnienia w poz. 201-211 do wysokości 999 999 999,00. 13. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Umożliwiono odpięcie okna podglądu dokumentów, dzięki czemu można je przenieść na drugi monitor. 14. Deklaracja VIU-DO. Dodano możliwość wydruku deklaracji VIU-DO z listy deklaracji. 15. Deklaracja VIU-DO. W przypadku deklaracji, do której odebrano Urzędowe Poświadczenie Odbioru, na wydruk deklaracji przenoszony jest numer referencyjny. 16. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczenia atrybutu jako nieaktywnego. Opis działania tej funkcji znajduje się w części Ogólnej. 17. Internetowa wymiana dokumentów. Historia wymiany. Dotyczy Comarch ERP Optima w Chmurze Standard. Jeżeli w trakcie importu danych poprzez Pracę Rozproszoną niektóre dane nie zostały zaimportowane, to tworzy się na dysku plik z takimi danymi. W przypadku importu danych poprzez Internetową Wymianę Dokumentów i System Operacji Automatycznych w Chmurze Standard zmieniono sposób zapisu pliku z niezaimportowanymi danymi. Nie będzie on zapisywany na dysku tylko bezpośrednio w bazie danych. Na liście Narzędzia – Praca rozproszona BR-Sprzedaż-Płace – Historia wymiany – Odebrane dodano kolumnę Nazwa pliku. Po zaznaczeniu pozycji i kliknięciu w ikonę plik można pobrać i zapisać na dysku. Dodatkowo w System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Internetowa Wymiana dokumentów w Harmonogramie synchronizacji dodano możliwość wskazania ilości dni, po których plik zostanie automatycznie usunięty z bazy. Domyślnie ilość dni, po których nastąpi usunięcie plików z bazy, ustawiono co 21 dni. 18. Kwoty indywidualne – składka zdrowotna właściciela. Umożliwiono wyłączenie przenoszenia składek zdrowotnych z listy płac na kwoty indywidualne właściciela, gdy jako forma opodatkowania ustawiona jest opcja ‘Zasady ogólne- podatek według skali’ oraz ‘Ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych’. W tym celu na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] przy formie opodatkowania ‘Zasady ogólne- podatek według skali’ oraz ‘Ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych’ dodano parametr Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. 19. Biuro Rachunkowe. Zmieniono nazwę zakładki Bazy danych na Listę firm oraz nazwę panelu Informacje o bazie Klienta zmieniono na Informacje o firmie klienta.

Poprawiono

1. Deklaracje. W specyficznych przypadkach zmiany dokonane na zakładce [Predekretacja] powodowały odblokowanie formularza deklaracji do edycji. Działanie poprawiono. 2. Korekta podatku dochodowego. W specyficznych przypadkach kwoty w polu Skorygowano w m-c/kw oraz Skorygowano narastająco były wyświetlane nieprawidłowo. Działanie poprawiono. 3. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono uwzględnianie dokumentów, które zostały zapłacone w kolejnym roku. 4. Księgowość kontowa. Plan kont. W specyficznych przypadkach podczas importu planu kont z innej bazy danych pojawiał się komunikat: Podczas importu danych wystąpił błąd. Nie można dodać konta księgowego [Numer kont] ponieważ istnieje już w bieżącym okresie obrachunkowym i importowane były tylko konta syntetyczne. Działanie poprawiono. 5. Księgowość kontowa. Zoptymalizowano księgowanie dokumentów. 6. Rejestry VAT. W specyficznych przypadkach po przeniesieniu dokumentu z modułu Handel do Rejestru VAT, nieprawidłowo nadawany był numer ID księgowy. Działanie poprawiono. Od wersji 2023.0.1 domyślny numer ID księgowy zawiera trzy człony: kolejny numer/rok/rejestr. 7. Rejestry VAT. Poprawiono wyliczania zaokrąglenia w PLN kwot dokumentów walutowych wprowadzonych do rejestru VAT w stawce NP. 8. Rejestry VAT. W specyficznych przypadkach zmiana konta księgowego na zakładce [Predekretacja] powodowała zmianę terminu rozrachunku. Działanie poprawiono. 9. Rejestry VAT. Na formularzu kwot dodatkowych poprawiono wyświetlanie pola wyboru szablonu kwot dekretacji. 10. Ewidencja dodatkowa. Na dokumentach walutowych na zakładce [Predekretacja] w pozycji dotyczącej księgowania w walucie poprawiono pobieranie kursu z dnia poprzedniego. 11. Działanie Usługi Comarch OCR. Poprawiono podział odliczeń w Rejestrach VAT zakupu jeżeli na kontrahencie przypisana jest kategoria z odliczeniem na Warunkowo. 12. Biuro Rachunkowe- ZUS DRA:
 • W przypadku, gdy właściciel obecnie rozliczający się indywidualnie w jednym z poprzednich zapisów historycznych miał odznaczony parametr ‘Indywidualne DRA’ to z poziomu Biura Rachunkowego niepotrzebnie generowała się zerowa deklaracja ZUS DRA dla pracowników. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli w firmie były wprowadzone tylko osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, które nie były zgłoszone do ubezpieczeń nadmiarowo generowała się zerowa deklaracja ZUS DRA dla pracowników. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczania atrybutów jako nieaktywne. Formularz atrybutu W menu Ogólne/ Atrybuty, na formularzu atrybutu towaru/ kontrahenta/ środka trwałego/ JPK znajduje się parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na kartotekach towarowych, formularzach kontrahentów, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje. Lista atrybutów Istnieje możliwość ukrycia bądź wyświetlania na liście atrybutów oznaczonych jako nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne w sekcji Filtra, na liście atrybutów w kolorze szarym będą widoczne atrybuty nieaktywne. Analogicznie, na zakładce [Atrybuty] dostępnej z poziomu formularza kontrahenta/ pozycji cennika Użytkownik ma także możliwość wyświetlania wszystkich atrybutów lub tylko aktywnych. Seryjne zaznaczanie parametru Nieaktywny Z poziomu każdej z zakładek listy atrybutów istnieje możliwość zastosowania operacji seryjnej Ustaw atrybut jako nieaktywny. Zastosowanie tej funkcji powoduje oznaczenie uprzednio zaznaczonych atrybutów jako nieaktywnych. Usuwanie atrybutów nieaktywnych Z poziomu Cennika, Listy zasobów, Listy kontrahentów oraz List dokumentów handlowo – magazynowych istnieje możliwość seryjnego usuwania atrybutów nieaktywnych dla zaznaczonych pozycji. Opcja Dodaj/ zmień/ usuń atrybut jest dostępna po rozwinięciu ikony operacji seryjnych. Parametr Usuń atrybut działa w odniesieniu do pojedynczego, wybranego z listy atrybutu lub atrybutu o określonej wartości. Z kolei po zaznaczeniu opcji Usuń atrybuty nieaktywne zostaną usunięte wszystkie atrybuty oznaczone jako nieaktywne dodane na konkretną pozycję cennikową/ formularz kontrahenta/ formularz dokumentu. Atrybuty nieaktywne na formularzach dokumentów Na formularzu dokumentu, na zakładce [Atrybuty/ JPK] atrybut oznaczony jako Nieaktywny będzie wyświetlany w kolorze szarym. Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry zostaną zaznaczone parametry: Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane, Kopiuj atrybuty na korekty, to taki atrybut będzie przenoszony na dokumenty zgodnie z zaznaczonymi opcjami. Import atrybutów z innej bazy danych Podczas importu atrybutów z innej bazy danych (Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych) program pomija atrybuty oznaczone jako nieaktywne. Wpływ na aplikacje współpracujące i inne funkcje w programie Atrybut oznaczony jako nieaktywny nie będzie wysyłany do Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch Mobile. W sytuacji, gdy na towarze wysyłanym do np. Comarch e-Sklep dany atrybut w menu Ogólne/Atrybuty zostanie oznaczony jako nieaktywny, pojawi się następujący komunikat: Nie można oznaczyć atrybutu jako nieaktywny. Atrybut został wysłany do Comarch e-Sklep. W takim przypadku należy usunąć atrybut z towaru udostępnionego w Comarch e-Sklep, następnie będzie możliwość oznaczenia go jako nieaktywnego. W przypadku pracy rozproszonej jeśli atrybuty zostaną oznaczone jako nieaktywne, to w takiej formie zostaną przeniesione do bazy docelowej .

Zmiany

1. JPK_V7 – ponowne wygenerowanie pliku XML. Umożliwiono ponowne wygenerowanie pliku XML dla pliku JPK_V7. Dzięki temu, jeżeli plik JPK_V7 jest już wysłany a poprzedni plik XML został usunięty z dysku lub utworzony na innym komputerze, jest możliwe uzyskanie nowego pliku XML zawierającego dane z pliku JPK. Na oknie Pliki PK_V7 z ulgą na złe długi w menu podręcznym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym pliku JPK, dostępna jest opcja Eksportuj dane w formacie JPK_V7. Po jej wybraniu w folderze zapisu plików JPK wskazanym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny tworzony jest plik XML. Informacja o wyeksportowaniu danych zapisywana jest w Historii zmian. 2. JPK_KR. W pliku JPK_KR jako 'Rodzaj dokumentu’ dla dokumentów zaksięgowanych z poziomu Rejestru sprzedaży VAT pojawia się opis Faktura sprzedaży. 3. Status plików JPK_V7. Pliki JPK_V7 które zostały poddane scaleniu (widoczne po zaznaczeniu opcji Pokaż scalone), w kolumnie Status posiadają opis scalona. 4. Wysyłka plików JPK. Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów  https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/aktualizacja-certyfikatu-klucza-publicznego-do-uslugi-test-e-dokumenty-mf-gov-pl-jpk-cuk-alk/ zaktualizowano w programie certyfikat klucza publicznego dla usług JPK. 5. Aktualizacja danych na deklaracjach. W przypadku niezablokowanych deklaracji, po otwarciu formularza deklaracji w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe (dotyczy deklaracji: VIU-DO, CIT-8E, PIT-11(28), PIT-11(29), PIT-8AR(12), ZUS Z3) następuje weryfikacja zgodności danych na deklaracji z tymi pobieranymi z programu. Jeżeli różnią się, wyświetlany jest komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Kliknięcie na opcję Tak powoduje aktualizację danych na deklaracji. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem dotychczasowych wartości. W przypadku zablokowanych deklaracji, taki komunikat nie jest wyświetlany. 6. Elementy nieaktywne i anulowane. Zmieniono sposób wyświetlania pozycji anulowanych oraz nieaktywnych na listach w programie. Takie pozycje są wyświetlane w kolorze szarym. 7. Filtrowanie. Ujednolicono działanie oraz nazwę filtra dla nieaktywnych pozycji na listach i formularzach. Na oknach w programie parametr służący do wyświetlenia nieaktywnych elementów na listach nosi nazwę Pokazuj nieaktywne. 8. Filtrowanie list. W menu Widok usunięta została opcja Filtrowanie list metodą zaczyna się od. Na listach w programie w kolumnach z wartościami tekstowymi domyślnie ustawiona jest metoda filtrowania „Zawiera”. Użytkownik może wybrać inną, odpowiadającą mu metodę filtrowania w określonej kolumnie. 9. Numer rachunku bankowego i bank. Na dostępnych w programie formularzach (np. Rejestr kasowy/bankowy, Zapis kasowy/bankowy, Płatność czy Formularz rachunku bankowego kontrahenta) zmieniono kolejność pól z numerem rachunku i bankiem. Numer rachunku znajduje się przed polem z bankiem. 10. Informacje bieżące – termin dla deklaracji PFRON. W Konfiguracji Programu/ Informacje/ Informacje bieżące dla pozycji Deklaracja PFRON do realizacji zmieniony został termin na 25-ty dzień miesiąca. 11. Kopia bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa bazy danych wykonywana z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ma rozszerzenie BAC, podobnie jak kopia wykonywana z poziomu  Comarch ERP Optima. 12. Wysyłka SMS. Do wysyłki wiadomości SMS z programu Comarch ERP Optima nie jest już wymagany moduł CRM/CRM Plus. 13. Comarch IBARD. Umożliwiono zapisywanie i pobieranie plików z Comarch IBARD bez konieczności instalacji na komputerze aplikacji dla tej usługi. Aplikacja jest wymagana jedynie w przypadku konfiguracji automatycznej kopii bezpieczeństwa baz danych na Comarch IBARD.

Poprawiono

1. Plik JPK_V7. Jeżeli w pliku JPK_V7 wykazany został dokument z bardzo wysoką kwotą, podczas zapisywania pliku mógł pojawić się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. Błąd przepełnienia arytmetycznego podczas konwertowania danych typu expression na typ danych int. Wykonywanie instrukcji zostało przerwane. Działanie poprawiono. 2. JPK_V7 – paragony. Po przeniesieniu Paragonu pojedynczo do Rejestru VAT sprzedaży i usunięciu z niego kodu RO, taki paragon uwzględniany był w części deklaracyjnej pliku JPK_V7, natomiast nie był uwzględniany w części ewidencyjnej pliku. Działanie poprawiono – taki dokument jest wykazywany zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej. 3. Personalizacja. Na formularzu dokumentu w module Obieg dokumentów wprowadzono walidację pola Status oznaczonego poprzez personalizację okna jako wymagane. 4. Zapis K/B – wybór kontrahenta. Na formularzu zapisu kasowego/bankowego po wpisaniu w polu z kodem podmiotu danych nieistniejącego kontrahenta, umożliwiono wycofanie się z modyfikacji danych na formularzu i jego zamknięcie bez zapisywania zmian. 5. Ustawienia operatora. Przy próbie zapisania formularza operatora po wykonaniu importu ustawień innego operatora, mógł pojawiać się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono. 6. Serwis Operacji Automatycznych. W przypadku włączonej automatycznej windykacji należności usługa Serwis Operacji Automatycznych mogła wyłączyć się samoczynnie. Działanie poprawiono. 7. Powiększona czcionka w programie. Po ustawieniu wielkości czcionki w programie na 150% na oknach Lista kontrahentów oraz Lista zasobów, po ich zmaksymalizowaniu nie były widoczne ikony. Działanie poprawiono. 8. Zarządzanie pamięcią serwera. W menu Narzędzia/ Serwer Bazy Danych/ Zarządzanie pamięcią umożliwiono określenie maksymalnej wielkości zajmowanej pamięci w przypadku komputerów z pamięcią RAM większa niż 32 GB.  

Kasa/Bank

Nowości

1. Integracja Comarch Apfino z Blue Media. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono przesyłanie płatności pochodzących z Faktur sprzedaży do Comarch Apfino Płatności przesłane z programu Comarch ERP Optima  będą widoczne na platformie Comarch Apfino w sekcji Płatności. Z tego poziomu istnieje również możliwość opłacenia należności. Jakie płatności można przekazać do Comarch Apfino Do Comarch Apfino można przekazywać płatności pochodzące z Faktur sprzedaży:
 • wystawionych w module Handel,
 • zatwierdzonych na stałe,
 • które nie były wcześniej przesyłane lub od czasu wysyłki na formularzu dokumentu zostały zmodyfikowane dane.
  Przekazanie płatności do Comarch Apfino Na wstążce formularza w Preliminarzu płatności dodano opcję Przekaż płatności służącą do przekazania płatności na platformę. Opcja ta jest analogicznie dostępna w menu kontekstowym dostępnym w Preliminarzu płatności, pod prawym przyciskiem myszy jako Przekaż do Comarch Apfino. Przy próbie przekazania płatności (tj. po kliknięciu w opcję Przekaż płatności w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
 • jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino:
 • Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie Comarch Apfino oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi się okno dotyczące przekazywania płatności z informacją Trwa przekazywanie wybranych płatności do platformy usług finansowych Comarch Apfino. Proszę czekać. Po zakończeniu przekazywania płatności przy przycisku Comarch Apfino na wstążce pojawi się dymek z informacją o ilości przekazanych dokumentów do Comarch Apfino:
  Kolumna Comarch Apfino w Preliminarzu płatności W Preliminarzu płatności została dodana kolumna Comarch Apfino. Kolumna może przyjmować wartości:
 • Przesłano – oznacza to, że płatność do Faktury została poprawnie przesłana do Comarch Apfino,
 • Prześlij ponownie – oznacza to, że na płatności zostały zmienione dane (np. płatność została rozliczona) i należy ją ponownie przesłać do Comarch Apfino,
 • Nie przesłano – oznacza to, że faktura nie została jeszcze przesłana do Comarch Apfino.
 

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nowe wartości odsetek podatkowych. Od 08.09.2022 roku wynoszą one 16.5%. 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 08.09.2022 roku ich wartość to 12.25%. 3. Import przelewów. Przy imporcie przelewów domyślnie zaznaczona jest opcja Rozliczaj przy imporcie wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty. Zmiana dotyczy nowych operatorów.

Poprawiono

1. BNP Paribas Webservice. W przypadku, gdy po imporcie wystąpiło ujemne saldo pojawiał się komunikat o niezgodnym stanie końcowym. Działanie poprawiono. 2. Santander Bank Polska – kreator certyfikatów. Certyfikaty generowane za pomocą kreatora certyfikatów domyślnie zapisywane są w lokalizacji wskazanej w kreatorze. Certyfikat transportowy, który został wygenerowany i zaimportowany za pomocą kreatora certyfikatów jest oznaczany jako eksportowalny wraz ze wszystkimi właściwościami rozszerzonymi. 3. Santander Webservice. Poprawiono eksport przelewu dla kontrahenta, którego nazwa rozpoczyna się od spacji.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

 1. Comarch Apfino.
  1. Umożliwiono przesyłanie Faktur do finansowania w przypadku integracji z faktorem:
Faktoria Sp. z o.o.
Aby móc przekazać Faktury do finansowania bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy:
 • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino,
 • zintegrować konta Comarch ERP Optima – Apfino,
 • złożyć wniosek i podpisać umowę dla wybranej usługi.
  Więcej informacji jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino w artykule Jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino. Więcej informacji o usłudze faktoringu znajduje się tutaj.   Więcej informacji o faktoringu dla średnich i dużych firm (umowa z Faktorią) znajduje się tutaj. Przekazywanie kontrahentów W przypadku faktoringu do we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. finansowane mogą być Faktury wyłącznie w ramach przyznanego limitu kontrahenta. W tym celu należy najpierw wprowadzić kontrahentów do Comarch Apfino. Operację można wykonać ręcznie – na stronie Comarch Apfino lub przekazując kontrahentów bezpośrednio z Comarch ERP Optima:
 • z poziomu listy kontrahentów za pomocą operacji seryjnej Przekaż do Comarch Apfino
 • podczas przekazywania Faktur do finansowania kontrahent zostanie przekazany automatycznie.
  Jak przesłać Faktury do finansowania? Przy próbie zgłoszenia Faktury do finansowania (tj. po kliknięciu w opcję Finansuj faktury w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
 • jeśli Użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino
 • jeżeli Użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisał umowy o faktoring
 • Po wybraniu opcji Finansuj fakturę, Faktura jest wysyłana do finansowania, W tle załączany jest wydruk pdf Faktury Eko Faktura/ Z kodami JPK_ Jeśli dany kontrahent nie był jeszcze przesłany do Comarch Apfino, to jest on przekazywany w tym momencie.
 • Po wysłaniu Faktury do finansowania proces może przyjąć następujące statusy:
  • Dokument został wysłany. Informacje o statusie finansowania i faktury znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino. – pomyślne wysłanie dokumentu do finansowania. Tym samym na liście Faktur obok danej Faktury, w kolumnie Faktoring pojawi się status: W trakcie faktoringu.
Faktura została przekazana do finansowania. Dalsze informacje oraz aktualny status Faktury można śledzić po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino.
  • Wniosek odrzucony – w sytuacji, gdy wniosek nie został przyjęty. Informacje na temat odrzucenia wniosku będą dostępne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.
  • Faktura nie może zostać sfinansowana, ponieważ kontrahent nie ma przyznanego limitu. Przejdź do Apfino i złóż wniosek o Limit dla kontrahenta. – w sytuacji, gdy wniosek nie został przyjęty z powodu nie przyznanego limitu dla kontrahenta. W takim przypadku należy przejść do Comarch Apfino i złożyć odpowiedni wniosek.
  Filtry w oknie Faktur sprzedaży W obszarze filtra, pod listą Faktur sprzedaży (w menu Handel / Faktury) znajduje się opcja Faktoring / Windykacja. Funkcja służy zawężeniu listy Faktur do tych dokumentów, które można zgłosić do finansowania, windykacji lub do tych już zgłoszonych i działa wg warunków określonych dla wybranego faktora SMEO/Faktoria Sp z o.o., z którym Klient ma podpisaną umowę o faktoring, w Comarch Apfino. Kolumna Faktoring na liście Faktur sprzedaży Kolumna Faktoring może przyjmować następujące statusy:
 • pusta – Faktura nie zgłoszona do faktoringu, niespełniająca warunków kwalifikujących do finansowania,
 • Finansuj fakturę – Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do finansowania, a nie została jeszcze zgłoszona,
 • W trakcie faktoringu – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania),
 • Faktoring odrzucony – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania), ale odrzucona.
Jakie Faktury można przekazywać do finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o? Do finansowania (faktoringu) we współpracy z Faktorią Sp. z o.o.  można zlecać Faktury, które spełniają następujące wymogi:
 • zatwierdzone na stałe Faktury sprzedaży (w tym Faktury finalne), nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące,
 • waluta dokumentu to PLN lub EUR (dokumenty w innych walutach będą pomijane w faktoringu),
 • termin płatności:
  • większy bądź równy dacie bieżącej,
  • jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin.
 • data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca,
 • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury, czyli kwota pozostała do spłaty),
 • Faktura z formą płatności: przelew,
 • Inne dane z dokumentu mogą być dowolne.
  2. Link do płatności online na Fakturze sprzedaży Na wydruku Eko zatwierdzonej Faktury sprzedaży dodano przycisk Zapłać online. Po jego kliknięciu klient zostaje przekierowany do strony, gdzie ma możliwość zapłacenia tej Faktury online. Płatności obsługiwane są przez serwis Blue Media S.A. Link do płatności jest generowany automatycznie w momencie zatwierdzenia Faktury sprzedaży. Aby pojawił się on na wydruku Eko Faktury, należy przed zatwierdzeniem faktury :
 • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino,
 • zintegrować konto Comarch ERP Optima z Comarch Apfino,
 • na platformie Comarch Apfino w menu Ustawienia/ Płatności zaznaczyć parametr Uruchom bezpłatne dodawanie linku do płatności na moich fakturach.
  Link do płatności online jest dostępny dla Faktur sprzedaży:
 • zatwierdzonych, nierozliczonych, dla których co najmniej jedna płatność trafia do rejestru bankowego,
 • wystawionych w PLN,
 • które nie są rozliczane mechanizmem podzielonej płatności (split payment)
 • których kwota płatności nie przekracza równowartości 1000 euro (przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji).
  Więcej informacji znajduje się tutaj. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Comarch Apfino dodano parametr Drukuj link do płatności online. Parametr jest aktywny, jeżeli został uzupełniony klucz wymiany i jest domyślnie zaznaczony. Po zaznaczeniu parametru, na wydrukach Eko faktury w języku polskim oraz w języku angielskim pojawi się przycisk z tekstem Zapłać online. Jeżeli parametr zostanie odznaczony, to linki do płatności nie będą drukowane. Link do płatności online jest standardowo tworzony w momencie zatwierdzania faktury, jeżeli jednak z jakiegoś powodu link nie powstał (np. w momencie zatwierdzania faktury Klient nie miał jeszcze konta w Comarch Apfino) to można link wygenerować ‘na żądanie’ dla zaznaczonych faktur. Na liście faktur sprzedaży zaznaczamy faktury i wybieramy opcję w menu kontekstowym Pobierz link do płatności online. Wówczas dla zaznaczonych faktur zostaną utworzone linki do płatności. Linki zostaną utworzone dla faktur, które nie mają jeszcze linka i spełniają warunki wyżej wymienione.
Uwaga
Jeżeli zostaną wykonane zmiany na płatnościach do Faktur (np. faktura zostanie rozliczona), należy wejść w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności  i przekazać płatność poprzez wybranie opcji Przekaż do Comarch Apfino dostępnej w menu głównym lub menu kontekstowym. Wówczas wszystkie informacje o danej płatności zostaną zaktualizowane w portalu Comarch Apfino i pod linkiem do płatności online. Płatności, na których coś się zmieniło i wymagają ponownego przekazania są odpowiednio oznaczone w Preliminarzu, tj. w kolumnie Comarch Apfino mają status Prześlij ponownie.
  3. Usługa Pocztex 2.0. Dla rodzaju przesyłek Poczta Polska dodano usługę Pocztex 2.0. Pocztex 2.0. – Konfiguracja W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska, na zakładce [Szablon spedycji/ Parametry przesyłki], w polu Domyślna usługa pocztowa znajduje się usługa Pocztex 2.0 dla serwisu: Kurier. Usługa Pocztex 2.0. widoczna jest również w tabeli z Domyślnymi definicjami paczki, gdzie należy wybrać dla niej odpowiednie parametry:
 • Waga – istnieje możliwość wyboru odpowiedniej wagi zależnej od przypisanego jej gabarytu.
 • Gabaryt – do wyboru spośród formatów: S, M, L, XL, 2XL.
 • Ostrożnie – możliwość oznaczenia tej opcji dla usługi.
 • Niestandardowa – możliwość oznaczenia tej opcji dla usługi.
  Na zakładce [Szablon spedycji/ Usługi dodatkowe] :
 • w polu Potwierdzenie odbioru – istnieje możliwość wyboru spośród opcji: Pocztex Kurier, List zwykły ekonomiczny
 • w polu Dokumenty zwrotne – dostępne są opcje: List polecony priorytetowy, List polecony ekonomiczny, Pocztex Kurier.
  Pocztex 2.0 – Formularz Zlecenia nadania przesyłki Na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Paczki i usługi] istnieje możliwość wyboru usługi Pocztex 2.0. W programie obsługiwany jest wyłącznie serwis Kurier, dlatego pole to jest zablokowane do edycji.
 • Tabela Przesyłki zawiera kolumny: Waga (kg), Gabaryt, Ostrożnie, Niestandardowa, Deklarowana wartość, Ubezpieczenie, Usługa pocztowa.
 • W sekcji przesyłki istnieje możliwość wyboru Gabarytu spośród formatów: S, M, L, XL, 2XL.
 • Pole Zawartość jest obowiązkowe do wypełnienia.
 • Usługi dodatkowe dla Pocztex 2.0
  Dla usługi Pocztex 2.0 istnieje możliwość nadania przesyłki bezpośrednio w placówce pocztowej. Po zaznaczeniu parametru Nadanie w placówce pocztowej,  Zlecenie nadania przesyłki nie będzie uwzględniane podczas zamawiania kuriera z poziomu listy zleceń. 4. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczenia atrybutu jako nieaktywnego. Opis działania tej funkcji znajduje się w części Ogólnej.

Zmiany

1. Parametry magazynowe. Uporządkowano parametry w menu System /Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry poprzez dodanie poziomych zakładek dedykowanych poszczególnym obszarom. Zakładka [Ogólne] Na tej zakładce znajdują się wszystkie parametry dotyczące ogólnego działania programu w zakresie zarządzania magazynem i dokumentami magazynowymi. Zakładka [Zamówienia i Rezerwacje] Na tej zakładce widnieją parametry związane z rezerwowaniem oraz zamawianiem towaru, a także ustawienia odpowiadające za dostępność towaru na magazynie. Zakładka [Ceny] Na tej zakładce znajdują się wszystkie parametry wpływające na sposób wyliczania cen i ich aktualizację na dokumentach. Zakładka [Serie i Daty] Na tej zakładce umieszczone są ustawienia dotyczące przenoszenia serii oraz dat na dokumenty. Zakładka [Inwentaryzacja] Na tej zakładce znajdują się parametry wpływające na sposób pracy podczas wykonywania inwentaryzacji w programie. Zakładka [Cechy na zasobach] W tym miejscu są widoczne parametry związane z cechami dostaw. Zakładka ta jest dostępna tylko i wyłącznie wtedy, gdy w programie będzie licencja na moduł Handel Plus.   2. Pocztex. Podczas operacji zamawiania kuriera, w oknie Planowany przyjazd kuriera dodano pole Email dla potwierdzenia zamówienia. Na adres mailowy z tego pola, który jest pobierany z karty operatora wysyłane jest potwierdzenie zamówienia kuriera 3. Potwierdzenie odbioru i Dokumenty zwrotne. Zawężono wyświetlanie wartości dla pól Potwierdzenie odbioru i Dokumenty zwrotne w zależności od wybranej usługi pocztowej. Lista wartości zawężana jest dla domyślnie wybranej usługi zarówno w Konfiguracji na zakładkach [Usługi dodatkowe] oraz [Usługi dodatkowe – Serwis] jak i na dokumentach ZNP. 4. Karta towaru. Powiększono pole Opis znajdujące się na pozycji cennika w zakładce [Dodatkowe]. Pola Opis i URL zostały przeniesione do dolnej części tego okna. 5. Receptury. Podczas seryjnego dodawania składników receptury umożliwiono dodawanie usług. 6. Konfiguracja. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry, na zakładce [Płatności], na formularzu dokumentu zmieniono nazwę parametru Płatność walutowa dokumentu: od wartości walutowej/ od wartości PLN na Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości: VAT w walucie/ netto w PLN. 7. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch ERP Optima Detal, Mobile Sprzedaż, Comarch XL przeniesiono do zakładki [Handel]. 8. Wydruki.
 • Na wydruku oświadczenia o kraju pochodzenia węgla uwzględniono kody CN będące podpozycjami kodów 2701 i 2704.
 • Na wydrukach EKO w języku polskim oraz angielskim Faktur sprzedaży i korekt jest drukowana pieczęć prewencyjna dla Comarch Apfino. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.
 

Poprawiono

1. Numeracja dokumentów.
 • Na kopiowanych dokumentach, gdzie w schemacie numeracji nie jest używany człon miesiąc, po zmianie numeru dokumentu i zmianie daty na dokumencie, ustawiona numeracja jest poprawna.
 • Poprawiono wyświetlanie schematu numeracji na formularzu dokumentu Rezerwacji odbiorcy.
2. Tabulator na formularzu Faktury zakupu. Na nowym formularzu Faktury zakupu tabulator ustawiony jest na polu z numerem obcym. 3. Obsługa przy pomocy klawiatury. Po dodaniu pozycji cennika na formularz dokumentu handlowego, tabulator ustawiony jest na ostatnio dodanej pozycji. 4. Okno informacji o kontrahencie. Po zmianie położenia okienka Informacje o kontrahencie na formularzu Faktury, przy ponownym otwarciu formularza położenie okienka pozostaje zapamiętane. 5. Wydruki.
 • Na wydruku , jeżeli wystawionych zostało kilka zaliczek tego samego dnia, data otrzymania zaliczek drukowana jest jednorazowo. Wydruk uwzględnia również rozliczenie Faktury zaliczkowej zdarzeniem kompensującym.
 • Na wydruku Eko przy sprzedaży z zastosowaniem procedury OSS stawki VAT nie są zaokrąglane.

Handel Plus

Poprawiono

1. Lista dokumentów dostawy. Dla Dokumentów dostawy, które zostały poprawnie zarejestrowane w PUESC, po upływie 10 dni od daty odebrania danych z PUESC, w kolumnie Data zgłoszenia nie wyświetla się ikona wykrzyknika. 2. Wydruki. Poprawiono wyświetlanie wartości opłaty cukrowej na wydruku Eko Faktury sprzedaży.  

Współpraca z Comarch EDI

Nowości

1. Data uzgodnienia korekty. W celu przeniesienia informacji o dacie uzgodnienia korekty, należy na eksportowanej korekcie, dodać atrybut dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE o typie Data oraz uzupełnić jego wartość. Jeśli użytkownik posiada licencję na współpracę Comarch ERP OptimaComarch EDI to po zalogowaniu do programu zostanie automatycznie utworzona definicja atrybutu dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE w obszarze Ogólne\ Atrybuty zakładka [Dokumentu].

Zmiany

1. Przyczyna korekty. Wprowadzono zmiany w sposobie eksportu przyczyny korekty. Jeśli na korekcie występuje atrybut dokumentu CORRECTIONREASON to jego wartość przenoszona jest jako przyczyna korekty do pliku w nagłówek dokumentu (na pozycjach dokumentu już nie występuje). Jeśli na korekcie atrybut dokumentu CORRECTIONREASON nie występuje lub nie ma uzupełnionej wartości to jako przyczyna korekty przenoszona jest wartość pola Korekta z tytułu z zakładki [Ogólne] (również przenoszona jest do pliku tylko w nagłówek dokumentu). Powyższe zmiany nie dotyczą eksportu do sieci TESCO.  

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

1. Seryjna zmiana parametrów Comarch e-Sklep/ e-Sale. Z poziomu listy Zasobów i Cennika w oknie operacji seryjnej: Zmiana parametrów Comarch E-Sklep/E-sale wprowadzono możliwość seryjnej zmiany parametru dotyczącego udostępniania plików graficznych:

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep i Comarch e-Sale, przeniesiono do zakładki [Handel].

Poprawiono

1. Opis oferty dla Comarch e-Sklep. Poprawiono formatowanie tekstu dla ofert, które były edytowane.  

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

1. Jednostki miary dla parametrów. Dla poszczególnych parametrów zostały wyrażone jednostki miary w jakich parametr występuje.

Poprawiono

1. Zapis karty towaru/usługi. Poprawiono zapis karty towaru po usunięciu integracji poprzedniej wersji wszystko.pl 2. Aktualizacja ceny. Poprawiono aktualizację ceny domyślnej po zapisie oferty.  

Współpraca z Comarch ERP XL

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch XL przeniesiono do zakładki [Handel].  

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Mobile Sprzedaż przeniesiono do zakładki [Handel].  

Detal

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch ERP Optima Detal przeniesiono do zakładki [Handel].

CRM i Serwis

CRM

Poprawiono

1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości mailowych z załączonym podpisem cyfrowym.

CRM Plus

Poprawiono

1. Windykacja należności. W wersji usługowej poprawiono generowania wydruku ponaglenia zapłaty do wiadomości e-mail.

Serwis

Nowości

1. Wskazanie dostaw na Zleceniach serwisowych. Na Zleceniu serwisowym umożliwiliśmy wskazanie partii dostaw pobranych części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia.
Uwaga
Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z modułem Handel Plus.
Konfiguracja parametrów dla Serwisu. W System/Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry w sekcji Wskazanie cech dla części dostępne są parametry:
 • Automatyczny wybór ocechowanych dostaw – po zaznaczeniu parametru aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania partii dostaw na częściach zlecenia serwisowego. Dla każdej części zlecenia serwisowego, która na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty] ma wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy, na oknie wyboru partii zostaną automatycznie wskazane pobierane dostawy, zgodnie z metodą rozliczania magazynu wybraną w konfiguracji (FIFO, LIFO). Funkcja działa analogicznie jak opisana w artykule Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych.
W nowych bazach danych powyższy parametr jest domyślnie zaznaczony.
 • Obowiązek wyboru partii dla części na zleceniu serwisowym -przypomina o konieczności uzupełnienia partii dla części na zleceniu serwisowym posiadających atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Kontrola wskazania partii następuje podczas tworzenia powiązanych dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego.
 Zlecenie Serwisowe – lista części Na formularzu Zlecenia Serwisowego, na zakładce [Części] znajduje się przycisk  Wskazanie cech dla części:

Formularz zlecenia serwisowego – zakładka [Części]

Kliknięcie przycisku spowoduje podniesienie okna Zasoby dla części, na której ustawiony jest kursor, z zasobami dostępnymi w dniu przyjęcia zlecenia serwisowego, czyli zgodnie z datą przyjęcia, znajdującą się na zakładce [Ogólne] zlecenia serwisowego, oraz znajdującymi się na magazynie wskazanym na formularzu części w polu Magazyn. Ilość potrzebnych części wprowadzamy w kolumnie Ilość pobrana. Po zapisie, na formularzu części aktualizowana jest ilość pobrana zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu części pojawia się dodatkowa zakładka [Zasoby], na której można zobaczyć ocechowane partie dostaw dla części. Na liście Części w kolumnie Czy wskazano cechę można zweryfikować, czy dla danej części na zleceniu zostały wskazane partie dostaw. Kolumna przyjmuje wartości: wartość pusta – pozycja nie posiada cech – dotyczy części , które nie mają przypisanych atrybutów z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].  – pozycja posiada cechy, ale nie zostały one wskazane – dotyczy części, które mają przypisany co najmniej jeden atrybut z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].  – cechy poprawnie wskazane  – niezgodność ilości części z ilością, dla której wskazano cechy – może wystąpić po zmianie daty dokumentu, jednostki miary, jeśli ilość na formularzu części jest inna niż dostępna ilość towaru wskazana na oknie partii towaru.
Uwaga
Wskazane dostawy są zapisywane na formularzu części na zakładce [Zasoby]. Są blokowane na magazynie i nie mogą być wykorzystane do realizacji innych zleceń serwisowych oraz nie można wskazać ich na żadnym innym dokumencie. Części o określonych cechach mogą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie na tym zleceniu serwisowym, do którego zostały przypisane.
Więcej informacji na temat wydawania towarów ze wskazaniem konkretnych partii istniejących na magazynie znajduje się tutaj.  Formularz części na zleceniu serwisowym Ten sam przycisk Wskazanie cech dla części umieszczony jest na formularzu części, na wszystkich zakładkach. Działanie przycisku jest analogiczne jak na liście części – pozwala na ocechowanie części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia serwisowego. W przypadku gdy cechy zostaną przypisane do części, to przy próbie zmiany ilości w polu ilość pobrana na formularzu części wyświetli się komunikat: Ilość na dostawach jest inna niż ilość na elemencie. Ilość na elemencie zostanie zmieniona. Zmianę ilości części należy wykonać na oknie Wskazanie cech dla części. Zmieniając magazyn na formularzu części, w sytuacji gdy cechy dostaw zostały wcześniej przypisane, również pojawi się komunikat: Dla pozycji z dokumentu, dla których zostały wybrane dostawy, magazyn nie może zostać zmieniony. Czy usunąć wybrane dostawy i zmienić magazyn? Jeśli wybierzemy TAK, wówczas wskazanie dostaw zostanie usunięte, a magazyn zmieniony. Powyższe komunikaty pojawiają się tylko jeśli nie jest włączony parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw w Konfiguracji Firmy/ Serwis/ Parametry. Pobieranie części dla zlecenia serwisowego Podczas tworzenia dokumentu MM (pobierania części z magazynu lokalnego na magazyn serwisowy), wskazane dla części partie dostaw, są przenoszone na dokument MM. Dokument MM zapisuje się na trwałe (nie do bufora), dlatego nie można dokonywać na nim żadnych zmian. Więcej informacji na temat pobierania części na zlecenie serwisowe znajduje się tutaj. Obowiązek wyboru partii części na zleceniu serwisowym. Podczas pobierania części z magazynu na zlecenie serwisowe (przekształcenie do MM) sprawdzane jest ustawienie parametru Obowiązek wyboru partii dla części na zleceniu serwisowym w menu Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry. Jeśli parametr jest zaznaczony, przy pobieraniu części weryfikowane jest, czy określono partie dostawy na oknie Wskazanie cech dla części. Weryfikacja dotyczy wszystkich części, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla którejkolwiek części spełniającej ten warunek, nie określono partii dostaw, przy próbie przekształcenia do dokumentu MM pojawi się komunikat: W celu utworzenia dokumentu, wskaż partie dostaw dla towaru KOD_TOWARU [nazwa towaru]. Dopóki Użytkownik nie uzupełni brakujących danych, nie ma możliwości pobrania części na zlecenie serwisowe. W przypadku, gdy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry zaznaczony jest parametr: Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, Użytkownik nie musi wskazywać cech, program automatycznie uzupełni pobrane dostawy .  Zwrot niewykorzystanych części z cechami dostaw  W przypadku części dla których zostały wskazane cechy dostaw, dla zwracanej ilości należy wskazać konkretne dostawy, które chcemy zwrócić. Zwracane dostawy można wskazać na oknie  Wskazanie cech dla części, wywoływanym z poziomu listy części lub formularza części. W kolumnie ilość wykorzystana należy wpisać ilość rzeczywiście wykorzystanych części i za pomocą dokumentu MM ( – Zwrot towaru) zwrócić niewykorzystaną ilość na magazyn lokalny, z którego została pobrana. Dokument MM tworzy się na wskazane części, na różnicę między ilością pobraną a wykorzystaną. Zwrot zapisywany jest tylko na stałe. Więcej informacji na temat zwrotu niewykorzystanych części znajduje się tutaj. Przekształcenie zlecenia serwisowego do dokumentów Dla zleceń serwisowych użytkownik ma możliwość tworzenia dokumentów handlowo – magazynowych:
 • dokumentu RW na części nie podlegające fakturowaniu,
 • dokumentu WZ na części podlegające fakturowaniu,
 • dokumentu FS/ PA, zawierającego części z wcześniej tworzonych WZ
  Na wyżej wymienione dokumenty magazynowe przenoszone są części wraz z przypisanymi wcześniej cechami dostaw na zleceniu serwisowym. Utworzone dokumenty magazynowe zapisywane są na stałe, w związku z tym nie ma możliwości modyfikowania pobranych partii dostaw. Więcej informacji na temat fakturowania zleceń znajduje się tutaj.  Zasoby Na liście Zasobów znajduje się kolumna Rezerwacje dla zleceń, w której wyświetlana jest ilość towaru, jaka została przypisana na zleceniach serwisowych ze wskazaniem partii dostaw. Rezerwacje dla zleceń zmniejszają ilość dostępną towaru na magazynie. Na karcie towaru w zakładce [Rezerwacje] wyświetlane są Zlecenia Serwisowe, na których znajduje się dany towar z wskazanymi partiami dostaw.

Zmiany

1. Zamykanie zleceń serwisowych. Niepobrane części na zleceniu serwisowym wpływają na stan magazynu (części ze wskazanymi partiami dostaw rezerwują towar), w związku z tym podczas zamykania zlecenia są usuwane. Po wybraniu pod prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego opcji Zamknij zlecenie lub odznaczeniu parametru zlecenie otwarte na formularzu zlecenia, mogą pojawić się komunikaty: Nie wszystkie czynności związane z tym zleceniem zostały wykonane. Czy zamknąć zlecenie i zakończyć czynności? Jeśli wybierzemy TAK, zlecenie serwisowe zostanie zamknięte, a czynności zostaną zakończone. Jeśli wybierzemy NIE, to zlecenie nie zostanie zamknięte a czynności nie zostaną zakończone. Nie wszystkie części związane z tym zleceniem zostały pobrane do realizacji zlecenia. Po zamknięciu zlecenia niepobrane części zostaną usunięte. Czy zamknąć zlecenie ? Jeśli wybierzemy TAK, zlecenie serwisowe zostanie zamknięte, a niepobrane części zostaną usunięte ze zlecenia. Dotyczy to tylko części, które nie zostały przesunięte dokumentem MM na magazyn serwisowy, lub nie zostały wskazane bezpośrednio z magazynu serwisowego. Jeśli wybierzemy NIE, to zlecenie nie zostanie zamknięte, a niepobrane części nie zostaną usunięte. Niewykorzystane części ze wskazanymi partiami dostaw, które znajdują się na zamkniętym zleceniu serwisowym, ale nie zostały wydane na dokumencie FS/PA, WZ lub RW, rezerwują towar na magazynie. Usunięcie takiej rezerwacji możliwe jest za pomocą funkcji Zwolnij zarezerwowane części. Po jej wykonaniu rezerwacje dla takich części są usuwane, a zakładka [Zasoby] na formularzu części będzie pusta. Opcja dostępna jest z poziomu listy w menu kontekstowym, tylko dla zamkniętych Zleceń serwisowych. 2. Historia towaru. Na oknie Historia towaru umożliwiono filtrowanie zleceń serwisowych dla części. 3. Rezerwacje dla zleceń. Ilość dostępna towaru w magazynie pomniejszana jest również o Zlecenia serwisowe na których dla części wskazano partię dostaw. W przypadku gdy w System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, zlecenia serwisowe z wskazanymi partiami dostaw blokują wydanie towaru. 4. Zestawienie wg dostaw. Na oknie Zestawienie dla dostaw na zakładce Zasoby na dokumentach  umożliwiono wyszukiwanie zleceń serwisowych, na których znajdują się części o określonych cechach. 5. Kopiowanie czynności i części. Na zleceniu serwisowym z poziomu listy czynności i części została zablokowana możliwość kopiowania pozycji za pomocą skrótu klawiszowego <CTRL+INSERT>.

Poprawiono

1. Atrybut urządzenia. Poprawiono zapamiętywanie rozmiaru okna atrybutu urządzenia.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.5 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.5 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.5.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2022.0.2 MSSQL lub wyższa
2022.0.2 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.1
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2022.0.2
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 07.11.2022

1. Kopia bezpieczeństwa. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej w przypadku połączenia z silnikiem baz danych za pomocą loginu SQL. 2. Skasowanie bazy danych. W przypadku wybrania opcji Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera, wskazana baza jest usuwana zarówno z serwera SQL jak i z listy firmowych baz danych w Comarch ERP Optima. 3. Biuro Rachunkowe. Konwersja baz. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe podczas seryjnego konwertowania wielu baz program zawieszał się. Działanie poprawiono. 4. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku, gdy w bazie biura rachunkowego w pieczątce zostało dodane logo, było ono źle skalowane i podczas generowania pliku pdf z informacją dla Klientów pojawiał się komunikat: Błąd zapisywania pliku. Rozmiar strony był za mały, aby sformatować zawartość obiektu w raporcie. Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 25.11.2022

1. Nowe stawki diet i limitów na nocleg. Wprowadzono nowe stawki diet i limitów na nocleg obowiązujące dla delegacji zagranicznych od 29.11.2022 oraz dla delegacji krajowych od 01.01.2023 (Dz.U. z 2022r., poz. 2302) 2. Oddelegowanie do pracy za granicą. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy podatku oraz składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w związku ze zmianą kwot diet od 29.11.2022. 3. Wynagrodzenie za urlop pracownika tymczasowego. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop pracownika tymczasowego, w przypadku gdy miał wypłacone dopłaty do nadgodzin.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.

Nowości i zmiany w wersji 2022

Nowości i zmiany w wersji 2022.6.1 oraz 2022.7.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Wprowadzono możliwość generowania Zaświadczenia płatnika składek Z-3 w formacie xml, umożliwiającym jego złożenie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Zaświadczenie można utworzyć pojedynczo dla wskazanego pracownika z poziomu listy pracowników w Kadrach po wybraniu opcji Deklaracje ZUS dostępnej przy przycisku i następnie wskazaniu w polu lista Z-3. Po naciśnięciu , otworzy się okno, w którym należy wskazać:
 • datę nieobecności, dla której generowane jest zaświadczenie
 • sposób ustalania okresu wyliczenia składników wynagrodzenia. Dostępne są opcje:.
  • automatycznie – zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne ustawianie zakresu dat, z jakiego mają być wykazane składniki miesięczne oraz okresowe na podstawie wpisanej daty nieobecności w polu „Podaj datę nieobecności, dla której chcesz wykonać ZUS Z-3.
  • ręcznie – po jej zaznaczeniu Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia zakresu dat składników miesięcznych i okresowych
  Po naciśnięciu przycisku otworzy się aplikacja Comarch Deklaracje i będzie dostępny formularz Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 z danymi pobranymi z Comarch ERP Optima. Na zaświadczeniu domyślnie będzie wykazywany adres zamieszkania pracownika, a jeśli nie ma go wprowadzonego w danych kadrowych to adres zameldowania. Jeśli pracownik ma przekazywane wynagrodzenie na rachunek bankowy zostanie on także domyślnie podany na zaświadczeniu. Dane wykazane na formularzu zaświadczenia podlegają edycji/ usunięciu. Jeżeli nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki Z-3 jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Podgląd wydruku jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Po zapisaniu dokumentu po stronie aplikacji Comarch Deklaracje zaświadczenie będzie dostępne na liście deklaracji ZUS pracownika. Po ustawieniu się na danym zaświadczeniu można je wyeksportować do pliku xml za pomocą przycisku Eksport do PUE ZUS . W oknie ‘Parametry eksportu zaświadczenia ZUS Z-3 należy wskazać lokalizację, w której ma się zapisać plik xml. Wyeksportowane plik można zaczytać do portalu PUE ZUS. Plik xml można zaczytać w PUE z poziomu panelu Ogólny. Z bocznego menu należy wybrać [Dokumenty i Wiadomości]>[Dokumenty robocze] i następnie kliknąć w opcję Importuj. Na oknie importu należy wybrać Dodaj dokumenty, wskazać pliki xml Z-3, Dokumenty zostaną dodane na listę dokumentów roboczych, skąd można je wysłać do ZUS. 2. Wynagrodzenie płatnika podatku. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia płatnika podatku. Od 1.07.2022 kwota wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od przekazywanego do urzędu skarbowego podatku naliczanego z zastosowaniem skali podatkowej wynosi 0,60% tej kwoty. Wynagrodzenie z tytułu pozostałych podatków nadal wynosi 0,30%. W związku z tym wprowadzono zmiany w konfiguracji firmy w gałęzi ‘Podatki’. W sekcji ‘Wynagrodzenie płatnika podatku’ dostępne są dwa parametry określające procent wynagrodzenia dla płatnika podatku:
 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku z zastosowaniem skali podatkowej (PIT-4R) – wartość wykorzystywana do wyliczania wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazanego jako zaliczka na PIT-4R. Od lipca ustawiono nową wartość 0,60%. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.6 nowa wartość zostanie ustawiona jedynie, gdy w dotychczasowym polu ‘Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku’ była inna wartość niż 0%.
 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonych pozostałych podatków (PIT-8AR) – z wartością 0,30 obowiązującą od 1.01.1999, która będzie służyła do wyliczenia wynagrodzenia płatnika w przypadku zaliczki podatku na PIT-8A. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.6 wartość w tym polu zostanie ustawiona taka sama jaka była w dotychczasowym polu ‘Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku’.
  Dodatkowo na tym oknie ‘Podatki’ odblokowano pole ‘miesiąc’. Poprzednio Użytkownik miał tylko możliwość zmiany roku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa Dz.U 2022, poz. 1377. 3. Deklaracje podatkowe. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e Deklaracje: PIT-4R(12), IFT-1/1R(16).

Zmiany

1. Deklaracje PIT pracowników. Umożliwiono podpisywanie deklaracji PIT-11 w wersji 28 podpisem niekwalifikowanym z poziomu listy deklaracji dostępnej z poziomu Deklaracje PIT pracowników. 2. Konfiguracja PPK. W konfiguracji firmy w gałęzi Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe w polu ‘Instytucja finansowa’ na liście instytucji zmieniono nazwę instytucji ‘Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A’. na ‘Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (d.Aviva)’. Zmiana spowodowana jest połączeniem Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Poprawiono

1. Naliczanie deklaracji ZUS DRA. Przywrócono możliwość naliczenia deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy pracownikowi zostało wypłacone wyrównanie zasiłku. 2. Wypłata właściciela:
 • Poprawiono naliczanie wypłaty dla właściciela, który miał kilka form opodatkowania i tylko dla niektórych z nich były pobierane dane do wyliczenia składki zdrowotnej z modułów księgowych.
 •  W przypadku, gdy właściciel ma ustawioną formę opodatkowania jako podatek według skali lub liniowy i dane do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej są pobierane z modułów księgowych podczas naliczania wypłaty za miesiąc zgodny z datą rozpoczęcia działalności (datą zatrudnienia) niepotrzebnie weryfikowane były kwoty udziałów w poprzednim miesiącu. Działanie poprawiono.
3. Naliczanie wypłat dla wieloetatowca. W przypadku, gdy pracownik wieloetatowy na jednym z etatów miał odnotowane oddelegowanie, w czasie którego podatek był płacony za granicą w niektórych przypadkach nie można było naliczyć wypłaty za okres oddelegowania. Działanie poprawiono. 4. Podstawa składek PPK. Poprawiono naliczanie podstawy składek PPK dla pracownika będącego kierowcą, który ma pomniejszaną podstawę składek społecznych o diety. 5. Deklaracja PIT-11(28). W sekcji E w wierszu 5 nie były wykazywane przychody z działalności wykonywanej osobiście np. przychody z tytułu umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego. Działanie poprawiono. 6. Kalkulator wynagrodzeń:
 • przy wyliczeniu wynagrodzenia pracownika etatowego oraz z tytułu umowy cywilnoprawnej nie było stosowane ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku według zasad z 31.12.2021 gdy ustawiono datę wypłaty po 01.07.2022 r. Działanie poprawiono.
 • w przypadku gdy uruchomiono kalkulator po 1.07.2022 r. to w polu ‘Ulga dla pracowników’ ustawiała się opcja ‘tak’ mimo, że od 01.07.2022 nie powinna być już naliczana. Działanie poprawiono.
  7. Wydruk Kwitek wypłaty (GenRap). Poprawiono wykazywanie procentu podatku na wydruku kwitka wypłaty (GenRap). 8. Karta pracy. Na wydruku karty pracy pracowników rozliczanych według obecności nadmiarowo był wykazywany czas pracy odnotowany poza okresem zatrudnienia. Działanie poprawiono. 9. Wydruk Oświadczenie do celów świadczenia rehab.(Znp-7). Poprawiono wykazywane danych płatnika w polu 'Nazwa albo imię i nazwisko’.  

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Umożliwiono wyliczenie dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środka trwałego kupionego w latach poprzednich. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. dodano pole Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną. Pole jest widoczne jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano opcję Księga podatkowa lub Księgowość kontowa. Pole jest możliwe do uzupełnienia przez Użytkownika (nie jest wyliczane automatycznie). Pole przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne.

Formularz kwot indywidualnych, zakładka PIT-36

Formularz kwot indywidualnych, zakładka PIT-36L

Kwota uzupełniona w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną przenoszona jest na formularz zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej narastająco od początku roku do poz. Zwiększenie / zmniejszenie dochodu. Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. Po dokonaniu edycji w poz. Zwiększenie / zmniejszenie dochodu, w kolejnych miesiącach kwota w tej poz. jest wyliczana jako suma wartości uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną narastająco od początku roku. Kwota uzupełniona w poz. Zwiększenie / zmniejszenie dochodu uwzględniana jest w poz. Dochód dla składki zdrowotnej – kwota dodatnia powoduje zwiększenie dochodu, kwota ujemna powoduje zmniejszenie dochodu. Kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną nie jest uwzględniania podczas wyliczenia zaliczki na PIT-36/ PIT-36L. 2. Biuro Rachunkowe. Seryjna konwersja baz. Rozszerzenie pliku kopii bezpieczeństwa. Zmieniono format tworzenia się kopii bezpieczeństwa na format BAC podczas seryjnej konwersji baz danych.

Zmiany

1. Księgowość. Przywrócono możliwość naliczenia zaliczek na PIT-28(14), PIT-36(18), PIT-36L(7) za rok 2021. 2. Księgowość kontowa. Plan kont. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się podczas aktualizacji planu kont z poprzednim okresem, w przypadku gdy w bieżącym okresie istnieje już konto analityczne dla kontrahenta, o innym numerze niż w poprzednim okresie: Nie można dodać konta księgowego [Numer konta w poprzednim okresie] ponieważ istnieje już w bieżącym okresie obrachunkowym.

Poprawiono

1. Rejestry VAT. Poprawiono podgląd załącznika dodanego do dokumentu. 2. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Poprawiono wydruk deklaracji VIU-DO.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 13.09.2022

1. Eksport zaświadczenia ZUS Z-3 do PUE ZUS. Poprawiono schemat zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 zgodnie z wymogami PUE ZUS. Aby wyeksportować plik do PUE ZUS w poprawionym formacie, konieczne jest utworzenie nowego zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 w programie Comarch ERP Optima. Eksport do pliku xml zapisanych w programie Comarch ERP Optima (przed zainstalowaniem aktualizacji) zaświadczeń ZUS Z-3, skutkować będzie utworzeniem pliku xml w poprzedniej strukturze zaświadczenia.

Aktualizacja w dniu 24.08.2022

1. Kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24. Poprawiono instalację certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24.

Aktualizacja w dniu 11.08.2022

1. Dostosowano wysyłkę deklaracji CIT-8(31) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego.

Aktualizacja w dniu 10.08.2022

1. Włączenie integracji z platformą wszystko.pl. Umożliwiono podłączenie do programu aktywnego konta sprzedawcy na platformie wszystko.pl oraz wysyłanie ofert na platformę. Opis działania integracji dostępny jest tutaj.

Aktualizacja w dniu 08.08.2022

1. Aktualizacja zaświadczenia ZUS Z-3. Dostosowano zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 do wzoru opublikowanego w dniu 29.07.2022. Aby wyeksportować plik do PUE ZUS w nowym formacie, konieczne jest utworzenie nowego zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 w programie Comarch ERP Optima. Eksport do pliku xml zapisanych w programie Comarch ERP Optima (przed zainstalowaniem aktualizacji) zaświadczeń ZUS Z-3, skutkować będzie utworzeniem pliku xml w poprzedniej strukturze zaświadczenia.

Aktualizacja w dniu 01.08.2022

1. Uruchamianie programu po instalacji automatycznych aktualizacji. Poprawiono uruchamianie Comarch ERP Optima instalacji automatycznych aktualizacji. 2. Przekazywanie danych do deklaracji ZUS Z-3. Uzupełniono zestaw danych przekazywanych z konfiguracji do deklaracji ZUS Z-3. Przekazywane dane to:
 • dla osoby prawnej: NIP, REGON, Nazwa skrócona
 • dla osoby fizycznej : NIP, REGON, PESEL, Nazwa skrócona, Imię i Nazwisko, Rodzaj i Numer dokumentu
 

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Logowanie serwisowe bez pobierania licencji. W Comarch ERP Optima w Chmurze Standard umożliwiono logowanie do programu bez pobierania licencji. Po zaznaczeniu parametru, operator ADMIN uzyskuje pełny dostęp do konfiguracji oraz do wszystkich funkcji serwisowych dostępnych w programie z poziomu Narzędzia.

Zmiany

1. Przycisk wszystko.pl. Z dolnego paska programu usunięto przycisk wszystko.pl . 2. Parametr Wyświetlaj oferty wszystko.pl. Na karcie operatora na zakładce [Ogólne] usunięto parametr Wyświetlaj oferty wszystko.pl. 3. Automatyczne aktualizacje. W przypadku klientów Comarch ERP Optima w Chmurze Standard wyłączono komunikat odnośnie automatycznych aktualizacji oraz usunięto przycisk Ważne aktualizacje.

Poprawiono

1. Kod kontrahenta. W specyficznych przypadkach przy wprowadzaniu na dokumencie kodu kontrahenta zaznaczana była dotychczas wprowadzona wartość. Skutkowało to jej skasowaniem przy wprowadzaniu kolejnych znaków. Działanie poprawiono. 2. Import danych z GUS. Poprawiono wydajność weryfikacji. W szczególnych przypadkach sprawdzenie trwało do kilkudziesięciu sekund.  

Kasa/Bank

Nowości

1. Automatyczna wymiana danych z Santander Bank Polska (iBiznes24 Connect). Wprowadziliśmy automatyczną wymianę danych z bankiem Santander. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z usługi iBiznes24 Connect banku Santander mają możliwość:
 • pobrania stanu środków na rachunkach bankowych
 • wysłania przelewów krajowych (w tym przelewów MPP i przelewów do ZUS), przelewów podatkowych, zagranicznych, SEPA wraz z ich akceptacją za pomocą kodu SMS, tokena, podpisu kwalifikowanego
 • aktualizacji stanu płatności wysłanych do banku
 • pobrania potwierdzenia transakcji
 • importowania wyciągów i historii rachunku (przelewów)
  Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów dostępne są w artykule OPT090 – Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową Santander Bank Polska – iBiznes24.

Zmiany

1. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.07.2022 roku odsetki te wynoszą 16.00%. 2. Odsetki podatkowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nowe wartości odsetek podatkowych. Od 09.06.2022 roku wynoszą one 15.00%, od 08.07.2022 roku 16.00%. 3. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 09.06.2022 roku wynoszą one 11.50%, od 08.07.2022 roku ich wartość to 12.00%. 4. Diety i ryczałty. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, ryczałtu za nocleg , ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz limitu za nocleg . Od 28.07.2022 roku dieta w czasie podróży krajowej wynosi 38 zł, ryczałt za nocleg to 57 zł , ryczałt za dojazd wynosi 7,60 zł, limit wydatków za nocleg wzrósł do 760 zł. W programie kwoty diety z tytułu podróży służbowej, ryczałtu za nocleg, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz limit za nocleg podpowiadają się w zależności od daty rozliczenia delegacji. W przypadku, gdy okres delegacji obejmuje 28.07.2022 roku i przy rozliczeniu delegacji mają być zastosowane 2 stawki diet (ryczałtów) proponujemy delegację podzielić na 2 etapy, pierwszy etap do 27.07.2022 roku, drugi od 28.07.2022 roku i w zależności od daty rozliczenie skorygować kwotę diety (ryczałtów). Przykład Delegacja trwa od 25 do 30.07.2022, data rozliczenia 30.07.2022. Etap od 25 do 27.07.2022 – ze względu na datę rozliczenia delegacji program zaproponuje dietę wg stawki obowiązującej od 28.07.2022, możemy ją samodzielnie zmienić z 38.00 zł na 30.00 zł. Etap od 28 do 30.07.2022 – program zaproponuje dietę obowiązującą od 28.07.2022 (38.00 zł). 5. Preliminarz płatności. Na liście płatności rejestru bankowego obsługującego WebService zmieniono nazwy kolumn. Nowe nazwy to: Data komunikatu z banku, Data wysłania do banku, Komunikat z banku.

Poprawiono

1. Delegacje. Przy zapisie skopiowanej delegacji pojawiał się komunikat o duplikacji numeru. Działanie poprawiono. 2. Lista zapisów kasowych/bankowych. Przy seryjnym dodawaniu zapisów po użyciu klawisza <Tab> następowała zmiana z KW na KP. Działanie poprawiono.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 20.06.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.7.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.7.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.7.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.7.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022.7.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.3 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.3 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.5.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2021.1 MSSQL lub wyższa
2021.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Handel z magazynem

Poprawiono

1. Cennik. Poprawiono wyświetlanie grup towarowych w cenniku i na liście zasobów. 2. Karta cennikowa. Poprawiono zapisywanie modyfikowanej karty cennikowej. 3. Konwersja bazy. Poprawiono aktualizację struktur baz danych w przypadku, gdy w programie anulowane zostały faktury pierwotne. 4. Kolumny. Poprawiono wyświetlanie kolumn z atrybutami na listach.  

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Poprawiono

1. Sprawdzanie faktur potencjalnie cyklicznych. Poprawiono wydajność mechanizmu sprawdzającego które faktury są potencjalnie cykliczne. 2. Przenoszenie treści i załączników wiadomości na IBARD. Po przeniesieniu wiadomości mailowych na IBARD poprawiono usuwanie ich treści i załączników z bazy danych.

 

Obieg dokumentów

Poprawiono

1. Numeracja dokumentów. Poprawiono numerację na kopiowanych dokumentach.  

Serwis

Poprawiono

1. Numeracja zleceń serwisowych. Na skopiowanym zleceniu serwisowym poprawiono numerowanie dokumentu po zmianie daty.

Nowości i zmiany w wersji 2022.5.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 1.06.2022:
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6235,22 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 311,76 (5%)
 • minimalna stawka uczniów II roku: 374,11 (6%)
 • minimalna stawka uczniów III roku: 436,47 (7%)
 • młodociany – przyuczenie: 249,41 (4%)
Wartości obowiązujące od 1.07.2022:
 • wskaźnik waloryzacji: 110,2%.
Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2022 r.
 • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł
 • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych: -dochód do 120000,00 zł – 12,00 % – dochód ponad 120000,00 – 32,00 %
 • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł
 • Ulga podatkowa (kwota roczna): 3600 zł
 • Procent zaliczki podatku dla umów: 12,00 %
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 469) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2022 r. W sprawie wskaźnika waloryzacji przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (M.P. z 2022, poz. 480).   2. PIT-11 w wersji 28. Umożliwiono naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 28 wraz z załącznikiem PIT-R(21) obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Po naciśnięciu przycisku  z poziomu listy deklaracji PIT pracownika pojawi się okno, na którym należy podać okres, za który chcemy utworzyć deklarację oraz określić cel złożenia zeznania. Po naciśnięciu ikony  deklaracja PIT-11 otworzy się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki deklaracji PIT-11, załącznika PIT-R oraz ORD‑ZU są dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem  . Podgląd wydruku deklaracji PIT-11, załącznika PIT-R oraz ORD-ZU są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem  . Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna lista deklaracji PIT konkretnego pracownika (w poprzednich wersjach PIT-11 była dostępna z poziomu formularza zablokowanej deklaracji). Podczas wysyłki deklaracji będzie ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma już konieczności blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna deklaracje PIT pracowników lub z poziomu listy deklaracji PIT pracownika za pomocą opcji Zablokuj deklarację dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowa informacja o statusie deklaracji jest możliwa do podejrzenia z poziomu deklaracji PIT pracowników oraz listy deklaracji konkretnego pracownika po wybraniu opcji Podgląd UPO dostępnej w menu przy przycisku .   3. Polski Ład. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.07.2022 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako lipiec 2022 i późniejszy. Naliczanie zaliczki podatku. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach. Od 1.07.2022 r. będzie stosowana stawka podatku 12% w pierwszym progu podatkowym oraz nowa wartość ulgi podatkowej 300zł.
Uwaga
Na formularzu umowy cywilnoprawnej pracownika w polu ‘Procent zaliczki podatku’ wartość podpowiadana jest w oparciu o datę zawarcia umowy. Jeżeli data zawarcia umowy jest wcześniejsza niż 01.07.2022 r., wówczas procent zaliczki podatku będzie wyświetlany zgodnie z przepisami, obowiązującymi do końca czerwca.
W wypłatach naliczanych od 1 lipca 2022 r. nie będzie naliczana ulga dla klasy średniej oraz nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku. W związku ze zmianami na formularzu wypłaty naliczonej od 1.07.2022 na zakładce [3.Podatki] nie będzie wykazywana pozycja ‘Ulga dla pracowników’, 'w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’ oraz 'zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach’. Na formularzu umowy, której data rozpoczęcia to 1.07.2022 lub późniejsza przy wyliczaniu kwoty brutto od podanej kwoty netto oraz w symulacji umowy nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku. Dostosowano kalkulator wynagrodzeń do zmian w naliczaniu wypłat obowiązujących od 1.07.2022r. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń zostanie ustawiona data wypłaty 1.07.2022 r. lub późniejsza kwota netto lub brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona zgodnie z nowymi zasadami opisanymi powyżej. Wydruki. Wprowadzono zmiany dotyczące wykazywania procentu zaliczki podatku na wydruku kwitka wypłaty. Zwolnienie z PIT. Od 1 lipca 2022 roku zostanie rozszerzony katalog przychodów, do których będzie stosowane zwolnienie z PIT dla osób do 26 lat, osób, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej, osób wychowujących co najmniej czworo dzieci oraz osób, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnieniem podatkowym zostaną objęte zasiłki macierzyńskie. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Wprowadzono zmiany w naliczaniu podwyższenia zasiłku macierzyńskiego. W wypłatach naliczanych od 1.07.2022 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego będzie ustalane jako różnica między kwotą świadczenia rodzicielskiego (1000 zł), a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego. Do tej pory podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, było wyliczane jako różnica między kwotą 1000 zł, a zasiłkiem macierzyńskim pomniejszonym o zaliczkę podatku. Podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących. Od lipca 2022 r. podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób współpracujących będzie kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W programie podstawę składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota będąca 75% kwoty zapisanej w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia polu ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2022, poz. 1265 4. Pakiet mobilności. Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na rozliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne kierowców międzynarodowych zgodnie z tzw. Pakietem mobilności dla pracowników etatowych oraz osób z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Funkcjonalność dostępna jest w module Płace i Kadry Plus Na liście pracowników została dodana opcja ‘Diety kierowcy międzynarodowego’. Po jej wybraniu w oknie ‘Diety kierowcy międzynarodowego’ Użytkownik może wskazać wartość diet, okres od-do, za który przysługują, oraz z rozwijanej listy wybrać kraj, w którym pracownik wykonywał pracę. Informacje o wartości diet pracownika można wyeksportować z programu za pomocą opcji Eksport danych kadrowych do arkusza Excel oraz zaimportować z poziomu zakładki Narzędzia/ Importy/ Danych kadrowych/ Z arkusza MS EXCEL. W oknie Eksport/Import danych kadrowych dodano parametr ‘Diety kierowcy międzynarodowego’. Naliczanie wynagrodzenia. Podczas naliczania wynagrodzeń etatowych, innych oraz umów program będzie sprawdzał, czy pracownik ma wprowadzoną informację o dietach przysługujących za miesiąc, za który liczymy wynagrodzenie (znaczenie ma okres od-do wypłaty).  Jeżeli tak, to wypłata zostanie rozliczona zgodnie z zasadami pakietu mobilności. Rozliczenie kierowców międzynarodowych podlega innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce. Podstawa podatku kierowców zatrudnionych na etat jest wyliczana od sumy naliczonych opodatkowanych elementów pomniejszonej o równowartość 30% diet należnych za okres pracy wykonywanej za granicą (w wypłatach umów podstawa opodatkowania nie jest pomniejszana o 30% diet). Podczas naliczania wypłaty  program  będzie pobierał z danych pracownika kwotę diet za miesiąc, za który są naliczone elementy w wypłatach w tym miesiącu deklaracji i przemnoży przez stałą wartość 30%.  Wartość diet, które pomniejszają podstawę opodatkowania zostanie zapisana na formularzu wypłaty oraz zestawieniu  na zakładce [Podatki] w polu  ‘Pomniejszenie o 30% diet’. Podstawa składek ZUS kierowców jest wyliczana od sumy oskładkowanych elementów pomniejszonej o równowartość diet za pobyt pobytu za granicą, jeśli podlegające ubezpieczeniom wynagrodzenie, które pracownik otrzymał w danym miesiącu deklaracji jest wyższe od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (kwota zapisana w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia polu Minimalnej podstawy skł. ZUS dla oddeleg.  – 5922 zł w 2022 roku) Przy sprawdzaniu kwoty wynagrodzenia uwzględniane są wszystkie oskładkowane elementy wypłacone w danym miesiącu deklaracji. Nie ma znaczenia na jakiej liście płac zostały naliczone ani za jaki okres. Znaczenie ma jedynie data wypłaty. Jeśli podstawa po pomniejszeniu o diety byłaby niższa od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia to nastąpi podwyższenie wyliczonej podstawy do tej minimalnej obowiązującej wysokości. W przypadku, gdy przychód pracownika w danym miesiącu będzie niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia podstawę składek stanowi kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia. W przypadku gdy podstawa opodatkowania będzie niższa niż podstawa oskładkowania program naliczy wartość składek społecznych od przychodu opodatkowanego. Zostaną one zapisane w na formularzu wypłaty na zakładce [3.Podatki] w polu ‘w tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania’. Te składki społeczne pomniejszą podstawę opodatkowania przy wyliczaniu zaliczki podatku. Podstawa składki zdrowotnej będzie naliczana na podstawie kwoty podstawy składek społecznych pomniejszonej o składki społeczne oraz elementów, które podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na PIT-11 jako przychód będzie wykazywana kwota wynagrodzenia kierowców po pomniejszeniu o 30% diet. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą wykazane jedynie te, które były naliczone od tej części wynagrodzenia, która była opodatkowana. Podstawa zasiłku chorobowego.  Wliczając do podstawy chorobowego wynagrodzenie z miesiąca, w którym stosowano rozliczenie zgodne z zasadami pakietu mobilności, zostanie uwzględniona podstawa składek społecznych pomniejszona o składki ZUS. W podstawie zostaną uwzględnione wszystkie elementy, które stanowiły podstawę składek społecznych niezależnie od tego czy mają ustawione w konfiguracji wliczania do podstawy zasiłku. Jeśli pracownik miał w danym miesiącu nieobecność usprawiedliwioną wynagrodzenie z tego miesiąca nie będzie dopełniane do podstawy zasiłku. Zmiany wprowadzono także na Zaświadczeniu płatnika składek Z-3. Wydruki. W związku z wprowadzeniem pakietu mobilności dostosowano wydruki Kwitek wypłaty, Pracownicy z przychodami, Przekroczenie progu podatkowego’. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 209)   5. Formularz danych kadrowych. Wprowadzono przypomnienie o konieczności odnotowywania istotnych zmian w danych pracownika wpływających na wysokość wypłaty przez aktualizację zapisu pracownika. W przypadku gdy Użytkownik zmieni dane poprzez edycję formularza, a nie za pomocą aktualizacji zapisu podczas zapisu kartoteki pojawi się odpowiedni komunikat z dwoma dostępnymi opcjami. Użytkownik wprowadzone zmiany będzie mógł zapisać jako nowy zapis historyczny obowiązujący od wskazanego dnia lub w edytowanym zapisie pracownika. W przypadku wybrania opcji dodania nowego zapisu historycznego podana data, od kiedy zmiana ma być wprowadzona musi mieścić się w okresie obowiązywania edytowanego zapisu pracownika. 6. Zwolnienie chorobowe. Umożliwiono ustawienie w nieobecności typu zwolnienie lekarskie informacji o nieprawidłowym jego wykorzystaniu i utracie prawa do wynagrodzenia za czas choroby/zasiłku. W tym celu dodano nową przyczynę zwolnienia ‘Niepoprawne wykorzystanie zwolnienia’. Po jej ustawieniu w wypłacie wygeneruje się wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy w kwocie zerowej. Na deklaracji ZUS nieobecność będzie wykazywana z kodem 151. Okres nieobecności wlicza się do okresu zasiłkowego.  

Zmiany

1. Deklaracja PFRON:
 • W konfiguracji w gałęzi ‘Zobowiązania wobec ZUS/PFRON’ w sekcji ‘Refundacja składek ZUS/Dofinansowanie z PFRON’ dodano możliwość odnotowania formy prawnej, szczegółowej formy prawnej, formę własności, wielkość pracodawcy. Odpowiednie wartości Użytkownik może wybrać z dostępnych słowników. Dodatkowo dodano pole 'Numer rachunku bankowego’, w którym należy podać numer rachunku, na który będzie przekazywana kwota dofinansowania. Powyższe dane będą wykazywane
 • Dostosowano format eksportowanych plików xml z deklaracją Wn-D i INF-D-P do formatu wymaganego przez aplikację SODiR On-Line.
  2. PPK. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu składki dodatkowej pracownika. Składka dodatkowa będzie naliczana dopiero od wynagrodzenia wypłaconego w następnym miesiącu, po miesiącu złożenia deklaracji. Zmiana obowiązuje dla wypłat naliczanych od 4.06.2022.
Przykład
Pracownik 3.06.2022. złożył wniosek o wpłatę dodatkową 1% Naliczono wypłatę z datą wypłaty 3.06.2022. Wpłata dodatkowa naliczy się. Naliczono wypłatę z datą wypłaty 4.06.2022 – wpłata dodatkowa nie naliczy się
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022, poz. 1079). 3. Deklaracje podatkowe. Ukryto możliwość naliczenia deklaracji: PIT-11 w wersji 21 i 22, IFT-1/1R w wersji 11 i 12, PIT-8C w wersji 7, PIT-4R. PIT-4R w wersji 5, PIT-8AR w wersji 4 i 5. 4. Seryjne naliczanie deklaracji PIT. Wprowadzono zmiany na oknie Seryjnego obliczenia deklaracji PIT. Dane dotyczące kosztów uzyskania przychodu, adresu pracownika i dołączenia załącznika PIT-R będą wykazywane na podstawie ustawień na formularzu pracownika lub wypłat (w przypadku utworzenia załącznika PIT‑R). W związku z tym usunięto parametry ‘Bez zawężania okresu zatrudnienia na etat’ oraz parametry dotyczące generowania PIT-R oraz informacji o kosztach uzyskania przychodu i adresie. 5. Limit urlopu opiekuńczego/godz (KP 188). Wprowadzono zmiany w naliczaniu limitu ‘Urlopu opiekuńczego kp.188/godz’. Przy wyliczaniu liczby godzin urlopu nie będzie uwzględniana norma dobowa pracownika. Limit dla pracownika zatrudnionego na pełny etat zawsze będzie naliczony w wysokości 16 godzin niezależnie od normy dobowej. 6. Algorytm 12. W algorytmie dodano funkcję CzasNormaKPGodz(okres), która zwraca liczbę godzin normy ustalonej zgodnie z art. 130 k.p. Przy wyliczaniu normy będzie uwzględniony wymiar etatu oraz norma dobowa obowiązująca pracownika. 7. Komunikat. Sparametryzowano wyświetlanie komunikatu: Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń, który pojawia się przy wprowadzaniu daty zwolnienia pracownika. Na oknie z komunikatem dodano parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej. 8. Parametry w konfiguracji. Wprowadzono zmiany układu parametrów w konfiguracji firmy w gałęzi ‘Składki ZUS i Zobowiązania wobec ZUS/PFRON’. Do gałęzi Składki ZUS do sekcji ‘Wynagrodzenie płatnika składek’ przeniesiono   'Wynagrodzenie za świadczenia ZUS’ i zmieniono jego nazwę na 'Wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego’ Na oknie Zobowiązania wobec ZUS/PFRON – uporządkowano sekcje i zmieniono nazwy parametrów: ‘Licz zasiłki ZUS’ na ‘Firma wypłaca zasiłki ZUS’, .‘Licz składkę na FGŚP’ na ‘Firma opłaca składkę na FGŚP’, ‘Składki FP i FGŚP od sumy wypłat’ na ‘Składki na FP i FGŚP liczone od sumy wypłat’, ‘Przyrównanie podst. chorob. ucznia do min. stawki ucznia’ na ‘Podstawa zasiłku ucznia przyrównywana do minimalnej stawki ucznia’, ‘Nazwa skr. firmy na DRA właściciela’ na ‘Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela’ 9. Wydruk Świadectwo pracy. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o wykorzystanym urlopie dodatkowym (niepełnosprawny). Urlop dodatkowy (niepełnosprawny) będzie wykazywany jedynie w punkcie 6.12. Do tej pory był wykazywany także razem z urlopem wypoczynkowym w punkcie 6.1. 10. Wydruk Zaświadczeniach dochodu. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu kwoty nieopodatkowanych składników wynagrodzenia. Po zmianie w tej kwocie będą uwzględniane jedynie te składniki, które wpływają na kwotę do wypłaty.  

Poprawiono

1. Deklaracja ZUS DRA właściciela. W przypadku, gdy właściciel był opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i miał zaznaczony parametr ‘Opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku’ na deklaracje ZUS DRA/ZUS RCA nie przenosiła się wcale lub przenosiła się nieprawidłowa kwota przychodu właściciela za poprzedni rok. Działanie poprawiono. 2. Deklaracja ZUS ZIUA. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych pracownika, który jest cudzoziemcem i wcześniej jako identyfikator miał podany numer paszportu, a następnie przez aktualizację został odnotowany numer PESEL, robiąc ZIUA w sekcji 'Poprzednie dane identyfikacyjne’ nie był wykazywany numer paszportu. Działanie poprawiono. 3. Naliczanie wypłat:
 • w przypadku, gdy pracownik miał naliczone dwie wypłaty w danym miesiącu deklaracji, pierwsza z nich była za okres oddelegowania i była w niej naliczona składka zdrowotna ograniczona do wysokości zaliczki podatku, to gdy w drugiej wypłacie zaznaczono parametr 'Korekta podatku i ubezpieczeń’ samoczynnie zmieniała się wysokość składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
 • gdy zleceniobiorca w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej był naliczony nieoskładkowany element np. zaliczka netto, a w drugiej wypłacie naliczonej z tytułu umowy zaznaczono parametr 'korekta i podatku’ i zmieniono podstawę składki zdrowotnej to niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • w przypadku, gdy po naliczeniu wypłaty z tytułu umowy zaznaczono parametr ‘Nie pobierać podatku od niektórych umów cywilnoprawnych’ i w tym samym miesiącu deklaracji naliczono drugą umowę, wówczas zerowała się zaliczka podatku naliczona w pierwszej wypłacie. Działanie poprawiono.
  4. Wypłata właściciela:
 • jeżeli dane o dochodzie właściciela były pobierane z danych księgowych i właściciel był wprowadzony na listę właścicieli oraz dodatkowo na listę pracowników z takim samym numerem NIP/ PESEL w niektórych przypadkach nie można było naliczyć wypłaty właściciela. Pojawiał się komunikat o braku udziałów. Działanie poprawiono.
 • w przypadku, gdy w wypłacie właściciela było naliczonych kilka elementów po ręcznym skorygowaniu podstawy składki zdrowotnej wartość składki się podwajała. Działanie poprawiono
  5. Podstawa chorobowego. Jeśli pracownik miał naliczoną wypłatę z tytułu udziału w organach stanowiących oraz wypłatę etatową przy wyliczaniu podstawy chorobowego wynagrodzenie etatowe było pomniejszane o średni wskaźnik składek obliczony na podstawie wypłaty etatowej i umowy z tytułu udziału w organach stanowiących, a powinno o faktycznie odliczone składki z tytułu etatu. Działanie poprawiono. 6. Oddelegowanie. W niektórych przypadkach na formularzu wypłaty pracownika oddelegowanego niepoprawnie wyświetlała się podstawa opodatkowania choć zaliczka podatku była wyliczona prawidłowo. Działanie poprawiono 7. Akord. Poprawiono działanie parametru ‘Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów’ w standardowym typie wypłaty ‘Akord’. Wcześniej mimo zaznaczenia parametru w wypłatach zapisywał się zerowy element. 8. Seryjne naliczanie wypłat. W przypadku seryjnego naliczenia wypłaty dla elementu Spłata korekty netto wypłat i zajęcie komornicze w bazie nie uzupełniały się pola: WPE_Netto, WPE_Nettowal. Działanie poprawiono. 9. Formularz umowy cywilnoprawnej. Po skopiowania z poziomu listy umów pracownika niestandardowej umowy na formularzu umowy niepotrzebnie uaktywniało się pole ‘Kwota następnej wypłaty’. Działanie poprawiono. 10. Urlop opiekuńczy (zasiłek). W niektórych przypadkach podczas edycji nieobecności urlop opiekuńczy (zasiłek) przekraczającej limit nieobecność nie była dzielona zgodnie ze wskazaniem Użytkownika. Działanie poprawiono. 11. Limit nieobecności. Jeżeli pracownik miał przyznany niestandardowy limit nieobecności i był naliczony w dwóch pozycjach za dany rok ze względu np. na zmianę etatu, na formularzu limitu nieobecności za okres po aktualizacji nie była przenoszona informacja o urlopie wykorzystanym z pierwszego limitu. Działanie poprawiono. 12. Kalendarz (Nie)obecności. Zoptymalizowano usuwanie nieobecności urlop wypoczynkowy. 13. Lista płac zbiorcza (GenRap). Pomimo zaznaczenia przed wydrukiem parametru ‘Podsumowanie na osobnej stronie’, podsumowanie zawsze generowało się na oddzielnej stronie. Działanie poprawiono. 14. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. Wydruk nie uwzględniał skali podatkowej obowiązującej od 01.01.2022r. Działanie poprawiono

Księgowość

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9). Dodano nowy wzór zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9), uwzględniający zmiany związane z Polskim Ładem, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 16, zaliczki na PIT-36 w wersji 20, zaliczki na PIT 36L w wersji 9 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż czerwiec 2022 r. pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od czerwca 2022 r. Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 15, zaliczki na PIT-36 w wersji 19, zaliczki na PIT 36L w wersji 8 okresu rozliczeniowego późniejszego niż maj 2022 r. pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres do maja 2022 r. Zaliczka na PIT-28(16) W przypadku rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiono odliczenie od przychodu 50% zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona (nie podlega odliczeniu) na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona dostępne jest w sekcji Odliczenia od przychodu. Na formularzu zaliczki na PIT-28(16) na zakładce Odliczenia dodano poz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do pola przenoszona jest kwota w wysokości 50% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonej o ewentualne straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole nie podlega edycji przez użytkownika.
Uwaga
Jeżeli zaliczka na PIT-28 za okres od czerwca 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.5.1 na formularzu w wersji 15 to nie jest możliwa jej edycja oraz nie jest możliwe wyliczenie jej korekty. W takim przypadku należy ją usunąć i dodać zaliczkę na formularzu w wersji 16.
Zaliczka na PIT-36(20) W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz obniżono stawkę podatku z 17% na 12% dla pierwszego progu podatkowego. Ze względu na obniżenie stawki podatku, ulga podatkowa wynosi 3 600 zł (kwota wolna od podatku wynosi nadal 30 000 zł). Z formularza zaliczki usunięto poz. Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(20) za miesiące od czerwca do grudnia 2022 r./ od drugiego kwartału 2022 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 12% i ulga podatkowa: 3 600 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji). Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(19) za miesiące od stycznia do maja 2022 r./ za pierwszy kwartał 2022 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 5 100 zł. Jeżeli na karcie właściciela odznaczono parametr Standardowe progi to zaliczki na PIT-36 liczone są według indywidualnej skali wskazanej na formularzu właściciela. Kwoty na zaliczki na PIT-36 dodane w wersji formularza 20 pobierane są narastająco od początku roku, z uwzględnieniem wartości wyliczonych na formularzu w wersji 19. Zaliczka na PIT-36L(9) W przypadku rozliczenia podatkiem liniowym umożliwiono odliczenie od dochodu zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie 8 700 zł). Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega odliczeniu) na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne dostępne jest w sekcji Odliczenia od dochodu. Na formularzu zaliczki na PIT-36L(9) w sekcji Odliczenia od dochodu dodano poz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do pola przenoszona jest suma zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości dochodu pomniejszonego o ewentualne straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W 2022 r. pole to jest dodatkowo ograniczane do wysokości obowiązującego limitu 8 700 zł. Pole nie podlega edycji przez użytkownika. Kwoty na zaliczki na PIT-36L dodane w wersji formularza 9 pobierane są narastająco od początku roku, z uwzględnieniem wartości wyliczonych na formularzu w wersji 8. 2. Księgowość. Zaliczka uproszczona na PIT-36L(3). Dodano nowy wzór zaliczki uproszczonej PIT-36L(3), uwzględniający zmiany związane z Polskim Ładem, wraz z jej wydrukiem. Po wskazaniu na formularzu zaliczki uproszczonej PIT-36L w wersji 3 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2022 roku pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2022 roku. Na formularzu zaliczki uproszczonej użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku (pole opcjonalne). Po wprowadzeniu kwoty zaliczki, na formularzu zaliczki uproszczonej dodanej za okres od lipca 2022 r. do poz. Składa na ubezpieczenie zdrowotne – 19% zapłaconej składki przenoszona jest kwota w wysokości 19% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty w poz. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku (pole opcjonalne). W 2022 r. pole to jest dodatkowo ograniczane do kwoty 1 653 zł (19% kwoty obowiązującego limitu 8 700 zł). Pole nie podlega edycji przez użytkownika. Kwota do zapłaty wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą stanowiącą 1/12 podatku a składką na ubezpieczenie zdrowotne lub też użytkownik może uzupełnić ją samodzielnie, jeżeli nie wprowadził kwoty zaliczki uproszczonej. Jeżeli na zaliczce uzupełniono kwotę w poz. 1, a w danym miesiącu na formularzu właściciela nie uzupełniono kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej pojawia się komunikat: Nie wprowadzono kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz kwot indywidualnych, z kursorem ustawionym w polu Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wybór opcji Nie zapisuje zaliczkę bez kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy zatwierdzaniu zaliczki nie pojawia się komunikat o skopiowaniu na kolejne miesiące ze względu na to, że składka zdrowotna może być obecnie różna dla każdego miesiąca. Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej kwota stanowiąca 1/12 podatku podpowiada się z ostatnio wyliczonej zaliczki. Do poz. Składa na ubezpieczenie zdrowotne – 19% zapłaconej składki przenoszona jest kwota w wysokości 19% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (maksymalnie 1 653 zł dla całego roku 2022). Jeżeli na ostatnio dodanej zaliczce uproszczonej uzupełniono tylko kwotę do zwrotu to tylko ona jest przenoszona na kolejny miesiąc. 3. Księgowość. Zmiana formy opodatkowania z PIT-28 na PIT-36. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych za miesiące lipiec – grudzień 2022 r. na zakładce 1 PIT-36 dostępny jest parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku. Parametr jest możliwy do zaznaczenia tylko w miesiącu lipcu 2022 r. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to jest on automatycznie zaznaczany na kwotach indywidualnych dodanych za kolejne miesiące, bez możliwości jego odznaczenia. Parametr jest możliwy do odznaczenia tylko na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec 2022 r. Po zaznaczeniu parametru Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku zaliczka na PIT-36(20) jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń od miesiąca lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane. Po zaznaczeniu parametru Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne jest obliczane dla przychodów i kosztów oraz składek społecznych od lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane. 4. Kwoty indywidualne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Umożliwiono automatyczne przenoszenie składek zdrowotnych z listy płac na kwoty indywidualne właściciela. Funkcjonalność jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa oraz Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus. Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne jest uzupełniana automatycznie po wyliczeniu listy płac właściciela jeżeli na jego karcie na zakładce [Ubezpieczenie zdrow.] zaznaczono parametr Zasady ogólne – podatek według skali i/lub Zasady ogólne – podatek liniowy i/lub Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Składka zdrowotna uzupełniania jest na formularzu kwot indywidualnych właściciela w firmie wskazanej w polu Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzupełniana w miesiącu następującym po miesiącu, za który właścicielowi naliczono listę płac. Przykładowo po naliczeniu listy płac za miesiąc czerwiec 2022 r., składka zostanie automatycznie uzupełniona za miesiąc lipiec 2022 r.
Uwaga
Jeżeli pierwsza lista płac zostanie wyliczona na wersji programu 2022.5.1 np. za miesiąc czerwiec to użytkownik powinien samodzielnie uzupełnić na formularzu właściciela kwoty składek zdrowotnych zapłaconych za okres styczeń – czerwiec 2022 r. Może to zrobić uzupełniając kwoty osobno w każdym miesiącu lub w miesiącu czerwcu wpisać kwotę składek zapłaconych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r.
Jeżeli za dany miesiąc na formularzu właściciela nie dodano kwot indywidualnych, to po wyliczeniu listy płac za miesiąc wcześniejszy, są one automatycznie dodawane wraz z uzupełnioną kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne i uzupełnionymi na podstawie poprzedniego miesiąca składkami na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualnymi pozycjami związanymi z ograniczeniem poboru podatku – kwotą, numerami decyzji i datami decyzji. Jeżeli w danym miesiącu na formularzu kwot indywidualnych uzupełniono wcześniej kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne to po przeliczeniu listy płac za miesiąc wcześniejszy jest ona aktualizowana na karcie właściciela (również w przypadku, gdy zaliczka na PIT-28/ PIT-36L za dany miesiąc została już przeliczona). Składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą być również automatycznie uzupełniane na formularzu kwot indywidualnych po naliczeniu wypłat właścicieli w module Biuro Rachunkowe. Jeżeli podatnik rozliczający się podatkiem liniowym księguje składki zdrowotne bezpośrednio w koszty to nie powinien ich przenosić na kwoty indywidualne właściciela, aby nie odliczyć ich podwójnie. W takim wypadku należy zaznaczyć na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] parametr Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.5.1, kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne z naliczonych przed aktualizacją programu list płac nie są przenoszone na formularz kwot indywidualnych właściciela. 5. Wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach. Od 1.07.2022 r. będzie stosowana stawka podatku 12% w pierwszym progu podatkowym oraz nowa wartość ulgi podatkowej 300zł. W wypłatach nie będzie naliczana ulga dla klasy średniej oraz nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku. 6. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9). Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zaliczki PIT-28, PIT-36, PIT-36L liczone od czerwca 2022 roku obliczane są na nowych wzorach formularzy odpowiednio: PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9).

Zmiany

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano przyczynę zwolnienia to kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych w polu Utrata ulgi inwestycyjnej (art. 7 ust. 19 i 20) wliczana jest do przychodów zwolnionych od podatku. 2. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(14), PIT-36(18), PIT-36L(7). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 3. Księgowość. Stare wzory zaliczek uproszczonych. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki uproszczonej na PIT-36(1) oraz PIT-36L(1). 4. Księgowość. Deklaracje. Poszczególne wzory deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8 zostały zgrupowane pod przyciskiem plusa w sekcji Deklaracje roczne. 5. Rejestry VAT. Przycisk podglądu dokumentu z biblioteki. Usunięto strzałkę obok przycisku Podgląd dokumentu z biblioteki, która umożliwiła podgląd załączników do dokumentu biblioteki. Podgląd załączników wyświetlany jest obecnie po naciśnięciu przycisku. 6. Rejestry VAT. Przycisk dodania nowego załącznika do Archiwum plików. Zmieniony został opis wyświetlany po najechaniu myszką na przycisk na Wybierz rodzaj akcji oraz usunięto strzałkę, która rozwijała menu dostępnych opcji. Lista dostępnych opcji wyświetlana jest obecnie po naciśnięciu przycisku.  

Poprawiono

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Po przeliczeniu zaliczki i dokonaniu podglądu wydruku, podczas próby zapisania formularza zaliczki pojawiał się komunikat: Rekord, który edytowałeś, został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Działanie poprawiono. 2. Księgowość. Zaliczki na PIT-36(19), PIT-36L(8). Na formularzu korekty zaliczki za pierwszy kwartał 2022 r. w poz. Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące/kwartały wykazywana była kwota z zaliczki pierwotnej za pierwszy kwartał 2022 r. Działanie poprawiono. 3. Księgowość. Zaliczki na PIT-36(19). W specyficznych sytuacjach kwota podatku była nieprawidłowo wyliczana po przekroczeniu drugiego progu podatkowego. Działanie poprawiono. 4. Deklaracja PIT-36(29), PIT-36L(18). Załącznik PIT/BR(5). Po zaznaczeniu na formularzu załącznika PIT/BR w poz. 9 Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego opcji 2 nie informacja ta przenoszona jest do pliku xml eksportowanego do systemu e-Deklaracje. 5. Księgowość kontowa. Plan kont. Jeżeli na koncie syntetycznym dodano zakaz dla operatora, to po utworzeniu konta analitycznego do tego konta w wyniku automatycznego zakładania kont słownikowych, zakaz nie był dodawany do jego konta analitycznego. Działanie poprawiono. 6. Praca rozproszona. Przy ponownym imporcie kontrahenta z przypisanymi atrybutami, atrybuty się dublowały. Działanie poprawiono. 7. Praca rozproszona. Jeżeli płatność w preliminarzu miała walutę PLN i inną walutę rozliczenia, to po zaimportowaniu do innej bazy waluta rozliczenia ustawiała się jako PLN. Działanie poprawiono. 8. Biuro Rachunkowe. Seryjna wysyłka rocznych deklaracji PIT-11 oraz odbiór UPO. Jeśli w programie Comarch ERP Optima istnieje przeliczona deklaracja PIT-11 za okres krótszy niż rok kalendarzowy (przykładowo pracownik został zwolniony w miesiącu wcześniejszym niż grudzień 2021), to w przypadku, gdy z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe dokonywana jest seryjna wysyłka deklaracji rocznych PIT-11 w miesiącu grudzień 2021, deklaracja za okres krótszy nie była wysyłana. Działanie poprawiono.  

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur. Umożliwiono wysyłanie Faktur ustrukturyzowanych do Krajowego Systemu e-Faktur oraz możliwość odbioru UPO po poprawnej wysyłce.
Uwaga
W okresie promocyjnym funkcja eksportu dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur jest bezpłatna.
Dokumenty, które mogą być wysyłane do KSeF:
 • Faktury sprzedaży
 • Faktury VAT marża
 • Faktury zaliczkowe
 • Korekty wystawione do wyżej wymienionych dokumentów.
  KSeF nie przyjmuje Faktur:
 • wysyłanych do PEF
 • korygujących bez uprzednio wysłanego do KSeF dokumentu korygowanego
 • wystawionych podczas awarii
 • anulowanych
 • pierwotnych
 • RR i korekt do nich
 • oraz Not korygujących.
  Tryb pracy z KSeF W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy znajduje się gałąź KSeF. Jest to miejsce zawierające parametry dotyczące integracji z KSeF. W sekcji Środowisko pracy z KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy:
 • demo – praca odbywa się w trybie demo i służy przygotowaniu firmy do obligatoryjnego wdrożenia KSeF. Opcja zaznaczana domyślnie dla nowych baz oraz baz po konwersji. Ta forma w przeciwieństwie do opcji produkcyjnej, umożliwia: anulowanie, korygowanie dokumentów oraz nie powoduje zapisu z Historii zmian.
 • produkcyjne – praca odbywa się w trybie produkcyjnym, Faktury są wprowadzane do obiegu handlowego, ta forma po wysłaniu pierwszego dokumentu obliguje Użytkownika do wysyłania każdej kolejnej wystawionej w programie Faktury do systemu KSeF, oznacza wprowadzanie Faktur do obiegu gospodarczego.
 
Uwaga
W przypadku zmiany środowiska pracy przez Użytkownika: z trybu demo na tryb produkcyjny i po wysłaniu pierwszego dokumentu do KSeF powrót do środowiska demo zostanie zablokowany.
Poprzez przycisk Generuj token program wygeneruje token na podstawie numeru NIP uzupełnionego w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista dostępnych certyfikatów, a Użytkownik powinien wybrać ten, za pomocą którego będzie identyfikował się w KSeF. W polu Token istnieje także możliwość ręcznego wpisania/wklejenia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF. Przycisk Usuń token umożliwia wykasowanie uzupełnionego pola Token.
Uwaga
Praca w środowisku produkcyjnym blokuje możliwość anulowania dokumentów wysłanych do KseF.
  Uprawnienia operatora W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na zakładce [Parametry cd] znajduje się sekcja poświęcona KSeF. W sekcji KSeF – Krajowy System e-Faktur dostępne są następujące parametry:
 • Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO – po zaznaczeniu tego parametru Operator ma możliwość wysyłania Faktur do KSeF
 • Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu – zaznaczenie tego parametru skutkuje wysyłaniem Faktur do systemu KSeF bezpośrednio po ich zatwierdzeniu, opcja aktywna wyłącznie po uprzednim zaznaczeniu parametru: Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO
 • Uwierzytelnienie za pomocą tokena – po zaznaczeniu tego parametru Operator wykonując operacje związane z KSeF będzie uwierzytelniany za pomocą tokena. Jeśli parametr będzie odznaczony, do wysyłki wymagany będzie wybór certyfikatu.
Uwaga
Do KSeF nie ma możliwości seryjnej wysyłki Faktur za pomocą uwierzytelniania poprzez token. Do takiej wysyłki wymagany jest wybór konkretnego certyfikatu. W przypadku używania certyfikatu program zapamiętuje w obrębie jednego logowania i podpowiada, ten ostatnio używany. 
  Formy płatności W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności, z poziomu formularza formy płatności istnieje możliwość powiązania form płatności istniejących w systemie Comarch ERP Optima z formami wymaganymi przez KSeF. Opcje dostępne do wyboru w polu Płatność KSeF to:
 • gotówka
 • karta
 • bon
 • czek
 • kredyt
 • przelew
  W przypadku tworzenia nowych baz i w bazach po konwersji, dla form płatności o wymienionych typach program automatycznie dobierze odpowiednie płatności w KSeF. Formy płatności dla KseF można także wskazać bezpośrednio z poziomu formularza Faktury, na zakładce [KSeF]. Na liście form płatności, w kolumnie Płatność KSeF będą widoczne formy płatności wskazane na formularzach.   Ustawienia na karcie kontrahenta  Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Handlowe], w sekcji KSeF znajduje się parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF dedykowany zwłaszcza jednostkom budżetowym, ponieważ są one zobowiązane do wysyłania Faktur do Platformy Elektronicznego Fakturowania (KSEF nie przyjmuje Faktur wysyłanych do PEF). Jeśli parametr zostanie zaznaczony, Faktury wystawiane na danego kontrahenta nie będą wysyłane do systemu KSeF. Pozostawienie nie zaznaczonego parametru skutkuje wysyłaniem dokumentów wystawionych na tego kontrahenta do KSeF zgodnie z ustawieniami z karty operatora.
Uwaga
Zaznaczenie/ odznaczenie parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF można aktualizować na wystawionej i nie wysłanej do KSeF Fakturze, stosując funkcję Aktualizacji danych kontrahenta lub po zaznaczeniu parametru Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok., a karcie Operatora, na zakładce [Parametry].

Zmiany na liście Faktur Przyciski dostępne na liście Faktur sprzedaży związane z KSeF:  Wyślij Faktury do KSeF – opcja działa dla podświetlonego na liście dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych na liście. Po naciśnięciu na przycisk następuje weryfikacja poprawności zaznaczonych dokumentów i wysyłka poprawnych dokumentów do KSeF. W przypadku, gdy wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się Faktury, które nie przeszły weryfikacji lub nie mogą zostać wysłane pojawi się odpowiednia informacja w logu. Jeśli W przypadku odznaczonego parametru Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO na karcie operatora, pojawi się następujący komunikat przy próbie wysyłki: Operator nie posiada uprawnień do wysyłania e-Faktur do KSeF. Odbierz dane z KSeF – dane z KSeF są pobierane automatycznie, ale w niektórych przypadkach UPO można pobrać za pomocą tego przycisku z opóźnieniem. Funkcja działa dla wszystkich dokumentów znajdujących się na liście Faktur, dla których UPO nie zostało jeszcze pobrane. Jeżeli Faktura nie została wysłana, to po wybraniu przycisku Odbierz dane z KSeF zostanie wyświetlony komunikat: Brak danych do pobrania. W przypadku odznaczonego parametru Prawo do wysyłania e-faktur/ odbioru UPO na karcie operatora, pojawi się następująca informacja przy próbie odbioru UPO: Operator nie posiada uprawnień do odbioru UPO do KSeF.   Kolumny dostępne na liście Faktur sprzedaży dotyczące integracji z KSeF:
 • Status KSeF – informacje o statusie Faktury w KSeF, kolumna domyślnie widoczna na liście Faktur. Faktury mogą mieć następujące statusy:
  • Nie wysłano – Faktura nie została wysłana do KSeF, istnieje możliwość anulowania takiego dokumentu w przypadku pracy w środowisku demo
  • Wysłano/ nie odebrano UPO – Faktura wysłana do KSeF, nie otrzymała jeszcze UPO, dokumentu nie można anulować w środowisku demo
  • Wysłano/ odebrano UPO – Faktura została wysłana do KSeF i potwierdzona dokumentem UPO, dokumentu nie można anulować w środowisku demo
  • Awaria – z powodu awarii Faktura nie może zostać wysłana do KSeF, ma tym samym zaznaczony parametr Tryb awaryjny wystawienia dokumentu na zakładce [KSeF]
  • Odrzucono – Faktura została wysłana do KSeF, ale odrzucona z powodu błędu, taki dokument można anulować w środowisku demo.
 • Numer KSeF – numer, który został nadany Fakturze w systemie KSeF, kolumna domyślnie ukryta.
 • Data przyjęcia KSeF – data przyjęcia dokumentu do KSeF, kolumna domyślnie ukryta.
  Wysyłanie Faktur do KSeF Dokumenty, które mogą być wysyłane do KSeF:
 • Faktury sprzedaży
 • Faktury VAT marża
 • Faktury zaliczkowe
 • Korekty wystawione do wyżej wymienionych dokumentów.
  Przed wysłaniem Faktury do KSeF, każdorazowo wyżej wymienione dokumenty zostaną zweryfikowane co do zgodności ze strukturą. Jeżeli dany dokument będzie poprawny, to dopiero po prawidłowej weryfikacji będzie mógł zostać przesłany do KSeF.
Uwaga
Do KSeF nie mogą być wysyłane Faktury korygujące, jeżeli do KSeF nie została uprzednio przesłana Faktura, do której jest utworzona korekta. 
Istnieją dwie możliwości wysyłki Faktur do KSeF:
 • automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu – wymagane jest zaznaczenie parametrów:
  • Prawo do wysyłania e- Faktur/odbioru UPO
  • Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu na karcie Operatora, na zakładce [Parametry cd].
  Podczas wysyłki automatycznej program także weryfikuje dokumenty pod kątem zgodności ze strukturą KSeF. Jeśli są rozbieżności pojawi się komunikat: Faktura jest niezgodna ze strukturą e-Faktury. Faktura nie może zostać wysłana do KSeF. Czy chcesz poprawić błędy i zatwierdzić dokument. Tak Nie Wybór opcji Tak skutkuje powróceniem do edycji dokumentu. Po zaznaczeniu opcji Nie – Faktura zostaje zatwierdzona i  wysłana do KSeF.
Uwaga
Do KSeF nie mogą być wysyłane dokumenty zawierające ceny z czterema miejscami po przecinku, przed wysyłką system automatycznie zaokrągla ceny do dwóch miejsc po przecinku.
Istnieje także możliwość seryjnego zatwierdzania dokumentów, w przypadku korzystania z wysyłki automatycznej Faktury będą wysyłane natychmiastowo po ich zatwierdzeniu (rozliczeniu ulegną Faktury płatne gotówką/ kartą). Podczas wykonywania operacji seryjnego zatwierdzania dokumentów, Faktury niezgodne ze strukturą KSeF nie zostaną zatwierdzone ani rozliczone. Zostanie wyświetlony komunikat blokujący to działanie: Faktura jest niezgodna ze strukturą e-Faktury. Faktura nie może zostać wysłana do KSeF.
 • w wybranym przez Operatora terminie – po naciśnięciu ikony z poziomu listy Faktur
  Operator ma możliwość nie tylko wysyłki pojedynczego dokumentu, ale także opcję seryjnego wysyłania Faktur do KSeF po zaznaczeniu wybranych Faktur na liście. Również podczas tego typu wysyłki system sprawdzi zgodność dokumentu ze strukturą KSeF. W przypadku rozbieżności pojawi się komunikat: Faktura jest niezgodna ze strukturą e-faktury. Faktura nie może zostać wysłana do KSeF.   Zakładka KSeF na Dokumentach Na Fakturach oraz korektach do nich, zarówno zatwierdzonych na stałe jak i zapisanych do bufora widnieje zakładka [KSeF]. Na zakładce [KSeF] znajdują się następujące pola:
 • Numer dokumentu – numer Faktury, pod jakim jest identyfikowana w KSeF, numer zwracany bezpośrednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.
 • Numer referencyjny – numer zgłoszenia wysłanego dokumentu nadany przez KSeF.
 • Status – informacja o statusie dokumentu. Pole to jest wypełniane jednym ze zdefiniowanych statusów, po wysłaniu dokumentu do KSeF. W tym polu będą również informacje o ewentualnych błędach.
 • Operator wysyłający – imię i nazwisko operatora, który wysłał dokument do KSeF.
 • Data wysłania  – data wysłania dokumentu do KSeF.
 • Operator odbierający – imię i nazwisko operatora, który odebrał UPO.
 • Data odebrania – data pobrania UPO.
 • Data przyjęcia – data, z jaką dokument został przyjęty w KSeF. Pole to jest wypełniane, po otrzymaniu UPO. Data ta decyduje o tym, kiedy dana Faktura trafiła do obiegu handlowego i od tego dnia, jest dostępna do pobrania z KSeF dla odbiorcy Faktury.
 • Środowisko –  środowisko pracy z KSeF, wskazane w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF.
  Pod sekcją KSeF znajdują się poniższe ustawienia:
 • Forma płatności – wybrana płatność dla KSeF. Domyślnie podpowiada się forma płatności dla KSeF, wybrana w menu: System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności i jest przenoszona na Fakturę, a następnie na zakładkę [KSeF]. Pole z możliwością edycji do momentu wysyłki Faktury do KSeF.
 • Status dokumentu – przyjmuje wartości: Nie wysłano, Wysłano/ nie odebrano UPO, Wysłano/ odebrano UPO, Awaria, Odrzucono, Nie dotyczy.
 • Tryb awaryjny wystawienia dokumentu – oznaczenie dla Faktury wystawionej w momencie problemów (np. problem z połączeniem internetowym) z przesłaniem jej do KSeF. Po zaznaczeniu tego parametru Faktura nie będzie wysłana do KSeF. Natomiast nabywca może otrzymać taki dokument np. w formie papierowej lub w inny, uzgodniony umownie sposób.
 • Nie wysyłaj dokumentu do KSeF –  ustawienie tego parametru jest przenoszone bezpośrednio z formularza kontrahenta wybranego na dokument. Pole z możliwością modyfikacji przez Użytkownika. Faktury z zaznaczonym parametrem nie będą wysyłane do KSeF.
  Historia zmian W przypadku pracy na środowisku produkcyjnym każda operacja związana z  KSeF jest odpowiednio zapisywana w Historii zmian, w kolumnach:
 • Data operacji – data wysłania Faktury do KSeF w przypadku wysyłki lub data odbioru UPO – po jego odbiorze.
 • Kod/ Numer dokumentu – numer Faktury.
 • Rodzaj operacji – Wysłanie w przypadku wysyłki do KSeF lub Modyfikacjapo odbiorze UPO/wyborze ikony Odbierz dane z KSeF.
 • Operator – imię i nazwisko operatora wysyłającego Fakturę do KSeF lub modyfikującego dokument.
  2. Współpraca z terminalem płatniczym Polskie ePłatności.  W ramach integracji umożliwiono wykonanie operacji płatności i zwrotów.
Wskazówka
W pierwszym kroku należy zwrócić się do dostawcy terminala w celu przygotowania urządzenia do współpracy z systemem Comarch ERP Optima.
W konfiguracji programu Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy zostały dodane dwa modele terminali: Polskie ePłatności, Polskie ePłatności – połączenie terminalowe.
 • Po wyborze modeli Polskie ePłatności lub Polskie ePłatności – połączenie terminalowe, system automatycznie ustawia typ połączenia na TCP/IP.
 • Port szeregowy – pole nieaktywne.
 • Adres IP, Port TCP/IP – w tych polach użytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.
 • Parametry – sekcja zawiera:
  • Identyfikator stanowiska – użytkownik może oznaczyć stanowisko, z którego wykonywana jest płatność za pomocą terminala. Informacja ta jest wysyłana do operatora płatności i nie jest drukowana przez terminal.
  • Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\Opt!ma\Logs. W przypadku sterowników terminalowych plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\Comarch OnlineFP.
 • Test połączenia – przycisk służący do przetestowania połączenia z terminalem płatniczym.
  Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FS, PA, WZ z płatnością i FZAL Płatność za pomocą terminala Polskie ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się tutaj.   Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA oraz FZAL Płatność na plus za pomocą terminala Polskie ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. W przypadku płatności na minus (zwrot środków) informacja o płatności nie jest wysyłana na terminal. W takiej sytuacji płatność należy rozliczyć bezpośrednio na terminalu zgodnie w informacją wyświetloną na ekranie loga: Po wykonaniu transakcji wyświetlany jest komunikat: „Czy zwrot został wykonany poprawnie?” Do wyboru dostępne są opcje: Tak – dokument jest zapisywany na stałe i zostaje rozliczony Nie – wyświetlany jest kolejny komunikat: „Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję?” Z dostępnymi opcjami: Tak – użytkownik ma możliwość wykonania ponownego zwrotu na terminalu Nie – dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się tutaj.   3. Eksport/ import receptur z pliku. Na formularzu dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktu, z poziomu podglądu pozycji dokumentu oraz z poziomu Formularza receptury umożliwiono wykonanie eksportu/ importu składników receptury z pliku txt, a także eksportu/importu receptury z pliku Excel, z poziomu Cennika. Eksport i import składników receptury na dokument Przyjęcia wewnętrznego produktu. Z poziomu podglądu pozycji dokumentu, na zakładce [3 Receptura] istnieje możliwość eksportu/ importu składników receptury poprzez ikonę Składniki receptury znajdującą się na wstążce.
Uwaga
Ikona Składniki receptury jest również dostępna z poziomu pozycji dokumentu Faktury sprzedaży/ Paragonu – po przejściu na zakładkę [4 Składniki], w przypadku dodania na dokument usługi złożonej (z zaznaczonym na kartotece usługi, na zakładce [1 Ogólne] parametrem: Pobieranie składników na FS/ PA).
Po wybraniu opcji Eksportuj pozycje pojawi się poniższe okno umożliwiające wskazanie miejsca eksportu składników receptur. Z kolei wybranie opcji Importuj pozycje wywoła okno, gdzie należy wskazać miejsce, z którego importowane są składniki receptury.
Uwaga
Jeżeli towar posiada wcześniej ustaloną recepturę, to za pomocą importu, składniki dodawane są do już istniejącej receptury.
Import odbywa się zawsze na magazyn wskazany w pliku. Jeżeli w programie nie będzie magazynu wskazanego w pliku przy danej pozycji lub operator posiada zakaz dostępu do danego magazynu, to zostanie zaimportowany składnik, a w polu magazyn system automatycznie podstawi magazyn oznaczony jako domyślny. Analogiczna sytuacja w przypadku importu jednostek – jeżeli jednostka nie występuje na danym towarze wśród jednostek pomocniczych, to zostanie pominięta, a w pole z jednostką zostanie pobrana jednostka podstawowa z danej karty cennikowej.   Eksport i import składników receptury na Formularz receptury Z poziomu Formularza receptury istnieje również możliwość eksportu/ importu składników receptury poprzez ikonę Składniki receptury.
Uwaga
Jeżeli towar posiada wcześniej ustaloną recepturę, to za pomocą importu, składniki dodawane są do już istniejącej receptury.
  Eksport i import receptur z poziomu Cennika Z poziomu Cennika, za pomocą ikony Importuj/ Eksportuj cennik istnieje możliwość eksportu/ importu receptur do/ z pliku w formacie MS Excel. W oknie Eksportu cennika w formacie MS Excel jest widoczna opcja eksportuj receptury towarów złożonych. Po jej zaznaczeniu do pliku zostaną wyeksportowanie receptury wraz ze składnikami. Natomiast w oknie Importu cennika w formacie MS Excel znajduje się opcja importuj receptury. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma możliwość wskazania magazynu domyślnego dla importowanej receptury lub po zaznaczeniu opcji zakładanie magazynów dla receptur –  założenia  nowego magazynu (nie istniejącego w programie). Za pomocą operacji importu można nie tylko dodawać receptury do towarów, ale także je aktualizować. W sytuacji, gdy w importowanym pliku MS Excel, w kolumnie Domyślna będzie znajdować się wartość 1 dla kilku receptur, to po zaimportowaniu jako domyślna zostanie ustawiona pierwsza receptura z pliku. Jeżeli na towarze będzie już ustawiona konkretna receptura domyślna, to system nie dokona zmiany w tym zakresie i nie ustawi importowanej receptury na domyślną. Jeśli w pliku MS Excel nie zostanie uzupełniony magazyn, to na składniku danej receptury program automatycznie ustawi magazyn domyślny. Analogicznie w przypadku jednostki miary, gdy nie będzie ona uzupełniona w pliku MS Excel, to program pobierze jednostkę podstawową z karty danego towaru.   4. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla. Od 15 kwietnia 2022 r. istnieje obowiązek drukowania tzw. Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla w zakresie obrotu wyrobami węglowymi, Obowiązek ten wynika z Art. 13 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnianą funkcjonalność poprzez możliwość wydruku oświadczenia. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla można wydrukować z poziomu:
 • pozycji zapisanego dokumentu – wydruk Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla,
 • formularza Faktury – wydruk Eko – Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie. Po wyborze tego typu wydruku dla pozycji węglowej będzie drukowana Faktura wraz ze świadectwem jakości i oświadczeniem.
  Warunki wydruku oświadczenia:
 • na Fakturze muszą znajdować się pozycje z przypisanymi kodami CN: 2701 oraz 2704 (dla pozycji z innymi kodami CN oświadczenie nie będzie drukowane)
 • zaznaczenie parametru Obrót wyrobami węglowymi (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe)
 • zaznaczenie parametru Akcyza na wyroby węglowe na karcie towaru, na zakładce [2 Dodatkowe]
 • wybór odpowiednich atrybutów:
  • OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA – służy do przypisania kraju pochodzenia węgla
  • OŚW_REGION_WYDOBYCIA – oznaczenie regionu wydobycia węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina lista regionów powinna zostać zdefiniowana przez Użytkownika
  • OŚW_DATA_WPROWADZENI – data wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska
  • OŚW_DATA_NABYCIA – data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.
  Powyższe atrybuty należy przypisać do karty towaru będącej wyrobem węglowym lub bezpośrednio do pozycji dokumentu. Atrybuty wraz z wartościami uzupełnionymi na karcie towaru będą podczas wystawiania dokumentu automatycznie przenoszone na pozycje w sytuacji, gdy na atrybucie zostanie zaznaczony parametr Przenosić na transakcje.
Uwaga
W celu uzupełnienia atrybutów na zatwierdzonym dokumencie należy uprzednio zaznaczyć parametr Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok., w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na zakładce [Ogólne].
  Numer oświadczenia Każde oświadczenie posiada unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż oświadczenie przyjmuje numer dokumentu, do którego zostało wystawione, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.
Przykład
Faktura na sprzedaż węgla została wystawiona z numerem FA/18/2022, na Fakturze znajdują się dwie pozycje będące wyrobami węglowymi, do których należy wystawić Oświadczenie. Lp 1. Koks  CN 2704 Lp 2. Brykiet CN 2701 W związku z tym, do jednej Faktury system wydrukuje dwa oświadczenia, dla każdej pozycji węglowej oddzielnie. Oświadczenia będą miały odpowiednio numery: FA/18/2022/1 FA/18/2022/2 Ostatnia cyfra (1, 2) jest numerem pozycji węglowej znajdującej się na Fakturze.
  Wydruk oświadczenia Wydruk oświadczenia o kraju pochodzenia węgla składa się z następujących pól:
 • Numer oświadczenia – unikalny numer, jest to numer dokumentu, do którego zostało wystawione oświadczenie, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.
 • Oznaczenie przedsiębiorcy składającego oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy– w tym miejscu widoczny jest adres i nazwa sprzedawcy uzupełnione w Pieczątce firmy.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego oświadczenie oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego – dane przenoszone z Pieczątki firmy.
 • Numer dokumentu sprzedaży węgla – numer Faktury, do której to oświadczenie jest wystawiane.
 • Kraj pochodzenia węgla – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Data wprowadzenia lub przemieszczenia węglana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_DATA_WPROWADZENI, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Region wydobycia węgla – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_REGION_WYDOBYCIA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_DATA_NABYCIA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” – informacja dotycząca świadomości i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 • Data i miejsce złożenia oświadczenia – data wystawienia świadectwa (czyli data wydruku) oraz miejsce wystawienia świadectwa, pobierane z Pieczątki firmy.
 • Podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania – miejsce na ręczny podpis oświadczenia.
  Kopia elektroniczna Oświadczenia Aby podczas wydruku bądź wysyłki Oświadczenia poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Oświadczenia, należy z poziomu formularza Pozycji dokumentu, w Konfiguracji wydruków (<CTRL>+<F2> bądź menu na górnej wstążce Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków) dla wydruku Eko-Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie lub Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla zaznaczyć parametr: Kopia elektroniczna.
Uwaga
Podgląd elektronicznych kopii wydruków jest możliwy tylko w przypadku posiadania licencji na moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów.
Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków. Podczas wydruku Oświadczenia bądź wysyłki poprzez e-mail, w menu CRM/ Archiwum wydruków tworzona jest kopia Oświadczenia w formacie PDF. Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule Archiwum wydruków .   5. SENT. W związku z koniecznością deklarowania przewozu węgla powyżej 500kg w deklaracji SENT obsłużono kody CN 2701 i 2704 dla tej deklaracji. 6. OCR dla Faktur Zakupu. Umożliwiono wyświetlanie podglądu zaczytanej przez OCR Faktury Zakupu na zatwierdzonym dokumencie FZ.

Zmiany

1. Kurierzy. Dla tokenu Inpost zwiększono ilość dostępnych znaków do 4000 znaków. 2. Kopiowanie dokumentów. Umożliwiono zmianę magazynu źródłowego po skopiowaniu dokumentu MM, jeżeli magazyn źródłowy został oznaczony jako nieaktywny. 3. Praca z terminalem płatniczym. Zablokowano możliwość zmiany terminu na formularzu formy płatności w przypadku, gdy jest zaznaczony parametr Terminal płatniczy oraz płatność jest o typie karta. 4. Płatność kartą. W przypadku zatwierdzania dokumentów, na których forma płatności jest o typie karta i nie jest zaznaczony parametr Terminal płatniczy, na pojawiającym się oknie Potwierdzenie obciążenia karty usunięto pola typ karty, numer karty oraz data ważności karty.

Poprawiono

1. Termin płatności na RO różnicowym. W sytuacji, kiedy na Rezerwacji Odbiorcy termin płatności jest ustawiony ręcznie, przy generowaniu RO różnicowego termin ten jest przenoszony z dokumentu źródłowego, a nie z konfiguracji. 2.Termin płatności na FRR. Po przekształceniu Faktury Zakupu do Faktury RR termin płatności liczony jest od daty wystawienia dokumentu. 3. Przekształcanie dokumentów. W przypadku, jeżeli w bazie jest wystawionych kilka dokumentów Rezerwacji Odbiorcy na różnych kontrahentów, ale na ten sam towar, oraz w konfiguracji zaznaczony jest parametr Pozwalaj na przekształcenie RO do WZ, RW, MM, FS i PA (pobranie – pobieraj ilość dostępną), to przy przekształcaniu późniejszej Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzedaży, na której zaznaczany jest parametr Pobranie pojawia się komunikat o braku wystarczającej ilości towarów na magazynie. 4. Formularz pozycji dokumentu. Na zapisanym dokumencie korygującym do WZ na pozycji dokumentu wartość kosztu zakupu wyświetlana jest prawidłowo 5. Aktualizacja danych kontrahenta. Dla kontrahenta typu pracownik poprawnie działa funkcja aktualizacji danych kontrahenta na dokumentach. 6. Atrybuty.
 • Po dodaniu atrybutu na zatwierdzonej Fakturze Zakupu, po ponownym otwarciu dokumentu wartość atrybutu jest poprawnie wyświetlana.
 • Poprawiono usuwanie atrybutów z grup towarowych.
  7. Wydruki.
 • Jeżeli na kartotece towarowej, która znajduje się na Fakturze Pro Forma jest uzupełniony opis oraz zaznaczony jest parametr Kopiuj opis na fakturę, przy generowaniu wydruku Faktura Pro Forma/ Atrybuty, opis towaru jest widoczny.
 • Na wydruku Eko korekty stawki VAT do Faktury Sprzedaży, cena po korekcie nie jest ponownie przeliczana.
 • Jeżeli operator ma zaznaczony parametr Brak dostępu do cen zakupu, to na wydrukach tekstowych oraz towarów zalegających dostępnych z listy zasobów nie są widoczne wartości zakupu towarów.
 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Zrównoleglenie synchronizacji. Wdrożono zrównoleglenie synchronizacji, tak aby w tym samym czasie, mogła przebiegać synchronizacja więcej niż jednego produktu e-Commerce. 2. Uruchomienie współpracy z Comarch e-Sklep/e-Sale. Wprowadzono uproszczony mechanizm uruchomienia usług e-Commerce bezpośrednio z Comarch ERP Optima.

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. Okno formularza produktu e-Sklep/e-Sale w konfiguracji. Poprawiono ergonomię okna formularza konfiguracji e-Sklep na zakładce Dodatkowe.

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. Eksport faktury w formacie .pdf. Poprawiono wysyłkę e-maila oraz opcję kopii elektronicznej od strony Comarch ERP Optima, zrealizowaną poprzez Serwis Operacji Automatycznych do panelu administracyjnego e-Sklepu klienta.

Współpraca z Comarch Mobile Kierownik Sprzedaży

Poprawiono

1. Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej. Usunięto parametr pozwalający zapamiętywać odpowiedź z komunikatu: Zwroty z magazynu mobilnego należy wykonać na urządzeniu mobilnym. Zwrot utworzony w programie, może prowadzić do nieodwracalnych niezgodności magazynowych. Czy chcesz kontynuować?

Detal

Nowości

1. Współpraca z terminalem płatniczym Polskie ePłatności. W ramach integracji umożliwiono wykonanie operacji płatności i zwrotów.
Wskazówka
W pierwszym kroku należy zwrócić się do dostawcy terminala w celu przygotowania urządzenia do współpracy z systemem Comarch ERP Optima Detal.
W konfiguracji programu Terminal płatniczy zostały dodane dwa modele terminali: Polskie ePłatności, Polskie ePłatności – połączenie terminalowe.
 • Po wyborze modeli Polskie ePłatności lub Polskie ePłatności – połączenie terminalowe, system automatycznie ustawia typ połączenia na TCP/IP.
 • Port szeregowy – pole nieaktywne.
 • Adres IP, Port TCP/IP – w tych polach użytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.
 • Identyfikator stanowiska – użytkownik może oznaczyć stanowisko, z którego wykonywana jest płatność za pomocą terminala. Informacja ta jest wysyłana do operatora płatności i nie jest drukowana przez terminal.
 • Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\Opt!ma\Logs. W przypadku sterowników terminalowych plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\Comarch OnlineFP.
 • Test połączenia – przycisk służący do przetestowania połączenia z terminalem płatniczym.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumencie PA

Płatność za pomocą terminala ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się tutaj.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA

W przypadku zwrotu towaru informacja o płatności nie jest wysyłana na terminal. W takiej sytuacji płatność należy rozliczyć bezpośrednio na terminalu zgodnie w informacją wyświetloną na ekranie loga: Po wykonaniu transakcji wyświetlany jest komunikat: „Czy zwrot został wykonany poprawnie?” Tak – dokument jest zapisywany na stałe i zostaje rozliczony Nie – wyświetlany jest kolejny komunikat: „Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję?” Z dostępnymi opcjami: Tak – użytkownik ma możliwość wykonania ponownego zwrotu na terminalu Nie – dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

1. Wyszukiwanie parametrów w Konfiguracji. Na oknie Konfiguracji wprowadzono możliwość wyszukiwania znajdujących się w niej parametrów oraz fraz. Po wpisaniu fragmentu lub całości nazwy w polu Szukaj i kliknięciu ikony  bądź naciśnięciu przycisku <Enter>, następuje zawężenie wyświetlanych danych, do takich, które zawierają wprowadzone przez Użytkownika dane. Na formularzach w Konfiguracji wyszukany parametr jest dodatkowo podświetlany: 2. Comarch sPrint. Umożliwiono dodawanie, edytowanie i wykonywanie wydruków w formacie Comarch sPrint w Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.

Zmiany

1. Pliki JPK_V7. Opisy dla pól P_33 - P_36 oraz P_44 - P_47 widoczne po podświetleniu kursorem znaku ? znajdującego się przy tych polach pojawiają się również dla części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zablokowanej przed zmianami. 2. Pliki JPK – skróty. Zmieniono skróty klawiszowe na oknie Pliki JPK. Po wciśnięciu <Insert> wywoływana jest opcja Pozostałe pliki JPK, natomiast skrót <Shift>+<Insert> uruchamia opcję Pliki JPK_VAT. Zmieniono również kolejność tych opcji po rozwinięciu ikony plusa. 3. Formularz właściciela. Na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] w sekcji Zasady ogólne - podatek liniowy dodany został parametr: Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. Szczegóły w części księgowej ulotki. 4. Wersja DEMO. Zmniejszono z 60 do 30 dni rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wprowadzonymi do bazy. Po przekroczeniu 30 dni program pracuje w trybie tylko do odczytu. 5. Numeracja dokumentów. W przypadku dokumentów numerowanych automatycznie, po zmianie na dokumencie dowolnej wartości wpływającej na nadawanie numeru, dokument jest ponownie autonumerowany. Przykładowo jeżeli jednym z członów schematu numeracji jest miesiąc, po zmianie miesiąca w dacie wystawienia, dokument uzyska nowy numer po zapisie zmian. W przypadku dokumentów handlowych/magazynowych opisane działanie dotyczy dokumentów znajdujących się w buforze. 6. Numeracja dokumentów. W przypadku anulowania dokumentu handlowego/magazynowego, kolejnemu wystawianemu dokumentowi zostanie nadany numer dokumentu anulowanego. 7. Udostępnij w Comarch e-Sklep. Z poziomu formularza Faktury Sprzedaży dla funkcji Wydruk danych dodana została opcja Udostępnij w Comarch e-Sklep. Po jej wybraniu plik PDF zapisywany jest w Archiwum wydruków. Dzięki temu wydruk dokumentu może zostać przesłany do Comarch e-Sklep. 8. Formularz banku. Zmodyfikowano wygląd formularza banku. Dodana została zakładka [Import / Eksport] na którą przeniesiono z zakładki [Dodatkowe] ustawienia dotyczące elektronicznej wymiany z bankami (wybór formatów wymiany). 9. Konstruktor filtra. Zmieniono działanie Konstruktora filtra. Po kliknięciu ikony pojawia się wybór opcji Dodaj warunek oraz Dodaj grupowanie. Poprzednio opcje te były dostępne po kliknięciu na operator Oraz. Ponadto w pierwszym wierszu dodana została ikona Usuń warunek po kliknięciu której następuje usunięcie wszystkich warunków z filtra. 10. Automat synchronizacji. Zmieniono wygląd listy harmonogramów w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji. Harmonogramy pogrupowane są wg nazwy usługi której dotyczą: W ramach Automatu synchronizacji usunięta została podgałąź Operator. Operator wykonujący zadania automatyczne wskazywany jest na liście harmonogramów.

Poprawiono

1. Pliki JPK_V7 – opis do banku. Na płatności do kwartalnego pliku JPK_V7 w polu Opis do banku przenoszony jest poprawny symbol deklaracji: VAT7K. 2. Zapisywanie wydruków do IBARD. Plik PDF z wydrukiem zapisywany na Comarch IBARD, dla zapewnienia unikalności swojej nazwy, zawiera dodatkowo datę i godzinę jego wygenerowania wraz 3 losowymi literami. Dotyczy wydruków utworzonych poprzez Archiwum wydruków lub e-Teczkę. 3. Rozwijalne listy w programie. Po wpisaniu znaku na rozwijalnej liście w programie (np. w polu Kontrahent na formularzu dokumentu) i szybkim skasowaniu wpisanego znaku mógł pojawiać się komunikat: Object reference not set to an instance of an object. Działanie poprawiono. 4. Wydruki tekstowe. W przypadku pracy terminalowej umożliwiono wywołanie wydruku tekstowego bezpośrednio na drukarkę. 5. Eksport do MS Excel. Umożliwiono poprawne eksportowanie do MS Excel wartości z kolumny zawierającej atrybut o typie data. 6. Rozmiar tabel w bazie danych. Po wyborze opcji Pokaż rozmiar tabel w bazie danych dostępnej z poziomu Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych mógł pojawiać się komunikat: Nieprawidłowa nazwa kolumny is_memory_optimized. Działanie poprawiono. 7. Funkcje dodatkowe. Jeżeli po otwarciu formularza dokumentu wykonywana jest automatycznie funkcja dodatkowa, umożliwiono odświeżenie wyświetlonych danych na pozycjach dokumentu.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 06.05.2022 roku odsetki te wynoszą 13.50%. 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 06.05.2022 roku wynoszą one 10.75% 3. Preliminarz płatności. Zmieniliśmy nazwę pierwszej zakładki, obecna nazwa to [Płatności]. 4. Formularz banku Odświeżyliśmy wygląd formularza banku. Zakładka [Import/Eksport] zawiera informacje o formatach w jakich płatności będą importowane z banku i eksportowane do banku. Na zakładce [Dodatkowe] znajdują się uzupełniające informacje o banku (Bank zagraniczny, Prowadzi rachunki w standardzie IBAN, Nie rozliczaj płatności, Nieaktywny).

Poprawiono

1. mBank WebService. Przy imporcie przelewów do rejestru bankowego, w którym były już płatności, nowe zapisy pojawiały się w niewłaściwej kolejności (w innej niż na wyciągu bankowym). Działanie poprawiono.  

CRM i Obieg dokumentów

CRM

Zmiany

1. Szablon wiadomości e-mail. Na formularzu wiadomości mailowej generowanej z poziomu formularza dokumentu lub listy dokumentów, w pierwszej kolejności do pola Do pobierany jest adres e-mail uzupełniony na formularzu dokumentu w zakładce Kontrahent w polu Email. W przypadku gdy pole Email na dokumencie nie jest uzupełnione, wtedy adres mailowy pobierany jest z karty Nabywcy z zakładki Ogólne.

Poprawiono

1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono oznaczanie wiadomości mailowych jako przeczytanych, po wykonaniu ich podglądu z poziomu skrzynki pocztowej. 2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono pojawianie się komunikatu dotyczącego wysyłania/odbierania wiadomości e-mail podczas otwierania konfiguracji lub zmiany firmy. Obecnie komunikat pojawia się tylko w sytuacji gdy faktycznie w danym momencie wysyłane lub odbierane są wiadomości mailowe.  

Obieg dokumentów

Nowości

1. Podgląd załączników z poziomu formularza Faktury Zakupu. Na formularzu zatwierdzonej Faktury Zakupu umożliwiliśmy podgląd załączników, podpiętych do powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Jeśli powiązany dokument OBD posiada załącznik, wówczas na formularzu FZ, na wszystkich zakładkach dostępny jest przycisk Podgląd dokumentu z biblioteki . Jego kliknięcie umożliwia wyświetlenie załącznika w oknie podglądu widocznym z lewej strony formularza FZ. Jeśli powiązanych jest kilka dokumentów OBD z kilkoma załącznikami, wówczas po kliknięciu przycisku pojawi się menu z listą dostępnych do wyświetlenia załączników: Wyświetlane mogą być załączniki w formacie PDF, TIFF oraz pliki graficzne (PNG, JPG, BMP). Załączniki w innych formatach, jak np. XLSX, DOCX nie będą dostępne do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy.

Zmiany

1. Przycisk dodania nowego załącznika do Archiwum plików. Zmieniony został opis wyświetlany po najechaniu myszką na przycisk na Wybierz rodzaj akcji oraz usunięto strzałkę, która rozwijała menu dostępnych opcji. Lista dostępnych opcji wyświetlana jest obecnie po kliknięciu w przycisk.

Poprawiono

1. Formularz dokumentu OBD, zakładka [Dokumenty]. Poprawiono jednoczesne usuwanie wielu zaznaczonych dokumentów w sekcji Dokumenty skojarzone. 2. Dane adresowe pracownika na formularzu dokumentu OBD. Poprawiono pobieranie danych adresowych pracownika dodawanego na formularz dokumentu OBD. Pobierane są dane z aktualnego zapisu pracownika.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 20.06.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.5.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.5.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jed