Jakie warunki należy spełnić, aby poprawnie wygenerować deklarację Intrastat?

image_print

Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw są zobowiązany do wykazania ich w stworzonym do celów statystycznych systemie Intrastat. W programie Comarch ERP Optima, aby wygenerować tę deklarację konieczne jest zaznaczenie parametru Intrastat w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane Firmy/ Intrastat oraz wypełnienie odpowiednio pól związanych z deklaracją Intrastat (m.in. kodu identyfikacyjnego organu celnego, sekcji Wypełniający, typu kursu waluty).

W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:

  • są wystawione dla kontrahenta o rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca lub Procedura OSS
  • mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji
    Kod transakcji należy uzupełnić na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe w polu Domyślny kod transakcji. Jest on przenoszony na dokument wystawiany dla tego kontrahenta. Kod ten można także edytować bezpośrednio na zakładce [Dokumenty], w sekcji Intrastat.
  • mają uzupełnione informacje o kodzie kraju wysyłki/przywozu
  • uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji),
  • uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji.
  • uwzględniane są towary, które na pozycji dokumentu, na zakładce [Intrastat] posiadają uzupełniony kod kraju pochodzenia. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kraju pochodzenia – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji Intrastat.

Więcej informacji na temat konfiguracji deklaracji Intrastat znajduje się w artykule: Deklaracja Intrastat – Konfiguracja.

W programie istnieje możliwość weryfikacji dokumentów uwzględnianych podczas automatycznego wyliczania deklaracji Intrastat. Z poziomu formularza deklaracji Intrastat dostępny jest wydruk: Dokumenty niezakwalifikowane do Intrastat oraz wydruk Dokumenty zakwalifikowane do Intrastat. Więcej informacji na temat wymienionych wydruków znajduje się w artykule: Weryfikacja dokumentów uwzględnianych podczas automatycznego wyliczania deklaracji Intrastat.

Czy ten artykuł był pomocny?