Jak wyświetlić pracownikom regulamin pracy zdalnej? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak wyświetlić pracownikom regulamin pracy zdalnej? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak wyświetlić pracownikom regulamin pracy zdalnej?

Możliwość udostępnienia regulaminu pracy zdalnej i zatwierdzenia go przez pracowników, dostępna jest w przypadku korzystania z aplikacji Comarch HRM. W tym celu w konfiguracji aplikacji, w sekcji Pozostałe należy zaznaczyć parametr Wymagana akceptacja regulaminu pracy zdalnej, a następnie wskazać odpowiedni dokument będący regulaminem umieszczonym w intranecie oraz wskazać treść oświadczenia, które ma potwierdzić pracownik, aby mógł wnioskować o pracę zdalną. W domyślnej treści oświadczenia jest również potwierdzenie o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej. Jeśli wskazany powyżej parametr został zaznaczony, to przy pierwszym wnioskowaniu o pracę zdalną pracownikowi zostanie wyświetlony komunikat do potwierdzenia. Znajduje się w nim bezpośredni link do dokumentu oraz treść oświadczenia podanego w konfiguracji.

Więcej informacji związanych z planowaniem pracy zdalnej w aplikacji Comarch HRM znajduje się tutaj: Plan pracy – Praca zdalna