Aktualizacje po wydaniu wersji

image_print

Aktualizacja w dniu 28 października 2020 r.

  1. Eksport i import dokumentów z kodami JPK_V7 przez pliki VAT_R. Rozbudowano eksport dokumentów z modułu Handel i z rejestru VAT o przekazywanie informacji o kodach JPK_V7 oraz umożliwiono import dokumentów do rejestru VAT wraz z kodami JPK_V7.

Aktualizacja w dniu 12 października 2020 r.

  1. Wydruki faktur z kodami JPK_V7. Wprowadzono nowe wydruki faktur z kodami JPK_V7. W menu wydruków, w zestawie Eko – Faktura dodano wydruki o nazwie Z kodami JPK_V7. Kody JPK_V7 drukowane są na końcu dokumentu.

Aktualizacja w dniu 31 sierpnia 2020 r.

  1. Naliczanie wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy dla pracownika zatrudnionego na stawce godzinowej w przypadku, gdy w trakcie miesiąca miał zmianę wymiaru etatu i modyfikacje w planie pracy lub zmianę kalendarza i jest w nim inna norma dla danego miesiąca.
  2. Panel Ważnych aktualizacji. Poprawiono informowanie Użytkownika o pojawieniu się nowych informacji w panelu Ważnych aktualizacji w prawym dolnym rogu programu (ikona mikrofonu).

Aktualizacja w dniu 19 sierpnia 2020 r.

  1. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie Kwota na liście deklaracji VAT-7/JPK_V7, gdy na formularzu jest widoczna kwota do zwrotu na rachunek bankowy.
  2. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Poprawiono kwalifikowanie faktur walutowych z oznaczeniem VAT w PLN w uldze na złe długi w podatku dochodowym. Faktury sprzedaży oraz Faktury zakupu z odliczeniami Tak lub Warunkowo wykazywane są tylko w płatności odpowiadającej kwocie netto.

Aktualizacja w dniu 29 lipca 2020 r.

  1. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. W przypadku gdy w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „Nie podlega” i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w tym miesiącu/kwartale na liście deklaracji VAT-7/JPK_V7 wartości w kolumnie Kwota się zerowały. Działanie poprawiono.
  2. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. W przypadku gdy na formularzu Urzędu Skarbowego zaznaczono parametr Nie rozliczaj płatności i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w specyficznych przypadkach płatność do korekty tworzona była na całą kwotę z korekty. Działanie poprawiono. Użytkownik powinien zweryfikować płatności wygenerowane do korekt deklaracji VAT-7. Jeżeli pomiędzy płatnością a korektą deklaracji VAT-7 występuje różnica to należy odblokować i ponownie zablokować korektę deklaracji VAT-7.
  3. Naliczanie wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w przypadku, gdy pracownik pracował w kilku strefach w miesiącu.

Czy ten artykuł był pomocny?