Deklaracja ZIUA

image_print

Deklarację ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń, gdy zmieniły się lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia).

W celu wygenerowania deklaracji ZIUA należy przez aktualizację wprowadzić odpowiednie zmiany na formularzu danych kadrowych pracownika a następnie z poziomu danego pracownika wywołać listę deklaracji ZIUA. Po wciśnięciu klawisza <Insert> na ekranie pojawi się formularz deklaracji ZIUA, na którym należy podać:

  • plik KEDU do którego zostanie zapisana deklaracja,
  • określić datę aktualności danych pracownika,
  • podać datę wypełnienia deklaracji,
  • przeliczyć deklaracje <F8>,
  • zapisać do pliku i ewentualnie od razu przesłać do Programu Płatnika.

 

Czy ten artykuł był pomocny?