Eksport cennika

image_print

W programie istnieje możliwość eksportu cennika do pliku oraz następnie jego importu w innej bazie Comarch ERP Optima. Funkcja daje możliwość m.in. aktualizacji cennika (aktualizacji cen sprzedaży czy dopisywania nowych kart towarowych) w innych bazach. Mechanizm taki może mieć zastosowanie na przykład w firmach wielooddziałowych, gdzie w centrali ustalane są ceny sprzedaży, a następnie przygotowane cenniki przesyłane są do oddziałów.

Wymiana informacji odbywa się przy wykorzystaniu pliku XML lub poprzez MS Excel.

Eksport cennika do pliku jest możliwy z poziomu listy towarów (Ogólne/ Cennik), po wciśnięciu przycisku  .

W oknie znajdują się dwie zakładki: [Ogólne][Comarch EDI]. Poniżej opisany jest eksport standardowy cennika, z poziomu zakładki [Ogólne]. Eksport do systemu Comarch EDI jest opisany w artykule Comarch EDI.

W wyświetlonym oknie podajemy parametry eksportu:

Plik w formacie XML:

Grupa – eksport może dotyczyć wszystkich towarów (w przypadku gdy pole pozostanie puste lub wskażemy Grupę Główną) albo tylko jednej wybranej grupy asortymentowej.

Eksportowane ceny – spośród wszystkich cen wykorzystywanych w programie należy zaznaczyć ceny, które zostaną wyeksportowane.

Tylko pozycje z opcją: udostępniaj w cenniku zewnętrznym – wyeksportowane zostaną pozycje, które na karcie, na zakładce [Dodatkowe] mają zaznaczony parametr Udostępniaj w cenniku zewnętrznym.

Eksportuj receptury towarów złożonych – od zaznaczenia parametru zależy, czy wraz z kartami produktów zostaną wyeksportowane ich receptury (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus):  

  • jeśli parametr jest aktywny – informacja o składzie jest zapisywana w pliku. Podczas importu cennika możliwy będzie również import definicji składu towaru.
  • jeśli parametr nie jest aktywny – informacja o składzie jest pomijana podczas zapisywania cennika w pliku. Tym samym w chwili importu cennika do innej bazy nie będzie możliwości zaimportowania definicji składu produktu.

Eksportuj schematy opakowań – od zaznaczenia parametru zależy, czy w pliku zostaną zapisane schematy opakowań kaucjonowanych (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus).

Eksportuj także nieaktywne – w cenniku istnieje możliwość zadeklarowania, które karty nie są już wykorzystywane w firmie (parametr Karta nieaktywna na formularzu towaru: zakładka [Dodatkowe]). Podczas eksportu Użytkownik może zadeklarować, czy w pliku z cennikiem zapisane będą tylko karty aktywne (parametr niezaznaczony) czy wszystkie (parametr zaznaczony). W trakcie importu cennika na kartę towaru przepisywany jest również znacznik, czy karta jest aktywna.

Eksportuj zamienniki – wraz z towarami eksportowana jest również lista przypisanych do nich zmienników (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus).

Eksportuj producentów i marki – zaznaczenie parametru umożliwia eksport oraz import listy Producentów i Marek oraz pól Producent, Kod producenta oraz Marka przypisanych do karty cennikowej z arkusza MS Excel oraz pliku XML (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus).

Dla pliku w formacie MS Excel dostępne są parametry: Otwórz plik po jego utworzeniu, Grupa, Eksportowane ceny, Tylko pozycje z opcją: udostępniaj w cenniku zewnętrznym, Eksportuj receptury towarów złożonych, Eksportuj także nieaktywne oraz eksportuj parametry dla sklepu. Eksport danych o towarach dedykowanych pod współpracę z e-Commerce dostępny jest tylko jeśli w konfiguracji jest aktywowana współpraca ze sklepem Internetowym. Szczegóły eksportu/ importu cennika w formacie MS Excel zostały opisane w biuletynie OPT009 – Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima.

Nazwa pliku – w polu należy podać ścieżkę dostępu do pliku, w którym będzie zapisywany cennik (podczas wskazania katalogu można również posłużyć się oknem dostępnym pod przyciskiem).

Po wciśnięciu przycisku  – dane zostają zapisane we wskazanym pliku. W trakcie eksportu wyświetlane jest okno z informacją o przebiegu operacji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?