Formularz deklaracji Intrastat – zakładka e-Deklaracje

image_print

Zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo w artykule Standardy w programie.

Na trzeciej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji Intrastat zapisywane są dane związane z elektronicznym przesyłaniem deklaracji do systemu PUESC:

Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu PUESC,

Numer referencyjny – numer REF otrzymany z PUESC,

Numer własny – numer automatycznie nadawany podczas generowania pliku XML oraz wysyłki deklaracji Intrastat,

Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,

Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,

Data doręczenia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu PUESC,

Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,

Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.

Szczegóły zostały opisane w artykule Wysyłanie deklaracji Intrastat

Czy ten artykuł był pomocny?